Leo Hyvärinen

Organisaatiot

Projektitutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/01/2028/02/21

leo.hyvarinen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Materiaalioppi

1/01/1831/07/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Materiaalioppi

1/08/1828/03/19 Entinen

leo.hyvarinen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Materiaalioppi

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Materiaaliopin laitos

1/08/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Materiaaliopin laitos

1/08/1431/07/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Keraamimateriaalit

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Pinnoitustekniikka

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Keraamimateriaalit

1/01/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Sovellettu materiaalitekniikkka

1/01/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 216 Materiaalitekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jari Hyttinen

Apurahat

04.01.2018 - 31.03.2018. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Professori, BioMediTech

1/01/1931/12/12

jari.hyttinen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Laskennallisen biofysiikan ja kuvantamisen ryhmä

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/01/1031/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Biolääketieteen tekniikan tiedekunta

1/01/1728/03/19 Entinen

jari.hyttinen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Laskennallisen biofysiikan ja kuvantamisen ryhmä

1/01/1319/04/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Valvoja

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., biotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. lis., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 217 Lääketieteen tekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Sami Hyrynsalmi

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus muualla

Johannes Holvitie. 2017. Technical Debt in Software Development: Examining Premises and Overcoming Implementation for Efficient Management. University of Turku. Second supervisor to doctoral dissertation.

Jari Vainio. 2017. Turvallisuuskriittisten ohjelmistojen käyttöturvallisuuden varmistaminen. (Safety Assurance of the Safety-Critical Software). Tampere University of Technology. Second supervisor to doctoral dissertation.

Kalle Rindell. 2019. Development of Secure Software: Rationale, Standards and Practices. University of Turku. Second supervisor to doctoral dissertation.

Jurka Rahikkala. 2019. On Top Manamgnet Support for Software Cost Estimation. University of Turku. Second supervisor to doctoral dissertation. 

Apurahat

01.04.2018 - 31.05.2018. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Associate Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/06/191/01/20 Entinen

sami.hyrynsalmi@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Ohjelmistotekniikka ja Älykkäät järjestelmät

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/194/06/19 Entinen

sami.hyrynsalmi@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

sami.hyrynsalmi@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/1828/03/19 Entinen

sami.hyrynsalmi@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Pori

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Porin laitos

1/10/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Ohjelmistotekniikka ja Älykkäät järjestelmät

12/12/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka, Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tekn. kand., muu tai tuntematon tekniikka, Turun yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Avainsanaryhmät

Tutkimusalat: QA76 Computer software
Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Suomen Akatemian tieteenalat: 1172 Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus
TTY:n teema-alueet: Digitaalinen toimintaympäristö

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Ari Hynynen

Profiilitiedot

Profiilitiedot

Alvar Aalto -professuuri

Alvar Aalto –professuuri on Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen professuuri, jonka sijoituspaikka on Seinäjoen yliopistokeskus. Professuurin tehtävän alana on arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, tarkemmin sanottuna alueiden ja kaupunkien kehittäminen, sekä sotien jälkeisen arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristöjen korjausrakentaminen.

Professuuri kuuluu osana Etelä-Pohjanmaalla toimivaan Epanet-verkostoon, johon osallistuu 20 professoria viidestä Länsi-Suomen yliopistosta. Verkoston tavoitteena on vakiinnuttaa alueelle tutkimustoimintaa ja tutkijaryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään yli tieteenrajojen, mutta ennen kaikkea alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja hallinnon kanssa.

Alvar Aalto -professuurin toiminta keskittyy rakentamisen innovaatioympäristön kehittämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Tärkeitä alueellisia yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoki ja seudun muut kunnat sekä kaupungit, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, muut Epanet-professuurit sekä rakennusklusterin yritykset. Muita tärkeitä kumppaneita ovat suomalaiset ja ulkomaiset yliopistot, sekä tietysti TTY:n muut laitokset.

Yhteistyönä toteutettavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta toimijoiden osaaminen kehittyy ja yrityksissä syntyy uutta liiketoimintaa. Monissa kaupungeissa laadukas rakennettu ympäristö ymmärretään jo tärkeäksi menestystekijäksi.

Hanketoiminnan lisäksi professuurin tehtäviin kuuluu väitöskirjojen ohjaaminen, sekä monet asiantuntijatehtävät. Kansainvälinen yliopistoyhteistyö tuo alueen käyttöön uusimman tieteellisen tiedon, mutta professuurin toiminta myös tuottaa uutta ja kiinnostavaa tietoa, jota esitellään kansainvälisesti.

Professuurin ensimmäinen viisivuotiskausi alkoi syksyllä 2009. Tehtävässä toimii Tekniikan tohtori, arkkitehti Ari Hynynen.

