TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Nina Helander

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu
Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Johanna Horstia. 2017. Tietoty�n suunnittelu monitilatoimistossa. (Knowledge Work Design in Activity Based Office Concepts). (Diplomity�n tarkastaja).
Shah Hussain. 2017. Value Creation Potential through Effective Information and Knowledge Exchange between Manufacturing Firms and Customers. (Diplomity�n tarkastaja).
Antti Kainulainen. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Sonia Mathews. 2017. Improving Spend Data Quality to Enhance Procurement's Decision Making - A Case Study. (Diplomity�n tarkastaja).
Samu Nevala. 2017. Virtuaalitiimin toiminta ja oppiminen sosiaalisen median ty�kaluja hy�dynt�en. (Virtual Team Collaboration and Learning Using Social Media as a Tool). (Diplomity�n tarkastaja).
Arto Nieminen. 2017. Opas inbound-markkinointiin. (Guide to Inbound Marketing). (Diplomity�n tarkastaja).
Minna Rantala. 2017. Tietoty�l�isten digitaaliset profiilit. (Knowledge Workers' Digital Profiles). (Diplomity�n tarkastaja).
Tatu Suontaka. 2017. Management System Reforming in Automation Industry. (Diplomity�n tarkastaja).
Eva-Irini Anastasi. 2016. Tilannejohtaminen ohjelmistoyrityksen muutoksessa. (Situational Leadership in Software Company's Renewal). (Diplomity�n tarkastaja).
Pietari J�rvinen. 2016. Improving Sales Forecasting Management in Professional Services Business. (Diplomity�n tarkastaja).
Antti Kaunisto. 2016. Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa. (Master Data Management in Special Health Care). (Diplomity�n tarkastaja).
Anniina Lehto. 2016. Kuljetusten nykytilan tarkastelu ja kotiuttamisanalyysi teollisuusyrityksess�. (Review of Transportation's Present State and Analysis of Insourcing Transportation in an Industrial Company). (Diplomity�n tarkastaja).
Sami Niemel�. 2016. Asiakkuudenhallinnan kehitt�minen ohjelmistoalan yritykselle. (Developing Customer Relationship Management for a Software Company). (Diplomity�n tarkastaja).
Olli Pirttil�. 2016. A Framework for Improving Created Added Value to Customers in a Software as a Service Business. (Diplomity�n tarkastaja).
Marjaana Putro. 2016. Delivery Service Concept Development for C2C Marketplace with Lean Startup Principles. (Diplomity�n tarkastaja).
Emmi Luttunen. 2015. Asiakaspalveluprosessien kehitt�minen Lean-periaatteiden avulla. (Developing Customer Service Processes with Lean Principles). (Diplomity�n tarkastaja).
Jussi M�kitalo. 2015. Improving Project and Project Portfolio Management with the Help of Information Sharing. (Diplomity�n tarkastaja).
Xuepin Zhao. 2015. Knowledge Management Practices in Large Enterprises. (Diplomity�n tarkastaja).
Mikael Hakkarainen. 2014. Uuden palvelukonseptin kehitt�minen. (New Service Concept Development). (Diplomity�n tarkastaja).
Maria Nyk�nen. 2014. Arvon yhteisluonnin resurssit tietointensiivisiss� liike-el�m�n palveluissa. (Resources for Value Co-creation in Knowledge-intensive Business Services). (Diplomity�n tarkastaja).
Niina Paavilainen. 2012. Knowledge Work Enablers and Challenges in Different Professions. (Diplomity�n tarkastaja).
Johanna Huttunen. 2008. Sulautetun ohjelmistotuotteen tuotteistaminen myynnin ja markkinoinnin n�k�kulmasta. (Productization of Embedded Software Products in the Viewpoint of Marketing and Sales). (Diplomity�n tarkastaja).
Elisa Nyk�nen. 2008. Internationalisation Models of Open Source Software Business Services. (Diplomity�n tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Anna Niemimaa. 2017. Crafting Organizational Information Security Policies. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Virpi Sillanp��. 2016. Performance Measurement for Managing Welfare Services. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Marianne Kukko. 2013. Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).
Elisa Vuori. 2012. Competitive Advantage in Networks of Knowledge-Intensive Business Services. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).

Apurahat

CIMO. 12.12.2016 - 16.12.2016. . Lyhyt l�htev�.

ID: 56198