Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Trust-related network collaboration - difficulties, potential and paradoxes

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Details

Original languageEnglish
PublisherTampere University of Technology
Number of pages41
ISBN (Electronic)978-952-15-2510-0
ISBN (Print)978-952-15-2509-4
Publication statusPublished - 2010
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTampere University of Technology. Department of Business Information Management and Logistics, Tampere University of Technology. Pori Unit
PublisherTampere University of Technology

Abstract

Tämä tutkimus on esiselvitys suomalaisen meriteollisuuden verkostotoiminnan tilasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä aihealueita meriklusterin verkoston toiminnassa kannattaisi jatkotutkia. Tutkimuksen aikana suoritettiin kaksi kohdennettua kyselytutkimusta meriklusterin verkoston toimijoille. Kyselyt lähetettiin 392:en sähköpostiosoitteeseen vuoden 2009 lopulla ja kakkosvaiheessa vuoden 2010 alkupuolella. Vastausprosentti tutkimuskyselyyn oli 12 %. Tutkimuksen suunnitteli ja tutkimuskysymykset laati Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden sekä tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen yhteinen tutkimusryhmä. Yoso Oy avusti kyselyn laatimisessa ja kyselytutkimuksen tulosten analysoinnissa. Kysely toteutettiin Yoso Oy:n Internet-pohjaisella kyselytyökalulla. Tutkimuksessa löytyi useita tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia osa-alueita koskien verkoston toimintaa. Tässä raportissa julkaistaan tutkimuksen tulokset ja raportin lopussa pohditaan johtopäätöksiä tuloksista. Yleisesti voidaan todeta, että meriklusterin verkoston toiminta on suomalaisen meriteollisuuden kilpailukyvyn näkökulmasta avainasemassa. Verkoston kilpailukykyyn vaikuttavia havaittuja potentiaalisia tutkimusalueita ovat mm. miten verkostossa synnytetään ja vaalitaan kilpailukykyä edistäviä innovaatioita (liiketoiminta- sekä teknologiainnovaatiot), miten arvontuotossa ilmeneviä ongelmia verkostossa kommunikoidaan sekä esim. kilpailukykyisen toiminnan vaatiman integraation aste verkostossa. Verkoston tehokkuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavia tutkimuksen arvoisia tekijöitä havaittiin olevan mm. toimintojen kypsyys, horisontaalinen ja vertikaalinen dynamiikka verkostossa sekä arvonmuodostuksen mekanismit. Tulevaisuuteen tähtäävän globaalin verkottuneen toiminnan näkökulmasta tutkimisen arvoista olisi mm. luottamuksen synnyttäminen virtuaalisessa verkostossa (toimijat ovat maantieteellisesti ja kulttuurisesti etäällä toisistaan), verkostotoiminnan kypsyys pk-sektorilla sekä arvontuottokyvykkyys verkoston välityksellä.

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland

Downloads statistics

No data available