TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Co-creation of integrated service solutions in business networks

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaVTT
Sivumäärä160
ISBN (elektroninen)978-951-38-8181-8
ISBN (painettu)978-951-38-8180-1
TilaJulkaistu - 19 joulukuuta 2014
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiVTT Science
KustantajaVTT
Vuosikerta71
ISSN (painettu)2242-119X
ISSN (elektroninen)2242-1203

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja yhdistää kaksi yleistä yritysmaailman ilmiötä: yritysten toimimisen osana liiketoimintaverkostoja sekä palvelu- ja tietointensiivisyyden lisääntymisen ratkaisuliiketoiminnassa. Tämänhetkinen integroituja ratkaisuja koskeva kirjallisuus keskittyy vahvasti tuote-palveluratkaisuihin ja teollisten yritysten "palvelullistumiseen" (engl. servitization). Sen sijaan kirjallisuudessa on hyvin vähän palvelujen integrointiin liittyvää tutkimusta, eikä ole tutkimustietoa siitä, millaisia kyvykkyyksiä palveluratkaisujen yhteisluonti edellyttää yrityksiltä.Tämän väitöskirjan teoriapohja rakentuu arvonluonnin, palvelujohtamisen, tietojohtamisen ja avainasiakkuuksien johtamisen kirjallisuuksien varaan. Tutkimuksen uutuusarvo perustuu uudenlaisten teoreettisten lähestymistapojen hyödyntämiseen integroitujen ratkaisujen tutkimuksessa sekä siihen, että tunnistetaan palveluratkaisujen verkostomaiseen yhteisluontiin tarvittavat aktiviteetit ja kyvykkyydet.Tutkimus toteutettiin laadullisen tapaustutkimuksen lähestymistavalla hyödyntäen aineistona haastatteluja (n=101), jotka toteutettiin 13 toimittaja- ja 17 asiakasyrityksessä. Lisäksi aineistoa kerättiin yritystilaisuuksissa. Tutkimuksen kohteina olivat sekä teollisuuden palvelut että tietointensiiviset mainonnan, markkinoinnin ja konsultoinnin palvelut.Tutkimuksen tuloksena tunnistetut organisatorisen integroinnin ja tiedon integroinnin kyvykkyydet täydentävät aiemmin ratkaisuliiketoiminnassa keskeisenä pidettyä systeemi-integraatiokyvykkyyttä. Tulokset korostavat yritysten välisiä suhteita, vuorovaikutusta ja yhteisluontia palvelujen integroinnissa. Tällöin esimerkiksi verkostoasemasta sopimiseen ja tiedon jakamiseen liittyvät aktiviteetit ovat keskeisiä onnistuneen arvonluonnin ja saumattoman asiakaskokemuksen varmistamisessa. Samalla tämä väitöskirja edistää ratkaisuliiketoiminnan siirtymää tuotelähtöisestä ajattelumallista kohti asiakaskeskeistä ratkaisuliiketoimintaa ja yritysten välisenä yhteistyönä tapahtuvaa arvonluontia. Lopuksi väitöskirja tarjoaa käytännön suosituksia yritysjohdolle siitä, miten liiketoimintaverkostoissa yhteisluodaan palvelu- ja tietointensiivisiä integroituja ratkaisuja.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla