Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Standard

Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat. / Laihonen, H.

Tampere : Tampere University of Technology, 2009. 221 p. (Tampere University of Technology. Publication; Vol. 824).

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Harvard

Laihonen, H 2009, Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat. Tampere University of Technology. Publication, vol. 824, Tampere University of Technology, Tampere.

APA

Laihonen, H. (2009). Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat. (Tampere University of Technology. Publication; Vol. 824). Tampere: Tampere University of Technology.

Vancouver

Laihonen H. Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat. Tampere: Tampere University of Technology, 2009. 221 p. (Tampere University of Technology. Publication).

Author

Laihonen, H. / Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat. Tampere : Tampere University of Technology, 2009. 221 p. (Tampere University of Technology. Publication).

Bibtex - Download

@book{6c75ec33e8414e458923c6aca9480c67,
title = "Terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n johtamisen tietovirrat",
abstract = "Tutkimuksessa keskityt{\"a}{\"a}n alueellisen terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n tietovirtoihin ja niiden merkitykseen j{\"a}rjestelm{\"a}n kehittymisen ja uudistumisen kannalta. Terveyspalveluita tarkas-tellaan esimerkkin{\"a} tietointensiivisist{\"a} palveluista, jolloin tieto ja tiedonkulku nousevat tarkastelun keski{\"o}{\"o}n. Terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n tiedonhallinnan haasteina n{\"a}hd{\"a}{\"a}n t{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa erityisesti yleinen tietointensiivisyyden kasvu, suomalaisen terveydenhuollon rakenteellinen kehitys ja ohjausmenetelmien muutos. N{\"a}iden lis{\"a}ksi kansainv{\"a}liset megatrendit, kuten esimerkiksi informaatioteknologian kehitys, v{\"a}est{\"o}n ik{\"a}{\"a}ntyminen ja kasvaneet tehokkuusvaatimukset ovat asettaneet terveydenhuolto-organisaatiot tilanteeseen, jossa jatkuva kehittyminen on v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}t{\"o}nt{\"a}.Tutkimus on luonteeltaan laadullista ja siin{\"a} yhdistyy tietojohtamisen, terveydenhuollon ja jossain m{\"a}{\"a}rin my{\"o}s kompleksisuusteorioiden tutkimusalueet. Tietojohtamisen osalta tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu tiedon siirt{\"a}miseen ja siirron konkreettisiin ilmentymiin – tietovirtoihin. Terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n tietovirtoja tarkastellaan tutkimuksessa alueellisen terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n johtamisen n{\"a}k{\"o}kulmasta. Esiin nousee my{\"o}s laajemman j{\"a}rjestelm{\"a}tason kysymyksi{\"a} liittyen informaatio-ohjaukseen. Kompleksisuusteorioiden ja teoriaryhm{\"a}n k{\"a}ytt{\"a}mien k{\"a}sitteiden sovellettavuuden arvioinnilla on tutkimuksessa t{\"a}ydent{\"a}v{\"a} rooli. N{\"a}iden k{\"a}sitteiden soveltaminen organisaatiotutkimukseen ja erityisesti terveydenhuoltoon on Suomessa viel{\"a} uutta.Tutkimuksen teoreettisessa osassa rakennetaan k{\"a}sitteellinen viitekehys, jonka avulla empiirisess{\"a} osassa j{\"a}sennet{\"a}{\"a}n alueellisen terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n tietovirtoja ja niiden roolia j{\"a}rjestelm{\"a}n kehityksess{\"a}. Tarkastelu keskittyy alueellisen terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n johtaviin viranhaltijoihin sek{\"a} j{\"a}rjestelm{\"a}n tietoprosesseihin n{\"a}iden viranhaltijoiden n{\"a}k{\"o}kulmasta. Tutkimuksessa selvitet{\"a}{\"a}n mink{\"a}laista tietoa ja miten johtavat viranhaltijat k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}t p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekonsa tukena. K{\"a}sitteellisesti ohjauksen tietovirrat jaetaan sis{\"a}isen ohjausinformaation sek{\"a} alueellisen ja valtakunnallisen informaatio-ohjauksen synnytt{\"a}miin virtoihin. Tutkimus osoittaa, ett{\"a} n{\"a}ist{\"a} tietovirroista muodostuu t{\"a}rke{\"a} mahdollistava rakenne alueellisen terveysj{\"a}rjestelm{\"a}n kehityksen ja uudistumisen kannalta.Tutkimuksen keskeisimm{\"a}t teoreettiset tulokset liittyv{\"a}t tietovirtak{\"a}sitteen aikaisempaa moniulotteisempaan tarkasteluun ja t{\"a}m{\"a}n pohjalta syntyneisiin tietovirtoihin perustuviin j{\"a}sennyksiin alueellisesta terveysj{\"a}rjestelm{\"a}st{\"a}. Tutkimuksessa todetaan, ett{\"a} terveydenhuollon toimintaymp{\"a}rist{\"o}n monimuotoisuuden kasvu edellytt{\"a}{\"a} yh{\"a} tiiviimp{\"a}{\"a} vuorovaikutusta toimijoiden v{\"a}lill{\"a} ja t{\"a}m{\"a}n seurauksena tehokas tiedonkulku ja tietovirrat ovat v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}t{\"o}n edellytys toiminnan saumattomuudelle ja uudenlaisten toimintatapojen ja -mallien kehitt{\"a}miselle. Tietovirtojen j{\"a}sent{\"a}minen sek{\"a} operatiivisella ett{\"a} hallinnollisella tasolla on tutkimustulosten mukaan edelleen tarpeen. K{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n toimijoille tutkimus tarjoaa konkreettisen esimerkin siit{\"a}, miten tiedonkulkua voidaan tarkastella ja tietovirtoja j{\"a}sent{\"a}m{\"a}ll{\"a} kehitt{\"a}{\"a} k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n l{\"a}hestymistapoja tiedonkulun edist{\"a}miseksi.",
author = "H. Laihonen",
note = "Awarding institution:Tampere University of Technology",
year = "2009",
month = "8",
day = "26",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-2193-5",
series = "Tampere University of Technology. Publication",
publisher = "Tampere University of Technology",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Download

TY - BOOK

T1 - Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat

AU - Laihonen, H.

N1 - Awarding institution:Tampere University of Technology

PY - 2009/8/26

Y1 - 2009/8/26

N2 - Tutkimuksessa keskitytään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoihin ja niiden merkitykseen järjestelmän kehittymisen ja uudistumisen kannalta. Terveyspalveluita tarkas-tellaan esimerkkinä tietointensiivisistä palveluista, jolloin tieto ja tiedonkulku nousevat tarkastelun keskiöön. Terveysjärjestelmän tiedonhallinnan haasteina nähdään tässä tutkimuksessa erityisesti yleinen tietointensiivisyyden kasvu, suomalaisen terveydenhuollon rakenteellinen kehitys ja ohjausmenetelmien muutos. Näiden lisäksi kansainväliset megatrendit, kuten esimerkiksi informaatioteknologian kehitys, väestön ikääntyminen ja kasvaneet tehokkuusvaatimukset ovat asettaneet terveydenhuolto-organisaatiot tilanteeseen, jossa jatkuva kehittyminen on välttämätöntä.Tutkimus on luonteeltaan laadullista ja siinä yhdistyy tietojohtamisen, terveydenhuollon ja jossain määrin myös kompleksisuusteorioiden tutkimusalueet. Tietojohtamisen osalta tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu tiedon siirtämiseen ja siirron konkreettisiin ilmentymiin – tietovirtoihin. Terveysjärjestelmän tietovirtoja tarkastellaan tutkimuksessa alueellisen terveysjärjestelmän johtamisen näkökulmasta. Esiin nousee myös laajemman järjestelmätason kysymyksiä liittyen informaatio-ohjaukseen. Kompleksisuusteorioiden ja teoriaryhmän käyttämien käsitteiden sovellettavuuden arvioinnilla on tutkimuksessa täydentävä rooli. Näiden käsitteiden soveltaminen organisaatiotutkimukseen ja erityisesti terveydenhuoltoon on Suomessa vielä uutta.Tutkimuksen teoreettisessa osassa rakennetaan käsitteellinen viitekehys, jonka avulla empiirisessä osassa jäsennetään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoja ja niiden roolia järjestelmän kehityksessä. Tarkastelu keskittyy alueellisen terveysjärjestelmän johtaviin viranhaltijoihin sekä järjestelmän tietoprosesseihin näiden viranhaltijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään minkälaista tietoa ja miten johtavat viranhaltijat käyttävät päätöksentekonsa tukena. Käsitteellisesti ohjauksen tietovirrat jaetaan sisäisen ohjausinformaation sekä alueellisen ja valtakunnallisen informaatio-ohjauksen synnyttämiin virtoihin. Tutkimus osoittaa, että näistä tietovirroista muodostuu tärkeä mahdollistava rakenne alueellisen terveysjärjestelmän kehityksen ja uudistumisen kannalta.Tutkimuksen keskeisimmät teoreettiset tulokset liittyvät tietovirtakäsitteen aikaisempaa moniulotteisempaan tarkasteluun ja tämän pohjalta syntyneisiin tietovirtoihin perustuviin jäsennyksiin alueellisesta terveysjärjestelmästä. Tutkimuksessa todetaan, että terveydenhuollon toimintaympäristön monimuotoisuuden kasvu edellyttää yhä tiiviimpää vuorovaikutusta toimijoiden välillä ja tämän seurauksena tehokas tiedonkulku ja tietovirrat ovat välttämätön edellytys toiminnan saumattomuudelle ja uudenlaisten toimintatapojen ja -mallien kehittämiselle. Tietovirtojen jäsentäminen sekä operatiivisella että hallinnollisella tasolla on tutkimustulosten mukaan edelleen tarpeen. Käytännön toimijoille tutkimus tarjoaa konkreettisen esimerkin siitä, miten tiedonkulkua voidaan tarkastella ja tietovirtoja jäsentämällä kehittää käytännön lähestymistapoja tiedonkulun edistämiseksi.

