TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Betonin puristuslujuus: Esiselvitys: Tausta ja määrittäminen koetuloksista

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaLiikennevirasto
Sivumäärä71
Vuosikerta32
Painos2018
ISBN (elektroninen)978-952-317-555-6
TilaJulkaistu - 3 toukokuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiLiikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
KustantajaLiikennevirasto
ISSN (painettu)1798-6664

Tiivistelmä

Tässä esiselvityksessä tavoitteena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen keinoin taustoja siihen, miten rakennekoekappaleiden lujuustuloksista päädytään betonin mitoituslujuuteen, sekä tunnistaa betonin lujuustestaukseen liittyvät oleelliset tekijät. Esiselvityksen lähdemateriaalina on käytetty koti- ja ulkomaisia standardeja sekä kirjallisuudesta löytyviä tutkimustuloksia.

Raportin alussa on esitetty yleisesti betonin lujuuteen ja lujuuden määrittämiseen liittyviä tekijöitä, sekä esitelty muutamia aiheesta julkaistuja tutkimuksia. Kansalliset ohjeet ja käytännöt rakennekoekappaleiden lujuudenmäärityksestä on esitetty Suomen, Ruotsin, Saksan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain osalta. Suomen osalta raportissa on esitetty myös betonin vaatimuksenmukaisuuden osoitusmenettely normikoekappaleita käyttäen sekä laskuesimerkki betonin mitoituslujuuden määrittämisestä rakennekoekappaleiden lujuustuloksista. Raportin lopussa on esitetty esiselvitysvaiheen johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet.

Kirjallisuustutkimuksen perusteella tunnistettiin neljä rakennekoekappaleista määritettävän betonin puristuslujuuden mitoitusarvoon vaikuttavaa osa-aluetta, jotka ovat
• Rakenne- ja normikoekappaleiden erot huomioivien korjauskertoimien käyttö
• Rakenteessa olevan betonin ominaislujuuden määrittämiseen käytettävät tilastolliset menetelmät
• Normikoekappaleen betonin ja rakenteessa olevan betonin lujuuksien eron huomiointi
• Betonin mitoituslujuuden määrittämisessä käytettävä materiaalin osavarmuusluku

Esiselvityksessä havaittiin, että rakennekoekappaleista saatavaan lujuustulokseen vaikuttaa suuri joukko tekijöitä, esimerkkeinä näytteen koko ja kosteusolosuhde. Lujuuteen vaikuttavien tekijöiden vaikutusten huomioinnissa on eroja eri maiden välillä ja myös aihetta käsittelevissä tutkimuksissa havaittiin toisistaan poikkeavia johtopäätöksiä. Rakennekoekappaleista määritettävän lujuuden epävarmuutta on mahdollista vähentää vakioimalla mahdollisimman moni lujuuden määrittämiseen liittyvistä tekijöistä ja asettamalla ne mahdollisimman lähelle normikoekappaleita vastaavia arvoja. Mikäli perusmenettelystä poikkeavaa menettelyä käytetään, tulisi tällöin tuntea sen vaikutus näytteestä saatavaan lujuuteen mahdollisimman tarkasti.

Tutkimusalat

  • betoni, lujuus, puristuslujuus, ominaislujuus, mitoituslujuus, rakenne, rakennekoekappale, normikoekappale

Tilastokeskuksen tieteenalat