 

Kaupunkilaboratorio

Kaupunkilaboratoriossa rakennetun ympäristön kehittämistä tutkitaan kokonaisvaltaisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Arkkitehtisuunnittelun eri mittakaavat ja oppituolit kohtaavat, kun laboratoriossa haetaan uusia toimintatapoja ja menetelmiä, joilla parannetaan rakennetun ympäristön käyttäjälähtöisyyttä ja resurssitehokkuutta. Projektit ovat usein monitieteisiä, ja niissä tehdään runsaasti yhteistyötä kaupunkien, kuntien, yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Laboratorion luonteeseen kuuluu kokeellinen toiminta, johon yksikön alueellinen konteksti tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Tämä luo myös hyviä edellytyksiä tutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutteisuudelle.

Kaupunkilaboratorion tutkimus jakautuu kolmeen linjaan:  

Uusien suunnittelumenetelmien kehittäminen

Linjan tavoitteena on analysoida rakennettua ympäristöä sen käyttäjän tai asukkaan näkökulmasta, ja kehittää tältä pohjalta suunnittelumenetelmiä ja työkaluja, joilla on entistä parempi osumatarkkuus. Tähän mennessä aiheet ovat sivunneet kaupunkiympäristön vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin. Analyysivälineenä on hyödynnetty muun muassa digitaalista paikkatietoteknologiaa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi ympäristöpsykologien, terveystieteilijöiden ja liikennesuunnittelijoiden kanssa. Uusia teemallisia avauksia on koko ajan valmisteilla.   

Rakennettu ympäristö muutoksessa

Tämän linjan lähtökohtana on kaupunkien ja seutujen transformaatio, jota tarkastellaan pääasiassa urbaanin morfologian ja toiminnallisten verkostojen kautta. Transformaatioprosessit ovat jatkuvia johtuen teknologian, makrotalouden, tuotannon, demografian ja elämäntapojen muutoksesta. Tästä syystä muutos ilmenee aina uudenlaisena tilanteena ja ennakoimattomina haasteina, joihin on kehitettävä jatkuvasti uusia toiminta- ja prosessimalleja. Tarkastelua tehdään hyvinkin erilaisissa mittakaavoissa yksittäisistä kaupunkikortteleista aina seututason aluerakenteisiin saakka. Hankkeissa tehdään usein yhteistyötä esimerkiksi aluetieteilijöiden kanssa.  

Modernismin rakennusperinnön erityisongelmat

Tässä linjassa keskitytään sotien jälkeisen rakennusperinnön ja kaupunkiympäristöjen kysymyksiin arkkitehtuurihistorian, rakennustekniikan ja designteorian näkökulmista. Työlle on kysyntää, sillä vallitsevassa rakentamistavassa ja suunnitteluajattelussa painottuu vielä modernistinen uudisrakentamiskeskeinen ote. Resurssitehokkuuden näkökulmasta kertaalleen rakennettu ympäristö nähdään liian usein esteenä, kun sen voisi ymmärtää taloudellisena, ekologisena ja kulttuurisena resurssina. 

Organisaatiot

Professori, Arkkitehtuuri

1/01/1931/12/12

ari.hynynen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Arkkitehtuurin laitos

1/10/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Arkkitehtuuri

1/01/1728/03/19 Entinen

ari.hynynen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Arkkitehtuurin laitos

1/09/1431/01/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Arkkitehtuurin laitos

1/02/1530/09/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio

1/09/1319/04/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., arkkitehtuuri, Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 211 Arkkitehtuuri

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Otto Hylli

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Tietotekniikka

1/06/2030/06/21

otto.hylli@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Väitöskirjatutkija, Tietotekniikka

1/02/1927/04/19 Entinen

otto.hylli@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/10/1831/01/19 Entinen

otto.hylli@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1830/09/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos

1/07/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos

1/01/1630/06/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos

1/08/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Tietotekniikan laitos

1/09/1430/11/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos

1/12/1428/02/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikan laitos

1/03/1531/07/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Ohjelmistotuotanto

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Ohjelmistotuotanto

1/01/1731/05/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. kand., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Satu Huuhka

Dosentuurit TTY:llä

Korjausrakentaminen ja kiertotalous (Arkkitehtuuri). Talouden ja rakentamisen tiedekunta. 2018 - 2023.

Organisaatiot

Tutkijatohtori, Arkkitehtuuri

1/01/1831/12/18 Entinen

satu.huuhka@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Arkkitehtuuri

1/06/2031/10/20

satu.huuhka@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö

1/01/1730/06/23

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Arkkitehtuuri

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Arkkitehtuurin laitos

1/09/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Arkkitehtuurin laitos

1/09/1531/08/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkija, Arkkitehtuurin laitos

1/09/1231/08/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio

1/09/1331/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö

1/04/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., arkkitehtuuri, Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 211 Arkkitehtuuri
Suomen Akatemian tieteenalat: 1011 Arkkitehtuuri, 1012 Yhdyskuntasuunnittelu
TTY:n teema-alueet: Energia- ja ekotehokkuus

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Heikki Huttunen

Dosentuurit TTY:llä

Kone- ja syväoppimisen signaalinkäsittelyssä. Signaalinkäsittely. 2017 - 2022.

