TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Jari Mäkinen

Tutkimusyksiköt

  • Associate Professor (tenure track), Rakennustekniikka - Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., konetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto
Tekn. toht., konetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Joshua Fillion. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Konsta Huhtala. 2017. Luolien ruiskubetonoinnin merkityksen tarkastelu matemaattisella mallinnuksella ja simuloinnilla. (Observing the Significance of Shotcreting of Caves through Mathematical Modeling and Simulation). (Diplomity�n tarkastaja).
Thomas H�rm�l�. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Toomas Innos. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Jaakko Hietikko. 2016. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Topi Rissanen. 2016. Ep�keskisyyden vaikutus keskitason suhteen ep�symmetrisen kylm�muokatun c-profiiliristikon mitoituksessa. (The Effect of Eccentricity on the Design of Back-to-Back Cold-Formed Steel C-Section Trusses). (Diplomity�n tarkastaja).
Juha Soini. 2016. Numeerisen virtauslaskennan k�ytt� tuulikuormien m��ritt�misess�. (Modelling Wind Loads Using Computational Fluid Dynamics). (Diplomity�n tarkastaja).
Lauri Jurvanen. 2015. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Matti Korhonen. 2015. Tierumpujen tuhoamattoman korjaustavan laskennallinen tarkastelu ansys-ohjelmistolla. (Computational Analysis of Non-Destructive Repair Technique for Corrugated Steel Pipes). (Diplomity�n tarkastaja).
Olli Per�l�. 2015. Sillan ja raitiovaunun dynaaminen yhteistoiminta. (Dynamic Interaction between a Bridge and a Tram). (Diplomity�n tarkastaja).
Jari Pietil�. 2015. Raudoitetun betonilaatan taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. (Modelling of the Reinforced Concrete Slab). (Diplomity�n tarkastaja).
Minna Tiikkaja. 2015. Sekoittimella varustetun s�ili�n ter�ksisen tukirakenteen dynaaminen analyysi. (Dynamic Analysis of the Supporting Steel Structure of a Tank Equipped with an Agitator). (Diplomity�n tarkastaja).
Tuomas Haapanen. 2014. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Jouni K�rkk�inen. 2014. Dynamiikkasimulointipalvelu. (Dynamic Simulation Service). (Diplomity�n tarkastaja).
Olli Per�l�. 2014. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Jari Pietil�. 2014. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Anssi Hyv�rinen. 2013. Kumivaimennettujen putken kannakkeiden j�ykkyyden analysointi. (Stiffness Analysis of Rubber Damped Piping Supports). (Diplomity�n tarkastaja).
Samuel Suvanto. 2012. Mode-Based Vibration Response Analysis of an Engine-Generator Set. (Diplomity�n tarkastaja).
Jukka L�hdeniemi. 2011. Kallioporalaitteen v�r�htelyjen analysointi. (Vibration Analysis of a Rock Drilling Machine). (Diplomity�n tarkastaja).
Antti Ylinen. 2011. Methods for Modeling Coupled Hydraulic Driven Flexible Multibody Systems. (Diplomity�n tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Antti Ylinen. 2015. Hydraulic Cylinder Models for Flexible Multibody System Simulation. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Sami Holopainen. 2013. Modeling of Mechanical Behavior of Amorphous Glassy Polymers (väitöskirjan ohjaaja)

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus muualla

Elias Altarriba. 2015. Sekaelementit absoluuttisten solmukoordinaattien menetelmässä. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (lisensiaattityön tarkastaja)

ID: 39103