TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Mikko Malaska

Tutkimusyksiköt

Ammattipätevyydet

2004

Profiilitiedot

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus muualla

Ohjatut diplomityöt Oulun yliopistossa, Teknillinen tiedekunta  2010-2015 (58 työtä)

Raudasoja Ville. 2010. Teräsbetonielementtien käytön kehittäminen sillanrakennuskohteessa

Karhumaa Raimo. 2010. Eurokoodin soveltamisen teknistaloudelliset vaikutukset Lövön liittopalkkisillassa

Kinnunen Matti. 2010. Ohjeet rakennesuunnittelijan tietomallille

Järvenpää Tuomo. 2010. Betonisiltojen suunnittelu Revit Structure -tietomallin avulla

Haaranen Jarkko. 2011. Tietomallien ja mitoitusohjelmien yhteiskäyttö teollisuusrakennusten rakennesuunnittelussa

Keinänen Petteri. 2011. Malmin arvoa maksimoivan avolouhintaprosessin kehittäminen

Sutela Jari. 2011. Betoni-teräs-liittopalkkisillan vertailulaskenta Eurokoodin ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman välillä

Tolonen Jussi. 2011. Ristikkomenetelmän käyttö paaluanturan mitoitukseen

Turunen Pekka. 2011. Terästangoilla ja kaapeleilla jännitetty matalapalkki

Hyry Jani. 2011. Pilariton kivihalli

Koskinen Juha. 2011. Teräspalkkien liitosten toimintatapa ja mitoitus matalavälipohjissa

Jaakkola Tuomas. 2011. Monikerrosrungon jäykistävien elementtirakenteiden numeerisen mallintamisen ohjeistus

Tuovila Jukka. 2011. Teollisuusrakennusten teräsrunkojen käyttöiän arviointi laskennallisin menetelmin väsymisen suhteen

Akolahti Ville. 2011. Liikuntasaumaton liittopalkkisilta risteyssiltana

Jurmu Anssi. 2011. WQ-ristikon alapaarteen liitoksen suunnitteluperusteet

Lohiniva Elina. 2011. Korkealujuusterästen käyttö kattilarakennuksessa (toinen ohjaaja: Kangaspuoskari)

Kjellman Jouko. 2012. Vedenalaisten rakenteiden tutkimusmenetelmät ja niiden käyttö suunnittelun lähtötietojen tuottamisessa

Norrkniivilä Jaakko. 2012. Massiivisten kattorakenteiden asennusvalmiuden kehittäminen

Kuosmanen Mikko. 2012. Matalavälipohjapalkkien sivuliitoksen suunnitteluperusteet

Pohjola Paavo. 2012. Pientalon energiasuunnittelu vuoden 2012 energiamääräysten mukaan

Vesanen Ville. 2012. Tuulivoimalan maanvaraiset gravitaatioperustukset

Hautala Juho. 2012. Kantavien teräsrakenteiden normipohjainen mitoitus numeerisilla laskentaohjelmilla (toinen ohjaaja: Kangaspuoskari)

Leinonen Jani. 2012. Kantavan teräsrakenteen seisminen suunnittelu numeerisilla mitoitusohjelmilla (toinen ohjaaja: Kangaspuoskari)

Erkkilä Timo. 2012. Linjasaneerausten toimintamallin kehittäminen pk-yrityksessä

Hyhkö Erkki. 2012. Tutkimus suurten ositettujen kattilapalkkien mitoittamisesta ja toiminnasta laskennallisin menetelmin

Keskisarja Minna. 2012. Projektinjohtorakennuttamisen tuotteistaminen

Korhonen Joona. 2012. Kantavien teräsrakenteiden Eurocode-standardien mitoitus STAAD.Pro ja SAP 2000-ohjelmistoilla (toinen ohjaaja: Kangaspuoskari)

Riikola Pauli. 2012. Julkisivukorjaushankkeen projektinhallinta - tuotantoprosessin haasteet ja kehitysmahdollisuudet

Töyräs Aki. 2012. Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen majoitusliiketoiminnan energiaratkaisuissa

Kaaranka Annemari. 2013. Rakennustyömaan tuotannon tehokkuuden suunnittelu ja raportointi

Klemetti Lauri. 2013. Long span truss girder

Salolatva Juho. 2013. Kattilarakennuksen jäykistysrakenteet, stabiliteetti ja liitokset

West Salla-Mari. 2013. The behaviour of multispan steel beam in hogging bending during construction

Tapaninaho Mika. 2013. Palonestoaineen vaikutukset puukuitueristeen paloluokkaan

Hämäläinen Arto. 2013. Betonirakenteisen tietunnelin alustava mitoitustarkastelu räjähdyspainekuormille

Alamäki Hannu. 2013. Erilaisten parvekeratkaisujen vaikutukset rakennuskustannuksiin

Krannila Iiro. 2013. Kaivosteollisuuden dynaamisesti kuormitettujen laiteperustusten mitoitus

Puurunen Mika. 2014. Hirsirakenteiden seisminen suunnittelu

Vinberg Matti. 2014. The behaviour of transverse bar reinforcement of slim floor beams in precast floors

Yrjölä Jaakko. 2014. Vibration analysis of the compositer slim floor

Jaamala Lauri. 2014. Tasomaisen teräsbetonipoikkileikkauksen automatisoitu mitoitus murtorajatilassa

Laatikainen Sami. 2014. Extradosed-silta vesistösiltana Suomessa

Kuusijärvi Tuukka. 2014. Pienoismallin käyttö sillansuunnittelun opetuksessa

Rimpiläinen Niko. 2014. Erillisnimikkeistöjen yhdistäminen siltojen tietomallinnukseen (toinen ohjaaja: Heikkilä)

Antinmaa Oskari. 2014. Rautatievaihteiden kunnonhallinta

Tulensalo Petri. 2014. Käyttäjän laitehankinnat tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa

Hemmilä Riku. 2014. Korkean betonirakennuksen stabiliteettilaskennan erityispiirteiden huomioiminen FEM-laskennassa

Kontiainen Kimmo. 2015. Korkean betonirakenteisen rakennukset kuormitukset ja stabiliteetti

Hietanen Laura. 2015. Betonirunkoisten kerrostalojen tuotannollisesti ja kosteusteknisesti toimiva kattoratkaisu

Möttönen Anni. 2015. Yläpohja- ja ulkoseinärakenteiden sekä niiden liitosten ja yksityiskohtien kosteusteknisen toimivuuden kehittäminen

ID: 2937764