Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Teollisuusyrityksen digipolku: Katsaus digitalisaatioon teollisuusyritysten näkökulmasta

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Details

Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherTEKES, National Technology Agency, Finland
Number of pages36
ISBN (Electronic)978-952-457-601-7
Publication statusPublished - Apr 2015
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTekes Review 319/2015
PublisherTekes
ISSN (Electronic)1797-7339

Abstract

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma haastaa suomalaisia yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa kehittämällä johtamista ja uusia toimintatapoja. Visiona on, että Suomessa on Euroopan kilpailukykyisimmät työpaikat vuonna 2020.

Liideri-ohjelma kokoaa yhteen sen teemoihin liittyviä yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämisprojekteja. Pääteemoja on kolme: 1) Työntekijöiden osallistuminen tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen. Miten otatte asiakkaat mukaan kehittämistyöhön? 2) Uudet tavat tehdä työtä. Miten hyödynnätte verkostoja ja digitaalisuutta? Etsittekö uusia toimintamalleja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi? ja 3) Uudenlainen johtaminen. Nähdäänkö teillä työntekijöiden osaaminen ja aloitteellisuus yrityksen kilpailuedun lähteenä? Miten tätä johdetaan?

Kävimme eri tahojen kanssa kevään 2013 aikana keskustelua siitä, miten Tekes voisi tukea yrityksiä paremmin hyödyntämään sosiaalista mediaa oman liiketoimintansa uudistamisesta. Keskustelujen pohjalta Tekes järjesti tarjouskilpailun ”Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelman kokeilu yhteisöllisen sosiaalisen median paremmasta hyödyntämisestä teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.”

Tekes toivoi saavansa uusia ehdotuksia, ideoita ja ajatuksia, joilla voidaan vauhdittaa suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn kehittämistä edistämällä yhteisöllisten toimintatapojen käyttöönottoa. Kokeilun avulla haluttiin lisätä ymmärrystä yhteisöllisten toimintatapojen mahdollisuuksista sekä kokeiluun osallistuvassa yritysryhmässä että laajemmin suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Tavoitteena oli luoda yrityksiä tukeva toimintamalli yhteisöllisen sosiaalisen median hyödyntämisen edistämiseksi suomalaisessa teollisuudessa.

Selvityksen tekijäksi valittua asiantuntijajoukkoa koordinoi toimitusjohtaja Harri Lakkala Intosome Oy:stä. Muina keskeisinä asiantuntijatahoina toimivat Tampereen teknillinen yliopisto professori Hannu Kärkkäisen johdolla ja Hermia Groupin kehitys- päällikkö Timo Rainio.

Runsaan vuoden kestänyt selvityshanke monipuolisine sisältöineen ja erilaisine tilaisuuksineen on takana. Selvityksen laajempana antina syntynyt ”Teollisuusyritysten digipolku” -julkaisu on nyt valmis ja tarkoitettu suomalaisten teollisten pk-yritysten ”käsissä kulutettavaksi”.

Kiitän mielestäni erinomaisen julkaisun tekijöitä. Uskon ja toivon, että sähköinen julkaisu löytää lukijansa ja sen kautta moni yritys saa paremmin kiinni omista digitaa- lisuuden hyödyntämisen mahdollisuuksistaan.

Huhtikuussa 2015

ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland