TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Mikko Huhtala

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatust. toht., kasvatustiede, Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

ID: 10551808