Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuus - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisesta suunnittelusta ja ylläpidosta

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Details

Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherTampereen teknillinen yliopisto; Opetus ja kulttuuriministeriö
Number of pages26
ISBN (Electronic)978-952-15-2773-9
Publication statusPublished - 2012
Publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos. Laitosraportti.
PublisherTampereen teknillinen yliopisto; Opetus ja kulttuuriministeriö

Abstract

Tämä tietopaketti on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen ”Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuuden hallitseminen ja kuntien liikuntatoimen turvallisuuden johtaminen” aikana. Hankkeen toteutuksesta vastasi Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksen turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö. Hankkeen ohjauksesta vastasi professori Jouni Kivistö-Rahnasto. Tietopaketin ovat hankkeen aikana laatineet tutkijat Toni Hyytinen ja Noora Nenonen (palloilukenttiä käsittelevä osa). Tietopaketti on laadittu ensisijaisesti ulkoliikuntapaikkojen turvallisuudesta ja ylläpidosta vastaavien tahojen käyttöön. Hankkeessa keskityttiin luistelukenttien, retkiluisteluratojen, palloilukenttien, hiihtolatujen ja lenkkipolkujen turvallisuusnäkökohtien tarkastelemiseen. Tietopaketti sisältää omat osionsa näistä tarkemman tarkastelun alla olevista ulkoliikuntapaikkatyypeistä. Tietopaketti sisältää sanallista ohjeistusta tärkeimmistä tarkemman tarkastelun alla olevien ulkoliikuntapaikkatyyppien turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tämän lisäksi tietopakettiin laadittiin tarkistuslistat/muistilistat näiden ulkoliikuntapaikkatyyppien turvallisuuden varmistamisesta. Muiden kuin edellä mainittujen ulkoliikuntapaikkatyyppien osalta tietopakettiin on kerätty muiden tahojen laatimia tietolähteitä. Ulkoliikuntapaikkojen yleisestä turvallisuudesta vastaa liikuntapalvelua tarjoava taho. Yleisten ulkoliikuntapaikkojen osalta vastaava taho on usein kunta. Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) sovelletaan muun muassa kuluttajapalveluksiin, joita tarjotaan, myydään tai luovutetaan käyttöön. Yleiset ulkoliikuntapaikat kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistettava, ettei kuluttajapalveluksesta aiheudu vaaraa asiakkaiden (liikuntapalveluiden käyttäjät) tai palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden henkilöiden (esim. ohikulkijat) terveydelle tai omaisuudelle. Kuluttajaturvallisuuden varmistamisen lisäksi tulee ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon osalta varmistaa myös työntekijöiden työturvallisuus työturvallisuuslaissa (738/2002) esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Publication forum classification

Field of science, Statistics Finland

Downloads statistics

No data available