Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa

Research output: Book/ReportMaster's ThesisScientific

Standard

Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa. / Horstia, Johanna.

Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 111 p.

Research output: Book/ReportMaster's ThesisScientific

Harvard

Horstia, J 2017, Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa. Tampereen teknillinen yliopisto.

APA

Horstia, J. (2017). Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa. Tampereen teknillinen yliopisto.

Vancouver

Horstia J. Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa. Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 111 p.

Author

Horstia, Johanna. / Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa. Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 111 p.

Bibtex - Download

@book{2ca42b7ee126484eb3385ac9217a640e,
title = "Tietoty{\"o}n suunnittelu monitilatoimistossa",
abstract = "Ty{\"o}n tekeminen on muuttunut viime vuosien aikana. Ty{\"o}t{\"a} tehd{\"a}{\"a}n toimistolla vaihtelevassa ymp{\"a}rist{\"o}iss{\"a}: ei ainoastaan oman ty{\"o}pisteen {\"a}{\"a}rell{\"a}, vaan esimerkiksi jaetuissa ty{\"o}tiloissa. Lis{\"a}ksi ty{\"o}t{\"a} ei tehd{\"a} ainoastaan toimistolla, vaan vaihtelevissa ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}iss{\"a} niin kahviloissa, kotona et{\"a}t{\"o}iss{\"a} ja ty{\"o}matkojen yhteydess{\"a}.Toisaalta ty{\"o}n murrosta kuvaavat my{\"o}s tietoty{\"o}n piirteet: jatkuva tarve oppia, innovoida, luoda uutta ja olla vuorovaikutuksessa muiden ty{\"o}ntekij{\"o}iden kanssa. Muuttuva tietoty{\"o} asettaa vaatimuksia my{\"o}s sille, miss{\"a} ty{\"o}t{\"a} tehd{\"a}{\"a}n. Onkin todettu, ett{\"a} monitilatoimisto on syntynyt tietoty{\"o}n murroksen pohjalta. Kun tietoty{\"o}ntekij{\"a} ja tietoty{\"o}ntekij{\"o}iden yhteis{\"o} siirtyv{\"a}t perinteisest{\"a} toimistosta, kuten avotoimistosta tai huonetoimistosta, monitilatoimistoon, seuraa merkitt{\"a}v{\"a} muutos. Ty{\"o}nteon tavat eiv{\"a}t ole samanlaiset kuin ennen: v{\"a}lill{\"a} p{\"a}iv{\"a}n ty{\"o}pisteit{\"a} tulee varata etuk{\"a}teen ja uudet ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}n pelis{\"a}{\"a}nn{\"o}t voivat ohjeistaa tilojen k{\"a}ytt{\"o}{\"a}. Miten yksitt{\"a}isen ty{\"o}ntekij{\"a}n tulisi suunnitella ty{\"o}t{\"a}ns{\"a} monitilatoimistossa, jotta ty{\"o}nteko olisi sujuvaa ja aikaansaavaa? Ent{\"a} miten ty{\"o}yhteis{\"o} voi yhdess{\"a} sopia pelis{\"a}{\"a}nt{\"o}j{\"a} tilojen k{\"a}yt{\"o}st{\"a}?N{\"a}it{\"a} kysymyksi{\"a} k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n t{\"a}ss{\"a} diplomity{\"o}ss{\"a}, joka laadittiin Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Diplomity{\"o}t{\"a} varten tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvitt{\"a}{\"a}, miten tietoty{\"o}ntekij{\"a}n ty{\"o}p{\"a}iv{\"a}n suunnittelua voidaan edist{\"a}{\"a} monitilatoimistossa. Tutkimus oli aineistol{\"a}ht{\"o}inen laadullinen tutkimus, jonka l{\"a}ht{\"o}kohtana oli POP UP –hankkeessa ker{\"a}tty aineisto toimistokalusteita ja –palveluita tarjoavan yrityksen Martelan monitilatoimistosta. Aineisto oli ker{\"a}tty haastattelemalla. Haastatteluissa selvitettiin n{\"a}kemyksi{\"a} ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}st{\"a}, ty{\"o}tavoista, ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}n k{\"a}ytt{\"a}misest{\"a}, ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}n pelis{\"a}{\"a}nn{\"o}ist{\"a} ja mielipiteit{\"a} hyv{\"a}n ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}n piirteist{\"a}. Haastatteluaineisto analysoitiin koodaamalla ja kvantifioimalla.Tutkimuksessa selvitettiin my{\"o}s, millaisia ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}j{\"a} monitilatoimistot eli toimintal{\"a}ht{\"o}iset ty{\"o}ymp{\"a}rist{\"o}t ovat: millaisista vy{\"o}hykkeist{\"a} ja tiloista ne koostuvat ja millaisia tekij{\"o}it{\"a} on hyv{\"a} huomioida sellaista suunniteltaessa. Toinen teema tutkimuksessa oli tietoty{\"o}n suunnittelu niin yhteis{\"o}- kuin yksil{\"o}tasolla. Tutkimuksessa l{\"o}ydettiin suunnittelua tukeva ty{\"o}n tuunaamisen prosessi. Toinen keskeinen l{\"o}yd{\"o}s oli monitilatoimistoissa k{\"a}ytett{\"a}v{\"a}t peli{\"a}{\"a}nn{\"o}t, joissa on hyv{\"a} tunnistaa yht{\"a}{\"a}lt{\"a} tietoty{\"o}ntekij{\"o}iden piirteet ja toisaalta monitilatoimiston piirteet. Pelis{\"a}{\"a}nn{\"o}t on my{\"o}s hyv{\"a} laatia iteroiden ja osallistavalla menetelm{\"a}ll{\"a}.",
author = "Johanna Horstia",
year = "2017",
month = "2",
language = "Suomi",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Download

TY - BOOK

T1 - Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa

AU - Horstia, Johanna

PY - 2017/2

Y1 - 2017/2

N2 - Työn tekeminen on muuttunut viime vuosien aikana. Työtä tehdään toimistolla vaihtelevassa ympäristöissä: ei ainoastaan oman työpisteen äärellä, vaan esimerkiksi jaetuissa työtiloissa. Lisäksi työtä ei tehdä ainoastaan toimistolla, vaan vaihtelevissa työympäristöissä niin kahviloissa, kotona etätöissä ja työmatkojen yhteydessä.Toisaalta työn murrosta kuvaavat myös tietotyön piirteet: jatkuva tarve oppia, innovoida, luoda uutta ja olla vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa. Muuttuva tietotyö asettaa vaatimuksia myös sille, missä työtä tehdään. Onkin todettu, että monitilatoimisto on syntynyt tietotyön murroksen pohjalta. Kun tietotyöntekijä ja tietotyöntekijöiden yhteisö siirtyvät perinteisestä toimistosta, kuten avotoimistosta tai huonetoimistosta, monitilatoimistoon, seuraa merkittävä muutos. Työnteon tavat eivät ole samanlaiset kuin ennen: välillä päivän työpisteitä tulee varata etukäteen ja uudet työympäristön pelisäännöt voivat ohjeistaa tilojen käyttöä. Miten yksittäisen työntekijän tulisi suunnitella työtänsä monitilatoimistossa, jotta työnteko olisi sujuvaa ja aikaansaavaa? Entä miten työyhteisö voi yhdessä sopia pelisääntöjä tilojen käytöstä?Näitä kysymyksiä käsitellään tässä diplomityössä, joka laadittiin Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Diplomityötä varten tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietotyöntekijän työpäivän suunnittelua voidaan edistää monitilatoimistossa. Tutkimus oli aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jonka lähtökohtana oli POP UP –hankkeessa kerätty aineisto toimistokalusteita ja –palveluita tarjoavan yrityksen Martelan monitilatoimistosta. Aineisto oli kerätty haastattelemalla. Haastatteluissa selvitettiin näkemyksiä työympäristöstä, työtavoista, työympäristön käyttämisestä, työympäristön pelisäännöistä ja mielipiteitä hyvän työympäristön piirteistä. Haastatteluaineisto analysoitiin koodaamalla ja kvantifioimalla.Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia työympäristöjä monitilatoimistot eli toimintalähtöiset työympäristöt ovat: millaisista vyöhykkeistä ja tiloista ne koostuvat ja millaisia tekijöitä on hyvä huomioida sellaista suunniteltaessa. Toinen teema tutkimuksessa oli tietotyön suunnittelu niin yhteisö- kuin yksilötasolla. Tutkimuksessa löydettiin suunnittelua tukeva työn tuunaamisen prosessi. Toinen keskeinen löydös oli monitilatoimistoissa käytettävät peliäännöt, joissa on hyvä tunnistaa yhtäältä tietotyöntekijöiden piirteet ja toisaalta monitilatoimiston piirteet. Pelisäännöt on myös hyvä laatia iteroiden ja osallistavalla menetelmällä.

AB - Työn tekeminen on muuttunut viime vuosien aikana. Työtä tehdään toimistolla vaihtelevassa ympäristöissä: ei ainoastaan oman työpisteen äärellä, vaan esimerkiksi jaetuissa työtiloissa. Lisäksi työtä ei tehdä ainoastaan toimistolla, vaan vaihtelevissa työympäristöissä niin kahviloissa, kotona etätöissä ja työmatkojen yhteydessä.Toisaalta työn murrosta kuvaavat myös tietotyön piirteet: jatkuva tarve oppia, innovoida, luoda uutta ja olla vuorovaikutuksessa muiden työntekijöiden kanssa. Muuttuva tietotyö asettaa vaatimuksia myös sille, missä työtä tehdään. Onkin todettu, että monitilatoimisto on syntynyt tietotyön murroksen pohjalta. Kun tietotyöntekijä ja tietotyöntekijöiden yhteisö siirtyvät perinteisestä toimistosta, kuten avotoimistosta tai huonetoimistosta, monitilatoimistoon, seuraa merkittävä muutos. Työnteon tavat eivät ole samanlaiset kuin ennen: välillä päivän työpisteitä tulee varata etukäteen ja uudet työympäristön pelisäännöt voivat ohjeistaa tilojen käyttöä. Miten yksittäisen työntekijän tulisi suunnitella työtänsä monitilatoimistossa, jotta työnteko olisi sujuvaa ja aikaansaavaa? Entä miten työyhteisö voi yhdessä sopia pelisääntöjä tilojen käytöstä?Näitä kysymyksiä käsitellään tässä diplomityössä, joka laadittiin Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella. Diplomityötä varten tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietotyöntekijän työpäivän suunnittelua voidaan edistää monitilatoimistossa. Tutkimus oli aineistolähtöinen laadullinen tutkimus, jonka lähtökohtana oli POP UP –hankkeessa kerätty aineisto toimistokalusteita ja –palveluita tarjoavan yrityksen Martelan monitilatoimistosta. Aineisto oli kerätty haastattelemalla. Haastatteluissa selvitettiin näkemyksiä työympäristöstä, työtavoista, työympäristön käyttämisestä, työympäristön pelisäännöistä ja mielipiteitä hyvän työympäristön piirteistä. Haastatteluaineisto analysoitiin koodaamalla ja kvantifioimalla.Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaisia työympäristöjä monitilatoimistot eli toimintalähtöiset työympäristöt ovat: millaisista vyöhykkeistä ja tiloista ne koostuvat ja millaisia tekijöitä on hyvä huomioida sellaista suunniteltaessa. Toinen teema tutkimuksessa oli tietotyön suunnittelu niin yhteisö- kuin yksilötasolla. Tutkimuksessa löydettiin suunnittelua tukeva työn tuunaamisen prosessi. Toinen keskeinen löydös oli monitilatoimistoissa käytettävät peliäännöt, joissa on hyvä tunnistaa yhtäältä tietotyöntekijöiden piirteet ja toisaalta monitilatoimiston piirteet. Pelisäännöt on myös hyvä laatia iteroiden ja osallistavalla menetelmällä.

M3 - Diplomityö tai pro gradu -työ

BT - Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa

PB - Tampereen teknillinen yliopisto

ER -