TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Robert Piche

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, University of Waterloo, Canada
Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka, University of Waterloo, Canada

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Juha Ala-Luhtala. 2018. Approximate Bayesian Inference Methods for Stochastic State Space Models. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Alejandro Rivero Rodriguez. 2018. Context-aware Services for Mobile Devices: From Architecture Design to Empirical Inference. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Henri Nurminen. 2017. Estimation Algorithms for Non-Gaussian State-Space Models with Application to Positioning. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Philipp Müller. 2016. Algorithms for Positioning with Nonlinear Measurement Models and Heavy-tailed and Asymmetric Distributed Additive Noise. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Matti Raitoharju. 2014. Linear Models and Approximations in Personal Positioning. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Henri Pesonen. 2013. Bayesian Estimation and Quality Monitoring for Personal Positioning Systems. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Juliane Müller. 2012. Surrogate Model Algorithms for Computationally Expensive Black-Box Global Optimization Problems. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Simo Ali-Löytty. 2009. Gaussian Mixture Filters in Hybrid Positioning. (Tohtorin väitöskirjan valvoja).

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Samuel Hyyppä. 2018. Kaivoskoneen autonominen navigointi geneerisessä ympäristössä hyödyntäen pistepilviä. (Autonomous Navigation of Underground Mining Vehicle in Generic Environments by Utilizing Point Clouds). (Diplomityön tarkastaja).
Jaakko Pihlajasalo. 2017. Improvement of Satellite Orbit Prediction Accuracy and Quality with Deep Learning and Spectral Analysis. (Diplomityön tarkastaja).
Sakari Rautalin. 2017. Data-Driven Force Models in GNSS Satellite Orbit Prediction. (Diplomityön tarkastaja).
Laura Suomalainen. 2017. Paikan estimointi kulmamittausten avulla. (Estimating the Location with Angle Measurements). (Diplomityön tarkastaja).
Siavash Tavakoli. 2017. Software Framework for State Estimation. (Diplomityön tarkastaja).
Maija Mäkelä. 2016. Comparison and Development of Ionospheric Correction Methods in GNSS. (Diplomityön tarkastaja).
Auryn Soderini. 2016. Outdoor Positioning Algorithms Based on LTE and WiFi Measurements. (Diplomityön tarkastaja).
Matti Hyvärinen. 2015. Sisätilakarttojen hyödyntäminen Gaussin mikstuuri -suodattimissa. (Using Gaussian Mixture Filter with Indoor Maps). (Diplomityön tarkastaja).
Mike Koivisto. 2015. Graafipohjainen partikkelisuodatin sisätilapaikannuksessa. (Graph-Based Particle Filter in Indoor Positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Mohammadamir Shokouhifard. 2015. User Privacy Risks and Protection in WLAN-Based Indoor Positioning. (Diplomityön tarkastaja).
Shahbaz Baloch. 2014. Analysis of User Mobility Models Based on Outdoor Measurement Data and Literature Surveys. (Diplomityön tarkastaja).
Pavel Ivanov. 2014. Consistency of Estimation. (Diplomityön tarkastaja).
Muhammad Khan. 2014. Statistical Sensor Fusion of Ultra Wide Band Ranging and Real Time Kinematic Satellite Navigation. (Diplomityön tarkastaja).
Davide La Croce. 2014. Altitude Control System for Indoor Airship. (Diplomityön tarkastaja).
Toni Fadjukoff. 2013. Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa. (Using Map Constraints in Indoor Positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Marko Järvenpää. 2013. Hierarchical Bayes Modelling for Image Processing Inverse Problems. (Diplomityön tarkastaja).
Jari Kolehmainen. 2013. Simulation of Assist Gas Flow in Laser Cutting with High Performance Nozzles. (Diplomityön tarkastaja).
Miila Martikainen. 2013. Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla. (Satellite Orbit Prediction and Prediction Error Modelling Using Gaussian Mixture Distributions). (Diplomityön tarkastaja).
Anssi Ristimäki. 2013. Partikkelisilotusta sisäpaikannuksessa. (Particle Smoothing in Indoor Positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Heikki Kosola. 2012. GNSS-satelliitin ennustetun kiertoradan esittäminen rataparametreinä. (Fitting orbit parameters to navigation satellite orbit segments). (Diplomityön tarkastaja).
Simo Martikainen. 2012. GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi. (Robust Estimation of GPS Satellite Clock Offset). (Diplomityön tarkastaja).
Henri Nurminen. 2012. Position estimation using RSS measurements with unknown measurement model parameters. (Diplomityön tarkastaja).
Tero Halme. 2011. Pricing Exotic Options Using Calibrated GARCH Models. (Diplomityön tarkastaja).
Simo Martikainen. 2011. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Henri Nurminen. 2011. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Olli Suominen. 2011. Optimal Measurement Scheduling in LQG Systems. (Diplomityön tarkastaja).
Adele Jollivet. 2010. Volatility Feedback Effect in Continuous Time. (Diplomityön tarkastaja).
Jari Kolehmainen. 2010. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Mauri Larikka. 2010. Stokastisen volatiliteetin option hinnoittelumallien kalibrointistrategiat. (Calibration Strategies of a Stochastic Volatility Option Pricing Models). (Diplomityön tarkastaja).
Jussi Rasku. 2010. Tilastollinen piirreluokittelija konenäkölaadunvalvonnassa. (Statistical Pattern Classifier in Machine Vision Quality Control). (Diplomityön tarkastaja).
Mari Seppänen. 2010. GPS-satelliitin radan ennustaminen. (GPS satellite orbit prediction). (Diplomityön tarkastaja).
Hanna Eerola. 2009. Lääketieteellisen datan analysointia GUHA-tiedonlouhintamenetelmällä. (Diplomityön tarkastaja).
Joona Pusa. 2009. Strapdown inertial navigation system aiding with nonholonomic constraints using indirect Kalman filtering. (Diplomityön tarkastaja).
Matti Raitoharju. 2009. PNaFF: a Tool to Assist Development of Hybrid Positioning Algorithms. (Diplomityön tarkastaja).
Jarno Rantala. 2009. Ohjelmistoja hajautettuun tieteelliseen laskentaan. (Diplomityön tarkastaja).
Hong Yu. 2009. An algorithm to detect zero-velocity in automobiles using accelerometer signals. (Diplomityön tarkastaja).
Ville Honkavirta. 2008. Location fingerprinting methods in wireless local area networks. (Diplomityön tarkastaja).
Tommi Hörkkö. 2008. Hyppy-diffuusio-prosessin ratkaisu spektrikollokaatiomenetelmällä. (Diplomityön tarkastaja).
Martti Kirkko-Jaakkola. 2008. Carrier phase based techniques in personal satellite positioning. (Diplomityön tarkastaja).
Tuomo Mäki-Marttunen. 2008. Stokastiset ja tavalliset differentiaaliyhtälöt inertiapaikannuksessa sekä niiden soveltaminen suodatukseen. (Stochastic and ordinary differential equations in inertial positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Claudio Perez Tamargo. 2008. Can one hear the shape of a drum?. (Diplomityön tarkastaja).
Tommi Perälä. 2008. Robust Extended Kalman Filtering in Hybrid Positioning Applications. (Diplomityön tarkastaja).
Alexane Verraux. 2008. Resolution de l'equation de black et scholes. (Diplomityön tarkastaja).
Marko Paalanen. 2007. Tuotantolaitoksen paine-erohälytykset. (Pressure-Difference Alarms of a Manufacturing Facility). (Diplomityön tarkastaja).

ID: 70490