TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Sähköenergiatekniikka

Tutkimusyksikkö: Laitos

 1. Julkaistu

  Storage of Electric energy in superconducting magnets

  Eriksson, J-T., 1983, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 33 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikan laitos, raportti; nro 7/83)

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Suojareleiden rekisteröinti- ja tapahtumatietojen määrittäminen käytöntukiohjelmien kannalta

  Suoverinaho, M., Järventausta, P. & Partanen, J., 1995, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 50 Sivumäärä (TTKK, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; nro 5-95)

  Tutkimustuotos

 3. Julkaistu

  Suprajohtavat sähkökoneet

  Eriksson, J-T., 1982, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikka raportti; nro 2)

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  Suurjännitelaitteiden standardoidut radiohäiriömittaukset ja radiohäiriöille asetetut rajoitukset

  Lehtio, A., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; nro 6-90)

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Suurjännitetekniikan perusteet

  Nuosiainen, K., 1991, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Opintomoniste; nro 144)

  Tutkimustuotos

 6. Julkaistu

  Tasavirtamoottorin pyörimisnopeuden säätöjärjestelmän simulointiohjelma TKSIMU

  Vairio, O., 1985, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Sähkövoimatekniikan laitos, Raportti; nro 5/85)

  Tutkimustuotos

 7. Julkaistu

  Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja jakelussa, selvitys tutkimustarpeesta ja ehdotus tutkimussuunnitelmasta vuosille 1998-2000

  Korpinen, L. & Isokorpi, J., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 21 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu)

  Tutkimustuotos

 8. Julkaistu

  Teknologiaohjelma DENSY - Hajautetun energiantuotannon tulevaisuusskenaariot ja vaikutukset liiketoimintamalleihin

  Bergman, J-P., Karhumäki, T., Keikko, T., Komulainen, R., Kässi, T., Lankila, M., Lehtinen, H., Partanen, J., Poikonen, P., Rinne, P., Valkealahti, S., Ventä, O. & Wahlström, B., 2006, Lappeenranta: Unknown Publisher. (Lappeenranta University of Technology, Technology Business Research Center. Research Report; painos 9)

  Tutkimustuotos

 9. Julkaistu
 10. Julkaistu

  The effect of temperature on the breakdown strength of SF6

  Nousiainen, K., 1989, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. (TTKK/Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; nro 2)

  Tutkimustuotos

 11. Julkaistu

  The temperature monitoring of distribution transformers

  Nousiainen, K., Verho, P. & Pylvänäinen, J., 2002, Unknown Publisher. 6 Sivumäärä (Tesla-raportti; nro 61)

  Tutkimustuotos

 12. Julkaistu

  Tietämys- ja hypertekstitekniikan soveltamismahdollisuudet sähköturvallisuusmääräysten hallinnassa

  Koppanen, T. & Partanen, J., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 30 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; nro 5-90)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Tilastomatematiikan ja sumeiden menetelmien soveltaminen sähkön tuotanto- ja siirtojärjestelmien suunnittelussa.

  Kauhaniemi, K., 1993, Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu. 46 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; nro 4-93)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Tukijärjestelmäliityntä - Tuki- ja käytönvalvontajärjestelmien välisen tiedonsiirron yhteiskäytäntö

  Pitkänen, M., Haavisto, J. & Ollila, M., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 33 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, raportti; nro 7-97)

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Tuulivoimaan perustuvan hajautetun sähköntuotannon vaikutus keskijänniteverkon suojaukseen

  Mäki, K., Järventausta, P. & Repo, S., 2003, Tampere: Unknown Publisher. 93 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkövoimatekniikan laitos, Sähkötekniikka, Raportti; nro 4/2003)

  Tutkimustuotos

 16. Julkaistu

  Tuulivoimateknologia sähkönjaekluverkossa

  Laaksonen, H. & Repo, S., 2003, Tampere: Unknown Publisher. 87 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkövoimatekniikan laitos, Sähkötekniikka, Raportti; nro 1/2003)

  Tutkimustuotos

 17. Julkaistu

  Valaistusteknilliset peruskäsitteet

  Kärnä, J., 1985, Tampere: Unknown Publisher. (Työnäkeminen ja valaistus, Tampereen yliopiston julkaisuja; nro 37)

