TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Simo Ali-Löytty

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto
Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Aapo Honkakunnas. 2018. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Valtteri Laaksonen. 2018. Sähköisten tenttien automaattinen tarkastaminen. (Automatic Assessment of Elecrtical Exams). (Diplomityön tarkastaja).
Lauri Mannila. 2018. Yhdessä oppien - Vertaisoppimisen hyödyntäminen matematiikassa. (Learning Together - Benefits of Peer Learning in Mathematics). (Diplomityön tarkastaja).
Matti Pakarinen. 2018. Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin käyttö lukujärjestys- ja työvuorolistaongelmien ratkaisemiseen. (Usage of Integer Programming in Scheduling Problems). (Diplomityön tarkastaja).
Ville Parkkinen. 2018. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Outi Haapanen. 2017. Proton Translocation Channels in Respiratory Complex I Probed by Molecular Dynamics Simulations. (Diplomityön tarkastaja).
Jesse Kela. 2017. Ohjelmistot sähköisessä tenttimisessä. (Software in Electronic Examination). (Diplomityön tarkastaja).
Salla Koskinen. 2017. Sähköinen arviointi matematiikan opetuksessa. (Electronic Assessment in Mathematics Education). (Diplomityön tarkastaja).
Saara Kuismanen. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Pinja Kuosmanen. 2017. Data Mining on Deflectometric Data of Surface Defects. (Diplomityön tarkastaja).
Jaakko Pihlajasalo. 2017. Improvement of Satellite Orbit Prediction Accuracy and Quality with Deep Learning and Spectral Analysis. (Diplomityön tarkastaja).
Teemu Raassina. 2017. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Sakari Rautalin. 2017. Data-Driven Force Models in GNSS Satellite Orbit Prediction. (Diplomityön tarkastaja).
Tero Soininen. 2017. Data-driven Approach to Satellite Selection in GNSS. (Diplomityön tarkastaja).
Laura Suomalainen. 2017. Paikan estimointi kulmamittausten avulla. (Estimating the Location with Angle Measurements). (Diplomityön tarkastaja).
Mira Tengvall. 2017. Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. (The Effect of Content-Integration on Attitudes and Motivation in University Mathematics). (Diplomityön tarkastaja).
Mikko Virkki. 2017. Predicting the Effects of System Changes on Passive Radar Coverage. (Diplomityön tarkastaja).
Jaana Korpela. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Laura Lepomäki. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Tuomas Myllykoski. 2016. Educational Videos and Use of Tools in Mathematics Remedial Instruction. (Diplomityön tarkastaja).
Ari-Mikko Mäkelä. 2016. Verkkotyökalut yliopistomatematiikan peruskursseilla. (E-Learning Methods in the Elementary Courses of the University Mathematics). (Diplomityön tarkastaja).
Maija Mäkelä. 2016. Comparison and Development of Ionospheric Correction Methods in GNSS. (Diplomityön tarkastaja).
Panu Parviainen. 2016. MATLAB-oppimateriaalin kehittäminen Tampereen teknillisessä yliopistossa. (Developing MATLAB based Learning Material in Tampere University of Technology). (Diplomityön tarkastaja).
Minttu Rahkola. 2016. AMK-insinöörien matematiikan osaaminen siirryttäessä TTY:lle maisterivaiheeseen. (Mathematical Knowledge of Engineers from University of Applied Sciences when Transfering to a TUT Master's Programme). (Diplomityön tarkastaja).
Milja Vehmaanperä. 2016. Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin hyödyntäminen lukujärjestysten muodostamisessa. (Using Integer Linear Programming in Timetabling). (Diplomityön tarkastaja).
Outi Haapanen. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Matti Hyvärinen. 2015. Sisätilakarttojen hyödyntäminen Gaussin mikstuuri -suodattimissa. (Using Gaussian Mixture Filter with Indoor Maps). (Diplomityön tarkastaja).
Mike Koivisto. 2015. Graafipohjainen partikkelisuodatin sisätilapaikannuksessa. (Graph-Based Particle Filter in Indoor Positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Juuso Linnusmäki. 2015. Matematiikan perusopintojen kehittäminen matematiikan kielentämisen avulla. (The Development of Mathematics Basic Studies Using Mathematical Languaging). (Diplomityön tarkastaja).
Panu Parviainen. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Andrei Pukkila. 2015. GNSS satelliitin radan ennustamisen virhetermien analysointi. (Error Analyzation of GNSS Satellite Orbit Prediction). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Somppi. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Veli-Pekka Uusluoto. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Pavel Ivanov. 2014. Consistency of Estimation. (Diplomityön tarkastaja).
Jere Kuusela. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Juho Leppäkangas. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Tiina Parkkinen. 2014. Estimating Soil Freezing from Passive L-Band Microwave Measurements. (Diplomityön tarkastaja).
Janne Rantanen. 2014. Jatkuva tuotesijoittelu. (Continuous Product Placement). (Diplomityön tarkastaja).
Milja Vehmaanperä. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Toni Fadjukoff. 2013. Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa. (Using Map Constraints in Indoor Positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Marko Järvenpää. 2013. Hierarchical Bayes Modelling for Image Processing Inverse Problems. (Diplomityön tarkastaja).
Mike Koivisto. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Jari Kolehmainen. 2013. Simulation of Assist Gas Flow in Laser Cutting with High Performance Nozzles. (Diplomityön tarkastaja).
Miila Martikainen. 2013. Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla. (Satellite Orbit Prediction and Prediction Error Modelling Using Gaussian Mixture Distributions). (Diplomityön tarkastaja).
Maija Mäkelä. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Anssi Ristimäki. 2013. Partikkelisilotusta sisäpaikannuksessa. (Particle Smoothing in Indoor Positioning). (Diplomityön tarkastaja).
Heikki Kosola. 2012. GNSS-satelliitin ennustetun kiertoradan esittäminen rataparametreinä. (Fitting orbit parameters to navigation satellite orbit segments). (Diplomityön tarkastaja).
Simo Martikainen. 2012. GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi. (Robust Estimation of GPS Satellite Clock Offset). (Diplomityön tarkastaja).
Henri Nurminen. 2012. Position estimation using RSS measurements with unknown measurement model parameters. (Diplomityön tarkastaja).
Tiina Parkkinen. 2012. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Toni Fadjukoff. 2011. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Miila Martikainen. 2011. (Kandidaatintyön tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Juha Ala-Luhtala. 2018. Approximate Bayesian Inference Methods for Stochastic State Space Models. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).
Henri Nurminen. 2017. Estimation Algorithms for Non-Gaussian State-Space Models with Application to Positioning. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).
Philipp Müller. 2016. Algorithms for Positioning with Nonlinear Measurement Models and Heavy-tailed and Asymmetric Distributed Additive Noise. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).
Matti Raitoharju. 2014. Linear Models and Approximations in Personal Positioning. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).

Kielitaito

Dosentuurit TTY:llä

Teollisuusmatematiikka. Matematiikan laitos. 2016 - 2021.

ID: 41001