TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Nina Helander

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu
Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Henri Huovila. 2018. Action Plan for Improving Omnichannel Customer Experience and Digital Lead Management. (Diplomityön tarkastaja).
Miikka Keski-Säntti. 2018. Lääkintätekniikan tukipalveluiden järjestäminen uudistuvassa maakunnassa. (Regional Provision of Medical Engineering Services after the Reform of Regional Government, Health and Social Services). (Diplomityön tarkastaja).
Devayani Kulkarni. 2018. Internet of Things in Finnish Metal Industry. (Diplomityön tarkastaja).
Antti Kylmänen. 2018. General Data Protection Regulation - Requirement Analysis of Customer Personal Data: Case Study. (Diplomityön tarkastaja).
Aleksi Linna. 2018. Sosiaalisen median viestinnän strateginen kehittäminen verkostoanalyysin avulla. (Improving the Strategic Social Media Communication with Network Analysis). (Diplomityön tarkastaja).
Juho Poutamo. 2018. Value Creation and Implementation of Analytics. (Diplomityön tarkastaja).
Kishore Ravichandran. 2018. Normalizing and Procurement Optimization with Supermarket and Asset Monitoring. (Diplomityön tarkastaja).
Aliisa Saari. 2018. Customer Service Process Development through Information and Knowledge Management. (Diplomityön tarkastaja).
Pauliina Soini. 2018. Asiakaspalvelun kehittäminen tiedonhallinnan menetelmin ohjelmistopalveluyrityksessä. (Developing Customer Service in Sofware Service Company via Knowledge Management Methods). (Diplomityön tarkastaja).
Joel Vanhalakka. 2018. Value Creation in Virtual and Augmented Reality. (Diplomityön tarkastaja).
Johanna Horstia. 2017. Tietotyön suunnittelu monitilatoimistossa. (Knowledge Work Design in Activity Based Office Concepts). (Diplomityön tarkastaja).
Shah Hussain. 2017. Value Creation Potential through Effective Information and Knowledge Exchange between Manufacturing Firms and Customers. (Diplomityön tarkastaja).
Antti Kainulainen. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Sonia Mathews. 2017. Improving Spend Data Quality to Enhance Procurement's Decision Making - A Case Study. (Diplomityön tarkastaja).
Samu Nevala. 2017. Virtuaalitiimin toiminta ja oppiminen sosiaalisen median työkaluja hyödyntäen. (Virtual Team Collaboration and Learning Using Social Media as a Tool). (Diplomityön tarkastaja).
Arto Nieminen. 2017. Opas inbound-markkinointiin. (Guide to Inbound Marketing). (Diplomityön tarkastaja).
Maria Nykänen. 2017. Arvon yhteisluonnin resurssit tietointensiivisissä liike-elämän palveluissa. (Resources for Value Co-creation in Knowledge-intensive Business Services). (Diplomityön tarkastaja).
Minna Rantala. 2017. Tietotyöläisten digitaaliset profiilit. (Knowledge Workers' Digital Profiles). (Diplomityön tarkastaja).
Tatu Suontaka. 2017. Management System Reforming in Automation Industry. (Diplomityön tarkastaja).
Eva-Irini Anastasi. 2016. Tilannejohtaminen ohjelmistoyrityksen muutoksessa. (Situational Leadership in Software Company's Renewal). (Diplomityön tarkastaja).
Pietari Järvinen. 2016. Improving Sales Forecasting Management in Professional Services Business. (Diplomityön tarkastaja).
Antti Kaunisto. 2016. Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa. (Master Data Management in Special Health Care). (Diplomityön tarkastaja).
Anniina Lehto. 2016. Kuljetusten nykytilan tarkastelu ja kotiuttamisanalyysi teollisuusyrityksessä. (Review of Transportation's Present State and Analysis of Insourcing Transportation in an Industrial Company). (Diplomityön tarkastaja).
Sami Niemelä. 2016. Asiakkuudenhallinnan kehittäminen ohjelmistoalan yritykselle. (Developing Customer Relationship Management for a Software Company). (Diplomityön tarkastaja).
Olli Pirttilä. 2016. A Framework for Improving Created Added Value to Customers in a Software as a Service Business. (Diplomityön tarkastaja).
Marjaana Putro. 2016. Delivery Service Concept Development for C2C Marketplace with Lean Startup Principles. (Diplomityön tarkastaja).
Emmi Luttunen. 2015. Asiakaspalveluprosessien kehittäminen Lean-periaatteiden avulla. (Developing Customer Service Processes with Lean Principles). (Diplomityön tarkastaja).
Jussi Mäkitalo. 2015. Improving Project and Project Portfolio Management with the Help of Information Sharing. (Diplomityön tarkastaja).
Xuepin Zhao. 2015. Knowledge Management Practices in Large Enterprises. (Diplomityön tarkastaja).
Mikael Hakkarainen. 2014. Uuden palvelukonseptin kehittäminen. (New Service Concept Development). (Diplomityön tarkastaja).
Niina Paavilainen. 2012. Knowledge Work Enablers and Challenges in Different Professions. (Diplomityön tarkastaja).
Johanna Huttunen. 2008. Sulautetun ohjelmistotuotteen tuotteistaminen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. (Productization of Embedded Software Products in the Viewpoint of Marketing and Sales). (Diplomityön tarkastaja).
Elisa Nykänen. 2008. Internationalisation Models of Open Source Software Business Services. (Diplomityön tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Andrejs Cekuls. 2018. Enhancing the Knowledge-Sharing Culture in Managing Competitive Intelligence in Latvian Enterprises. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Anna Niemimaa. 2017. Crafting Organizational Information Security Policies. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Virpi Sillanpää. 2016. Performance Measurement for Managing Welfare Services. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Marianne Kukko. 2013. Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).
Elisa Vuori. 2012. Competitive Advantage in Networks of Knowledge-Intensive Business Services. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).

Apurahat

CIMO. 12.12.2016 - 16.12.2016. . Lyhyt lähtevä.

ID: 56198