TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Miikka Dal Maso

Tutkimusyksiköt

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Oskari Kausiala. 2018. Secondary Organic Aerosol Formation from Polycyclic Aromatic Precursors. (Diplomityön tarkastaja).
Joni Heikkilä. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Antti Laitinen. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Niko Leskinen. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Mikko Poikkimäki. 2016. Teollisten nanohiukkasten ympäristöriskien arviointi. (Environmental Risk Assessment of Engineered Nanoparticles). (Diplomityön tarkastaja).
Isto Turunen. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Oskari Kausiala. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Pauli Simonen. 2015. Aerosolin nopea hapetus laminaarisessa läpivirtauskammiossa. (Fast Oxidation of Aerosol in a Laminar Flow Tube). (Diplomityön tarkastaja).
Anna Kuusala. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Mikko Poikkimäki. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Miska Olin. 2013. Dieselpakokaasun hiukkaspäästöjen muodostumisprosessin simulointi. (Simulation of the Formation Process of Diesel Exhaust Particle Emissions). (Diplomityön tarkastaja).
Pauli Simonen. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).

ID: 74021