TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Aloittelijasta mestariksi : pyöräilyn kasvuun vaikuttavat toimenpiteet eurooppalaisissa kaupungeissa

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä340
ISBN (elektroninen)978-952-15-3286-3
ISBN (painettu)978-952-15-3275-7
TilaJulkaistu - 16 toukokuuta 2014
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Techology. Publication
KustantajaTampere University of Technology
Vuosikerta1205
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa tietoa, millä toimenpiteillä pyöräilyn kulkutapaosuutta on mahdollista kasvattaa kaupunkiliikenteessä. Erityinen kiinnostus kohdistuu siihen, mitkä toimenpiteet kaupunkien täytyy tehdä, jotta kulkutapaosuus on mahdollista kasvattaa yli 15 %:iin ja edelleen yli 30 %:iin. Nämä rajat pohjautuvat EU-rahoitteisessa PRESTO-projektissa (2009−2012) kehitettyyn malliin, jossa kaupungit jaettiin pyöräilyn kulkutapaosuuden mukan kolmeen luokkaan: aloittelijat, nousijat ja mestarit. Tässä tutkimuksessa on kymmenen eurooppalaista kohdekaupunkia, jotka jaettiin edellä mainittuihin ryhmiin. Aloittelijakaupungeissa pyöräilyn osuus kaikista matkoista on korkeintaan 15 %, nousijakaupungeissa 15–30 % ja mestarikaupungeissa yli 30 %. Tutkimuksen kohdekaupungeista aloittelijatasolla ovat Geneve, Strasbourg ja Tukholma. Nousijoita ovat Freiburg, Ghent, Odense ja Växjö. Mestariluokkaan kuuluvat Kööpenhamina, Groningen ja Houten. Kaikissa kaupungeissa on vuosikymmenien ajan tehty pyöräilyn edistämiseen tähtäävää työtä, mutta siitä huolimatta kulkutapaosuudet eroavat kaupunkien välillä.

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto on koottu teemahaastatteluilla ja havainnoinnilla kohdekaupungeissa. Haastateltavana oli yhteensä 24 liikennesuunnittelijaa, kaupunkisuunnittelijaa ja pyöräilyjärjestöjen vapaaehtoista. Havainnointia tehtiin sekä systemaattisesti että vapaamuotoisella lomakkeella. Havainnoinnin kohteena olivat kaupunkien pyöräilyinfrastruktuuri, liikenneverkko sekä yleinen liikennejärjestelmä. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Tutkimuksen tulosten mukaan pyöräilyinfrastruktuurin laadulla on merkittävä vaikutus pyöräilyn määrään kaupungeissa. Aloittelijakaupunkien on tärkeää toteuttaa korkeatasoiset pääväylät asuinalueilta keskuksiin ja työpaikkakeskittymiin. Nousijakaupungeissa laatutaso tulee laajentaa koko verkolle. Väyläsuunnittelun perusratkaisut on haettava Alankomaista ja Tanskasta, joissa pyöräilyinfrastruktuurin laatu ja suunnitteluperiaatteet ovat parhaimmalla tasolla. Laadukkaiden väylien lisäksi liikenneverkon kokonaissuunnittelu on olennaista. Maankäytön suunnittelussa pelkkä toimintojen sijoittelu ei riitä takaamaan pyöräilyn kilpailukykyä, vaan eri kulkutapojen liikenneverkko tulee suunnitella pyöräilyä suosivaksi. Aloittelijakaupungeissa tulee rajoittaa autoliikennettä asuinalueilla ja keskuksissa. Nousijakaupungeissa pyöräilyn kilpailukykyä tulee parantaa toteuttamalla oikoreittejä pyöräilijöille ja johtamalla autot kiertoreiteille. Myös pysäköinnin järjestäminen matkan alku- ja loppupäässä on olennaista. Pyöräilyn edistäminen vaatii poliittista tahtoa. Aloittelijakaupungeissa tulee tuottaa päätöksentekijöille lisää tietoa ja hyviä kokemuksia. Nousijakaupungeissa on olennaista varmistaa, että pyöräily on – kävelyn ohella – ensisijainen kulkutapa, jota edistetään.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla