TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry

Tutkimustuotos

Standard

Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry. / Nenonen, Sanna.

Tampere University of Technology, 2012. 109 s. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1023).

Tutkimustuotos

Harvard

Nenonen, S 2012, Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1023, Tampere University of Technology.

APA

Nenonen, S. (2012). Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1023). Tampere University of Technology.

Vancouver

Nenonen S. Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry. Tampere University of Technology, 2012. 109 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Author

Nenonen, Sanna. / Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry. Tampere University of Technology, 2012. 109 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Bibtex - Lataa

@book{640ebfc75ac34b95baa9c89e70eff202,
title = "Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry",
abstract = "Teollisuusyritykset ovat viime vuosina siirt{\"a}neet yh{\"a} enenev{\"a}ss{\"a} m{\"a}{\"a}rin toimintojansa palveluntuottajien toteutettavaksi. Ulkoistamisen my{\"o}t{\"a} ty{\"o}kohteessa ty{\"o}skentelee useimmiten asiakkaan ty{\"o}ntekij{\"o}iden lis{\"a}ksi my{\"o}s palveluntuottajan henkil{\"o}st{\"o}{\"a}. T{\"a}llaisilla yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla riitt{\"a}v{\"a}n turvallisuustason varmistaminen vaatii enemm{\"a}n huomiota ja sis{\"a}lt{\"a}{\"a} useampia haasteita kuin turvallisuuden hallinta perinteisiss{\"a} yhden ty{\"o}nantajan ty{\"o}kohteissa. Ulkoistamisen aiheuttamat merkitt{\"a}vimm{\"a}t haasteet turvallisuuden hallinnalle johtuvat muun muassa toimijoiden erilaisista toimintakulttuureista, ep{\"a}selvist{\"a} vastuukysymyksist{\"a} ja riitt{\"a}m{\"a}tt{\"o}m{\"a}st{\"a} kommunikaatiosta. Yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla eri toimijoiden ty{\"o}suoritukset vaikuttavat kaikkien ty{\"o}kohteessa olevien turvallisuuteen ja turvallisuuden varmistaminen kuuluukin sek{\"a} asiakkaan ett{\"a} kohteessa ty{\"o}skentelevien palveluntuottajien vastuulle. Tehokkaan turvallisuustoiminnan toteuttaminen koetaan kuitenkin usein haasteelliseksi varsinkin palveluntuottajien keskuudessa, jotka toimivat yleens{\"a} useiden asiakkaiden kanssa ja vaihtelevissa ty{\"o}kohteissa. T{\"a}m{\"a} tutkimus k{\"a}sittelee turvallisuusjohtamista teollisuuden yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla. Tutkimus keskittyy p{\"a}{\"a}asiassa palveluntuottajien toimintaan, mutta my{\"o}s asiakkaan n{\"a}k{\"o}kulma tuodaan esille. Tutkimusaihetta l{\"a}hestyt{\"a}{\"a}n turvallisuuden huomioimisen, koettujen turvallisuusjohtamisen ongelmien ja tapaturmiin johtaneiden tekij{\"o}iden kautta. Kyseisi{\"a} tekij{\"o}it{\"a} selvitettiin kahdeksassa palveluntuottajaorganisaatiossa ja kymmeness{\"a} asiakasyrityksess{\"a} toteutettujen yrityshaastattelujen, teollisuuden toimijoille suunnatun kyselyn (n=75) ja vuosina 1999–2008 teollisuuden ty{\"o}paikoilla tapahtuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista laadittujen TOT-raporttien analysoinnin avulla (n=83). N{\"a}ill{\"a} menetelmill{\"a} saatuja tuloksia hy{\"o}dynnettiin teollisuuden ty{\"o}paikoilla toimiville palveluntuottajille suunnatussa turvallisuusjohtamisen toimintamallissa. Toimintamallin kehitysprosessi toteutettiin yhteisty{\"o}ss{\"a} tutkimushankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajayritysten kanssa. Mallin k{\"a}ytt{\"o}kelpoisuutta turvallisuuden hallinnan ty{\"o}v{\"a}lineen{\"a} testattiin 17 kuukauden k{\"a}ytt{\"o}jakson j{\"a}lkeen samaisille palvelun-tuottajayrityksille suunnatulla kyselyll{\"a}. T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen perusteella lukuisat turvallisuusasiat, kuten kommunikaatio ja riskien hallinta, ovat saaneet laajasti huomiota teollisuuden yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla, mutta samalla turvallisuuden hallinta toisilla osa-alueilla on ollut hyvin rajallista (esim. turvallisuustoiminnan arviointi). Lis{\"a}ksi, turvallisuusasioissa teht{\"a}v{\"a}n yhteisty{\"o}n taso vaihtelee merkitt{\"a}v{\"a}sti eri toimijoiden ja yhteisten ty{\"o}kohteiden v{\"a}lill{\"a}. T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen perusteella sek{\"a} palveluntuottajat ett{\"a} asiakasyritykset kokevat turvallisuuden hallinnan yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla monin paikoin haasteelliseksi. Esimerkiksi riitt{\"a}v{\"a}n tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, asianmukainen t{\"o}iden suunnittelu sek{\"a} perehdytyksen j{\"a}rjest{\"a}minen aiheuttavat haasteita yhteisen ty{\"o}paikan toimijoille. Huomionarvoista on, ett{\"a} tapaturmaraporttien analyysi osoitti monien palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemista ongelmakohdista olevan my{\"o}s teollisuuden yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla tapahtuneisiin tapaturmiin johtaneita tekij{\"o}it{\"a}. N{\"a}iden ongelmallisten tekij{\"o}iden ratkaiseminen on v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}t{\"o}nt{\"a} yhteisten ty{\"o}paikkojen turvallisuuden hallinnan kehitt{\"a}miseksi. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli laadittiin vastaamaan niihin yhteisten teollisten ty{\"o}paikkojen turvallisuuden hallinnan ep{\"a}kohtiin ja ongelmiin, jotka nousivat esille turvallisuusasioiden huomioimista, turvallisuushaasteita ja tapaturmatekij{\"o}it{\"a} selvitett{\"a}ess{\"a}. Toimintamalli tukee teollisuuden ty{\"o}kohteissa toimivien palveluntuottajien turvallisuusjohtamista esittelem{\"a}ll{\"a} aiheeseen liittyv{\"a}{\"a} lains{\"a}{\"a}d{\"a}nt{\"o}{\"a} ja teoreettista tietoa sek{\"a} tarjoamalla n{\"a}iden ohessa my{\"o}s esimerkkej{\"a} hyvin toimivista k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n ratkaisuista ja ty{\"o}kaluja turvallisuuden varmistamiseksi arkip{\"a}iv{\"a}n toiminnoissa. Toimintamalli on tarkoitettu p{\"a}{\"a}asiassa tukemaan palveluntuottajayritysten toimintojen turvallisuuden varmistamista, mutta mallia voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} my{\"o}s esimerkiksi suunniteltaessa yhteisty{\"o}t{\"a} yhteisill{\"a} ty{\"o}paikoilla tai kerrottaessa toteutetuista turvallisuustoimenpiteist{\"a} asiakkaille.",
author = "Sanna Nenonen",
note = "Awarding institution:Tampere University of Technology",
year = "2012",
language = "English",
isbn = "978-952-15-2776-0",
series = "Tampere University of Technology. Publication",
publisher = "Tampere University of Technology",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry

AU - Nenonen, Sanna

N1 - Awarding institution:Tampere University of Technology

PY - 2012

Y1 - 2012

N2 - Teollisuusyritykset ovat viime vuosina siirtäneet yhä enenevässä määrin toimintojansa palveluntuottajien toteutettavaksi. Ulkoistamisen myötä työkohteessa työskentelee useimmiten asiakkaan työntekijöiden lisäksi myös palveluntuottajan henkilöstöä. Tällaisilla yhteisillä työpaikoilla riittävän turvallisuustason varmistaminen vaatii enemmän huomiota ja sisältää useampia haasteita kuin turvallisuuden hallinta perinteisissä yhden työnantajan työkohteissa. Ulkoistamisen aiheuttamat merkittävimmät haasteet turvallisuuden hallinnalle johtuvat muun muassa toimijoiden erilaisista toimintakulttuureista, epäselvistä vastuukysymyksistä ja riittämättömästä kommunikaatiosta. Yhteisillä työpaikoilla eri toimijoiden työsuoritukset vaikuttavat kaikkien työkohteessa olevien turvallisuuteen ja turvallisuuden varmistaminen kuuluukin sekä asiakkaan että kohteessa työskentelevien palveluntuottajien vastuulle. Tehokkaan turvallisuustoiminnan toteuttaminen koetaan kuitenkin usein haasteelliseksi varsinkin palveluntuottajien keskuudessa, jotka toimivat yleensä useiden asiakkaiden kanssa ja vaihtelevissa työkohteissa. Tämä tutkimus käsittelee turvallisuusjohtamista teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Tutkimus keskittyy pääasiassa palveluntuottajien toimintaan, mutta myös asiakkaan näkökulma tuodaan esille. Tutkimusaihetta lähestytään turvallisuuden huomioimisen, koettujen turvallisuusjohtamisen ongelmien ja tapaturmiin johtaneiden tekijöiden kautta. Kyseisiä tekijöitä selvitettiin kahdeksassa palveluntuottajaorganisaatiossa ja kymmenessä asiakasyrityksessä toteutettujen yrityshaastattelujen, teollisuuden toimijoille suunnatun kyselyn (n=75) ja vuosina 1999–2008 teollisuuden työpaikoilla tapahtuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista laadittujen TOT-raporttien analysoinnin avulla (n=83). Näillä menetelmillä saatuja tuloksia hyödynnettiin teollisuuden työpaikoilla toimiville palveluntuottajille suunnatussa turvallisuusjohtamisen toimintamallissa. Toimintamallin kehitysprosessi toteutettiin yhteistyössä tutkimushankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajayritysten kanssa. Mallin käyttökelpoisuutta turvallisuuden hallinnan työvälineenä testattiin 17 kuukauden käyttöjakson jälkeen samaisille palvelun-tuottajayrityksille suunnatulla kyselyllä. Tämän tutkimuksen perusteella lukuisat turvallisuusasiat, kuten kommunikaatio ja riskien hallinta, ovat saaneet laajasti huomiota teollisuuden yhteisillä työpaikoilla, mutta samalla turvallisuuden hallinta toisilla osa-alueilla on ollut hyvin rajallista (esim. turvallisuustoiminnan arviointi). Lisäksi, turvallisuusasioissa tehtävän yhteistyön taso vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden ja yhteisten työkohteiden välillä. Tämän tutkimuksen perusteella sekä palveluntuottajat että asiakasyritykset kokevat turvallisuuden hallinnan yhteisillä työpaikoilla monin paikoin haasteelliseksi. Esimerkiksi riittävän tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, asianmukainen töiden suunnittelu sekä perehdytyksen järjestäminen aiheuttavat haasteita yhteisen työpaikan toimijoille. Huomionarvoista on, että tapaturmaraporttien analyysi osoitti monien palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemista ongelmakohdista olevan myös teollisuuden yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin tapaturmiin johtaneita tekijöitä. Näiden ongelmallisten tekijöiden ratkaiseminen on välttämätöntä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan kehittämiseksi. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli laadittiin vastaamaan niihin yhteisten teollisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan epäkohtiin ja ongelmiin, jotka nousivat esille turvallisuusasioiden huomioimista, turvallisuushaasteita ja tapaturmatekijöitä selvitettäessä. Toimintamalli tukee teollisuuden työkohteissa toimivien palveluntuottajien turvallisuusjohtamista esittelemällä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja teoreettista tietoa sekä tarjoamalla näiden ohessa myös esimerkkejä hyvin toimivista käytännön ratkaisuista ja työkaluja turvallisuuden varmistamiseksi arkipäivän toiminnoissa. Toimintamalli on tarkoitettu pääasiassa tukemaan palveluntuottajayritysten toimintojen turvallisuuden varmistamista, mutta mallia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi suunniteltaessa yhteistyötä yhteisillä työpaikoilla tai kerrottaessa toteutetuista turvallisuustoimenpiteistä asiakkaille.

