Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Publications

 1. Book › Scientific › Peer-reviewed
 2. Published

  Finnish water services: Experiences in global perspective

  Katko, T. S., 4 Nov 2016, Helsinki: Finnish Water Utilities Association. 288 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 3. Published

  Finnish water services: Experiences in global perspective

  Katko, T. S., 7 Jul 2017, London: IWA Publishing. 288 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 4. Published

  Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys

  Katko, T. S., 2013, Helsinki: Suomen Vesilaitosyhdistys ry. 501 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 5. Published

  Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

  Juuti, P., 2017, Tampere University Press. 280 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 6. Published

  Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki : Riihimäen Veden historia

  Juuti, P., Rajala, R. P., Pietilä, P. E. & Katko, T. S., 2010, Riihimäen Vesi. 336 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 7. Published

  Metropoli ja meri. 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä

  Juuti, P., Rajala, R. & Katko, T., 2010, Helsinki: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut. 158 p. (HSY:n julkaisuja; vol. 6/2010)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 8. Published

  Näkymätönt Porrii. Porin veden historia

  Juuti, P. S., Katko, T. S., Louekari, S. M. & Rajala, R. P., 2010, Pori: Porin Vesi.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 9. Published

  Yhteistä vettä: Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007

  Katko, T. S., 2007, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä . 185 p.

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 10. Book › Professional
 11. Published

  Betonirakenteiden korjausohjeet 2016, by 41

  Köliö, A., Pakkala, T., Lahdensivu, J. & Pentti, M., May 2016, Suomen Betoniyhdistys r.y. 115 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 12. Published

  Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset

  Korpinen, L. & Alanko, T., 2011, Tampereen teknillinen yliopisto. 120 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Energia- ja prosessitekniikan laitos, Opintomoniste; vol. 1)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 13. Published

  Teräsrumpujen uudet korjausmenetelmät: Halkaistu sisäputki, puolipohjaus ja pohjan betonointi

  Kalliainen, A., Haakana, V., Korhonen, M., Mäkinen, J. & Kolisoja, P., 2016, Liikennevirasto. 70 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 14. Published

  Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena

  Pietilä, P., Katko, T. & Kurki, V., 2010, Helsinki: Kaks - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 111 p. (Kunnallisalan kehittämissäätiö tutkimusjulkaisut; vol. 62)

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 15. Anthology › Scientific › Peer-reviewed
 16. Published

  5th IWHA Conference.Tampere Finland 2007. Pasts and Futures of Water. University of Tampere 13-17 June 2007

  Hautamäki, I. (ed.), Juuti, P. (ed.), Katko, T. (ed.), Rajala, R. (ed.) & Vinnari, E. (ed.), 2007, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 17. Published

  Environmental history of water : global views on community water supply and sanitation

  Juuti, P. S. (ed.), Katko, T. S. (ed.) & Vuorinen, H. S. (ed.), 2007, London: IWA Publishing.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 18. Published

  Epilogue

  Juuti, P. S. (ed.), Katko, T. S. (ed.) & Schwartz, K. (ed.), 2013, IWA Publishing. 5 p.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 19. Published

  FSES 2013, Finnish Conference of Environmental Sciences, 2-3 May 2013, Tampere, Finland. Proceedings

  Pynnönen, S. (ed.) & Tuhkanen, T. (ed.), 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 156 p.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 20. Published

  Governance in water sector - comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland

  Juuti, P. S. (ed.), Katko, T. S. (ed.), Mäki, H. R. (ed.), Nyanchaga, E. N. (ed.), Rautanen, S-L. (ed.) & Vuorinen, H. S. (ed.), 2007, Unknown Publisher.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 21. Prologue

  Juuti, P. S. (ed.), Katko, T. S. (ed.) & Schwartz, K. (ed.), 2013, IWA Publishing. 3 p.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 22. Published

  Resilient Water Services and Systems: The Foundation of Well-Being

  Juuti, P. (ed.), Mattila, H. (ed.), Rajala, R. (ed.), Schwartz, K. (ed.) & Staddon, C. (ed.), 2019, IWA Publishing.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 23. Published

  Water Fountains in the Cityscape

  Hynynen, A. J. (ed.), Juuti, P. S. (ed.) & Katko, T. S. (ed.), 2011, Kansas City,MO: Public Works Historical Society. (Essays in Public Works History; vol. 30)

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 24. Published

  Water Fountains in the Worldscape

  Hynynen, A. J. (ed.), Juuti, P. S. (ed.) & Katko, T. S. (ed.), 2012, Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 25. Published

  Water, Time and European Cities : History matters for the Futures

  Juuti, P. S. (ed.) & Katko, T. S. (ed.), 2005, Tampere: Tampere University Press.

  Research output: Book/ReportAnthologyScientificpeer-review

 26. Commissioned report › Professional
 27. Published

  ASROCKS-Hankkeen heikkouuttomenetelmien vertailu

  Tarvainen, T., Hatakka, T., Backman, B., Ketola, T. & Härmä, P., 2014, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. 13 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 28. Published

  Autolaskurin käyttöopas ja laskennan perusteet

  Seppälä, J., Munther, J., Viri, R., Liimatainen, H., Weaver, S. & Ollikainen, M., 13 Dec 2019, 2019 ed. Suomen ilmastopaneeli.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 29. Published

  Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet

  Lahdensivu, J., Huuhka, S., Annila, P., Pikkuvirta, J., Köliö, A. & Pakkala, T., 2015, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 78 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti; vol. 162)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 30. Published

  Enabling and Integrative Infrastructure Policy: The Role of Inverse Infrastructures in Local Infrastructure Provision with Special Reference to Finnish Water Cooperatives

  Heino, O. & Anttiroiko, A-V., 28 Nov 2014, MPRA. (MPRA Paper; no. 60276)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 31. Published

  Joukkoliikenteellä on tärkeä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä

  Mäkinen, J. & Mela, H., 28 Nov 2019, Helsinki: Suomen ympäristökeskus (SYKE). 4 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 32. Published

  Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana

  Laukka, A., Heino, O., Valkama, P. & Salonen, A., 2013, Tampere: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR. 16 p. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja; no. 6)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 33. Published

  Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna

  Valkama, P., Heino, O., Salonen, A. & Laukka, A., 2013, Tampere: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, YTR. 9 p. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja; no. 6)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 34. Published

  Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen 2030 - politiikkatoimenpiteiden tarkastelu

  Liimatainen, H. & Viri, R., 30 May 2017, Suomen ilmastopaneeli.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 35. Published

  Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

  Auvinen, K., Maanavilja, L., Seppälä, J., Sankelo, P., Mäkinen, J., Sarkkola, S., Helonheimo, T., Saikku, L., Lounasheimo, J. & Riekkinen, V., 15 May 2020, Suomen ympäristökeskus (SYKE). 4 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 36. Published

  Modeling of Finnish building sector energy consumption and greenhouse gas emission: specification of POLIREM policy scenario model

  Mattinen, M. & Heljo, J., 2016, Suomen ympäristökeskus. 23 p. (Reports of the Finnish Environment Institute; no. 26/2016)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 37. Published

  Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet

  Huuhka, S., Köliö, A., Annila, P. & Poti, A., Jan 2018, Tampere: Tampere University of Technology. 63 p. (Muuttuva rakennettu ympäristö; no. 4)(Rakennetekniikka. Tutkimusraportti.; no. 165)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 38. Published

  Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050

  Mattinen, M., Heljo, J. & Savolahti, M., 13 Sep 2016, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 66 p. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; no. 35/2016)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 39. Published

