TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Nina Helander

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu
Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Henri Huovila. 2018. Action Plan for Improving Omnichannel Customer Experience and Digital Lead Management. (Diplomity�n tarkastaja).
Devayani Kulkarni. 2018. Internet of Things in Finnish Metal Industry. (Diplomity�n tarkastaja).
Aleksi Linna. 2018. Sosiaalisen median viestinn�n strateginen kehitt�minen verkostoanalyysin avulla. (Improving the Strategic Social Media Communication with Network Analysis). (Diplomity�n tarkastaja).
Juho Poutamo. 2018. Value Creation and Implementation of Analytics. (Diplomity�n tarkastaja).
Pauliina Soini. 2018. Asiakaspalvelun kehitt�minen tiedonhallinnan menetelmin ohjelmistopalveluyrityksess�. (Developing Customer Service in Sofware Service Company via Knowledge Management Methods). (Diplomity�n tarkastaja).
Joel Vanhalakka. 2018. Value Creation in Virtual and Augmented Reality. (Diplomity�n tarkastaja).
Johanna Horstia. 2017. Tietoty�n suunnittelu monitilatoimistossa. (Knowledge Work Design in Activity Based Office Concepts). (Diplomity�n tarkastaja).
Shah Hussain. 2017. Value Creation Potential through Effective Information and Knowledge Exchange between Manufacturing Firms and Customers. (Diplomity�n tarkastaja).
Antti Kainulainen. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Sonia Mathews. 2017. Improving Spend Data Quality to Enhance Procurement's Decision Making - A Case Study. (Diplomity�n tarkastaja).
Samu Nevala. 2017. Virtuaalitiimin toiminta ja oppiminen sosiaalisen median ty�kaluja hy�dynt�en. (Virtual Team Collaboration and Learning Using Social Media as a Tool). (Diplomity�n tarkastaja).
Arto Nieminen. 2017. Opas inbound-markkinointiin. (Guide to Inbound Marketing). (Diplomity�n tarkastaja).
Maria Nyk�nen. 2017. Arvon yhteisluonnin resurssit tietointensiivisiss� liike-el�m�n palveluissa. (Resources for Value Co-creation in Knowledge-intensive Business Services). (Diplomity�n tarkastaja).
Minna Rantala. 2017. Tietoty�l�isten digitaaliset profiilit. (Knowledge Workers' Digital Profiles). (Diplomity�n tarkastaja).
Tatu Suontaka. 2017. Management System Reforming in Automation Industry. (Diplomity�n tarkastaja).
Eva-Irini Anastasi. 2016. Tilannejohtaminen ohjelmistoyrityksen muutoksessa. (Situational Leadership in Software Company's Renewal). (Diplomity�n tarkastaja).
Pietari J�rvinen. 2016. Improving Sales Forecasting Management in Professional Services Business. (Diplomity�n tarkastaja).
Antti Kaunisto. 2016. Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa. (Master Data Management in Special Health Care). (Diplomity�n tarkastaja).
Anniina Lehto. 2016. Kuljetusten nykytilan tarkastelu ja kotiuttamisanalyysi teollisuusyrityksess�. (Review of Transportation's Present State and Analysis of Insourcing Transportation in an Industrial Company). (Diplomity�n tarkastaja).
Sami Niemel�. 2016. Asiakkuudenhallinnan kehitt�minen ohjelmistoalan yritykselle. (Developing Customer Relationship Management for a Software Company). (Diplomity�n tarkastaja).
Olli Pirttil�. 2016. A Framework for Improving Created Added Value to Customers in a Software as a Service Business. (Diplomity�n tarkastaja).
Marjaana Putro. 2016. Delivery Service Concept Development for C2C Marketplace with Lean Startup Principles. (Diplomity�n tarkastaja).
Emmi Luttunen. 2015. Asiakaspalveluprosessien kehitt�minen Lean-periaatteiden avulla. (Developing Customer Service Processes with Lean Principles). (Diplomity�n tarkastaja).
Jussi M�kitalo. 2015. Improving Project and Project Portfolio Management with the Help of Information Sharing. (Diplomity�n tarkastaja).
Xuepin Zhao. 2015. Knowledge Management Practices in Large Enterprises. (Diplomity�n tarkastaja).
Mikael Hakkarainen. 2014. Uuden palvelukonseptin kehitt�minen. (New Service Concept Development). (Diplomityön tarkastaja).
Niina Paavilainen. 2012. Knowledge Work Enablers and Challenges in Different Professions. (Diplomityön tarkastaja).
Johanna Huttunen. 2008. Sulautetun ohjelmistotuotteen tuotteistaminen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. (Productization of Embedded Software Products in the Viewpoint of Marketing and Sales). (Diplomityön tarkastaja).
Elisa Nykänen. 2008. Internationalisation Models of Open Source Software Business Services. (Diplomityön tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Anna Niemimaa. 2017. Crafting Organizational Information Security Policies. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Virpi Sillanp��. 2016. Performance Measurement for Managing Welfare Services. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Marianne Kukko. 2013. Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).
Elisa Vuori. 2012. Competitive Advantage in Networks of Knowledge-Intensive Business Services. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).

Apurahat

CIMO. 12.12.2016 - 16.12.2016. . Lyhyt l�htev�.

ID: 56198