  Tutkimustuotos

 18. Julkaistu

  Valvomon tietojärjestelmien välisen tiedonsiirron kehittäminen

  Pitkänen, M., Kärenlampi, M., Verho, P., Järventausta, P. & Partanen, J., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 59 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, raportti; nro 6-97)

  Tutkimustuotos

 19. Julkaistu

  Voimansiirtojohtojen sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutusten arviointi

  Korpinen, L., 1990, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 141 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti; nro 7-90)

  Tutkimustuotos

 20. Julkaistu

  WEB-based monitoring of electrical systems in industrial plants

  Lindh, T., Ahola, J., Partanen, J., Antila, S., Kivikko, K., Järventausta, P. & Verho, P., 2002, Helsinki: Unknown Publisher. 13 Sivumäärä (Tesla-raportti; nro 61/2002)

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Yhteenveto projektista "Pientaajuisten magneettikenttien määrittäminen ja vähentäminen"

  Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L., 1997, Tampereen teknillinen korkeakoulu. 13 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, raportti; nro 10-97)

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Z-suuntaajan ominaisuuksien tutkiminen, loppuraportti

  Puukko, J., 2007, Tampere: Unknown Publisher. 35 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Tehoelektroniikan laitos. Tutkimusraportti; nro 2007:3)

  Tutkimustuotos

 23. Julkaistu

  Aspects on Designing Power Electronic Converters for Photovoltaic Application

  Viinamäki, J., 15 joulukuuta 2017, Tampere University of Technology. 107 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1513)

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Boundary Layer Breakdown and Discharges on Copper Cathodes in a Partially Ionized Molecular Gas

  Hernberg, R., 1983, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; nro 22)

  Tutkimustuotos

 25. Julkaistu

  DC-DC Converters in Distributed Photovoltaic Electricity System - Analysis, Control and Design

  Huusari, J., 5 lokakuuta 2012, Tampere University of Technology. 118 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1070)

  Tutkimustuotos

 26. Julkaistu

  Definition of electric and magnetic forces on Riemannian manifold

  Kovanen, T., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 168 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; nro 1126)

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Detection of Incipient Tree Faults on High Voltage Covered Conductor Lines

  Pakonen, P., 16 marraskuuta 2007, Tampere University of Technology. 238 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 681)

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Dynamic Characteristics of Grid-Connected Three-Phase Z-Source Inverter in Photovoltaic Applications

  Jokipii, J., 15 huhtikuuta 2016, Tampere University of Technology. 102 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1377)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Factors Affecting Efficiency of LVDC Distribution Network – Power Electronics Perspective

  Rekola, J., 20 marraskuuta 2015, Tampere University of Technology. 133 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1340)

  Tutkimustuotos

 30. Julkaistu

  Factors Affecting Stable Operation of Grid-Connected Three-Phase Photovoltaic Inverters

  Messo, T., 12 syyskuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 114 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1227)

  Tutkimustuotos

 31. Julkaistu

  Factors in Active Damping Design to Mitigate Grid Interactions in Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters

  Aapro, A., 13 lokakuuta 2017, Tampere University of Technology. 129 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1502)

  Tutkimustuotos

 32. Julkaistu

  Finite Element Method for Electromagnetics on Riemannian Manifolds: Topology and Differential Geometry Toolkit

  Pellikka, M., 2 toukokuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 131 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1209)

  Tutkimustuotos

 33. Julkaistu

  Investigations and Real-Time Testing of Variable Speed Wind Turbine Control during Grid Faults

  Mäkinen, A., 4 elokuuta 2017, Tampere University of Technology. 112 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1484)

  Tutkimustuotos

 34. Julkaistu

  Issues in Design of Maximum-Power-Point-Tracking Control – Power Electronics Perspective

  Kivimäki, J., 5 lokakuuta 2018, Tampere University of Technology. 106 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1571)

  Tutkimustuotos

 35. Julkaistu

  Issues in Discontinuous Space-Vector Modulation and Grid-Current Control of Three-Wire Three-Level Static Synchronous Compensator

  Lauttamus, P., 7 marraskuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 156 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1246)

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Issues on Analysis and Design of Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters

  Nousiainen, L., 23 marraskuuta 2012, Tampere University of Technology. 125 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1087)

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Issues on Dynamic Modeling and Design of Grid-Connected Three-Phase VSIs in Photovoltaic Applications

  Puukko, J., 2 marraskuuta 2012, Tampere University of Technology. 149 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1084)

  Tutkimustuotos

 38. Julkaistu

  Long-Term Investment Planning of Electricity Distribution Networks Considering the Uncertainty of Load Forecast

  Kauhaniemi, K., 1993, Tampere: Tampere University of Technology. 133 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 119)

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  Methodology for Dynamic Stability and Robustness Analysis of Commercial-Power-Module-Based DC-Distributed Systems

  Vesti, S., 9 lokakuuta 2015, Tampere University of Technology. 147 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1326)

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  Modeling and Analysis of the Operation of PV Power Generators Under Varying Atmospheric Conditions

  Torres Lobera, D., 17 lokakuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 113 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1248)

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Modelling of Multi-terminal VSC-HVDC Links for Power Flows and Dynamic Simulations of AC/DC Power Networks

  Castro Gonzalez, L. M., 5 joulukuuta 2016, Tampere University of Technology. 130 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1445)

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  On-line voltage stability assessment of power system - An approach of black-box modelling

  Repo, S., 19 lokakuuta 2001, Tampere: Tampere University of Technology. 158 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publications; painos 344)

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Output Power Variation and Mismatch Losses of Photovoltaic Power Generators Caused by Moving Clouds

  Lappalainen, K., 17 marraskuuta 2017, Tampere University of Technology. 116 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1506)

  Tutkimustuotos

 44. Julkaistu

  Series active power filter in power conditioning

  Turunen, J., 22 toukokuuta 2009, Tampere: Tampere University of Technology. 179 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 804)

  Tutkimustuotos

 45. Julkaistu

  Superconducting homopolar machinery: Liquid metal current collection and design principles

  Eriksson, J-T., 1982, Helsinki: Helsinki University of Technology. (Acta Polytechnica Scandinavica, Electrical Engineering Series; nro 48)

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  Using finite element method and genetic algorithm to improve critical current and AC-loss characteristics of NbTi wires

  Lyly, M., 2015, Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1292)

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Active Voltage Control in Distribution Networks Including Distributed Energy Resources

  Kulmala, A., 16 toukokuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 71 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1203)

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Air Gap Fields in Electrical Machines: Harmonics and Modeling of Movement

  Räisänen, V., 13 helmikuuta 2015, Tampere University of Technology. 78 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1281)

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Alteration in Business Models of Electricity Distribution Companies - A Case of Smart Metering

  Trygg, P., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 65 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1129)

  Tutkimustuotos

 50. Julkaistu

  A Non-recursive Solution Method for Fixed-interval Smoothing Problems Applied to Short-term Inertial Navigation

  Nieminen, T., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampere University of Technology. Publication; painos 1125)

  Tutkimustuotos

 51. Julkaistu

  Aspects of Electric Vehicles and Demand Response in Electricity Grids

  Rautiainen, A., 6 marraskuuta 2015, Tampere University of Technology. 80 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1327)

  Tutkimustuotos

 52. Julkaistu

  Aspects of the Electrical Performance of High Voltage Insulators and Metal Oxide Surge Arresters under Various Environmental Stresses

  Kannus, K., 1998, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 229)

  Tutkimustuotos

 53. Julkaistu

  Assessment of electricity distribution reliability - interruption statistics, reliability worth, and applications in network planning and distribution business regulation

  Kivikko, K., 26 marraskuuta 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 50 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 930)

  Tutkimustuotos

 54. Julkaistu

  Cardiovascular Effects of Short Term Exposure to Electric and Magnetic Fields of Electricity Power Transmission

  Korpinen, L., 1996, Tampere: Tampere University of Technology. 140 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 182)

  Tutkimustuotos

 55. Julkaistu

  Centralized Architecture of the Electricity Distribution Substation Automation - Benefits and Possibilities

  Valtari, J., 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 134 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1122)

  Tutkimustuotos

 56. Julkaistu

  Characterization of MgB2 Superconductors in Conduction-Cooled Systems

  Järvelä, J., 7 marraskuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 100 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1252)

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  Comparative study of microcontroller controlled four-wire voltage and current source shunt active power filters

  Pettersson, S., 29 toukokuuta 2009, Tampere: Tampere University of Technology. 99 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 810)

  Tutkimustuotos

 58. Julkaistu

  Configuration management of medium voltage electricity distribution network

  Verho, P., 1997, Tampere: Tampere University of Technology. 122 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 204)

  Tutkimustuotos

 59. Julkaistu

  Cyber-Security Solutions for Ensuring Smart Grid Distribution Automation Functions