AB - Tutkimuksessa keskitytään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoihin ja niiden merkitykseen järjestelmän kehittymisen ja uudistumisen kannalta. Terveyspalveluita tarkas-tellaan esimerkkinä tietointensiivisistä palveluista, jolloin tieto ja tiedonkulku nousevat tarkastelun keskiöön. Terveysjärjestelmän tiedonhallinnan haasteina nähdään tässä tutkimuksessa erityisesti yleinen tietointensiivisyyden kasvu, suomalaisen terveydenhuollon rakenteellinen kehitys ja ohjausmenetelmien muutos. Näiden lisäksi kansainväliset megatrendit, kuten esimerkiksi informaatioteknologian kehitys, väestön ikääntyminen ja kasvaneet tehokkuusvaatimukset ovat asettaneet terveydenhuolto-organisaatiot tilanteeseen, jossa jatkuva kehittyminen on välttämätöntä.Tutkimus on luonteeltaan laadullista ja siinä yhdistyy tietojohtamisen, terveydenhuollon ja jossain määrin myös kompleksisuusteorioiden tutkimusalueet. Tietojohtamisen osalta tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu tiedon siirtämiseen ja siirron konkreettisiin ilmentymiin – tietovirtoihin. Terveysjärjestelmän tietovirtoja tarkastellaan tutkimuksessa alueellisen terveysjärjestelmän johtamisen näkökulmasta. Esiin nousee myös laajemman järjestelmätason kysymyksiä liittyen informaatio-ohjaukseen. Kompleksisuusteorioiden ja teoriaryhmän käyttämien käsitteiden sovellettavuuden arvioinnilla on tutkimuksessa täydentävä rooli. Näiden käsitteiden soveltaminen organisaatiotutkimukseen ja erityisesti terveydenhuoltoon on Suomessa vielä uutta.Tutkimuksen teoreettisessa osassa rakennetaan käsitteellinen viitekehys, jonka avulla empiirisessä osassa jäsennetään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoja ja niiden roolia järjestelmän kehityksessä. Tarkastelu keskittyy alueellisen terveysjärjestelmän johtaviin viranhaltijoihin sekä järjestelmän tietoprosesseihin näiden viranhaltijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään minkälaista tietoa ja miten johtavat viranhaltijat käyttävät päätöksentekonsa tukena. Käsitteellisesti ohjauksen tietovirrat jaetaan sisäisen ohjausinformaation sekä alueellisen ja valtakunnallisen informaatio-ohjauksen synnyttämiin virtoihin. Tutkimus osoittaa, että näistä tietovirroista muodostuu tärkeä mahdollistava rakenne alueellisen terveysjärjestelmän kehityksen ja uudistumisen kannalta.Tutkimuksen keskeisimmät teoreettiset tulokset liittyvät tietovirtakäsitteen aikaisempaa moniulotteisempaan tarkasteluun ja tämän pohjalta syntyneisiin tietovirtoihin perustuviin jäsennyksiin alueellisesta terveysjärjestelmästä. Tutkimuksessa todetaan, että terveydenhuollon toimintaympäristön monimuotoisuuden kasvu edellyttää yhä tiiviimpää vuorovaikutusta toimijoiden välillä ja tämän seurauksena tehokas tiedonkulku ja tietovirrat ovat välttämätön edellytys toiminnan saumattomuudelle ja uudenlaisten toimintatapojen ja -mallien kehittämiselle. Tietovirtojen jäsentäminen sekä operatiivisella että hallinnollisella tasolla on tutkimustulosten mukaan edelleen tarpeen. Käytännön toimijoille tutkimus tarjoaa konkreettisen esimerkin siitä, miten tiedonkulkua voidaan tarkastella ja tietovirtoja jäsentämällä kehittää käytännön lähestymistapoja tiedonkulun edistämiseksi.

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-2193-5

T3 - Tampere University of Technology. Publication

BT - Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat

PB - Tampere University of Technology

CY - Tampere

ER -