TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Teollisuustalouden laitos

Tutkimusyksikkö: Laitos

 1. 2005
 2. Asiantuntijalausunto: Markkinoinnin, erityisesti suhdejohtamisen dosentuuri

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2005

  Aktiviteetti: Dosentuurin hakijan arviointitehtävä

 3. Asiantuntijalausunto: Markkinoinnin professorin määräaikainen virantäyttö

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2005

  Aktiviteetti: Professorin tehtäväntäytön arviointitehtävä

 4. Competitive dynamics and evolution in the global forest industry: a comparitive study

  Tomi Samuli Nokelainen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 5. EURAM Conference 2005, Track "Rhetorics and Narrative", May 4-7th, 2005, Munich, Germany (Lehti)

  Tuomo Timo Juhani Peltonen (Arvioija)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiartikkeleiden refereenä toimiminen

 6. Examining strategy documents in the internet: how companies express multi-voicedness and stakeholder inclusion?

  Leena-Marja Johanna Kujala (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 7. How do investments in intellectual capital create profits?

  Antti Mikko Olavi Lönnqvist (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 8. How do investments in intellectual capital create profits?

  Paula Kujansivu (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 9. How small software firms innovate?

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 10. How to enhance diffusion of industrial service innovations in the network of an OEM?

  Mikko Johannes Varila (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 11. How to enhance diffusion of industrial service innovations in the network of an OEM?

  Petri Suomala (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 12. HRM in Finland 1985-2005: reflections from a Professional Association's perspective

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 13. Inter-organizational operations in value chains - experiences from networked advertising agencies

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 14. Managing the R&D project portfolio - survey of the 50 largest R&D companies in Finland

  Lasse Eino Tapani Niivuori (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 15. Menestyksen mitta ja mittarit - strategiat ja vastuullisuus puntarissa

  Leena-Marja Johanna Kujala (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 16. MetaSignal - software package for automated event data analysis

  Tomi Samuli Nokelainen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 17. Resources and dynamic capabilities in business model concepts: a review of the state-of-the-art

  Tomi Samuli Nokelainen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 18. Stereotyping and national identity in post-merger development: a pictorial analysis

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 19. Towards a taxonomy of competitive actions: preliminary evidence from three industries

  Tomi Samuli Nokelainen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 20. Understanding industry dethronement: effects of national context on competitive action

  Tomi Samuli Nokelainen (Speaker)
  2005

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 21. Väitöskirjan esitarkastaja: Suonsivu, H., Laatuajattelun toteutus Suomen ilmavoimissa

  Markku Pirjetä (Examiner)
  lokakuuta 2005

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 22. 2006
 23. 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP2006

  Kaija Saarela (Jäsen)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssin tai seminaarin järjestelytoimikunnan jäsenyys

 24. Academy of Management Annual Meeting, August 11-16, 2006, Atlanta, Georgia (Lehti)

  Tuomo Timo Juhani Peltonen (Arvioija)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiartikkeleiden refereenä toimiminen

 25. Asiantuntijalausunto: Dosentti, teknologiatutkimus, tieto- ja viestintäteknologian yleistyminen

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Dosentuurin hakijan arviointitehtävä

 26. Asiantuntijalausunto: Professorin virka, tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Professorin tehtäväntäytön arviointitehtävä

 27. Determining major turning points in industry evolution

  Tomi Petteri Haapaniemi (Speaker)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 28. Determining major turning points in industry evolution

  Saku Mäkinen (Speaker)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 29. International Survey on Collegiate Entrepreneurship 2006, ISCE 2006 (Ulkoinen yksikkö)

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Position of trust)
  2006

  Aktiviteetti: Jäsenyys seurassa tai verkostossa

 30. Liiketaloudellinen Aikakauskirja (Lehti)

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Arvioija)
  2006

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 31. Linguistic study of advertising texts in a cross-national setting: Some empirical findings

  Hanna-Kaisa Desavelle (Speaker)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 32. Luottamus - uusvanha bisneskäsite

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 33. Management Research News (Lehti)

  Miia Martinsuo (Arvioija)
  2006

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 34. Multi-voicedness and stakeholder inclusion

  Leena-Marja Johanna Kujala (Speaker)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 35. Nordic Ergonomic Society (NES) 38th Annual Congress NES2006 "Promotion of Well-Being in Modern Society"

  Kaija Saarela (Jäsen)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssin tai seminaarin tieteellisen tai ohjelmatoimikunnan jäsenyys

 36. Suomalaisten johtajien sidosryhmäsuuntautumisen muutos 1994 - 2004

  Leena-Marja Johanna Kujala (Speaker)
  2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 37. Väitöskirjan esitarkastaja: Handelberg, J., Aspects of Top Management and Firm Growth

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 38. Väitöskirjan esitarkastaja: Lumiste, R., Ways of raising the competitiveness of Estonian metal industry through networks and innovation

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 39. Väitöskirjan esitarkastaja: Oiva A.

