Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Uudet tuotantoteknologiat käyttöön pk-yrityksissä: 3D-tulostuksen käyttöönoton haasteita ja ratkaisuja

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Details

Original languageFinnish
Pages (from-to)34-37
Number of pages4
JournalStoori
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2018
Publication typeD1 Article in a trade journal

Abstract

Ainetta lisäävä valmistus on tuotantotapa, jossa materiaalia lisätään ja yhdistetään kerroksittain komponentin tai tuotteen aikaansaamiseksi, usein digitaalisen mallin pohjalta. Siihen viitataan puhekielessä 3D-tulostuksena, ja sen uskotaan mullistavan tuotantotapoja erityisesti aloilla, joilla komponentit/tuotteet ovat ainutkertaisia ja haasteellisia valmistaa perinteisin menetelmin. 3D-tulostus on vähitellen ottamassa jalansijaa teollisuudessa sekä muovisten että metallisten komponenttien ja tuotteiden osalta, mutta siihen liittyvä valmistusteknologia kehittyy edelleen nopealla tahdilla ja tehokkaiden liiketoimintaratkaisujen kehittäminen vaatii aikaa ja vaivannäköä. Selvitimme pirkanmaalaisten tuotannollisten pk-yritysten keskuudessa, millaisia esteitä ja haasteita 3D-tulostuksen käyttöönottoon liittyy ja millä keinoin tämän tuotantoinnovaation käyttöönottoa voitaisiin edistää. Tutkimus toteutettiin osana VTT:n ja TTY:n yhteistä Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Välkky-projektia (Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana), jossa kehitetään vaativaa digitaalista valmistusta ja ekosysteemin toimintamallia tuottamaan lisäarvoa suomalaisille pk-yrityksille. Tutkimuksen keskeinen tulos on löydös siitä, että 3D-tulostus on nähtävä systeemisenä innovaationa, jonka onnistuminen edellyttää toimitusketjun eri osapuolten aktiivisuutta ja niiden laajempaa yhteistyötä uudenlaisen tuotantotavan leviämiseksi.