TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos

Tutkimusyksikkö: Laitos

 1. 2005
 2. Julkaistu

  Frontiers of e-Business Research 2004, FeBR 2004, Conference Proceedings, Tampere, Finland

  Seppä, M. (toim.), Hannula, M. (toim.), Järvelin, A-M. (toim.), Kujala, J. (toim.), Ruohonen, M. (toim.) & Tiainen, T. (toim.), 2005, Unknown Publisher.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 3. Julkaistu

  Henkilöstöjohtaminen tietointensiivisen organisaation tukena

  Hovila, H., 2005, Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; painos 24)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Holistic performance measurement of networks - empirical analysis and new insights

  Kulmala, H. I. & Lönnqvist, A., 2005, Proceedings of 3rd Conference on Performance Measurement and Management Control, 21-23 September 2005, Nice, France. s. 15 p

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Information needs of strategic level decision-makers in crisis situations

  Kuusisto, T., Kuusisto, R. & Yliniemi, T., 2005, Proceedings of the 4rd European Conference on Information Warfare and Security, University of Glamorgan, Wales, UK, 11-12 July 2005. Hutchinson, B. & Cowan, E. (toim.). s. 187-194

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 6. Julkaistu

  Johdon kontrolli ja tiedonjakamisen dynamiikka tietointensiivisissä organisaatioissa

  Koivuaho, M., 2005, Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; painos 25)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Johtamisen demokratia - tulosjohtamisen uusi tuleminen

  Okkonen, J., 2005, Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; painos 24)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Kilpailukykymallien arviointi tietointensiivisten palveluyritysten näkökulmasta

  Haataja, M., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 78 Sivumäärä (e-Business Research Center, Research Report; painos 17)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu

  Klusteri, arvoverkko ja liiketoimintaekosysteemi innovaatioiden tuottamisen kannalta

  Peltoniemi, M., 2005, Unknown Publisher. (e-Business Research Center, Research reports; painos 25)

  Tutkimustuotos

 10. Julkaistu

  Knowledge fund: a structural proposition for the emerging V2C industry

  Seppä, M. & Jungman, H., 2005, Proceedings EDGE Conference 2005: Bridging The Gap, Entrepreneurship in Theory & Practice, Singapore Mangement University, 11-13 July 2005. s. 1-30 30 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 11. Julkaistu

  Knowledge-intensive service organizations as agents in a business ecosystem

  Vuori, E. K., 2005, Proceedings of ICSSSM'05, June 13-15, 2005, Chongqing, China. Chen, J. (toim.). s. 908-912

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 12. Julkaistu

  Knowledge work productivity assessments

  Antikainen, R. & Lönnqvist, A., 2005, Proceedings of 3rd Conference on Performance Measurement and Management Control, 21-23 September 2005, Nice, France. s. 20 p

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Liiketoiminnan sähköistäminen PK-yrityksessä: Tapaustutkimus asiakkuudenhallinnan kehittämishankkeesta

  Martin, H., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 71 Sivumäärä (e-Business Research Center, Research Report; painos 13)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Liiketoiminnan sähköistyminen, Nykytila, tulevaisuuden haasteet ja tarve kansalliselle strategialle

  Seppä, M., Rissanen, T., Mäkipää, M., Ruohonen, M., Hannula, M. & Mäkinen, S., 2005, Tampere: Tampere University of Technology (TUT) and University of Tampere (UTA). 145 Sivumäärä (e-Business Research Center. Research Report; painos 22)

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa suuryrityksissä vuosina 2002-2005

  Koskinen, A., Pirttimäki, V. & Hannula, M., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 37 Sivumäärä (e-Business Research Center. Research Reports; painos 21)

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Lineaarinen ja epälineaarinen viestintänäkemys tietointensiivisen palveluorganisaation sisäisessä kommunikaatiossa

  Koivuaho, M., 2005, Tampere: Unknown Publisher. 75 Sivumäärä (e-Business Research Center, Research Report; painos 15)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Management accounting for intellectual capital

  Antola, J., Kujansivu, P. & Lönnqvist, A., 2005, Proceedings of 7th Conference on Manufacturing Accounting Research, May 30th- June 1st 2005, Tampere, Finland. Lahikainen, T., Sievänen, M. & Suomala, P. (toim.). s. 1-21 21 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Management control and the dynamics of knowledge sharing In knowledge intensive organizations

  Koivuaho, M., 2005, Proceedings of the 6th European conference on Knowledge Management. Remenyi, D. (toim.). s. 279-285

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 19. Julkaistu

  Management of communication networks in knowledge intensive service organizations - The perspectives of conduit and language game models

  Koivuaho, M., 2005, Frontiers of e-Business Research 2004, FeBR 2004, Conference Proceedings, Tampere, Finland. Seppä, M., Hannula, M., Järvelin, A-M., Kujala, J., Ruohonen, M. & Tiainen, T. (toim.). s. 470-479

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 20. Julkaistu

  Marketing challenges in the software component business

  Ulkuniemi, P. K. & Helander, N. M., 2005, Proceedings of the 21st International Marketing and Purchasing IMP Conference, Interaction, Relationships and Networks, Rotterdam, The Netherlands, 1-3 September 2005. s. 14 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 21. Julkaistu

  Measurement of business intelligence in a Finnish telecommunications company

  Pirttimäki, V., Lönnqvist, A. & Karjaluoto, A., 2005, Proceedings of the 6th European conference on knowledge management, University of Limerick, Ireland, 8-9 September 2005. Remenyi, D. (toim.). s. 451-458

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

ID: 22525