Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Publications

 1. Published

  Understanding and Supporting Knowledge Sharing in Software Engineering

  Vesiluoma, S., 27 Nov 2009, Tampere University of Technology. 104 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 843)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 2. Published

  Ultrafast Ytterbium Fiber Sources Based on SESAM Technology

  Gomes, L., 27 Jan 2006, Tampere University of Technology. 34 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 583)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 3. Published

  Ultrafast Fiber Lasers Using Novel Semiconductor Saturable Absorbers and Photonic-Crystal Dispersion Compensators

  Isomäki, A., 26 Oct 2007, Tampere University of Technology. 80 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 682)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 4. Published

  Ultrafast capture and relaxation of carriers in InGaAs semiconductor quantum well nanostructures

  Dhaka, V. D. S., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; vol. 627)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 5. Published

  Työvuorosuunnittelun ohjauksen kehittäminen vähittäiskauppaketjussa: Työvuorosuunnitelman mittarit ja mittaaminen ohjauksen välineinä

  Sartjärvi, T., 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 219 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1324)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 6. Published

  Two-beam surface second-harmonic generation

  Cattaneo, S., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; vol. 514)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 7. Published

  Turvallisuuskulttuuri julkisen hallinnon organisaatiossa vuoteen 2025 tultaessa: Nykytilan kartoitus ja neljä skenaariota

  Sunell, O., 2 Dec 2016, Tampere University of Technology. 191 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1441)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 8. Published

  Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen

  Vainio, J., 2 Sep 2017, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1490)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 9. Published

  Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus: vahvuudet ja kehityshaasteet suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa

  Levä, K., 2003, Helsinki: Turvatekniikan keskus. (TUKES-julkaisu; no. 1/2003)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 10. Published

  Tuottavuuden mittaus osana kannattavuuden mittaust teollisuusyrityksessä: Mittausmenetelmien vertaileva tutkimus

  Saari, S., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 290)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...151 Next
Download list To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.