TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Simo Ali-Löytty

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. toht., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto
Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutus, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Aapo Honkakunnas. 2018. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Lauri Mannila. 2018. Yhdess� oppien - Vertaisoppimisen hy�dynt�minen matematiikassa. (Learning Together - Benefits of Peer Learning in Mathematics). (Diplomity�n tarkastaja).
Matti Pakarinen. 2018. Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin k�ytt� lukuj�rjestys- ja ty�vuorolistaongelmien ratkaisemiseen. (Usage of Integer Programming in Scheduling Problems). (Diplomity�n tarkastaja).
Ville Parkkinen. 2018. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Outi Haapanen. 2017. Proton Translocation Channels in Respiratory Complex I Probed by Molecular Dynamics Simulations. (Diplomity�n tarkastaja).
Jesse Kela. 2017. Ohjelmistot s�hk�isess� tenttimisess�. (Software in Electronic Examination). (Diplomity�n tarkastaja).
Salla Koskinen. 2017. S�hk�inen arviointi matematiikan opetuksessa. (Electronic Assessment in Mathematics Education). (Diplomity�n tarkastaja).
Saara Kuismanen. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Pinja Kuosmanen. 2017. Data Mining on Deflectometric Data of Surface Defects. (Diplomity�n tarkastaja).
Jaakko Pihlajasalo. 2017. Improvement of Satellite Orbit Prediction Accuracy and Quality with Deep Learning and Spectral Analysis. (Diplomity�n tarkastaja).
Teemu Raassina. 2017. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Sakari Rautalin. 2017. Data-Driven Force Models in GNSS Satellite Orbit Prediction. (Diplomity�n tarkastaja).
Tero Soininen. 2017. Data-driven Approach to Satellite Selection in GNSS. (Diplomity�n tarkastaja).
Laura Suomalainen. 2017. Paikan estimointi kulmamittausten avulla. (Estimating the Location with Angle Measurements). (Diplomity�n tarkastaja).
Mira Tengvall. 2017. Substanssiosaamisen integroinnin vaikutus asenteisiin ja motivaatioon yliopistomatematiikassa. (The Effect of Content-Integration on Attitudes and Motivation in University Mathematics). (Diplomity�n tarkastaja).
Mikko Virkki. 2017. Predicting the Effects of System Changes on Passive Radar Coverage. (Diplomity�n tarkastaja).
Jaana Korpela. 2016. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Laura Lepom�ki. 2016. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Tuomas Myllykoski. 2016. Educational Videos and Use of Tools in Mathematics Remedial Instruction. (Diplomity�n tarkastaja).
Ari-Mikko M�kel�. 2016. Verkkoty�kalut yliopistomatematiikan peruskursseilla. (E-Learning Methods in the Elementary Courses of the University Mathematics). (Diplomity�n tarkastaja).
Maija M�kel�. 2016. Comparison and Development of Ionospheric Correction Methods in GNSS. (Diplomity�n tarkastaja).
Panu Parviainen. 2016. MATLAB-oppimateriaalin kehitt�minen Tampereen teknillisess� yliopistossa. (Developing MATLAB based Learning Material in Tampere University of Technology). (Diplomity�n tarkastaja).
Minttu Rahkola. 2016. AMK-insin��rien matematiikan osaaminen siirrytt�ess� TTY:lle maisterivaiheeseen. (Mathematical Knowledge of Engineers from University of Applied Sciences when Transfering to a TUT Master's Programme). (Diplomity�n tarkastaja).
Milja Vehmaanper�. 2016. Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin hy�dynt�minen lukuj�rjestysten muodostamisessa. (Using Integer Linear Programming in Timetabling). (Diplomity�n tarkastaja).
Outi Haapanen. 2015. (Kandidaatinty�n tarkastaja).
Matti Hyv�rinen. 2015. Sis�tilakarttojen hy�dynt�minen Gaussin mikstuuri -suodattimissa. (Using Gaussian Mixture Filter with Indoor Maps). (Diplomity�n tarkastaja).