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 40. Väitöskirjan esitarkastaja: Sekki, A., Successful New Venturing Process Implemented by the Founding Entrepreneur; A case of Finnish sawmill industry

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 41. Vastaväittäjä: Vehtari, S., The Dynamics Involved with Manufacturing Capabilities Towards a Competitive Advantage

  Markku Pirjetä (Examiner)
  2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 42. Vastaväittäjä: Suonsivu, H., Laatuajattelun toteutus Suomen ilmavoimissa

  Markku Pirjetä (Examiner)
  13 tammikuuta 2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 43. Vastaväittäjä: Torkko, M., Maatilakytkentäisten yritysten tomintamalleja. Laadullinen tutkimus resursseista, kehittymisestä ja ohjaustarpeista

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  28 huhtikuuta 2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 44. Consumer’s perceived risks in e-Shopping

  Sanna Nenonen (Speaker)
  toukokuuta 2006

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 45. Väitöskirjan esitarkastaja ja vastaväittäjä: Syrjänen, P., Yksityisyyden suoja ja henkilöarviointi

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  29 kesäkuuta 2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 46. Väitöskirjan esitarkastaja ja vastaväittäjä: Lähteenmäki, I., The development of the banking industry in Finland from a partnership perspective

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  25 elokuuta 2006

  Aktiviteetti: Väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen

 47. 2007
 48. 17th Global Conference IntEnt 2007, Internationalizing Entrepreneurship Education and Training, 8-11 July 2007, Gdansk, Poland

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Jäsen)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssin tai seminaarin tieteellisen tai ohjelmatoimikunnan jäsenyys

 49. A method for accounting productivity in sales process of industrial products

  Olavi Uusitalo (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 50. Appropriation of Western ideologies of beauty in Nordic consumer culture

  Hanna-Kaisa Desavelle (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 51. Asiantuntijalausunto: Dosentuuri, Yrittäjyys, erityisesti uuden yritystoiminnan luominen ja yritysten kasvu

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2007

  Aktiviteetti: Dosentuurin hakijan arviointitehtävä

 52. Asiantuntijalausunto: liiketataloustieteen, erityisesti konseptijohtamisen määräaikainen professorin virka

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2007

  Aktiviteetti: Professorin tehtäväntäytön arviointitehtävä

 53. Asiantuntijalausunto: Markkinoinnin, erityisesti sähköinen markkinointi, dosentuuri

  Olavi Uusitalo (Examiner)
  2007

  Aktiviteetti: Dosentuurin hakijan arviointitehtävä

 54. Asiantuntijalausunto: Työpsykologian ja johtamisen professuuri

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Examiner)
  2007

  Aktiviteetti: Professorin tehtäväntäytön arviointitehtävä

 55. Coaching - uusi kummien työkalu?

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 56. EISAM, European Insitute for Advanced Studies in Management (Ulkoinen yksikkö)

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Position of trust)
  2007

  Aktiviteetti: Jäsenyys seurassa tai verkostossa

 57. European Council for Small Business and Entrepreneurship (Ulkoinen yksikkö)

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Position of trust)
  2007

  Aktiviteetti: Nimitetty yhteiskunnallinen asiantuntija- tai luottamustehtävä

 58. Globalisaatio ja henkilöstön kehittämisen haasteet Suomessa

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 59. Impact of strategic HRM on par-Nordic integration process: Case study in banking

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 60. International Conference on Occupational Risk Prevention ORP2007

  Kaija Saarela (Jäsen)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssin tai seminaarin tieteellisen tai ohjelmatoimikunnan jäsenyys

 61. International Journal of Project Management (Lehti)

  Miia Martinsuo (Arvioija)
  2007

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 62. International Journal of Project Organisation and Management (Lehti)

  Miia Martinsuo (Toimituskunnan jäsen)
  2007

  Aktiviteetti: Toimituskunnan jäsenyys

 63. International Journal of Technology Management (Lehti)

  Marko Seppänen (Arvioija)
  2007

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 64. Journal of Small Business Management (Lehti)

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Arvioija)
  2007

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 65. Linguistic analysis of advertising texts of technology products in French and Finnish markets

  Hanna-Kaisa Desavelle (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 66. Linguistic study of advertising texts in a cross-national setting: Some empirical findings

  Hanna-Kaisa Desavelle (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 67. Management Research (Lehti)

  Paula Kujansivu (Arvioija)
  2007

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 68. Matching value proposition with customer value: A case in high technology transfer

  Henry Matias Kostamovaara (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 69. Oppisopimuskoulutuksen tiedotuslehti Osaaja (Lehti)

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Toimituskunnan jäsen)
  2007

  Aktiviteetti: Toimituskunnan jäsenyys

 70. Speed and quality in Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery: is there a connection?

  Juha-Matti Lehtonen (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 71. Stimulating small software companies to grow and develop

  Asko Tuomo Tapio Miettinen (Speaker)
  2007

  Aktiviteetti: Konferenssiesitelmä

 72. Tampereen kesäyliopisto (Ulkoinen yksikkö)

  Pentti Vanha-aho (Position of trust)
  2007

  Aktiviteetti: Nimitetty asiantuntija- tai luottamustehtävä akateemisessa yhteisössä

 73. Technology Analysis & Strategic Management (Lehti)

  Saku Mäkinen (Arvioija)
  2007

  Aktiviteetti: Tieteellisen lehden refereenä toimiminen

 74. Teknillisen korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointiryhmän jäsen

  Erkki Sakari Uusi-Rauva (Examiner)
  2007

  Aktiviteetti: Toiminnan arviointitehtävä

ID: 22515