TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Antti Valmari

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto
Dipl.ins., teknillinen fysiikka, Teknillinen korkeakoulu

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Timo Kellomäki. 2015. Large-Scale Water Simulation in Games. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Antti Kervinen. 2009. Towards Practical Model-Based Testing: Improvements in Modelling and Test Generation. (Tohtorin väitöskirjan valvoja).
Jacobus Geldenhuys. 2006. Improvements in State Space Representation and Model Checking Algorithms. (Tohtorin väitöskirjan valvoja).

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Nyyti Kinnunen. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Oski Kervinen. 2015. An Architecture for Verification with Extended Labeled Transition Systems. (Diplomityön tarkastaja).
Yeliz Sagici. 2015. Parallel Composition of State Machines with Local Variables. (Diplomityön tarkastaja).
Jere Kuusela. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Henrik Heino. 2013. Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. (A Modifiable and Deduplicating File Archiving System). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Veisu. 2012. Lukiomatematiikan tehtävien automaattinen tarkastus testiarvoja kokeilemalla. (Automated Assessment in High School Mathematics by Testing Variable Values). (Diplomityön tarkastaja).
Ville Laakso. 2010. A Formalism Exerciser. (Diplomityön tarkastaja).
Kalle Leinonen. 2010. Implementation of a Semantic Distance Measure and Cluster Validation Method. (Diplomityön tarkastaja).
Maija Toivola. 2010. Viisi algoritmia nimettyjen tilasiirtymäjärjestelmien kutistamiseksi. (Five Algorithms for Shrinking Labelled State Transition Systems). (Diplomityön tarkastaja).
Lasse Ylinen. 2010. Tietopalvelun päivittäminen julkaisija-tilaaja-mallin mukaiseksi datapalvelimeksi. (Upgrading data service to data server with publisher-consumer model). (Diplomityön tarkastaja).
Teemu Heinimäki. 2009. Valotehosteiden automatisoidusta generoinnista digitaaliseen videokuvaan. (On Automated Generation of Light Effects for Digital Video). (Diplomityön tarkastaja).
Juha Puttonen. 2008. An Approach to Formal Validation of Factory Automation Systems Applying Hybrid Modelling and Analysis. (Diplomityön tarkastaja).

ID: 36932