TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Te incorporation in self-catalyzed MBE of n-GaAs nanowires

Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

  1. 2019
  2. Julkaistu

    Te incorporation in self-catalyzed MBE of n-GaAs nanowires

    Hakkarainen, T., Rizzo Piton, M., Koivusalo, E., Fiordaliso, E., Leshchenko, E. D., Koelling, S., G. Gobato, Y., Koenraad, P. M., Dubrovskii, V. G. & Guina, M., 2019.

    Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

ID: 20792497