Organisaatiot

Associate Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/1931/07/21

heikki.huttunen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Vision

1/01/1731/07/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Machine Learning Group - MLG

1/11/1731/07/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Signaalinkäsittely

1/01/1731/07/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

heikki.huttunen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Signaalinkäsittely

1/08/1728/03/19 Entinen

heikki.huttunen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Signaalinkäsittelyn laitos

1/01/1231/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Vision

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Fil. maist., matematiikka, University of Tampere

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mikko Johannes Huttunen

Organisaatiot

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Fysiikka

1/01/1931/08/20 Entinen

mikko.huttunen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Fysiikka

1/09/1931/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Fotoniikka

22/05/1731/08/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Fotoniikka

1/09/1728/03/19 Entinen

mikko.j.huttunen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Fysiikan laitos

1/09/1331/12/13 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Epälineaarinen optiikka

1/01/1731/08/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Petteri Huttunen

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Rakennustekniikka

1/07/2031/12/20

petteri.huttunen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Rakennustekniikka

1/01/1930/06/20 Entinen

petteri.huttunen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Rakennustekniikka

1/01/1731/12/18 Entinen

petteri.huttunen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Rakennustekniikan laitos

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Rakennustekniikan laitos

1/11/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Rakennusfysiikka

1/04/1430/06/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Rakennusfysiikka

1/04/1417/10/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mikko Huova

Organisaatiot

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Automaatio- ja konetekniikka

1/09/1931/08/22

mikko.huova@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Automaatio- ja konetekniikka

1/01/1931/12/12

mikko.huova@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Innovative Hydraulic Automation

1/10/1731/08/22

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Automaatio ja hydrauliikka

1/09/1828/03/19 Entinen

mikko.huova@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Automaatio ja hydrauliikka

1/01/1731/08/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Hydrauliikan ja automatiikan laitos

15/10/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Hydrauliikan ja automatiikan laitos

1/01/1514/10/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Hydrauliikan ja automatiikan laitos

1/01/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Digitaalihydrauliikka

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Älykkäät käytöt

1/01/1730/09/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 214 Kone- ja valmistustekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jukka-Pekka Humaloja

Apurahat

02.07.2018 - 31.08.2018. . Pitkä lähtevä.
15.05.2017 - 17.11.2017. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Tutkijatohtori, Tietotekniikka

2/08/2030/09/20

jukka-pekka.humaloja@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Matematiikka

15/05/1717/11/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/197/06/19 Entinen

jukka-pekka.humaloja@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

jukka-pekka.humaloja@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Matematiikka

1/01/1728/03/19 Entinen

jukka-pekka.humaloja@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Matematiikan laitos

1/03/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Matematiikan laitos

1/09/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

12/01/1528/02/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Computer Science and Applied Logics

1/01/171/08/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 111 Matematiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Lionel Hulttinen

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Automaatio- ja konetekniikka

1/01/2031/12/20

lionel.hulttinen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Automaatio- ja konetekniikka

1/06/1931/12/19 Entinen

lionel.hulttinen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Automaatio ja hydrauliikka

1/09/1831/12/18 Entinen

lionel.hulttinen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Innovative Hydraulic Automation

1/10/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. kand., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 214 Kone- ja valmistustekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Hanna Hulkkonen

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Fysiikka

1/01/1931/12/20

hanna.hulkkonen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Nanofotoniikka

1/01/1731/12/20

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Fotoniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

hanna.hulkkonen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/02/1631/08/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/09/1613/01/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Nanofotoniikka

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Aalto University

Tekn. kand., muu tai tuntematon tekniikka, Aalto University

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 221 Nanoteknologia

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Terttu Hukka

Organisaatiot

Yliopistonlehtori, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/01/1931/12/12

terttu.hukka@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Kemian ja biotekniikan laitos

1/02/1131/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Kemia ja biotekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

terttu.hukka@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Supramolecular photochemistry

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Fil. toht., kemia, University of Joensuu

Fil. lis., kemia, University of Jyväskylä

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 116 Kemia
Suomen Akatemian tieteenalat: 106 Kemia
TTY:n teema-alueet: Energia- ja ekotehokkuus

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jukka Huhtamäki

Apurahat

01.05.2018 - 30.06.2018. . Pitkä lähtevä.
31.10.2017 - 01.12.2017. . Pitkä lähtevä.
10.10.2016 - 09.11.2016. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Tutkijatohtori, Tietojohtaminen

1/02/1930/04/21

jukka.huhtamaki@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Tietojohtaminen

1/01/1931/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Liiketoimintadata

1/01/1730/04/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/09/1731/12/18 Entinen

jukka.huhtamaki@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/01/1731/08/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Matematiikan laitos

1/05/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: MAT Intelligent Information Systems Laboratory

1/10/1231/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 512 Liiketaloustiede

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Kalevi Huhtala

Organisaatiot

Professori, Automaatio- ja konetekniikka

1/01/1931/12/12

kalevi.huhtala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Innovative Hydraulic Automation

1/10/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Hydrauliikan ja automatiikan laitos

1/01/1031/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Automaatio ja hydrauliikka

1/01/1728/03/19 Entinen

kalevi.huhtala@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Laitoksen johtaja, Hydrauliikan ja automatiikan laitos

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Automaatio ja hydrauliikka

1/01/1728/03/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Hydrauliikka ja automaatio mobilekoneissa

1/01/1519/04/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: Autonomiset liikkuvat työkoneet

1/01/1720/10/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Valvoja

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. lis., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 214 Kone- ja valmistustekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Konsta Huhtala

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Tietotekniikka

1/01/2031/08/21

konsta.huhtala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1931/12/19 Entinen

konsta.huhtala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

konsta.huhtala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Matematiikka

20/11/1828/03/19 Entinen

konsta.huhtala@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Matematiikka

20/11/1719/11/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Computer Science and Applied Logics

1/01/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 111 Matematiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Quentin Houbre

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Automaatio- ja konetekniikka

1/01/191/01/22

quentin.houbre@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Automaatio ja hydrauliikka

8/01/1828/03/19 Entinen

quentin.houbre@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Université de Lorraine

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 214 Kone- ja valmistustekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Juuso Horelli

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Arkkitehtuuri

2/01/1931/12/22

juuso.horelli@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuuri

9/01/173/05/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

19/10/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

7/03/1618/04/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

30/03/1531/05/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

1/10/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 211 Arkkitehtuuri

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mari Honkanen

Organisaatiot

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

1/01/1931/12/12

mari.honkanen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Materiaaliopin laitos

1/01/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Materiaalioppi

1/01/1731/01/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Materiaaliopin laitos

1/01/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Materiaaliopin laitos

1/05/1331/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Teknisten tieteiden tiedekunta

1/02/1828/03/19 Entinen

mari.honkanen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 216 Materiaalitekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mikko Hongisto

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Fysiikka

1/10/1931/08/21

mikko.hongisto@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Fysiikka

18/03/1931/12/19 Entinen

mikko.hongisto@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 221 Nanoteknologia

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Sami Holopainen

Organisaatiot

Tutkijatohtori, Rakennustekniikka

1/01/1931/12/19 Entinen

sami.holopainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Rakennustekniikka

1/01/20 → Nykyinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Rakennustekniikka

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Rakennustekniikka

3/09/1831/12/18 Entinen

sami.holopainen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Rakennustekniikka

1/01/183/09/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Kone- ja tuotantotekniikan laitos

1/01/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Kone- ja tuotantotekniikan laitos

1/08/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Kone- ja tuotantotekniikan laitos

1/01/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Kone- ja tuotantotekniikan laitos

1/01/1531/07/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Sovellettu mekaniikka

1/01/1420/10/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Teknillinen mekaniikka ja lujuusoppi

1/01/1331/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Rakenteiden mekaniikka

1/01/1417/10/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Rakenteiden mekaniikka

1/01/1431/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Asemat yliopiston ulkopuolella

Lund University

1 syyskuuta 200830 syyskuuta 2011

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., konetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 214 Kone- ja valmistustekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Suvi Holmstedt

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/04/1931/03/21

suvi.holmstedt@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Kemia & uudet materiaalit

1/01/1731/03/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Kemia ja biotekniikka

1/04/1728/03/19 Entinen

suvi.holmstedt@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/01/1931/03/19 Entinen

suvi.holmstedt@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Fil. maist., kemia, University of Jyväskylä

Luonnont. kand., kemia, University of Jyväskylä

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 218 Ympäristötekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mikko Hokka

Apurahat

CIMO. 16.11.2016 - 18.11.2016. . Lyhyt lähtevä.

Organisaatiot

Associate Professor (tenure track), Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

15/11/1931/12/12

mikko.hokka@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Materiaalioppi

1/01/1731/01/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/01/191/12/19 Entinen

mikko.hokka@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Materiaalioppi

1/02/1828/03/19 Entinen

mikko.hokka@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Materiaaliopin laitos

1/02/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Materiaalikarakterisointi

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 216 Materiaalitekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jani Hirvonen

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1931/12/12

jani.hirvonen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Matematiikka

1/06/1828/03/19 Entinen

jani.hirvonen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

jani.hirvonen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Matematiikka

1/01/1831/05/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikka

23/10/178/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikka

23/10/171/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikka

4/09/1720/10/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikka

6/03/1724/04/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikka

5/05/1719/06/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikka

9/01/1724/02/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

29/08/1614/10/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

24/10/161/11/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

26/07/1618/08/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

7/03/1629/04/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

23/05/1616/06/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

11/01/1626/02/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

24/08/159/10/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

12/01/156/03/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Matematiikan laitos

