TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin

Tutkimustuotos

Standard

Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin. / Yli-Honkola, Reino.

Tampereen teknillinen yliopisto, 2018. 265 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; Vuosikerta 1537).

Tutkimustuotos

Harvard

Yli-Honkola, R 2018, Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu, Vuosikerta. 1537, Tampereen teknillinen yliopisto.

APA

Yli-Honkola, R. (2018). Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; Vuosikerta 1537). Tampereen teknillinen yliopisto.

Vancouver

Yli-Honkola R. Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin. Tampereen teknillinen yliopisto, 2018. 265 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu).

Author

Yli-Honkola, Reino. / Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin. Tampereen teknillinen yliopisto, 2018. 265 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu).

Bibtex - Lataa

@book{63c1035371f74dfc9ce81c8ec172fe58,
title = "El{\"a}m{\"a}nkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin",
abstract = "Asuntotuotannossa uusien asuntojen valmistuminen asukkaiden k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n mahdollistaa asukkaille my{\"o}nteisen el{\"a}myksen, sill{\"a} asukkaat odottavat p{\"a}{\"a}sev{\"a}ns{\"a} virheett{\"o}m{\"a}{\"a}n ja toimivaan asuntoon. Rakennust{\"o}iden suorittajat antavat asuntojen valmistumisen j{\"a}lkeen tavallisesti asuntojen omistajalle sopimusehtojen mukaisen takuun ja vastaavat takuuaikana mahdollisista virheist{\"a}{\"a}n ja puutteistaan.T{\"a}m{\"a} tutkimus kohdistuu asuinkiinteist{\"o}jen rakennust{\"o}iden takuuaikaan, jossa asukkaiden laatukritiikin yhteytt{\"a} on tutkittu suhteessa heid{\"a}n el{\"a}m{\"a}nkokemuksiinsa. Tutkimuksellisen viitekehyksen muodostavat systeeminen n{\"a}k{\"o}kulma ja ihmisn{\"a}k{\"o}kulma. Systeeminen n{\"a}k{\"o}kulma sis{\"a}lt{\"a}{\"a} laatu-, konflikti- ja asiakkuustutkimukset sek{\"a} ihmisn{\"a}k{\"o}kulma ihmisen arvo-tutkimukset ja ihmisen koherenssiteorian. Aikaisempia tutkimuksia on olemassa tutkimuksen systeemi- ja ihmisn{\"a}k{\"o}kulmien osa-alueista, mutta n{\"a}iden v{\"a}lisi{\"a} yhteyksi{\"a}, kuten mahdollisia kausaalisia selitt{\"a}vi{\"a} tekij{\"o}it{\"a}, ei ole viel{\"a} tutkittu. Tehty tutkimuskokonaisuus ja sen tulokset kohdistuvat t{\"a}h{\"a}n tiedolliseen aukkoon.Tutkimuksen k{\"a}ynnist{\"a}j{\"a}n{\"a} on ollut tutkijan pitk{\"a}aikaisen asuntotuotannon kokemuksen perusteella syntynyt ep{\"a}ilys, ett{\"a} asuntokritiikki on yhteydess{\"a} el{\"a}m{\"a}nkokemuksiin. Tutkijan kokemuksen perusteella yleens{\"a} jokaisessa valmistuneessa asuntokiinteist{\"o}ss{\"a} on ainakin yksi tyytym{\"a}t{\"o}n asukas, joka esitt{\"a}{\"a} asuntonsa laatuun kohdistuvaa kritiikki{\"a}. H{\"a}n saa usein my{\"o}s mukaansa muita kiinteist{\"o}n asukkaita arvostelemaan asuntojaan. Heid{\"a}n toiminta voi olla eritt{\"a}in haitallista asuntojen taloudellisille arvoille, sill{\"a} on mahdollista, ett{\"a} arvostelujensa johdosta kiinteist{\"o}n asuntojen arvot laskevat.Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin teemahaastatteluina, jossa kohteena olivat vuokra-talokiinteist{\"o}jen asukkaat. Saatujen tulosten mukaan asunnon laatukritiikki kohdistuu p{\"a}{\"a}-asiassa urakoitsijan rakennusty{\"o}n laatuun, ep{\"a}k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}llisiin tuotteisiin, suunnitteluvirheisiin ja urakoitsijan takuukorjausten viivyttelyyn.Asukas on asettanut el{\"a}m{\"a}nkokemustensa perusteilla el{\"a}m{\"a}narvonsa t{\"a}rkeysj{\"a}rjestykseen. T{\"a}m{\"a} vaikuttaa h{\"a}nen k{\"a}ytt{\"a}ytymiseens{\"a} asuntonsa laatuarvostelussa. Ne asukkaat, joilla on ollut el{\"a}m{\"a}ss{\"a}{\"a}n vaikeuksia, esitt{\"a}v{\"a}t vain v{\"a}h{\"a}n kritiikki{\"a} asunnostaan. Heille t{\"a}rke{\"a}mp{\"a}{\"a} on selviyty{\"a} vaikeuksineen jokap{\"a}iv{\"a}isest{\"a} el{\"a}m{\"a}st{\"a}. My{\"o}s tutkimuksessa mukana olleet omaa yrityst{\"a}{\"a}n py{\"o}ritt{\"a}v{\"a}t yritt{\"a}j{\"a}t toimivat samoin. Heid{\"a}n el{\"a}m{\"a}ss{\"a} oma yritt{\"a}jyys on keskeist{\"a}. Tutkimuksessa ainoastaan yksi henkil{\"o}, jolla ei ollut el{\"a}m{\"a}ss{\"a}{\"a}n vaikeuksia, esitti runsaasti asuntonsa laatukritiikki{\"a}.Tutkimuksessa korostui hyv{\"a}n laadun merkitys. Hyv{\"a} laatu v{\"a}hent{\"a}{\"a} kritiikki{\"a} ja ehk{\"a}isee riitoja sek{\"a} konflikteja. Kriittisyytt{\"a} voidaan oleellisesti v{\"a}hent{\"a}{\"a} asukkaisiin suunnatulla hyv{\"a}ll{\"a} tiedottamisella, hyvill{\"a} vuorovaikutustaidoilla sek{\"a} takuut{\"o}iden ripe{\"a}ll{\"a} suorittamisella. V{\"a}linpit{\"a}m{\"a}t{\"o}n suhtautuminen asukkaan kritiikkiin ja korjaust{\"o}iden viivyttely johtaa todenn{\"a}k{\"o}isesti konfliktiin asukkaan kanssa.",
keywords = "asuntorakentaminen, laatu, asiakasl{\"a}ht{\"o}isyys, arvot, residential construction, quality, customer orientation, values",
author = "Reino Yli-Honkola",
year = "2018",
month = "4",
day = "6",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-4114-8",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin

AU - Yli-Honkola, Reino

PY - 2018/4/6

Y1 - 2018/4/6

N2 - Asuntotuotannossa uusien asuntojen valmistuminen asukkaiden käyttöön mahdollistaa asukkaille myönteisen elämyksen, sillä asukkaat odottavat pääsevänsä virheettömään ja toimivaan asuntoon. Rakennustöiden suorittajat antavat asuntojen valmistumisen jälkeen tavallisesti asuntojen omistajalle sopimusehtojen mukaisen takuun ja vastaavat takuuaikana mahdollisista virheistään ja puutteistaan.Tämä tutkimus kohdistuu asuinkiinteistöjen rakennustöiden takuuaikaan, jossa asukkaiden laatukritiikin yhteyttä on tutkittu suhteessa heidän elämänkokemuksiinsa. Tutkimuksellisen viitekehyksen muodostavat systeeminen näkökulma ja ihmisnäkökulma. Systeeminen näkökulma sisältää laatu-, konflikti- ja asiakkuustutkimukset sekä ihmisnäkökulma ihmisen arvo-tutkimukset ja ihmisen koherenssiteorian. Aikaisempia tutkimuksia on olemassa tutkimuksen systeemi- ja ihmisnäkökulmien osa-alueista, mutta näiden välisiä yhteyksiä, kuten mahdollisia kausaalisia selittäviä tekijöitä, ei ole vielä tutkittu. Tehty tutkimuskokonaisuus ja sen tulokset kohdistuvat tähän tiedolliseen aukkoon.Tutkimuksen käynnistäjänä on ollut tutkijan pitkäaikaisen asuntotuotannon kokemuksen perusteella syntynyt epäilys, että asuntokritiikki on yhteydessä elämänkokemuksiin. Tutkijan kokemuksen perusteella yleensä jokaisessa valmistuneessa asuntokiinteistössä on ainakin yksi tyytymätön asukas, joka esittää asuntonsa laatuun kohdistuvaa kritiikkiä. Hän saa usein myös mukaansa muita kiinteistön asukkaita arvostelemaan asuntojaan. Heidän toiminta voi olla erittäin haitallista asuntojen taloudellisille arvoille, sillä on mahdollista, että arvostelujensa johdosta kiinteistön asuntojen arvot laskevat.Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin teemahaastatteluina, jossa kohteena olivat vuokra-talokiinteistöjen asukkaat. Saatujen tulosten mukaan asunnon laatukritiikki kohdistuu pää-asiassa urakoitsijan rakennustyön laatuun, epäkäytännöllisiin tuotteisiin, suunnitteluvirheisiin ja urakoitsijan takuukorjausten viivyttelyyn.Asukas on asettanut elämänkokemustensa perusteilla elämänarvonsa tärkeysjärjestykseen. Tämä vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä asuntonsa laatuarvostelussa. Ne asukkaat, joilla on ollut elämässään vaikeuksia, esittävät vain vähän kritiikkiä asunnostaan. Heille tärkeämpää on selviytyä vaikeuksineen jokapäiväisestä elämästä. Myös tutkimuksessa mukana olleet omaa yritystään pyörittävät yrittäjät toimivat samoin. Heidän elämässä oma yrittäjyys on keskeistä. Tutkimuksessa ainoastaan yksi henkilö, jolla ei ollut elämässään vaikeuksia, esitti runsaasti asuntonsa laatukritiikkiä.Tutkimuksessa korostui hyvän laadun merkitys. Hyvä laatu vähentää kritiikkiä ja ehkäisee riitoja sekä konflikteja. Kriittisyyttä voidaan oleellisesti vähentää asukkaisiin suunnatulla hyvällä tiedottamisella, hyvillä vuorovaikutustaidoilla sekä takuutöiden ripeällä suorittamisella. Välinpitämätön suhtautuminen asukkaan kritiikkiin ja korjaustöiden viivyttely johtaa todennäköisesti konfliktiin asukkaan kanssa.

AB - Asuntotuotannossa uusien asuntojen valmistuminen asukkaiden käyttöön mahdollistaa asukkaille myönteisen elämyksen, sillä asukkaat odottavat pääsevänsä virheettömään ja toimivaan asuntoon. Rakennustöiden suorittajat antavat asuntojen valmistumisen jälkeen tavallisesti asuntojen omistajalle sopimusehtojen mukaisen takuun ja vastaavat takuuaikana mahdollisista virheistään ja puutteistaan.Tämä tutkimus kohdistuu asuinkiinteistöjen rakennustöiden takuuaikaan, jossa asukkaiden laatukritiikin yhteyttä on tutkittu suhteessa heidän elämänkokemuksiinsa. Tutkimuksellisen viitekehyksen muodostavat systeeminen näkökulma ja ihmisnäkökulma. Systeeminen näkökulma sisältää laatu-, konflikti- ja asiakkuustutkimukset sekä ihmisnäkökulma ihmisen arvo-tutkimukset ja ihmisen koherenssiteorian. Aikaisempia tutkimuksia on olemassa tutkimuksen systeemi- ja ihmisnäkökulmien osa-alueista, mutta näiden välisiä yhteyksiä, kuten mahdollisia kausaalisia selittäviä tekijöitä, ei ole vielä tutkittu. Tehty tutkimuskokonaisuus ja sen tulokset kohdistuvat tähän tiedolliseen aukkoon.Tutkimuksen käynnistäjänä on ollut tutkijan pitkäaikaisen asuntotuotannon kokemuksen perusteella syntynyt epäilys, että asuntokritiikki on yhteydessä elämänkokemuksiin. Tutkijan kokemuksen perusteella yleensä jokaisessa valmistuneessa asuntokiinteistössä on ainakin yksi tyytymätön asukas, joka esittää asuntonsa laatuun kohdistuvaa kritiikkiä. Hän saa usein myös mukaansa muita kiinteistön asukkaita arvostelemaan asuntojaan. Heidän toiminta voi olla erittäin haitallista asuntojen taloudellisille arvoille, sillä on mahdollista, että arvostelujensa johdosta kiinteistön asuntojen arvot laskevat.Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin teemahaastatteluina, jossa kohteena olivat vuokra-talokiinteistöjen asukkaat. Saatujen tulosten mukaan asunnon laatukritiikki kohdistuu pää-asiassa urakoitsijan rakennustyön laatuun, epäkäytännöllisiin tuotteisiin, suunnitteluvirheisiin ja urakoitsijan takuukorjausten viivyttelyyn.Asukas on asettanut elämänkokemustensa perusteilla elämänarvonsa tärkeysjärjestykseen. Tämä vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä asuntonsa laatuarvostelussa. Ne asukkaat, joilla on ollut elämässään vaikeuksia, esittävät vain vähän kritiikkiä asunnostaan. Heille tärkeämpää on selviytyä vaikeuksineen jokapäiväisestä elämästä. Myös tutkimuksessa mukana olleet omaa yritystään pyörittävät yrittäjät toimivat samoin. Heidän elämässä oma yrittäjyys on keskeistä. Tutkimuksessa ainoastaan yksi henkilö, jolla ei ollut elämässään vaikeuksia, esitti runsaasti asuntonsa laatukritiikkiä.Tutkimuksessa korostui hyvän laadun merkitys. Hyvä laatu vähentää kritiikkiä ja ehkäisee riitoja sekä konflikteja. Kriittisyyttä voidaan oleellisesti vähentää asukkaisiin suunnatulla hyvällä tiedottamisella, hyvillä vuorovaikutustaidoilla sekä takuutöiden ripeällä suorittamisella. Välinpitämätön suhtautuminen asukkaan kritiikkiin ja korjaustöiden viivyttely johtaa todennäköisesti konfliktiin asukkaan kanssa.

KW - asuntorakentaminen

KW - laatu

KW - asiakaslähtöisyys

KW - arvot

KW - residential construction

KW - quality

KW - customer orientation

KW - values

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-4114-8

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu

BT - Elämänkokemusten yhteys asunnon laatukritiikkiin

PB - Tampereen teknillinen yliopisto

ER -