  Jafary, P., 7 syyskuuta 2018, Tampere University of Technology. 87 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1534)

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  Developing a voltage-source shunt active power filter for improving power quality

  Routimo, M., 12 joulukuuta 2008, Tampere: Tampere University of Technology. 197 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 785)

  Tutkimustuotos

 61. Julkaistu

  Development and Evaluation of Accelerated Environmental Test Methods for Products with High Reliability Requirements

  Kiilunen, J., 3 lokakuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 70 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1242)

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  Development of a Situation Awareness System for Disturbance Management of Electricity Networks

  Krohns-Välimäki, H., 2 marraskuuta 2018, Tampere University of Technology. 89 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1584)

  Tutkimustuotos

 63. Julkaistu

  Effects of Internal Moisture on the Durability and Electrical Behaviour of Polymer Housed Metal Oxide Surge Arresters

  Lahti, K., 2003, Tampere: Tampere University of Technology. 111 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, julkaisuja)

  Tutkimustuotos

 64. Julkaistu

  Effects of Partial Shading Conditions on Maximum Power Points and Mismatch Losses in Silicon-Based Photovoltaic Power Generators

  Mäki, A., 1 marraskuuta 2013, Tampere: Tampere University of Technology. 101 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1157)

  Tutkimustuotos

 65. Julkaistu

  Electrical insulation materials towards nanodielectrics

  Takala, M., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 928)

  Tutkimustuotos

 66. Julkaistu

  Feeder fault management in medium voltage elecricity distribution networks

  Järventausta, P., 1995, Tampere: Tampere University of Technology. 161 Sivumäärä (Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja; nro 164)

  Tutkimustuotos

 67. Julkaistu

  Frequency Domain Methods for Transmission Network Planning to Assess Subsynchronous Torsional Interaction due to High Voltage Direct Current Transmission System

  Rauhala, T., 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 87 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1272)

  Tutkimustuotos

 68. Julkaistu

  Improving Electricity Distribution System State Estimation with AMR-Based Load Profiles

  Mutanen, A., 23 helmikuuta 2018, Tampere University of Technology. 91 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1529)

  Tutkimustuotos

 69. Julkaistu

  Issues in dynamic analysis and design of interconnected DC-DC power supply systems

  Karppanen, M., 21 marraskuuta 2008, Tampere: Tampere University of Technology. 174 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 764)

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  Large-Area Multi-Breakdown Characterization of Polymer Films: A New Approach for Establishing Structure–Processing–Breakdown Relationships in Capacitor Dielectrics

  Rytöluoto, I., 8 tammikuuta 2016, Tampere University of Technology. 106 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1356)

  Tutkimustuotos

 71. Julkaistu

  Modelling nonlinear effects in high temperature superconducting magnets

  Ruuskanen, J., 10 tammikuuta 2020, Tampere University. (Tampere University Dissertations; painos 202)

  Tutkimustuotos

 72. Julkaistu

  MPP-Tracking DC-DC Converters in Photovoltaic Applications - Implementation, Modeling and Analysis

  Leppäaho, J., 2011, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 995)

  Tutkimustuotos

 73. Julkaistu

  New Cost-effective Method for Monitoring Wideband Disturbances at Secondary Substation

  Siddiqui, B. A., 4 toukokuuta 2018, Tampere University of Technology. 60 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1540)

  Tutkimustuotos

 74. Julkaistu

  Novel Methods for Assessing the Protection Impacts of Distributed Generation in Distribution Network Planning

  Mäki, K., 5 joulukuuta 2007, Tampere University of Technology. 69 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 701)

  Tutkimustuotos

 75. Julkaistu

  Novel Methods for Loss of Mains Protection

  Raipala, O., 16 maaliskuuta 2018, Tampere University of Technology. 83 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1535)

  Tutkimustuotos

 76. Julkaistu

  Optimization of Quench Protection Heater Performance in High-Field Accelerator Magnets through Computational and Experimental Analysis

  Salmi, T-M., 28 elokuuta 2015, Tampere: Tampere University of Technology. 146 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1311)

  Tutkimustuotos

 77. Julkaistu

  Performance and Reliability of Polymer-based Sensor Packages at High Temperatures

  Lahokallio, S., 9 kesäkuuta 2017, Tampere University of Technology. 93 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1475)

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Reliability analysis for distribution networks combined with transformer condition assessment

  Pylvänäinen, J., 5 helmikuuta 2010, Tampere: Tampere University of Technology. 68 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 870)

  Tutkimustuotos

 79. Julkaistu

  Searching for Frontiers in Contemporary Eddy Current Model Based Hysteresis Loss Modelling of Superconductors

  Lahtinen, V., 1 syyskuuta 2014, Tampere University of Technology. 97 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1231)

  Tutkimustuotos

 80. Julkaistu

  Simulation Tool Development for Quench Modelling: Re-Thinking Heat Diffusion in High Temperature Superconductors

  Härö, E., 1 heinäkuuta 2016, Tampere University of Technology. 97 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1394)

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Steering Capacitor Film Development with Methods for Correct and Adequate Dielectric Performance Assessment

  Ritamäki, M., 13 syyskuuta 2019, Tampere University. 88 Sivumäärä (Tampere University Publications; painos 98)

  Tutkimustuotos

 82. Julkaistu

  Transformerless Active Harmonic Filtering using Series-Connected Supply Filter Capacitors

  Parkatti, P., 24 marraskuuta 2011, Tampere University of Technology. 82 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication; painos 1003)

  Tutkimustuotos

 83. Diplomityö tai pro gradu -työ
 84. Julkaistu

  Design Issues in Implementing Maximum-Power-Point Tracking Algorithms for PV Applications

  Kivimäki, J., 2015, Tampere University of Technology & University of Tampere.

  Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

 85. Julkaistu

  Dielectric characterization of bi-axially oriented polypropylene insulations

  Riaz, N., 7 joulukuuta 2016, Tampere University of Technology. 101 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

 86. Julkaistu

  Designing Inter-Organizational SA System to Disturbances of Electricity Supply

  Krohns-Välimäki, H., 2015, Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, s. 1-27, 27 Sivumäärä (Situational Awareness for Critical Infrastructure Protection; painos 3, nro 1).

  Tutkimustuotos

 87. Julkaistu

  Principles of designing for situation awareness

  Haapanen, J., 2015, Tampere: Maanpuolustuskorkeakoulu Sotatekniikan laitos, s. 29-46, (Situational awareness for critical infrastructure protection; painos 3, nro 1).

  Tutkimustuotos

 88. Julkaistu

  Edellytykset kysyntäjouston toteutumiselle kiinteistössä

  Harsia, P., Penttinen, S-L., Järventausta, P., Sorri, J., Aalto, P., Kallioharju, K., Kaivo-oja, J., Kojo, M., Korpela, T., Ruostetsaari, I. & Oksa, A. M., 2017, EL-TRAN Analyysi, s. 1-7, (EL-TRAN analyysi; painos 1/2017).

  Tutkimustuotos

 89. Julkaistu

  Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: Hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin

  Aalto, P., Harsia, P., Heljo, V., Holttinen, H., Jaakkola, I., Järventausta, P., Kirkinen, J., Kojo, M., Konttinen, J., Oksa, A. M., Rönkkö, T., Sorri, J. & Toivanen, P., 2016, 23 Sivumäärä (EL-TRAN analyysi; painos 4/2016).

  Tutkimustuotos

 90. Julkaistu

  Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?

  Heljo, J., Harsia, P., Holttinen, H., Aalto, P., Björkqvist, T., Järventausta, P., Kaivo-oja, J., Kojo, M., Korpela, T., Rautiainen, A., Repo, S., Ruostetsaari, I. & Sorri, J., 2016, s. 1-15, (EL-TRAN analyysi; painos 7/2016).

  Tutkimustuotos

 91. Julkaistu

  Sähkön varastointi edistää aurinkosähkön pientuotantoa

  Koskela, J., Haukkala, T., Aalto, P., Harsia, P., Penttinen, S-L., Kojo, M., Järventausta, P., Rautiainen, A., Björkqvist, T. & Talus, K., helmikuuta 2019, Tampere: EL-TRAN-konsortio, 9 Sivumäärä (EL-TRAN analyysi; painos 2/2019).

  Tutkimustuotos

 92. Vertaisarvioitu
 93. Julkaistu

  Dynamic modeling and analysis of PCM-controlled DCM-operating buck converters-A reexamination

  Suntio, T., 2018, julkaisussa : Energies. 11, 5, s. 1-18 18 Sivumäärä, en11051267.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Edellinen 1...13 14 15 16 17 Seuraava

ID: 9073438