1/08/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

16/03/1515/05/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

1/06/1526/06/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

20/07/1514/08/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Matematiikan laitos

19/10/154/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Fil. toht., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala, Tampereen teknillinen yliopisto

Fil. lis., matematiikka, University of Joensuu

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 111 Matematiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Teemu Hirvilammi

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Arkkitehtuuri

3/08/2031/12/12

teemu.hirvilammi@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Arkkitehtuuri

1/01/1731/01/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Arkkitehtuuri

1/02/1831/05/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

19/10/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Arkkitehtuurin laitos

1/10/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

14/01/1531/05/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Arkkitehtuurin laitos

1/09/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: ASUTUT

1/01/1731/05/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Arkkitehti, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 211 Arkkitehtuuri

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mika Hirsimäki

Dosentuurit TTY:llä

Materiaalifysiikka. Optoelektroniikan tutkimuskeskus. 2016 - 2021.
Materiaalifysiikka. Fysiikka. 2007 - 2014.

Organisaatiot

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

1/01/1931/12/12

mika.hirsimaki@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Pintatiede

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Fotoniikka

1/01/1728/02/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/07/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Pintatiede

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta

1/03/1828/03/19 Entinen

mika.hirsimaki@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., teknillinen fysiikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka
Suomen Akatemian tieteenalat: 1112 Funktionaaliset materiaalit, puolijohteet, 1114 Metallit, 112 Nanotiede ja -tekniikka, 1032 Polttokennot, aurinkoenergia, 1046 Tiiviin aineen fysiikka
TTY:n teema-alueet: Energia- ja ekotehokkuus, Teollinen kilpailukyky

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Joonas Hilska

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Fysiikka

1/01/1931/12/20

joonas.hilska@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: ORC

1/01/1731/12/20

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/07/1613/01/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Fotoniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

joonas.hilska@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Puolijohdeteknologia

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. kand., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 221 Nanoteknologia
Suomen Akatemian tieteenalat: 104 Fysiikka, 112 Nanotiede ja -tekniikka, 111 Materiaalitiede ja -tekniikka
TTY:n teema-alueet: Energia- ja ekotehokkuus

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Antti Hilden

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Sähkötekniikka

1/01/2031/12/22

antti.t.hilden@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Väitöskirjatutkija, Sähkötekniikka

1/03/1927/04/19 Entinen

antti.t.hilden@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Väitöskirjatutkija, Toiminnanohjaus ja suunnittelu

1/03/195/09/19 Entinen

antti.t.hilden@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Suomen Akatemian tieteenalat: 1034 Sähkövoimatekniikka, 1154 Sähkötekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Markus Hiekkamäki

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Fysiikka

1/01/2031/12/23

markus.hiekkamaki@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Pasi Hellsten

Apurahat

01.10.2016 - 31.12.2016. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Lehtori, Tietojohtaminen

1/01/1931/12/12

pasi.hellsten@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Liiketoimintadata

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Lehtori, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos

1/01/1031/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Lehtori, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/01/1728/03/19 Entinen

pasi.hellsten@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Novi

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., tuotantotalous, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., tuotantotalous, Tampereen teknillinen yliopisto

Merkonomi (opisto), muu tai tuntematon ala, Kuopion kauppaoppilaitos

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Juhani Heljo

Organisaatiot

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/01/2031/12/20

juhani.heljo@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/01/1730/06/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/07/1828/03/19 Entinen

juhani.heljo@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikan laitos

1/11/1231/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Kiinteistökehittäminen

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Vastuullinen rakentaminen

1/01/1417/10/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Vastuullinen rakentaminen

1/01/1431/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Marko Helenius

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1931/12/12

marko.helenius@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Tietoturva

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikan laitos

1/06/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

marko.helenius@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

marko.t.helenius@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistotutkija, Tietotekniikan laitos

1/01/1531/05/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Tietotekniikan laitos

1/01/1231/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Tietoturva

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Fil. toht., tietojenkäsittelytiede, University of Tampere

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Nina Helander

Apurahat

CIMO. 12.12.2016 - 16.12.2016. . Lyhyt lähtevä.

Organisaatiot

Professori, Tietojohtaminen

1/01/1931/12/12

nina.helander@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän johtaja, Tutkimusryhmä: NOVI - Tieto ja asiantuntijuus tutkimuskeskus

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/01/1731/08/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/09/1728/03/19 Entinen

nina.helander@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Laitoksen varajohtaja, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos

1/10/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/10/1728/03/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Novi

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Valvoja

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu

Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä, University of Oulu

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Toni Heittola

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Tietotekniikka

1/05/2031/01/21

toni.heittola@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1930/04/20 Entinen

toni.heittola@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

toni.heittola@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Signaalinkäsittely

1/01/1828/03/19 Entinen

toni.heittola@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Signaalinkäsittely

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Signaalinkäsittelyn laitos

1/01/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Signaalinkäsittelyn laitos

1/07/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Signaalinkäsittelyn laitos

1/01/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Signaalinkäsittelyn laitos

1/01/1530/06/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Audio research group

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Audio research group - ARG

1/01/1730/04/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mikko Heino

Organisaatiot

Projektitutkija, Sähkötekniikka

15/01/2031/12/22

mikko.heino@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Arttu Heininen

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Automaatio- ja konetekniikka

1/03/1931/08/20 Entinen

arttu.heininen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Kone- ja tuotantotekniikka

1/04/1731/12/18 Entinen

arttu.heininen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Kone- ja tuotantotekniikan laitos

1/02/1631/05/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Kone- ja tuotantotekniikka

1/01/1731/03/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Kone- ja tuotantotekniikan laitos

1/06/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Design, Development and LCM

1/01/1731/08/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Elinkaarenhallinta

1/01/1420/10/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Design, Development and LCM

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., konetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. kand., konetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 214 Kone- ja valmistustekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jouko Heikkinen

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Sähkötekniikka

1/01/1931/12/12

jouko.heikkinen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Langaton tietoliikenne ja paikannus

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/05/1031/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Sähkötekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

jouko.heikkinen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

jouko.heikkinen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Henkilökohtaisen elektroniikan tutkimusryhmä

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jussi Heikkilä

Organisaatiot

Professori, Tuotantotalous

1/01/1931/12/12

jussi.heikkila@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Teollisten operaatioiden johtaminen

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmä: Tuotannon ja toimitusketjun johtamisen tutkimusryhmä (OSCG)

1/01/19 → Nykyinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Teollisuustalouden laitos

15/12/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/01/1728/03/19 Entinen

jussi.heikkila@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Teollisuustalouden laitos

1/09/1414/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka, Teknillinen korkeakoulu

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 512 Liiketaloustiede

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Paavo Heikkilä

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Fysiikka

1/02/1931/03/23

paavo.heikkila@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

7/01/1926/04/19 Entinen

Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö

Tuntiopettaja, Fysiikan laitos

7/03/1629/04/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Fysiikan laitos

18/01/1626/02/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Fysiikan laitos

31/08/154/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Fysiikan laitos

1/09/145/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Aerosolifysiikka

1/01/1429/04/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö, Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mohsen Hayeri

Organisaatiot

Projektitutkija, Fysiikka

17/02/2030/06/21

mohsen.hayeri@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Arttu Hautakoski

Organisaatiot

Tutkimusapulainen, Automaatio ja hydrauliikka

1/01/19 → Nykyinen

Henkilö:

David Hästbacka

Organisaatiot

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Tietotekniikka

1/01/1931/08/20 Entinen

david.hastbacka@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/03/1928/02/24

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Tietotekniikka

20/02/1828/03/19 Entinen

david.hastbacka@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

david.hastbacka@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/02/1828/03/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Automaatio ja hydrauliikka

1/09/1719/02/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Automaatio ja hydrauliikka

1/01/1731/08/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Systeemitekniikan laitos

1/06/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistentti, Systeemitekniikan laitos

1/08/1231/05/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Assistant Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/03/1927/04/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Automaation tietojärjestelmät

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Automaation tietojärjestelmät

1/01/1730/09/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Automation and Systems Theory

1/10/1731/08/20 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., automaatiotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Suomen Akatemian tieteenalat: 1172 Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus
TTY:n teema-alueet: Digitaalinen toimintaympäristö, Teollinen kilpailukyky

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Juha Hartikainen

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Rakennustekniikka

1/09/1931/12/21

juha.hartikainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Maarakenteet

1/01/1431/12/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/02/1831/12/18 Entinen

juha.hartikainen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Rakennustekniikka

1/01/1931/08/19 Entinen

juha.hartikainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/01/1731/01/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikan laitos

1/09/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Maarakenteet

1/01/1417/10/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Teknillinen korkeakoulu

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Maria Hartikainen

Organisaatiot

Projektitutkija, Tietotekniikka

17/08/2030/04/22

maria.hartikainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Susanna Hartikainen

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Kasvatustieteet

1/03/1931/12/21

susanna.hartikainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: NOVI - Tieto ja asiantuntijuus tutkimuskeskus

1/01/1731/12/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/01/1828/02/19 Entinen

susanna.hartikainen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/01/1731/05/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

1/06/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Oppimisen tuki

1/08/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tutkimusalat: LB2300 Higher Education
Tilastokeskuksen tieteenalat: 516 Kasvatustieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Maarit Hannele Harsu

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/09/1931/12/12

maarit.harsu@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Tietotekniikka

16/04/1828/03/19 Entinen

maarit.harsu@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Tietotekniikka

1/09/193/09/19 Entinen

maarit.harsu@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

maarit.harsu@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Tietotekniikka

1/08/1715/04/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikan laitos

1/08/161/11/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Ohjelmistotekniikan laitos

1/08/1231/12/12 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Fil. lis., matematiikka, Tampereen yliopisto

Fil. toht., tekniikka, University of Tampere

Fil. lis., muu tai tuntematon humanistinen ala, University of Tampere

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Janne Harjamäki

Organisaatiot

Projektitutkija, Tietotekniikka

9/03/2031/12/20

janne.harjamaki@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Signaalinkäsittely

1/01/1831/12/18 Entinen

janne.harjamaki@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Pori

1/09/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Porin laitos

1/12/1530/06/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Pori

1/01/1731/08/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Porin laitos

1/09/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Data-analytiikka ja optimointi

12/12/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Data-analytiikka ja optimointi

1/01/1728/11/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Linnea Harala

Organisaatiot

Tutkimusapulainen, Tuotantotalous

1/09/1931/12/19 Entinen

linnea.harala@tuni.fi

Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö

Tutkimusryhmä: Teknologia- ja innovaatiojohtaminen

1/09/19 → Nykyinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 512 Liiketaloustiede

Henkilö: Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö, Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Henri Hansen

Dosentuurit TTY:llä

Matemaattinen logiikka tietojenkäsittelyssä. Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta. 2017 - 2021.

Organisaatiot

Yliopistonlehtori, Tietotekniikka

1/01/1931/12/12

henri.hansen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Computer Science and Applied Logics

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Matematiikan laitos

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

henri.hansen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopistonlehtori, Matematiikka

1/01/1728/03/19 Entinen

henri.hansen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliassistentti, Matematiikan laitos

1/01/1031/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: MAT Computer Science and Applied Logics

1/08/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Valvoja

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 111 Matematiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Markku Hannula

Apurahat

01.01.2018 - 30.09.2018. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Tutkijatohtori, Fysiikka

1/01/2031/05/21

markku.hannula@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Fotoniikka

1/01/1831/12/18 Entinen

markku.k.hannula@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Väitöskirjatutkija, Fysiikka

1/07/1931/12/19 Entinen

markku.hannula@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Fotoniikka

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/01/1431/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Fysiikka

1/01/1931/03/19 Entinen

markku.hannula@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Pintatiede

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Pintatiede

1/01/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka
TTY:n teema-alueet: Energia- ja ekotehokkuus

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Juho Hamari

Organisaatiot

Professori, Tietotekniikka

1/07/1931/12/12

juho.hamari@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: TUT Game Lab

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

1/07/196/08/19 Entinen

juho.hamari@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Pori

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/194/07/19 Entinen

juho.hamari@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

juho.hamari@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Tietotekniikka

1/01/1828/03/19 Entinen

juho.hamari@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Associate Professor (tenure track), Porin laitos

1/12/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kauppat. toht., tietojärjestelmätiede, Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Anna Hämäläinen

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/01/2031/12/20

anna.hamalainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/01/1931/12/19 Entinen

anna.hamalainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Kemia ja biotekniikka

1/01/1828/03/19 Entinen

anna.hamalainen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Kemia ja biotekniikka

21/08/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous

1/01/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Aalto-yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 219 Ympäristön bioteknologia

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Timo Hämäläinen

Organisaatiot

Professori, Tietotekniikka

1/01/1931/12/12

timo.hamalainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen johtaja, Tutkimusalue: Tietokonetekniikka

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Tietotekniikan laitos

1/01/1031/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

timo.hamalainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Professori, Tietotekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

timo.d.hamalainen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tietotekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Tietokonetekniikka

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Heidi Halonen

Apurahat

Suomalainen Tiedeakatemia. 01.11.2016 - 31.10.2017. . TTYn sisäinen.
Suomen kultuurirahaston Kainuun rahasto. 01.04.2016 - 31.10.2016. . TTYn sisäinen.
Instrumentariumin tiedesäätiö. 01.06.2015 - 31.03.2016. . TTY:n sisäinen.
Tampereen kaupunki. 01.01.2015 - 31.03.2015. Suomi. TTY:n sisäinen.

