TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Robert Piche

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, University of Waterloo, Canada
Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka, University of Waterloo, Canada

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Juha Ala-Luhtala. 2018. Some Approximate Bayesian Inference Methods for Stochastic State Space Models. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Henri Nurminen. 2017. Estimation Algorithms for Non-Gaussian State-Space Models with Application to Positioning. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Philipp M�ller. 2016. Algorithms for Positioning with Nonlinear Measurement Models and Heavy-tailed and Asymmetric Distributed Additive Noise. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Matti Raitoharju. 2014. Linear Models and Approximations in Personal Positioning. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Henri Pesonen. 2013. Bayesian Estimation and Quality Monitoring for Personal Positioning Systems. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Juliane M�ller. 2012. Surrogate Model Algorithms for Computationally Expensive Black-Box Global Optimization Problems. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja ja ohjaaja).
Simo Ali-L�ytty. 2009. Gaussian Mixture Filters in Hybrid Positioning. (Tohtorin v�it�skirjan valvoja).

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Jaakko Pihlajasalo. 2017. Improvement of Satellite Orbit Prediction Accuracy and Quality with Deep Learning and Spectral Analysis. (Diplomity�n tarkastaja).
Sakari Rautalin. 2017. Data-Driven Force Models in GNSS Satellite Orbit Prediction. (Diplomity�n tarkastaja).
Laura Suomalainen. 2017. Paikan estimointi kulmamittausten avulla. (Estimating the Location with Angle Measurements). (Diplomity�n tarkastaja).
Siavash Tavakoli. 2017. Software Framework for State Estimation. (Diplomity�n tarkastaja).
Maija M�kel�. 2016. Comparison and Development of Ionospheric Correction Methods in GNSS. (Diplomity�n tarkastaja).
Auryn Soderini. 2016. Outdoor Positioning Algorithms Based on LTE and WiFi Measurements. (Diplomity�n tarkastaja).
Matti Hyv�rinen. 2015. Sis�tilakarttojen hy�dynt�minen Gaussin mikstuuri -suodattimissa. (Using Gaussian Mixture Filter with Indoor Maps). (Diplomity�n tarkastaja).
Mike Koivisto. 2015. Graafipohjainen partikkelisuodatin sis�tilapaikannuksessa. (Graph-Based Particle Filter in Indoor Positioning). (Diplomity�n tarkastaja).
Mohammadamir Shokouhifard. 2015. User Privacy Risks and Protection in WLAN-Based Indoor Positioning. (Diplomity�n tarkastaja).
Shahbaz Baloch. 2014. Analysis of User Mobility Models Based on Outdoor Measurement Data and Literature Surveys. (Diplomity�n tarkastaja).
Pavel Ivanov. 2014. Consistency of Estimation. (Diplomity�n tarkastaja).
Muhammad Khan. 2014. Statistical Sensor Fusion of Ultra Wide Band Ranging and Real Time Kinematic Satellite Navigation. (Diplomity�n tarkastaja).
Davide La Croce. 2014. Altitude Control System for Indoor Airship. (Diplomity�n tarkastaja).
Toni Fadjukoff. 2013. Karttarajoitteiden k�ytt�minen sis�tilapaikannuksessa. (Using Map Constraints in Indoor Positioning). (Diplomity�n tarkastaja).
Marko J�rvenp��. 2013. Hierarchical Bayes Modelling for Image Processing Inverse Problems. (Diplomity�n tarkastaja).
Jari Kolehmainen. 2013. Simulation of Assist Gas Flow in Laser Cutting with High Performance Nozzles. (Diplomity�n tarkastaja).
Miila Martikainen. 2013. Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla. (Satellite Orbit Prediction and Prediction Error Modelling Using Gaussian Mixture Distributions). (Diplomity�n tarkastaja).
Anssi Ristim�ki. 2013. Partikkelisilotusta sis�paikannuksessa. (Particle Smoothing in Indoor Positioning). (Diplomity�n tarkastaja).
Heikki Kosola. 2012. GNSS-satelliitin ennustetun kiertoradan esitt�minen rataparametrein�. (Fitting orbit parameters to navigation satellite orbit segments). (Diplomity�n tarkastaja).
Simo Martikainen. 2012. GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi. (Robust Estimation of GPS Satellite Clock Offset). (Diplomity�n tarkastaja).
Henri Nurminen. 2012. Position estimation using RSS measurements with unknown measurement model parameters. (Diplomity�n tarkastaja).
Tero Halme. 2011. Pricing Exotic Options Using Calibrated GARCH Models. (Diplomity�n tarkastaja).
Simo Martikainen. 2011. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Henri Nurminen. 2011. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Olli Suominen. 2011. Optimal Measurement Scheduling in LQG Systems. (Diplomity�n tarkastaja).
Adele Jollivet. 2010. Volatility Feedback Effect in Continuous Time. (Diplomity�n tarkastaja).
Jari Kolehmainen. 2010. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Mauri Larikka. 2010. Stokastisen volatiliteetin option hinnoittelumallien kalibrointistrategiat. (Calibration Strategies of a Stochastic Volatility Option Pricing Models). (Diplomity�n tarkastaja).
Jussi Rasku. 2010. Tilastollinen piirreluokittelija konen�k�laadunvalvonnassa. (Statistical Pattern Classifier in Machine Vision Quality Control). (Diplomity¿n tarkastaja).
Mari Seppänen. 2010. GPS-satelliitin radan ennustaminen. (GPS satellite orbit prediction). (Diplomity¿n tarkastaja).
Hanna Eerola. 2009. Lääketieteellisen datan analysointia GUHA-tiedonlouhintamenetelmällä. (Diplomity¿n tarkastaja).
Joona Pusa. 2009. Strapdown inertial navigation system aiding with nonholonomic constraints using indirect Kalman filtering. (Diplomity¿n tarkastaja).
Matti Raitoharju. 2009. PNaFF: a Tool to Assist Development of Hybrid Positioning Algorithms. (Diplomity¿n tarkastaja).
Jarno Rantala. 2009. Ohjelmistoja hajautettuun tieteelliseen laskentaan. (Diplomity¿n tarkastaja).
Hong Yu. 2009. An algorithm to detect zero-velocity in automobiles using accelerometer signals. (Diplomity¿n tarkastaja).
Ville Honkavirta. 2008. Location fingerprinting methods in wireless local area networks. (Diplomity¿n tarkastaja).
Tommi Hörkkö. 2008. Hyppy-diffuusio-prosessin ratkaisu spektrikollokaatiomenetelmällä. (Diplomity¿n tarkastaja).
Martti Kirkko-Jaakkola. 2008. Carrier phase based techniques in personal satellite positioning. (Diplomity¿n tarkastaja).
Tuomo Mäki-Marttunen. 2008. Stokastiset ja tavalliset differentiaaliyhtälöt inertiapaikannuksessa sekä niiden soveltaminen suodatukseen. (Stochastic and ordinary differential equations in inertial positioning). (Diplomity¿n tarkastaja).
Claudio Perez Tamargo. 2008. Can one hear the shape of a drum?. (Diplomity¿n tarkastaja).
Tommi Perälä. 2008. Robust Extended Kalman Filtering in Hybrid Positioning Applications. (Diplomity¿n tarkastaja).
Alexane Verraux. 2008. Resolution de l'equation de black et scholes. (Diplomity¿n tarkastaja).
Marko Paalanen. 2007. Tuotantolaitoksen paine-erohälytykset. (Pressure-Difference Alarms of a Manufacturing Facility). (Diplomity¿n tarkastaja).

ID: 70490