  Ravinnevisio: Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä

  Mönkäre, T., Kinnunen, V., Tampio, E., Ervasti, S., Lehtonen, E., Kettunen, R., Rasi, S. & Rintala, J., Jun 2016, Pirkanmaan ELY-keskus. 56 p. (Raportteja; no. 74)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 40. Published

  Reducing CO2 emissions from freight: Recent developments in freight transport in the Nordic countries and instruments for CO2 reductions

  Pinchasik, D., Hovi, I. B., Vierth, I., Mellin, A., Liimatainen, H. & Kristensen, N., 2018, NORDIC COUNCIL OF MINISTERS. 129 p. (Temanord)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 41. Published

  Sähköautoilla suuri vähennys päästöihin - pian myös kilpailukykyiseen hintaan

  Seppälä, J., Munther, J., Viri, R., Liimatainen, H., Weaver, S. & Ollikainen, M., 13 Dec 2019, Suomen ilmastopaneeli.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 42. Published

  Sähköautoilun edistäminen vaatii latausmahdollisuuksien kehittämistä

  Liimatainen, H., Utriainen, R. & Viri, R., 29 Aug 2018, Suomen ilmastopaneeli. 7 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 43. Published

  Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

  Korpinen, L., 2011, Tampereen teknillinen yliopisto. 62 p. (Tampereen teknillinen yliopisto. Energia- ja prosessitekniikan laitos. Raportti; vol. 192)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 44. Published

  Utilising alternative fuels and technologies in city buses

  Judl, J. & Mäkinen, J., 28 Nov 2019, Suomen ympäristökeskus (SYKE). 4 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 45. Published

  Vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntäminen kaupunkiliikenteen linja-autoissa

  Judl, J. & Mäkinen, J., 28 Nov 2019, Suomen ympäristökeskus (SYKE). 4 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 46. Published

  Vesihuoltotoimintojen ulkoistaminen Suomessa

  Heino, O. & Pietilä, P., 2013, Espoo: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS. 6 p.

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 47. Published

  Waste water treatment by multi-stage biofilm processes : Results of the VESITURVA project

  Mononen, T., Coloma, S., Romantschuk, M., Vikman, M., Kapanen, A., Lehtonen, A., Saario, E., Itävaara, M., Malinen, E., Kostia, S. & Tuhkanen, T., 2013, Espoo: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS. 74 p. (VTT Technology; no. 98)

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

 48. Doctoral thesis › Monograph
 49. Published

  A method for finding suitable particle sizes for thermal conversion processes by using a simulation tool focusing on wood particle heat transfer and chemical kinetics

  Kokko, L., 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 124 p. (Tampere University of Techology. Publication; vol. 1260)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 50. Published

  Ecological Sanitation - A Logical Choice? The Development of the Sanitation Institution in a World Society

  O'Neill, M., 7 Mar 2015, Tampere University of Technology. 236 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1284)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 51. Doctoral thesis › Collection of Articles
 52. Published

  Access to Water? Dynamic Capacity Change for Sustainable Rural Water and Sanitation Services for All

  Rautanen, S-L., 18 Mar 2016, Tampere University of Technology. 112 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1373)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 53. Published

  ADM1 Based Mathematical Models For Assessing The Effect Of Trace Elements Dynamics On Solid Waste Anaerobic Digestion

  Maharaj, B., 10 Dec 2019, Tampere University. 73 p.

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 54. Published

  Assessment of the Analytical Potential of HPLC-SEC for the Characterization of DOM and Nutrients in Various Types of Water

  Szabó, H. M., 6 Mar 2020, Tampere University. (Tampere University Dissertations; vol. 224)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 55. Published

  Biochars from solid digestates as sorbing materials for metal(loid)s removal from water

  Wongrod, S., 23 May 2019, Tampere University. 79 p. (Tampere University Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 56. Published

  Biological Nitrogen Removal from Acidic, Heavy-metal Containing Waters

  Zou, G., 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 92 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1314)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 57. Published

  Biovalorisation of liquid and gaseous effluents of oil refinery and petrochemical industry

  Chakraborty, S., 12 Dec 2019, Tampere University. 211 p. (Tampere University Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 58. Published

  Characterization and biological stabilization of fine fraction from landfill mining

  Mönkäre, T., 23 Feb 2018, Tampere University of Technology. 68 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1522)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 59. Published

  Digestate valorization for bioremediation of petroleum hydrocarbons contaminated soils

  Gielnik, A., 11 Dec 2019, Tampere University. 95 p. (Tampere University Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 60. Published

  Fate of dissolved organic matter in softwood element-chlorine-free bleached kraft mill fiberline

  Luonsi, A., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; vol. 878)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 61. Published

  Fate of trace elements during and after anaerobic digestion: a sequential extraction method and DGT technique to assess bio-accessible trace elements in digestate

  Laera, A., 22 May 2019, Tampere University. (Tampere University Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 62. Published

  Feasibility of Flexible Biomass Utilization in Energy Systems

  Pääkkönen, A., 13 Dec 2019, Tampere University. 80 p. (Tampere University Dissertations; vol. 166)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 63. Published

  Heap Bioleaching of Low-grade Multimetal Sulphidic Ore in Boreal Conditions

  Halinen, A-K., 27 Nov 2015, Tampere University of Technology. 71 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1347)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 64. Published

  High rate anaerobic treatment of LCFA-containing wastewater at low temperature

  Singh, S., 11 Dec 2019, Tampere University. 139 p. (Tampere University Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 65. Published

  Hydrogen sulfide removal from synthetic biogas using anoxic biofilm reactors

  Khanongnuch, R., 21 May 2019, Tampere University. 187 p. (Tampere University Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 66. Published

  Negotiating Groundwater Governance: Lessons from Contentious Aquifer Recharge Projects

  Kurki, V., 17 Jun 2016, Tampere University of Technology. 76 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1387)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 67. Published

  Nutrient and organic matter removal from wastewaters with microalgae

  Tao, R., 22 May 2019, Tampere University. 153 p. (Tampere Univeristy Dissertations)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 68. Published

  Paradigman jäljillä: Tutkimus vesihuollon ajattelumalleista

  Heino, O., 15 Apr 2016, Tampere: Tampere University of Technology. 111 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1374)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 69. Published

  Production of Oleaginous Microbial Biomass by Reusing Wastewaters

  Marjakangas, J., 28 Nov 2015, Tampere University of Technology. 58 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1348)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 70. Published

  Rating the impact sound insulation of concrete floors with single-number quantities based on a psychoacoustic experiment

  Kylliäinen, M., 29 Aug 2019, Tampere University. 80 p. (Tampere University Dissertations; vol. 93)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 71. Published

  Rural Water and Sanitation: Community Managed Project Approach for Sustainability in Ethiopia

  Behailu, B. M., 30 Nov 2016, Tampere University of Technology. 77 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1435)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 72. Discussion paper › Professional
 73. Published

  Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin

  Aalto, P., Harsia, P., Heljo, V., Holttinen, H., Jaakkola, I., Järventausta, P., Kirkinen, J., Kojo, M., Konttinen, J., Oksa, A. M., Rönkkö, T., Sorri, J. & Toivanen, P., 2016, 23 p. (EL-TRAN analyysi; vol. 4/2016).

  Research output: Working paperDiscussion paperProfessional

 74. Published

  Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?

  Heljo, J., Harsia, P., Holttinen, H., Aalto, P., Björkqvist, T., Järventausta, P., Kaivo-oja, J., Kojo, M., Korpela, T., Rautiainen, A., Repo, S., Ruostetsaari, I. & Sorri, J., 2016, p. 1-15, (EL-TRAN analyysi; vol. 7/2016).

  Research output: Working paperDiscussion paperProfessional

Previous 12 3 4 5 6 Next