TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Tietojohtaminen

Tutkimusyksikkö: Laitos

 1. Julkaistu

  Evolution of intermediating activity between business, university and government - case eBRC

  Tommila, J. & Seppä, M., 2005, Proceedings of the 2005 International Business & Economics Research Conference - IBER & TLC Conference, Las Vegas, Nevada, USA, October 3-7, 2005. s. 18 p

  Tutkimustuotos

 2. Julkaistu

  Intermediating between business, university and government

  Tommila, J., 2006, FeBR 2005 Frontiers of e-Business Research 2005. Seppä, M. (toim.). s. 732-743

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 3. Julkaistu

  Intermediating activity between business, university and government - knowledge based view

  Tommila, J. & Haataja, M., 2006, Innovation Pressure, International ProACT Conference, 15-17th March 2006, Tampere, Finland. s. 20 p

  Tutkimustuotos

 4. Julkaistu

  From idea to knwoledge - Generating new knowledge on e-business

  Tommila, J., Järvelin, A. & Seppä, M., 2005, Proceedings of ICEB2004, Shaping Business Strategy in a Networked World, December 5-9, 2004, Beijing, China. Chen, J. (toim.). s. 975-980

  Tutkimustuotos

 5. Julkaistu

  Strengthening social ties via ICT in the organization

  Torro, O. & Pirkkalainen, H., 2017, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences: January 4-7, 2017, Waikoloa, Hawaii.. s. 5511-5520 10 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 6. Julkaistu

  Integrating micro-level interactions with social network analysis in tie strength research: the edge-centered approach

  Torro, O., Gupta, J., Kärkkäinen, H., Pirkkalainen, H., Vatrapu, R., Mukkamala, R. & Hussein, A., 22 lokakuuta 2017, Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference: Sept. 20th-21st, 2017, Tampere, Finland. Turunen, M. & Väätäjä, H. (toim.). ACM, s. 203-209 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 7. Julkaistu

  Using deep learning to detect price change indications in financial markets

  Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2017, 25th European Signal Processing Conference: EUSIPCO 2017, Kos island, Greece, 28 Aug.-2 Sept. 2017. European Association for Signal Processing EURASIP

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 8. Julkaistu

  Forecasting stock prices from limit order book using convolutional neural networks

  Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2017, 19th IEEE International Conference on Business Informatics: Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017. IEEE

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 9. Julkaistu

  MYSTERY SHOPPERS RECOGNISING KNOWLEDGE SHARING BARRIERS IN HIGHER EDUCATION

  Tukiainen, M., Helander, N. & Mäkinen, M., 16 marraskuuta 2015, ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015. .

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 10. Julkaistu

  University Students’ Perceptions of Academic Writing: An Academic Literacies Perspective

  Tukiainen, M., Mäkinen, M. & Helander, N., 16 marraskuuta 2015, ICERI2015 Proceedings: 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville (Spain). 16th - 18th of November, 2015.. s. 7589-7595 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 11. Julkaistu

  I feel great - university students affective experiences on learning and teaching

  Tukiainen, M., Helander, N., Hellsten, P., Jussila, J., Myllärniemi, J. & Boedeker, M., 4 heinäkuuta 2016, Proceedings of EDULEARN16 Conference: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, 4-6 July, 2016. Gómez Chova, L., López Martínez, A. & Candel Torres, I. (toim.). Barcelona: IATED Academy, Vuosikerta 8. s. 4453-4460 8 Sivumäärä (EDULEARN Proceedings).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 12. Julkaistu

  Energiatehokkuuden mittarit ja potentiaalit

  Tuomaala, M., Ahtila, P., Haikonen, T., Kalenoja, H., Kallionpää, E., Rantala, J., Tuominen, P., Shemeikka, J., Rämä, M., Sipilä, K., Pursiheimo, E., Forsström, J., Wahlgren, I. & Lahti, P., 2012, Helsinki: Aalto-yliopisto. 187 Sivumäärä (Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede + Teknologia; nro 1)

  Tutkimustuotos

 13. Julkaistu

  Liikenteen energiatehokkuustoimenpiteet osana EU:n 2030 ilmasto‐ ja energiatavoitteiden saavuttamista: vaikutukset, kustannukset ja työnjako

  Tuominen, A., Tervonen, J., Järvi, T., Mäkelä, K., Liimatainen, H., Nykänen, L. & Rehunen, A., 2015, Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 14)

  Tutkimustuotos

 14. Julkaistu

  Palvelujen tuotteistamisen käsikirja: Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen

  Tuominen, T., Järvi, K., Lehtonen, M., Valtanen, J. & Martinsuo, M., toukokuuta 2015, Helsinki: Aalto University School of science and technology. 148 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 15. Julkaistu

  Employees’ agency in the formalisation of knowledge-intensive business service processes: A cross-case comparison

  Tuominen, T. & Martinsuo, M., huhtikuuta 2019, julkaisussa : Journal of Service Theory and Practice. 29, 1, s. 45-70 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 16. Julkaistu

  Unlocking circular business: A framework of barriers and drivers

  Tura, N., Hanski, J., Ahola, T., Ståhle, M., Piiparinen, S. & Valkokari, P., 2019, julkaisussa : Journal of Cleaner Production. 212, s. 90-98 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 17. Julkaistu

  Towards a circular economy by leveraging hazardous resources: A case study of Fortum HorsePower

  Tura, N. & Ahola, T., 1 syyskuuta 2019, julkaisussa : Journal of Cleaner Production. 230, s. 518-526 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 18. Julkaistu

  Portable Personality and its Personalization Algorithms: An Overview and Directions

  Uhlmann, S. & Lugmayr, A., 2011, Media in the Ubiquitous Era: Ambient, Social and Gaming Media. Lugmayr, A., Franssila, H., Näränen, P., Sotamaa, O., Vanhala, J. & Yu, Z. (toim.). Hershey, PA: INFORMATION SCIENCE REFERENCE, s. 66-93

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 19. Julkaistu

  Marketing challenges in the software component business

  Ulkuniemi, P. K. & Helander, N. M., 2005, Proceedings of the 21st International Marketing and Purchasing IMP Conference, Interaction, Relationships and Networks, Rotterdam, The Netherlands, 1-3 September 2005. s. 14 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 20. Julkaistu

  Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta

  Utriainen, R., 2016, julkaisussa : Tie ja Liikenne. 86, 6, s. 30-31 2 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 21. Julkaistu

  Review on mobility as a service in scientific literature

  Utriainen, R. & Pöllänen, M., 2017, Conference Proceedings 1st International Conference on Mobility as a Service: ICoMaaS, Tampere 28.-29.11.2017. Tampere University of Technology, s. 141-155 15 Sivumäärä 15

  Tutkimustuotos

 22. Julkaistu

  Road safety comparisons with international data on seriously injured

  Utriainen, R., Pöllänen, M. & Liimatainen, H., 2018, julkaisussa : Transport Policy. 66, s. 138-145

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 23. Julkaistu

  Onnettomuustietorekisterin hyödyntäminen tieliikenteen automatisaation turvallisuuden tutkinnassa

  Utriainen, R., 15 maaliskuuta 2018, Helsinki: Onnettomuustietoinstituutti. 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 24. Julkaistu

  Perceived Risks and Benefits of Advanced Pay-Per-Use Type of Business Models Based on Industry 4.0 Enabled Technologies in Manufacturing Companies

  Uuskoski, M., Menon, K., Kärkkäinen, H. & Koskinen, K., 8 joulukuuta 2018, Product Lifecycle Management to Support Industry 4.0. PLM 2018: IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 540. Springer, Cham. Springer, Vuosikerta 540. s. 498-507 10 Sivumäärä (IFIP Advances in Information and Communication Technology).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 25. Julkaistu

  Implementation of pay-per-output business models and advanced automation systems in capital goods manufacturing SMEs

  Uuskoski, M., Kärkkäinen, H. & Menon, K., 28 helmikuuta 2020, Product Lifecycle Management in the Digital Twin Era : PLM 2019 : IFIP International Conference on Product Lifecycle Management. Fortin, C., Rivest, L., Bernard, A. & Bouras, A. (toim.). Springer, Cham, s. 399-410 12 Sivumäärä (IFIP Advances in Information and Communication Technology; painos 565).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 26. Julkaistu

  VIRJOX: Engaging Services in Virtual Reality

  Väätäjä, H. (toim.), Turunen, M. (toim.), Ilvonen, I. (toim.), Sirkkunen, E. (toim.), Uskali, T. (toim.), Kelling, C. (toim.), Keskinen, T. (toim.), Burova, A. (toim.), Mäkelä, V. (toim.), Karhu, J. (toim.), Hakulinen, J., Kallioniemi, P., Dash, S., Kauhanen, O., Uskali, T., Ilvonen, I. & Vanhalakka, J., marraskuuta 2018, Tampere University of Technology. 33 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 27. Julkaistu

  Taysin akuuttitoimintojen uudisrakennuksen toteuttaminen logistiset prosessit huomioon ottaen

  Väihinpää, J., Hämäläinen, M., Paavilainen, J. & Myllärniemi, J., 2009, Unknown Publisher. 44 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos)

  Tutkimustuotos

 28. Julkaistu

  Potilasvirtojen hallinnan tehostaminen Hatanpään sairaalassa: loppuraportti

  Väihinpää, J., Paavilainen, J., Myllärniemi, J. & Valkama, K., 2009, Tampereen kaupunki. 75 Sivumäärä (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C; painos 3)

  Tutkimustuotos

 29. Julkaistu

  Exploring the transformations of interaction in mobile work contexts

  Vainio, T., Oksman, H., Wigelius, H., Markova, M. & Kulju, M., 2008, julkaisussa : International Journal of Interactive Mobile Technologies. 2, 2, s. 24-31

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 30. Julkaistu

  Simulation Models Supporting Multiple Assets Along the Product Life Cycle

  Vainio, H., Aaltonen, J., Koskinen, K. T. & Martinsuo, M., 2016, Proceedings of the 10th world congress on engineering asset management (wceam 2015). Koskinen, KT., Kortelainen, H., Aaltonen, J., Uusitalo, T., Komonen, K., Mathew, J. & Laitinen, J. (toim.). Springer-Verlag, Berlin, s. 647-653 7 Sivumäärä (Lecture Notes in Mechanical Engineering).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 31. Julkaistu

  Examining innovativeness of open source software companies

  Väisänen, J., Seppänen, M., Helander, N. & Rönkkö, M., 2008, Proceedings of EBRF 2008, Research Forum to Understand Business in Knowledge Society. Helander, N., Hannula, M., Ilvonen, I. & Seppä, M. (toim.). Tampere University of Technology and University of Jyväskylä, s. 1-8 8 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 32. Julkaistu

  A study of the time lagged relationship between intellectual capital investments and productivity

  Väisänen, J., Kujansivu, P. & Lönnqvist, A., 2006, EPC European Productivity Conference 2006, Competitiveness through Productivity, Dipoli Congress Center, Espoo, Finland, 30 August - 1 September, 2006. s. 7 p

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 33. Julkaistu

  Effects of Intellectual capital investments on productivity and profitability

  Väisänen, J., Kujansivu, P. & Lönnqvist, A., 2007, julkaisussa : International Journal of Learning and Intellectual Capital. 4, 4, s. 377-391

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 34. Julkaistu

  Consumers' attitudes toward search engines, and their uses in internet marketing - the case of Finland

  Väisänen, J. & Antikainen, M., 2007, Building Knowledge and Skills in the 21st Century: Fulfilling the Mission of Marketing Education, 2007 Conference Proceedings, San Antonio, Texas, USA, April 26-28, 2007. Gross, B. L. & Jorgensen, B. K. (toim.). s. pp. 138

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 35. Julkaistu

  The potential and usage of search engine marketing (SEM) in Finnish SMEs

  Väisänen, J., 2010, Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; painos 932)

  Tutkimustuotos

 36. Julkaistu

  Hakukonemarkkinoinnin työkirja

  Väisänen, J., 2008, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 83 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 37. Julkaistu

  Enabling Circular Economy with Software: A Multi-level Approach to Benefits, Requirements and Barriers

  Väisänen, J-M., Ranta, V. & Aarikka-Stenroos, L., 21 lokakuuta 2019, 2019 10th International Conference on Software Business. Springer, Cham, s. 252-259 (Lecture Notes in Business Information Processing; painos 370).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 38. Julkaistu

  PYKÄLÄ tuottaa tuoreen tiedon ja menestystarinat Euroopasta Suomeen

  Vaismaa, K., 2010, julkaisussa : Poljin. 14, 2, s. 9-11

  Tutkimustuotos

 39. Julkaistu

  Kaikki pyörätiet vievät Houteniin

  Vaismaa, K., 2010, julkaisussa : Poljin. 14, 5, s. 6-9

  Tutkimustuotos

 40. Julkaistu

  Pyöräilyinfran laatu on safety in numbers -ilmiön avaintekijä

  Vaismaa, K. & Luukkonen, T., 2013, julkaisussa : Poljin. 5, s. 10-13 4 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 41. Julkaistu

  Aloittelijasta mestariksi : pyöräilyn kasvuun vaikuttavat toimenpiteet eurooppalaisissa kaupungeissa

  Vaismaa, K., 16 toukokuuta 2014, Tampere: Tampere University of Technology. 340 Sivumäärä (Tampere University of Techology. Publication; painos 1205)

  Tutkimustuotos

 42. Julkaistu

  Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa : Toimenpidesuosituksia kaupungeille

  Vaismaa, K., Rantala, T., Karhula, K., Luukkonen, T., Metsäpuro, P. & Mäntynen, J., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 171 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 43. Julkaistu

  Liikennesuunnittelun uusi aika nostaa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvuun

  Vaismaa, K., 2010, Väylät ja Liikenne 2010, Jyväskylä Paviljonki 13. - 14.10.2010. s. 273-278

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 44. Julkaistu

  Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämiessä

  Vaismaa, K., Mäntynen, J., Metsäpuro, P., Luukkonen, T., Rantala, T. & Karhula, K., 2011, Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 269 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 45. Julkaistu

  Växjö on Euroopan vihrein kaupunki

  Vaismaa, K., 2010, julkaisussa : Poljin. 14, 7-8, s. 6-9

  Tutkimustuotos

 46. Julkaistu

  Gent - pyöräilyn hullu kaupunki

  Vaismaa, K., 2009, julkaisussa : Poljin. 13, 6, s. 8-11

  Tutkimustuotos

 47. Julkaistu

  Aiheesta analyysiin - tukipaketti kandidaatin- ja diplomityön tutkimusprosessiin

  Vaismaa, K., 2009, Tampere: Unknown Publisher. 30 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos)

  Tutkimustuotos

 48. Julkaistu

  Onko Pyöräilymäärien lisääntyminen uhka turvallisuudelle?

  Vaismaa, K. & Luukkonen, T., 2013, julkaisussa : Liikenteen suunta, Liikenneviraston T & K -Lehti. 3, s. 51-53 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 49. Julkaistu

  Consumer acceptance in new service innovation: Enhancing consumer durables with new product-related services.

  Vaittinen, E. & Nenonen, S., 2015, Proceedings of the 22nd Innovation Product Development Management Conference (IPDMC) . (International Product Development Management Conference).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 50. Julkaistu

  Factors Preventing the Servitisation of Manufacturing Companies

  Vaittinen, E. & Vuorinen, L., 2015, Strategic Change towards Future Industrial Service Business. Martinsuo, M., Perminova-Harikoski, O. & Turunen, T. (toim.). Tampere University of Technology, s. 124-142 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 51. Julkaistu

  Enhancing the acceptance of advanced services among users of complex systems

  Vaittinen, E., Martinsuo, M. & Nenonen, S., toukokuuta 2016, Servitization: Shift, Transform, Grow: Proceedings of the Spring Servitization Conference, 16-17 May 2016 (SSC2016). Baines, T., Harrison, D. & Zolkiewski, J. (toim.). s. 162-170 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 52. Julkaistu

  Ratkaisua täydentävän palvelun omaksuminen ja käytön edistäminen

  Vaittinen, E., Martinsuo, M. & Nenonen, S., helmikuuta 2017, Teollinen internet uudistaa palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa. Martinsuo, M. & Kärri, T. (toim.). Kunnossapitoyhdistys ProMaint, s. 52-62

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 53. Julkaistu

  Business customers' readiness to adopt manufacturer's new services

  Vaittinen, E., Martinsuo, M. & Ortt, R., tammikuuta 2018, julkaisussa : Journal of Service Theory and Practice. 28 , 1, s. 52-78

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 54. Julkaistu

  Ready to sell? Requirements for promoting service selling in a manufacturing firm

  Vaittinen, E. & Martinsuo, M., toukokuuta 2018, Proceedings of the Spring Servitization Conference, DrivingCompetitiveness through Servitization, 14-16 May 2018. Bigdeli, A., Frandsen, T., Raja, J. & Baines, T. (toim.). Aston University, s. 26-34 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 55. Julkaistu

  Antecedents of consumer acceptance of a manufacturer’s goods-related service

  Vaittinen, E. & Nenonen, S., 2018, julkaisussa : SERVICES MARKETING QUARTERLY. 39, 4, s. 310-329 10 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 56. Julkaistu

  Teollinen internet täydentää pk-yritysten palveluita

  Väliaho, V., Martinsuo, M., Koskinen, K. & Aaltonen, J., 2015, julkaisussa : Promaint. 29, 5, s. 36-38 3 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 57. Julkaistu

  Hatanpään sairaalan palvelujen tuotteistaminen: loppuraportti

  Valkama, K., Paavilainen, J., Väihinpää, J. & Myllärniemi, J., 2009, Tampereen kaupunki. 53 Sivumäärä (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C; painos 4)

  Tutkimustuotos

 58. Julkaistu

  Knowledge management in different types of strategic SME networks

  Valkokari, K. & Helander, N., 2007, julkaisussa : Management Research News. 30, 8, s. 597-608

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 59. Julkaistu

  Sustainable business - Case studies from Finnish forerunners

  Valkokari, P., Tura, N., Martinsuo, M., Dooley, K., Hanski, J., Jännes, J., Kivilä, J., Palomäki, K., Reunanen, M., Sukanen, I. & Valkokari, K., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 49 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 60. Julkaistu

  Orchestrating Innovation Ecosystems: A Qualitative Analysis of Ecosystem Positioning Strategies

  Valkokari, K., Seppänen, M., Mäntylä, M. & Jylhä-Ollila, S., maaliskuuta 2017, julkaisussa : Technology Innovation Management Review. 7, 3, s. 12-24

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 61. Julkaistu

  Advancing Circular Business

  Valkokari, P., Tura, N., Ståhle, M., Hanski, J. & Ahola, T., tammikuuta 2019, Tampere University. 60 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 62. Julkaistu

  Prosumer centric innovation system and how it is influenced by multi-regime interactions: Exploratory interviews

  Valta, J., Mäkinen, S., Kotilainen, K. & Järventausta, P., 2017, IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe): 26-29 Sept. 2017, Torino, Italy. IEEE

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 63. Julkaistu

  Comparison of innovation policies for electric vehicle business ecosystems

  Valta, J., Makinen, S., Kotilainen, K., Rautiainen, A. & Järventausta, P., 20 syyskuuta 2018, 15th International Conference on the European Energy Market, EEM 2018. IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS, Vuosikerta 2018-June. 5 Sivumäärä 8469785. (International Conference on the European Energy Market).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 64. Julkaistu

  Comparison of Regulatory Challenges Faced by Different Microgrid Ownership Models

  Valta, J., Mäkinen, S., Kotilainen, K., Järventausta, P. & Mendes, G., lokakuuta 2018, 2018 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe). IEEE, 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 65. Julkaistu

  Innovation ecosystem perspective accelerating sustainable business models

  Valta, J., 3 maaliskuuta 2020, Encyclopedia of the UN sustainable development goals: affordable and clean energy. Filho, W. L., Azul, A. M., Brandli, L., Salvia, A. L. & Wall, T. (toim.). Springer, (Encyclopedia of the UN sustainable development goals).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 66. Julkaistu

  Institutional complexity and organisational characteristics in the emerging sector of local energy systems - case study

  Valta, J., Kotilainen, K., Järventausta, P. & Mäkinen, S. J., syyskuuta 2019, 2019 16th International Conference on the European Energy Market (EEM). IEEE, (International Conference on the European Energy Market).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 67. Julkaistu

  Framework for Evaluating Organisations’ Sustainability Drivers for Participating in Energy Communities

  Valta, J., Haukijärvi, V-P. & Mäkinen, S., 2020, 2020 International Conference on Technology and Entrepreneurship - Virtual (ICTE-V). IEEE, 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 68. Julkaistu

  D2.1 Literature review: Factors for innovation success for additive manufacturing in terms of market, strategic and social impact

  van de Kaa, G., Sobota, V., Ortt, R., van Beers, C., Soetanto, D., Spring, M., Martinsuo, M., Luomaranta, T. & Bierwirth, A., 2020, 61 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 69. Julkaistu

  D2.2 Definitions and Conceptualisations 

  van de Kaa, G., Sobota, V., Spring, M., Soetanto, D., Martinsuo, M., Luomaranta, T., Bierwirth, A., Kriszt, B. & Nguyen, N., 2020, 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 70. Julkaistu

  Utilizing knowledge networks in virtual or augmented reality solution creation

  Vanhalakka, J., Ilvonen, I. & Väätäjä, H., 2017, Proceedings of the 18th European Conference on knowledge Management ECKM 2017: 7-8 September 2017, Barcelona, Spain. Marimon, F., Mas-Machuca, M., Berbegal-Mirabent, J. & Bastida, R. (toim.). Academic Conferences and Publishing International, s. 1008-1014 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 71. Julkaistu

  Customers’ conscious experience in a coffee shop

  Vanharanta, H., Kantola, J. & Seikola, S., 2015, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015 . Elsevier, s. 618-625 8 Sivumäärä (Procedia Manufacturing; painos 3).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 72. Julkaistu

  Proactive vision for strategy making

  Vanharanta, H. & Kantola, J., 2015, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015. Elsevier, s. 587-594 8 Sivumäärä (Procedia Manufacturing; painos 3).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 73. Julkaistu

  Replacement of the Project Manager Reflected Through Activity Theory and Work–System Theory

  Vartiainen, T., Aramo-Immonen, H., Jussila, J., Pirhonen, M. & Liikamaa, K., 2011, Information Systems Development Asian Experiences. Wei Song, W., Xu, S., Wan, C., Zhong, Y., Wojtkowski, W., Wojtkowski, G. & Linger, H. (toim.). New York: Springer, s. 111-121 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 74. Julkaistu

  A qualitative examination of safety-related compliance challenges for global manufacturing

  Vasara, J. & Kivistö-Rahnasto, J., 30 huhtikuuta 2015, julkaisussa : Theoretical Issues in Ergonomics Science. 16, 4, s. 429-446 18 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 75. Julkaistu

  Machine safety regulation in the EU and the US

  Vasara, J. & Kivistö-Rahnasto, J., 18 syyskuuta 2016, julkaisussa : INJURY PREVENTION. 22, Supplement 2, A128.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 76. Julkaistu

  Managing safety-related compliance in differing market areas

  Vasara, J. & Kivistö-Rahnasto, J., 3 lokakuuta 2017, Prevention of accidents at work : Proceedings of the 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS 2017), : October 3-6, 2017, Prague, Czech Republic. Bernatik, A., Kocurkova, L. & Jorgensen, K. (toim.). London: Taylor & Francis, CRC Press, s. 263-267 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 77. Julkaistu

  Managing Safety-Related Compliance of Machines in the Global Market

  Vasara, J., 22 marraskuuta 2019, Tampere University. 138 Sivumäärä (Tampere University Dissertations; painos 157)

  Tutkimustuotos

 78. Julkaistu

  Identifying and measuring customer value - case multi-locational worker

  Vasell, T., Vuolle, M., Petrulaitiene, V., Nenonen, S. & Jylhä, T., 2016, Research papers for EuroFM's 15th research symposium at EFMC2016: 8-9 June 2016 in Milan, Italy. Nielsen, S. & Jensen, P. A. (toim.). EuroFM, s. 143-151 9 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 79. Julkaistu

  Yhteiselle tiedolle on tarvetta työpaikoilla

  Väyrynen, H., maaliskuuta 2015, julkaisussa : Insinööri. 2/2015, s. 36-37 2 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 80. Julkaisematon

  The Role of Customer Experience in Value Creation in Business-to-Business Context

  Väyrynen, H., Vasell, T., Helander, N., Boedeker, M. & Andersson, T., 12 elokuuta 2015, (Julkaisematon) 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management, s. 146 1 Sivumäärä 24.02

  Tutkimustuotos

 81. Julkaistu

  Tietämyksenhallinta osana organisaation toimintaa – hallintaa vai hämmennystä?

  Väyrynen, H., Helander, N. & Jalonen, H., 2015, julkaisussa : Hallinnon Tutkimus. 34, 4, s. 310-325 16 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 82. Julkaistu

  Knowledge Management Practices in Large Companies

  Väyrynen, H., Helander, N. & Kukko, M., 2014, julkaisussa : The Macrotheme Review. 3, 9, s. 56-72 17 Sivumäärä, 3(9).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 83. Julkaisematon

  Knowledge Management operationalization – how it differs in large enterprises and SMEs in Finland

  Väyrynen, H. & Helander, N., elokuuta 2015, (Julkaisematon) 23rd Nordic Academy of Management Conference: NFF 2015. Nordic Academy of Management, s. 1-27 27 Sivumäärä

  Tutkimustuotos

 84. Julkaistu

  Knowledge management and digitalization in large enterprises versus SMEs in Finland

  Väyrynen, H. & Helander, N., 10 kesäkuuta 2015.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 85. Julkaistu

  Why Us? No way I. Restrictions of readiness for change and technology adoption.

  Väyrynen, H., 3 marraskuuta 2016. 5 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 86. Julkaistu

  Knowledge Management for Open Innovation: Comparing Research Results Between SMEs and Large Companies

  Väyrynen, H., Helander, N. & Vasell, T., 1 kesäkuuta 2017, julkaisussa : International Journal of Innovation Management. 21, 5, 1740004.

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 87. Julkaistu

  Information initiates to future – if used

  Väyrynen, H., 20 syyskuuta 2017, AcademicMindtrek'17 Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference : Tampere, Finland -September 20-21, 2017. New York, NY, USA: ACM, s. 97-102 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 88. Julkaistu

  Why don't one maximizes database utilization in product and service development in manufacturing?

  Väyrynen, H. & Manu, M., 7 kesäkuuta 2017, Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2017: St. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017. St. Petersburg, Russia , s. 93-105 13 Sivumäärä (Proceedings IFKAD).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 89. Julkaistu

  Knowledge management for open innovation: comparing research results between SMEs and large companies

  Väyrynen, H., Helander, N. & Vasell, T., maaliskuuta 2017, Proceedings of ISPIM Innovation Forum 2017: 19-22 March 2017, Toronto, Canada. International Society for Professional Innovation Management ISPIM, 18 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 90. Julkaistu

  Orchestrating innovation in the organization context

  Väyrynen, H., 14 elokuuta 2019, s. 95-96. 1 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 91. Julkaistu

  Evaluating the innovation process

  Väyrynen, H., 22 elokuuta 2019, s. 76-77. 2 Sivumäärä.

  Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

 92. Julkaistu

  Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonepäästöt

  Vehviläinen, I., Pesola, A., Heljo, J., Vihola, J., Jääskeläinen, S., Kalenoja, H., Lahti, P., Mäkelä, K. & Ristimäki, M., 2010, Helsinki: Unknown Publisher. 125 Sivumäärä (Sitran selvityksiä; painos 39)

  Tutkimustuotos

 93. Julkaistu

  Cost consciousness: Conceptual development from a management accounting perspective

  Velasquez, S., Suomala, P. & Järvenpää, M., 20 huhtikuuta 2015, julkaisussa : Qualitative Research in Accounting and Management. 12, 1, s. 55-86 32 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

 94. Julkaistu

  Layoff announcements and intra-day market reactions

  Velasquez, S., Kanniainen, J., Mäkinen, S. & Valli, J., tammikuuta 2018, julkaisussa : Review of Managerial Science. 12, 1, s. 203–228 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 95. Julkaistu

  Business intelligence for strategic management in a technology-oriented company

  Viitanen, M. & Pirttimäki, V., 2006, julkaisussa : International Journal of Technology Intelligence and Planning. 2, 4, s. 329-343

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 96. Julkaistu

  The future of customer value-multi-industry insights of value determinants in service networks

  Vilko, J., Helander, N. & Seppänen, M., 2017, 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM) 2016 : 18 – 21 December 2016, Phuket, Thailand.

  Tutkimustuotos

 97. Julkaistu

  Establishing an Organization´s Master Data Management Function: A Stepwise Approach

  Vilminko-Heikkinen, R. & Pekkola, S., 2013, 46th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2013, 7.-10.1.2013, Wailea, HI, USA. Piscataway, NJ: IEEE, s. 4719-4728 10 Sivumäärä (Annual Hawaii International Conference on System Sciences).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 98. Julkaistu

  Organizational Issues in Establishing Master Data Management Function

  Vilminko-Heikkinen, R. & Pekkola, S., 2012, Proceedings of the 17th International Conference on Information Quality, ICIQ 2012, 16-17 November 2012, Paris, France. Paris, France: Conservatoire National des Arts et Metiers CNAM, s. 1-13 13 Sivumäärä (International Conference on Information Quality).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 99. Julkaistu

  Defining Master Data Management: A literature review on an emerging phenomena

  Vilminko-Heikkinen, R. & Pekkola, S., 2011, Proceedings of IRIS 2011 Conference, 16.-19.8.2011, Turku, Finland. TUCS Lecture Notes. Leino, T. (toim.). Turku: TURKU CENTRE FOR COMPUTER SCIENCE, s. 811-820 (IRIS Conference; painos 15).

  Tutkimustuotosvertaisarvioitu

 100. Julkaistu

  Paradoxes, conflicts and tensions in establishing master data management function

  Vilminko-Heikkinen, R., Brous, P. & Pekkola, S., 2017, 24th European Conference on Information Systems, ECIS 2016: Bogazici UniversityIstanbul; Turkey; 12 June 2016 through 15 June 2016. Association for Information Systems

  Tutkimustuotos

ID: 18276210