AB - Teollisuusyritykset ovat viime vuosina siirtäneet yhä enenevässä määrin toimintojansa palveluntuottajien toteutettavaksi. Ulkoistamisen myötä työkohteessa työskentelee useimmiten asiakkaan työntekijöiden lisäksi myös palveluntuottajan henkilöstöä. Tällaisilla yhteisillä työpaikoilla riittävän turvallisuustason varmistaminen vaatii enemmän huomiota ja sisältää useampia haasteita kuin turvallisuuden hallinta perinteisissä yhden työnantajan työkohteissa. Ulkoistamisen aiheuttamat merkittävimmät haasteet turvallisuuden hallinnalle johtuvat muun muassa toimijoiden erilaisista toimintakulttuureista, epäselvistä vastuukysymyksistä ja riittämättömästä kommunikaatiosta. Yhteisillä työpaikoilla eri toimijoiden työsuoritukset vaikuttavat kaikkien työkohteessa olevien turvallisuuteen ja turvallisuuden varmistaminen kuuluukin sekä asiakkaan että kohteessa työskentelevien palveluntuottajien vastuulle. Tehokkaan turvallisuustoiminnan toteuttaminen koetaan kuitenkin usein haasteelliseksi varsinkin palveluntuottajien keskuudessa, jotka toimivat yleensä useiden asiakkaiden kanssa ja vaihtelevissa työkohteissa. Tämä tutkimus käsittelee turvallisuusjohtamista teollisuuden yhteisillä työpaikoilla. Tutkimus keskittyy pääasiassa palveluntuottajien toimintaan, mutta myös asiakkaan näkökulma tuodaan esille. Tutkimusaihetta lähestytään turvallisuuden huomioimisen, koettujen turvallisuusjohtamisen ongelmien ja tapaturmiin johtaneiden tekijöiden kautta. Kyseisiä tekijöitä selvitettiin kahdeksassa palveluntuottajaorganisaatiossa ja kymmenessä asiakasyrityksessä toteutettujen yrityshaastattelujen, teollisuuden toimijoille suunnatun kyselyn (n=75) ja vuosina 1999–2008 teollisuuden työpaikoilla tapahtuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista laadittujen TOT-raporttien analysoinnin avulla (n=83). Näillä menetelmillä saatuja tuloksia hyödynnettiin teollisuuden työpaikoilla toimiville palveluntuottajille suunnatussa turvallisuusjohtamisen toimintamallissa. Toimintamallin kehitysprosessi toteutettiin yhteistyössä tutkimushankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajayritysten kanssa. Mallin käyttökelpoisuutta turvallisuuden hallinnan työvälineenä testattiin 17 kuukauden käyttöjakson jälkeen samaisille palvelun-tuottajayrityksille suunnatulla kyselyllä. Tämän tutkimuksen perusteella lukuisat turvallisuusasiat, kuten kommunikaatio ja riskien hallinta, ovat saaneet laajasti huomiota teollisuuden yhteisillä työpaikoilla, mutta samalla turvallisuuden hallinta toisilla osa-alueilla on ollut hyvin rajallista (esim. turvallisuustoiminnan arviointi). Lisäksi, turvallisuusasioissa tehtävän yhteistyön taso vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden ja yhteisten työkohteiden välillä. Tämän tutkimuksen perusteella sekä palveluntuottajat että asiakasyritykset kokevat turvallisuuden hallinnan yhteisillä työpaikoilla monin paikoin haasteelliseksi. Esimerkiksi riittävän tiedonkulun varmistaminen, vaarojen tunnistaminen, asianmukainen töiden suunnittelu sekä perehdytyksen järjestäminen aiheuttavat haasteita yhteisen työpaikan toimijoille. Huomionarvoista on, että tapaturmaraporttien analyysi osoitti monien palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemista ongelmakohdista olevan myös teollisuuden yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin tapaturmiin johtaneita tekijöitä. Näiden ongelmallisten tekijöiden ratkaiseminen on välttämätöntä yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan kehittämiseksi. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli laadittiin vastaamaan niihin yhteisten teollisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan epäkohtiin ja ongelmiin, jotka nousivat esille turvallisuusasioiden huomioimista, turvallisuushaasteita ja tapaturmatekijöitä selvitettäessä. Toimintamalli tukee teollisuuden työkohteissa toimivien palveluntuottajien turvallisuusjohtamista esittelemällä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja teoreettista tietoa sekä tarjoamalla näiden ohessa myös esimerkkejä hyvin toimivista käytännön ratkaisuista ja työkaluja turvallisuuden varmistamiseksi arkipäivän toiminnoissa. Toimintamalli on tarkoitettu pääasiassa tukemaan palveluntuottajayritysten toimintojen turvallisuuden varmistamista, mutta mallia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi suunniteltaessa yhteistyötä yhteisillä työpaikoilla tai kerrottaessa toteutetuista turvallisuustoimenpiteistä asiakkaille.

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-2776-0

T3 - Tampere University of Technology. Publication

BT - Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry

PB - Tampere University of Technology

ER -