TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

An Investment Decision-Making Process for Investments in Clinical ICT Systems in Public Health Care Organizations

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä141
ISBN (elektroninen)978-952-15-3824-7
ISBN (painettu)978-952-15-3813-1
TilaJulkaistu - 28 lokakuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
Vuosikerta1415
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Ikääntyvä väestö sekä julkisen sektorin kyky tuottaa ja rahoittaa terveydenhuollon palveluita edellyttävät muutoksia nykyisiin toimintatapoihin. Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) mahdollistaa merkittävän muutoksen terveydenhuollon toimintaan ja sen tapaan tuottaa palveluita. Julkisessa terveydenhuollossa on selkeä tarve löytää malli, joka auttaa tekemään investointipäätöksiä investoitaessa kliinisiin tietojärjestelmiin. Tässä työssä tutkitaan kliinisen tietojärjestelmäninvestointipäätöksen tekoa julkisessa terveydenhuolto-organisaatiossa. Tämän tutkimuksentavoitteena on systematisoida investointipäätösprosessi, jotta varmistetaan investoinninkannattavuus sekä investoinnin sopivuus organisaation toimintaympäristöön. Tämä saavutetaan vastaamalla kahteen kysymykseen: 1) mitkä tilannetekijät kohtuullisella tarkkuudella edistävät investointipäätösprosessia valittaessa julkisen terveydenhuolto-organisaation kliinistä tietojärjestelmää? 2) mitkä taustamuuttujat lisäävät riittävällä tarkkuudella julkisen terveydenhuollonkliinisen tietojärjestelmän investointipäätöksen tuloksellisuutta?
Tämä tutkimus osoittaa, että julkisen terveydenhuolto-organisaation investointipäätösprosessi tulee aloittaa analysoimalla vaihtoehtoisia järjestelmiä ja niiden toimintaedellytyksiä (teknologiamuuttuja). Päätöksenteossa tulisi erityisesti ottaa huomioon kolme tekijää: standardit, järjestelmänintegroitavuus sekä sopivuus terveydenhuollon ja organisaation strategiaan. Edellä mainitut tekijät ovat perusta käytettäessä erilaisia investointilaskentamenetelmiä. Taloudellisten analyysien jälkeen investointipäätöksentekoprosessia tulisi jatkaa ottamalla huomioon muut merkittävät tilannetekijät. Ennen kaikkea lainsäädäntö sekä organisaation kulttuuri ovat tilannetekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon ennen lopullista kliiniseen tietojärjestelmän investointipäätöstä. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa myös teknologisiin valintoihin, joten investointilaskelmia on hyvä tarkastella vielä uudelleen, kun kaikki tilannetekijät on analysoitu.
Tässä väitöskirjassa tarkastellaan kontingenssiteorian käytettävyyttä laskentatoimen näkökulmasta tehtäessä investointipäätöksiä kliinisiin tietojärjestelmiin julkisessa terveydenhuollossa ja analysoidaan investointipäätökseen vaikuttavat kontingenssimuuttujat. Lisää tutkimusta tarvitaan siitä, miten terveydenhuollon organisaation laskentatoimi on kytketty investointipäätöksiin. Lisätutkimusta tarvitaan myös testaamaan sitä, miten riippumattomat kontingenssimuuttujat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Tutkimusalat

  • kliinisen tietojärjestelmän investoinnit, investointipäätös, kontingenssiteoria, kontingenssimuuttujat, julkinen terveydenhuolto

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla