TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Customer Integration into Service Innovations by Developing Information Integration between Parties and Increasing Customer Opportunity to Influence FM Services

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä56
ISBN (elektroninen)978-952-15-4086-8
ISBN (painettu)978-952-15-4078-3
TilaJulkaistu - 2 maaliskuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
Vuosikerta1523
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Asiakkaan integroiminen palveluinnovaatioiden kehittämiseen on tärkeää menestyneitä ja asiakkaalle arvo tuottavia palveluita kehitettäessä. Yhteinen kehittäminen ja eri resurssien yhdistäminen palveluiden kehittämiseksi on noussut oleelliseksi teemaksi viime vuosien palvelututkimuksissa. Tämä tutkimus keskittyy palveluiden kehittämiseen toimitilajohtamispalveluissa tutkimalla asiakkaan integroitumista palveluinnovaatioihin tiedonkulun parantamisen ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen näkökulmista. Aihetta tutkitaan tarkastelemalla palveluntuottajan ja asiakkaan välistä suhdetta.

Seuraavat kolme tutkimuskysymystä ohjaavat tätä tutkimusta:
- Kuinka palveluinnovaatioita voidaan luokitella ja mitkä ovat edellytykset palveluinnovaatioiden syntymiselle toimitilajohtamispalveluissa?
- Mitkä ovat asiakkaan ja palveluntuottajan välisen tiedonkulun kehittämiseen liittyvät elementit palveluinnovaatioiden mahdollistamiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi toimitilajohtamispalveluissa?
- Mitkä ovat asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palveluiden ja asiakassuhteen kehittämiseen palveluiden suorituskykyä parantamalla toimitilajohtamispalveluissa?

Aineisto tutkimukseen kerättiin Suomen toimitilajohtamispalvelumarkkinoilta vuosina 2009 ja 2010. Aineisto koostui yhteensä 23 sekä asiakkaille että palveluntuottajille tehdyistä haastatteluista ja kolmesta työpajasta, joihin osallistui yhteensä 23 palveluntuottajaa ja rakennetun ympäristön palveluiden ammattilaista.

Tätä tutkimus täydentää aikaisempia toimitilajohtamispalveluihin liittyviä tutkimuksia ottamalla yhteisen kehittämisen paradigman osaksi kehittämistä ja luo kolme mallia palveluinnovaatioiden kehittämiseksi: edellytykset palveluinnovaatioille liiketoimintatasoihin jaoteltuina, informaation integraation elementit toimitilajohtamispalveluissa ja malli asiakkaan vaikutusmahdollisuuksista palveluiden kehittämiseen.

Tämä tutkimus osoittaa kaksi kriittistä tekijää liittyen koko toimitilajohtamispalveluiden kehittämiseen: yhteinen kehittäminen on vähäistä ja tieto on johdettu huonosti.

Palveluntuottaja kehittää usein palveluita ilman yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja siksi kehitys keskittyykin palveluprosessien tehostamiseen uusien ja kiinnostavien palvelukonseptien kehittämisen sijaan. Huono tiedonjohtaminen taas on esteenä koko virtuaalisen ympäristön kehittämiselle. Informaation integraation mahdollistaminen toimitilajohtamispalveluissa avaisi uusien toimijoiden tuloa markkinoille, lisäisi kilpailua ja nopeuttaisi koko alan kehittymistä.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla