TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Jari Mäkinen

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka
Tekn. toht., konetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Joshua Fillion. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Konsta Huhtala. 2017. Luolien ruiskubetonoinnin merkityksen tarkastelu matemaattisella mallinnuksella ja simuloinnilla. (Observing the Significance of Shotcreting of Caves through Mathematical Modeling and Simulation). (Diplomityön tarkastaja).
Thomas Härmälä. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Toomas Innos. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Jaakko Hietikko. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Topi Rissanen. 2016. Epäkeskisyyden vaikutus keskitason suhteen epäsymmetrisen kylmämuokatun c-profiiliristikon mitoituksessa. (The Effect of Eccentricity on the Design of Back-to-Back Cold-Formed Steel C-Section Trusses). (Diplomityön tarkastaja).
Juha Soini. 2016. Numeerisen virtauslaskennan käyttö tuulikuormien määrittämisessä. (Modelling Wind Loads Using Computational Fluid Dynamics). (Diplomityön tarkastaja).
Lauri Jurvanen. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Matti Korhonen. 2015. Tierumpujen tuhoamattoman korjaustavan laskennallinen tarkastelu ansys-ohjelmistolla. (Computational Analysis of Non-Destructive Repair Technique for Corrugated Steel Pipes). (Diplomityön tarkastaja).
Olli Perälä. 2015. Sillan ja raitiovaunun dynaaminen yhteistoiminta. (Dynamic Interaction between a Bridge and a Tram). (Diplomityön tarkastaja).
Jari Pietilä. 2015. Raudoitetun betonilaatan taivutuksen mallintaminen Ansys-ohjelmalla. (Modelling of the Reinforced Concrete Slab). (Diplomityön tarkastaja).
Minna Tiikkaja. 2015. Sekoittimella varustetun säiliön teräksisen tukirakenteen dynaaminen analyysi. (Dynamic Analysis of the Supporting Steel Structure of a Tank Equipped with an Agitator). (Diplomityön tarkastaja).
Tuomas Haapanen. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Jouni Kärkkäinen. 2014. Dynamiikkasimulointipalvelu. (Dynamic Simulation Service). (Diplomityön tarkastaja).
Olli Perälä. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Jari Pietilä. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Anssi Hyvärinen. 2013. Kumivaimennettujen putken kannakkeiden jäykkyyden analysointi. (Stiffness Analysis of Rubber Damped Piping Supports). (Diplomityön tarkastaja).
Samuel Suvanto. 2012. Mode-Based Vibration Response Analysis of an Engine-Generator Set. (Diplomityön tarkastaja).
Jukka Lähdeniemi. 2011. Kallioporalaitteen värähtelyjen analysointi. (Vibration Analysis of a Rock Drilling Machine). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Ylinen. 2011. Methods for Modeling Coupled Hydraulic Driven Flexible Multibody Systems. (Diplomityön tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Antti Ylinen. 2015. Hydraulic Cylinder Models for Flexible Multibody System Simulation. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Sami Holopainen. 2013. Modeling of Mechanical Behavior of Amorphous Glassy Polymers (väitöskirjan ohjaaja)

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus muualla

Elias Altarriba. 2015. Sekaelementit absoluuttisten solmukoordinaattien menetelmässä. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (lisensiaattityön tarkastaja)

ID: 39103