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, BioMediTech

2/07/2031/12/20

heidi.halonen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Biolääketieteen tekniikan tiedekunta

1/01/1830/06/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Biolääketieteen tekniikan tiedekunta

1/11/1831/01/19 Entinen

heidi.halonen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Biolääketieteen tekniikan tiedekunta

1/07/1831/10/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Biolääketieteen tekniikan tiedekunta

1/06/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/05/1531/05/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/06/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Laskennallisen biofysiikan ja kuvantamisen ryhmä

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Laskennallisen biofysiikan ja kuvantamisen ryhmä

1/01/1731/12/19 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 217 Lääketieteen tekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Aki Halme

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Sähkötekniikka

1/01/1931/12/20

aki.halme@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Henkilökohtaisen elektroniikan tutkimusryhmä

1/01/1731/12/20

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

1/06/1828/03/19 Entinen

aki.halme@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Sähkötekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

aki.halme@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

1/04/1831/05/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

1/01/1831/03/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

1/09/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

1/01/1731/08/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/01/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/07/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/09/1431/10/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/11/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/01/1530/04/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos

1/05/1530/06/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Henkilökohtaisen elektroniikan tutkimusryhmä

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., tietoliikennetekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Alexandre Halbach

Organisaatiot

Tutkijatohtori, Sähkötekniikka

2/01/2031/08/23

alexandre.halbach@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Teemu Hakkarainen

Apurahat

31.03.2017 - 30.04.2017. . Pitkä lähtevä.

Organisaatiot

Yliopistotutkija, Fysiikka

1/09/1931/08/23

teemu.hakkarainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: ORC

1/01/1731/08/23

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/09/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Fysiikka

1/01/1931/08/19 Entinen

teemu.hakkarainen@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori (Suomen Akatemia), Fotoniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

teemu.hakkarainen@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkijatohtori, Optoelektroniikan tutkimuskeskus

1/04/1431/08/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Puolijohdeteknologia

1/01/1331/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 221 Nanoteknologia

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Pauli Hakala

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

15/01/2031/07/21

pauli.hakala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

8/02/1931/05/19 Entinen

pauli.hakala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Reka Hajdu-Rahkama

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/02/1931/01/21

reka.hajdu-rahkama@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Bio- ja kiertotalous

1/01/1731/01/21

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Kemia ja biotekniikka

1/12/1831/01/19 Entinen

reka.hajdu-rahkama@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Kemia ja biotekniikka

4/06/1830/11/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., biotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Markus Haikola

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Rakennustekniikka

1/01/1930/09/22

markus.haikola@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Pohjarakenteet

1/01/1430/09/22

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Rakennustekniikka

1/10/1828/03/19 Entinen

markus.haikola@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Tekn. kand., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mohsin Habib

Organisaatiot

Tohtorikoulutettava, Fysiikka

1/01/1931/12/22

mohsin.habib@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tohtorikoulutettava, Fotoniikka

16/10/1831/12/18 Entinen

mohsin.habib@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., sähkötekniikka, Bilkent University

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 114 Fysiikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Jukka Haavisto

Organisaatiot

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/01/1931/12/12

jukka.haavisto@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Betoni- ja Siltarakenteet

1/09/1631/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

jukka.haavisto@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Rakennustekniikan laitos

1/01/1631/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Rakennustekniikan laitos

1/01/1531/12/15 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektitutkija, Rakennustekniikan laitos

1/01/1431/12/14 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tuntiopettaja, Rakennustekniikka

1/02/1931/05/19 Entinen

Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Vaativat rakenteet

1/09/1617/10/18 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Henkilö: Opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilöstö, Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Matti Haavisto

Organisaatiot

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1931/12/12

matti.haavisto@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Tietokonetekniikka

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikan laitos

1/06/1031/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

matti.haavisto@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Yliopisto-opettaja, Tietotekniikka

1/01/1728/03/19 Entinen

matti.haavisto@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusalueen jäsen, Tutkimusalue: Tietokonetekniikka

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., sähkötekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Iida Haapalehto

Organisaatiot

Väitöskirjatutkija, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

1/06/2031/08/22

iida.haapalehto@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 116 Kemia

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Anne Haapala

Organisaatiot

Projektitutkija, Tuotantotalous

17/08/2031/12/20

anne.haapala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 512 Liiketaloustiede

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Mira Haapala

Organisaatiot

Projektitutkija, Kliininen lääketiede

1/05/1931/08/21

mira.haapala@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 3111 Biolääketieteet

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Minna Haapakoski

Organisaatiot

Projektipäällikkö, Tietotekniikka

1/01/1931/12/12

minna.haapakoski@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Tutkimusryhmän jäsen, Tutkimusryhmä: Data-analytiikka ja optimointi

1/01/1731/12/12

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Pori

1/01/1731/12/17 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Tietotekniikka

1/01/1927/04/19 Entinen

minna.haapakoski@tuni.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Signaalinkäsittely

1/01/1828/03/19 Entinen

minna.haapakoski@tut.fi

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Projektipäällikkö, Porin laitos

1/01/1531/12/16 Entinen

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Kasvatust. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä, Turun yliopisto

Avainsanaryhmät

Tilastokeskuksen tieteenalat: 222 Muu tekniikka

Henkilö: Opetus- ja tutkimushenkilöstö