TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Developing Management Accounting for Long-Term Decision-Making: Empirical Examinations from the Customer and Supplier Perspectives

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä61
ISBN (elektroninen)978-952-15-4258-9
ISBN (painettu)978-952-15-4249-7
TilaJulkaistu - 16 marraskuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
Vuosikerta1592
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Tämän väitöskirjan tavoitteena on tarkastella kuinka johdon laskentatoimi voi tukea investointipäätöstentekoa asiakasorganisaatioissa ja liiketoiminnan kehitystä toimittajaorganisaatioissa seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1) Kuinka tukea asiakkaan investointipäätöksentekoa laskentatiedon avulla? 2) Kuinka tukea toimittajan liiketoiminnan kehitystä laskentatiedon avulla? 3) Millaisia ominaisuuksia tarvitaan pitkän aikavälin päätöksentekoa tukevan laskentatoimen kehittämiseen?

Tutkimuksen pääkontribuutiona on osoittaa, että laskentatoimen avulla on mahdollista parantaa päätöksentekoa jo yksinkertaisesti jäsentämällä päätöksenteon pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia ja integroimalla tietoa mielekkääseen muotoon. Toisekseen tutkimus edistää tämän hetkistä ymmärrystä siitä, kuinka parhaan hinta-laatusuhteen arviointi ja elinkaarilaskenta voivat tukea päätöksentekoa sekä julkisten että yksityisten hankintojen yhteydessä. Organisaatioissa on tarvetta käytännöille ja työkaluille, joiden avulla voi perustella ja ohjata investointipäätöksentekoa, jossa subjektiivisilla tekijöillä on usein merkittävä vaikutus. Lisäksi tutkimus tarjoaa kontribuution palvelukirjallisuuteen tarkastelemalla johdon laskentatoimen ja palveluliiketoiminnan kehittämisen välistä yhteyttä. Laskentatoimen avulla tuotettu tieto perinteisistä palveluista saattaa auttaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja sitä kautta tukea uudenlaisen palveluliiketoiminnan kehittämistä. Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus osoittaa, että sopivan tasapainon löytäminen tarkkuuden ja yksinkertaisuuden välillä on tärkeää kehitettäessä uusia laskentatoimen menetelmiä ja tapoja.

Tämä väitöskirja perustuu neljään artikkeliin, jotka pohjautuvat laadullisiin tapaustutkimuksiin. Ensimmäinen artikkeli keskittyy parhaan hinta-laatusuhteen arvioimiseen suomalaisen jätehuollon toimialalla ja esittää keinoja julkisiin hankintoihin liittyvien käsitteellisten haasteiden selättämiseen laadullisten vaatimusten ja menetelmien, kuten elinkaarilaskennan avulla. Toinen artikkeli käsittelee elinkaarilaskentamallin kehittämistä puolustusmateriaalille Suomen Puolustusvoimissa ja kuvaa mahdollisuuksia sekä haasteita, joita liittyy elinkaarilaskennan toteuttamiseen epävarmassa ympäristössä.

Kaksi viimeisintä artikkelia tarkastelee johdon laskentatoimen kehitystä laitevalmistajien globaaliin palveluliiketoimintaan liittyen. Kolmas artikkeli käsittelee palveluiden liiketoimintapotentiaalin tunnistamista laskentatoimen keinoin ja näyttää, miten laskentatoimen avulla on mahdollista koota yhteen hajanaista taloudellista ja eitaloudellista tietoa päätöksenteon tueksi. Neljäs artikkeli käsittelee laitevalmistajien mahdollisuuksia segmentoida varaosaliiketoiminnan asiakkaita tyypillisesti kuluttajaliiketoiminnassa käytetyn RFM-analyysin (viimeisin osto, ostotiheys ja oston rahallinen arvo) avulla. Artikkeli osoittaa, miten perinteisten laskentatoimen käytäntöjen ulkopuolelta voi löytyä liiketoiminnan kehittämistä tukevia menetelmiä.

Tutkimusalat

  • Johdon laskentatoimi, päätöksenteko, pitkän aikavälin kustannukset, pitkän aikavälin tuotot

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla