Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Publications

 1. Published

  Ultrafast Fiber Lasers Using Novel Semiconductor Saturable Absorbers and Photonic-Crystal Dispersion Compensators

  Isomäki, A., 26 Oct 2007, Tampere University of Technology. 80 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 682)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 2. Published

  Ultrafast capture and relaxation of carriers in InGaAs semiconductor quantum well nanostructures

  Dhaka, V. D. S., 2006, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; vol. 627)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 3. Published

  Työvuorosuunnittelun ohjauksen kehittäminen vähittäiskauppaketjussa: Työvuorosuunnitelman mittarit ja mittaaminen ohjauksen välineinä

  Sartjärvi, T., 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 219 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1324)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 4. Published

  Two-beam surface second-harmonic generation

  Cattaneo, S., 2004, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; vol. 514)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 5. Published

  Turvallisuuskulttuuri julkisen hallinnon organisaatiossa vuoteen 2025 tultaessa: Nykytilan kartoitus ja neljä skenaariota

  Sunell, O., 2 Dec 2016, Tampere University of Technology. 191 p. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1441)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 6. Published

  Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen

  Vainio, J., 2 Sep 2017, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; vol. 1490)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

 7. Published

  Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus: vahvuudet ja kehityshaasteet suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa

  Levä, K., 2003, Helsinki: Turvatekniikan keskus. (TUKES-julkaisu; no. 1/2003)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 8. Published

  Tuottavuuden mittaus osana kannattavuuden mittaust teollisuusyrityksessä: Mittausmenetelmien vertaileva tutkimus

  Saari, S., 2000, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 290)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 9. Published

  Tubular truss optimization using heuristic algorithms

  Jalkanen, J., 2007, Tampere: Tampere University of Technology. 106 p. (Tampereen teknillinen yliopisto, Julkaisu; vol. 706)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

 10. Published

  Treatment of Landfill Leachates by Low-Temperature Anaerobic and Sequential Anaerobic-Aerobic Processes

  Kettunen, R. H., 1997, Tampere: Tampere University of Technology. 142 p. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; no. 206)

  Research output: Book/ReportDoctoral thesisCollection of Articles

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...149 Next
Download list To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.