Mike Koivisto. 2015. Graafipohjainen partikkelisuodatin sis�tilapaikannuksessa. (Graph-Based Particle Filter in Indoor Positioning). (Diplomity�n tarkastaja).
Juuso Linnusm�ki. 2015. Matematiikan perusopintojen kehitt�minen matematiikan kielent�misen avulla. (The Development of Mathematics Basic Studies Using Mathematical Languaging). (Diplomity¿n tarkastaja).
Panu Parviainen. 2015. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Andrei Pukkila. 2015. GNSS satelliitin radan ennustamisen virhetermien analysointi. (Error Analyzation of GNSS Satellite Orbit Prediction). (Diplomity¿n tarkastaja).
Antti Somppi. 2015. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Veli-Pekka Uusluoto. 2015. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Pavel Ivanov. 2014. Consistency of Estimation. (Diplomity¿n tarkastaja).
Jere Kuusela. 2014. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Juho Leppäkangas. 2014. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Tiina Parkkinen. 2014. Estimating Soil Freezing from Passive L-Band Microwave Measurements. (Diplomity¿n tarkastaja).
Janne Rantanen. 2014. Jatkuva tuotesijoittelu. (Continuous Product Placement). (Diplomity¿n tarkastaja).
Milja Vehmaanperä. 2014. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Toni Fadjukoff. 2013. Karttarajoitteiden käyttäminen sisätilapaikannuksessa. (Using Map Constraints in Indoor Positioning). (Diplomity¿n tarkastaja).
Marko Järvenpää. 2013. Hierarchical Bayes Modelling for Image Processing Inverse Problems. (Diplomity¿n tarkastaja).
Mike Koivisto. 2013. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Jari Kolehmainen. 2013. Simulation of Assist Gas Flow in Laser Cutting with High Performance Nozzles. (Diplomity¿n tarkastaja).
Miila Martikainen. 2013. Satelliitin radan ennustaminen ja ennustusvirheen mallintaminen Gaussin mikstuurin avulla. (Satellite Orbit Prediction and Prediction Error Modelling Using Gaussian Mixture Distributions). (Diplomity¿n tarkastaja).
Maija Mäkelä. 2013. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Anssi Ristimäki. 2013. Partikkelisilotusta sisäpaikannuksessa. (Particle Smoothing in Indoor Positioning). (Diplomity¿n tarkastaja).
Heikki Kosola. 2012. GNSS-satelliitin ennustetun kiertoradan esittäminen rataparametreinä. (Fitting orbit parameters to navigation satellite orbit segments). (Diplomity¿n tarkastaja).
Simo Martikainen. 2012. GPS-satelliitin kellopoikkeaman robusti estimointi. (Robust Estimation of GPS Satellite Clock Offset). (Diplomity¿n tarkastaja).
Henri Nurminen. 2012. Position estimation using RSS measurements with unknown measurement model parameters. (Diplomity¿n tarkastaja).
Tiina Parkkinen. 2012. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Toni Fadjukoff. 2011. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).
Miila Martikainen. 2011. (Kandidaatinty¿n tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Juha Ala-Luhtala. 2018. Some Approximate Bayesian Inference Methods for Stochastic State Space Models. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).
Henri Nurminen. 2017. Estimation Algorithms for Non-Gaussian State-Space Models with Application to Positioning. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).
Philipp M�ller. 2016. Algorithms for Positioning with Nonlinear Measurement Models and Heavy-tailed and Asymmetric Distributed Additive Noise. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).
Matti Raitoharju. 2014. Linear Models and Approximations in Personal Positioning. (Tohtorin v�it�skirjan ohjaaja).

Kielitaito

Dosentuurit TTY:llä

Teollisuusmatematiikka. Matematiikan laitos. 2016 - 2021.

ID: 41001