TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Antti Valmari

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto
Dipl.ins., teknillinen fysiikka, Teknillinen korkeakoulu

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Timo Kellom�ki. 2015. Large-Scale Water Simulation in Games. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Antti Kervinen. 2009. Towards Practical Model-Based Testing: Improvements in Modelling and Test Generation. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja).
Jacobus Geldenhuys. 2006. Improvements in State Space Representation and Model Checking Algorithms. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja).

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Antti-Pekka K�ns�l�. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Juho M�ntysaari. 2017. Time Window Based Vehicle Routing System. (Diplomity�n tarkastaja).
Nyyti Kinnunen. 2016. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Oski Kervinen. 2015. An Architecture for Verification with Extended Labeled Transition Systems. (Diplomity�n tarkastaja).
Yeliz Sagici. 2015. Parallel Composition of State Machines with Local Variables. (Diplomity�n tarkastaja).
Jere Kuusela. 2014. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Henrik Heino. 2013. Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausj�rjestelm�. (A Modifiable and Deduplicating File Archiving System). (Diplomity�n tarkastaja).
Antti Veisu. 2012. Lukiomatematiikan teht�vien automaattinen tarkastus testiarvoja kokeilemalla. (Automated Assessment in High School Mathematics by Testing Variable Values). (Diplomity�n tarkastaja).
Ville Laakso. 2010. A Formalism Exerciser. (Diplomity�n tarkastaja).
Kalle Leinonen. 2010. Implementation of a Semantic Distance Measure and Cluster Validation Method. (Diplomity�n tarkastaja).
Maija Toivola. 2010. Viisi algoritmia nimettyjen tilasiirtym�j�rjestelmien kutistamiseksi. (Five Algorithms for Shrinking Labelled State Transition Systems). (Diplomity�n tarkastaja).
Lasse Ylinen. 2010. Tietopalvelun p�ivitt�minen julkaisija-tilaaja-mallin mukaiseksi datapalvelimeksi. (Upgrading data service to data server with publisher-consumer model). (Diplomity�n tarkastaja).
Teemu Heinim�ki. 2009. Valotehosteiden automatisoidusta generoinnista digitaaliseen videokuvaan. (On Automated Generation of Light Effects for Digital Video). (Diplomity�n tarkastaja).
Juha Puttonen. 2008. An Approach to Formal Validation of Factory Automation Systems Applying Hybrid Modelling and Analysis. (Diplomity�n tarkastaja).

ID: 36932