TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Improving Suppliers’ Position in Construction Project Networks

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä85
ISBN (elektroninen)978-952-15-4139-1
ISBN (painettu)978-952-15-4129-2
TilaJulkaistu - 11 toukokuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
Vuosikerta1542
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Rakennusprojektit toimitetaan normaalisti useiden osapuolten muodostamissa verkostoissa. Tutkimus kiinnittää lisääntyvässä määrin huomiota projektiverkostojen rakenteisiin, toimintoihin ja yritysten välisiin suhteisiin. Rakennusalan tutkimus on keskittynyt pääosin tilaajiin ja pääurakoitsijoihin projektiverkostojen keskeisinä toimijoina sekä niiden välisiin vahvoihin suhteisiin. Nämä ovatkin erittäin oleellisia toimijoita ja suhteita, mutta rakennusalan tutkimuksen tulisi ottaa huomioon myös muut projektiverkoston osapuolet kuten toimittajat ja suunnittelijat. Vain eräät empiiriset tutkimukset keskittyvät eikeskeisiin toimijoihin, joilla voi olla kiinnostusta parantaa asemaansa projektiverkostoissa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ei-keskeisten toimijoiden aseman parantamisesta rakennusalan projektiverkostoissa. Tutkimus keskittyy rakennusalan projektiverkostojen ei-keskeisistä toimijoista materiaalien ja komponenttien valmistajiin sekä niiden urakoitsija- ja suunnittelijasuhteisiin. Tällaiset toimittajat ovat jääneet hyvin vähäiselle huomiolle rakennusalan tutkimuksessa, vaikka niiden toimittamat materiaalit ja komponentit muodostavat jopa 50–60% rakennusprojektien kustannuksista. Lisäksi toimittajia pidetään yhtenä merkittävimmistä rakennusalan innovaatioiden kehittäjistä.

Tässä väitöskirjassa käytetään mixed method -tutkimusstrategiaa, jossa hyödynnetään sekä laadullisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Väitöskirja kostuu yhteenvetoosuudesta ja neljästä julkaisusta (Julkaisut I-IV). Julkaisut I-III tutkivat toimittajan aseman parantamista suunnittelijoiden näkökulmasta, ja julkaisu IV tutkii aihetta pääurakoitsijan näkökulmasta. Julkaisuissa I ja IV käytetään laadullista tutkimusmenetelmää ja data on kerätty haastatteluiden avulla. Julkaisu II on konseptuaalinen tutkimus, jossa data on kerätty kirjallisuuskatsauksen avulla. Julkaisu III hyödyntää kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa data on kerätty kyselyn avulla.

Tutkimus väittää, että toimittajat voivat parantaa asemaansa rakennusalan projektiverkostoissa vaikuttamalla hankintapäätöksiin sekä kehittämällä suhteita pääurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Vaikuttaakseen hankintapäätöksiin toimittajien täytyy markkinoida osaamistaan pääurakoitsijoille ja suunnittelijoille liiketoimintatasolla. Projektitasolla toimittajien tulee tunnistaa se verkoston toimija, joka pystyy vaikuttamaan voimakkaimmin hankintapäätöksiin, ja keskittää markkinointitoimenpiteet kyseiseen toimijaan.

Tutkimus paljastaa, että pääurakoitsijat ja suunnittelijat odottavat toimittajilta aktiivisuutta, teknistä tietämystä ja yhteistyötä. Näiden odotusten perusteella tämä tutkimus suosittelee projekti- ja liiketoimintatason käytäntöjä, joilla toimittajat voivat kehittää suhteitaan pääurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Tutkimus kontribuoi projektiverkostojen tutkimukseen erottelemalla liiketoimintatason käytännöt, joita käytetään yksittäisen projektikontekstin ulkopuolella, ja projektitason käytännöt, joita käytetään yksittäisessä projektikontekstissa. Tutkimus väittää, että toimittajat voivat parantaa asemaansa yksittäisessä projektiverkostossa projektitason käytäntöjen avulla, mutta parantaakseen asemaansa taustalla vaikuttavassa liiketoimintaverkostossa toimittajien täytyy kehittää liiketoimintatason käytäntöjään. Tutkimus kontribuoi myös rakennusalan innovaatiotutkimukseen osoittamalla, että toimittajien täytyy aktiivisesti kysyä kehitysideoita pääurakoitsijoilta ja suunnittelijoilta sekä kehittää markkinointitaitojaan ylittääkseen esteet, jotka heikentävät toimittajien innovaatiopotentiaalia.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla