TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Johtajuuden rakentuminen muutoksessa: Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma

Tutkimustuotos

Standard

Johtajuuden rakentuminen muutoksessa : Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma. / Kiiskinen, Eeva.

Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 172 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; Vuosikerta 1520).

Tutkimustuotos

Harvard

Kiiskinen, E 2017, Johtajuuden rakentuminen muutoksessa: Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu, Vuosikerta. 1520, Tampereen teknillinen yliopisto.

APA

Kiiskinen, E. (2017). Johtajuuden rakentuminen muutoksessa: Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; Vuosikerta 1520). Tampereen teknillinen yliopisto.

Vancouver

Kiiskinen E. Johtajuuden rakentuminen muutoksessa: Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma. Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 172 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu).

Author

Kiiskinen, Eeva. / Johtajuuden rakentuminen muutoksessa : Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma. Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 172 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu).

Bibtex - Lataa

@book{e13eed706e0b47e48bdb710782123bd1,
title = "Johtajuuden rakentuminen muutoksessa: Narratiivisen merkityksellist{\"a}misen n{\"a}k{\"o}kulma",
abstract = "T{\"a}m{\"a} v{\"a}it{\"o}stutkimus tutkii johtajuuden rakentumista organisatorisessa muutoksessa. Tutkimus edustaa relationaalisen johtajuuden tutkimusta, jossa johtajuus ymm{\"a}rret{\"a}{\"a}n tilanteisesti rakentuvaksi ja vahvasti kontekstisidonnaiseksi ilmi{\"o}ksi. Vuorovaikutuksella on t{\"a}ss{\"a} tilanteisesti muuttuvassa johtajuusk{\"a}sityksess{\"a} suuri merkitys. Tutkimus hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} tarinoita ja tarinallisuutta johtajuuden tutkimisessa. Tutkimus analysoi seuraajien (followers) n{\"a}k{\"o}kulmasta sit{\"a}, miten suhde johtoon (leaders) j{\"a}sentyy ja miten muutoskokemusta merkityksellistet{\"a}{\"a}n. Tutkimus on strategiseen muutokseen liittyv{\"a}n merkityksellist{\"a}misen (sensemaking) lis{\"a}ksi kiinnostunut merkityksenannon (sensegiving) ja merkityksen rikkomisen (sense breaking) prosesseista. Muutosviestit organisaatiossa ovat tekstimuotoisia ja teknologiav{\"a}litteisi{\"a}, joten tutkittavana ovat my{\"o}s johtamisviestinn{\"a}n luomat merkitykset ja siihen kytkeytyv{\"a} johtajuus. Tutkimuksen analyysitapa on narratiivinen. Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisesta teollisuusyrityksest{\"a} kootusta haastatteluaineistosta. Tulosten perusteella johtajuussuhde muutostilanteessa rakentuu narratiivisesti merkityksellist{\"a}misen kautta. Aineistosta on rakennettu nelj{\"a} erilaista narratiivia muutoksesta: Seuraaja n{\"a}ytt{\"a}{\"a} tiet{\"a}, Johto n{\"a}ytt{\"a}{\"a} tiet{\"a}, Aika n{\"a}ytt{\"a}{\"a} ja Ulkopuolisuus. N{\"a}ist{\"a} jokaisessa merkityksellist{\"a}misen prosessi ja johtajuussuhde ovat erilaisia. Merkityksellist{\"a}misen analyysin pohjana on Weickin (1995) merkityksellist{\"a}misen seitsem{\"a}n ominaisuutta. Analyysissa nousee esiin merkityksellist{\"a}misen kokemuksellisuus ja emootiot. Narratiivit vaihtuvat seuraajien puheessa: t{\"a}t{\"a} n{\"a}k{\"o}kulmien vaihtelua leimaa vuoropuhelu ja vahva merkitysten vuorovaikutus. Vaihtelusta k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n t{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa nimityst{\"a} liikkuva narratiivinen merkityksellist{\"a}minen. Narratiivien keskin{\"a}inen vaihtelu muodostaa erilaisia toistuvia dynamiikkoja seuraajien puheessa. Tutkimuksen analyysi tunnistaa kuusi narratiivien dynamiikkaa. Ne kuvaavat johtajuussuhteita ja linkittyv{\"a}t relationaaliseen johtajuusk{\"a}sitykseen suhden{\"a}k{\"o}kulmasta. Dynamiikat on nimetty sen mukaan, miten vaihtelu niiss{\"a} ilmenee. Kussakin dynamiikassa n{\"a}kyy erilainen johtajuussuhde: aloitteellisuudesta luopumiseen -dynamiikassa johtajuussuhde on turhautunut, vertikaalisesti vuorottelevassa dynamiikassa suhde on reflektiivinen ja muutoksen moninaisuuden hahmottavassa dynamiikassa suhde on analyyttinen. Hierarkkisessa dynamiikassa suhde on alistuva, muutoksessa mukana el{\"a}v{\"a}ss{\"a} dynamiikassa kantaaottava ja odottavassa dynamiikassa johtajuussuhde on luottava. Narratiivien vaihtelusta on tunnistettavissa toistuvia laukaisujoita eli ns. triggereit{\"a}, jotka laukaisevat uuden narratiivin. Tyypillisesti johtoryhm{\"a}n blogi ja markkinatilanne aiheina laukaisivat Johto n{\"a}ytt{\"a}{\"a} tiet{\"a} -narratiivin. Aikaisemmat muutoshankkeet puheenaiheena k{\"a}ynnistiv{\"a}t Aika n{\"a}ytt{\"a}{\"a} -narratiivin. Vapaamuotoinen kysymys mahdollisista lis{\"a}kommenteista k{\"a}ynnisti Seuraaja n{\"a}ytt{\"a}{\"a} tiet{\"a} -narratiivin. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio tarjoaa narratiivisen n{\"a}k{\"o}kulman relationaaliseen johtajuuteen. Tutkimuksen metodologinen kontribuutio liittyy muutosnarratiivien dynaamisuuden ja keskin{\"a}isen vaihtelun analyysiin.",
keywords = "relational leadership, sensemaking, narrative, blog, relationaalinen johtajuus, merkityksellist{\"a}minen, narratiivisuus, blogi",
author = "Eeva Kiiskinen",
year = "2017",
month = "12",
day = "8",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-4064-6",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Johtajuuden rakentuminen muutoksessa

T2 - Narratiivisen merkityksellistämisen näkökulma

AU - Kiiskinen, Eeva

PY - 2017/12/8

Y1 - 2017/12/8

N2 - Tämä väitöstutkimus tutkii johtajuuden rakentumista organisatorisessa muutoksessa. Tutkimus edustaa relationaalisen johtajuuden tutkimusta, jossa johtajuus ymmärretään tilanteisesti rakentuvaksi ja vahvasti kontekstisidonnaiseksi ilmiöksi. Vuorovaikutuksella on tässä tilanteisesti muuttuvassa johtajuuskäsityksessä suuri merkitys. Tutkimus hyödyntää tarinoita ja tarinallisuutta johtajuuden tutkimisessa. Tutkimus analysoi seuraajien (followers) näkökulmasta sitä, miten suhde johtoon (leaders) jäsentyy ja miten muutoskokemusta merkityksellistetään. Tutkimus on strategiseen muutokseen liittyvän merkityksellistämisen (sensemaking) lisäksi kiinnostunut merkityksenannon (sensegiving) ja merkityksen rikkomisen (sense breaking) prosesseista. Muutosviestit organisaatiossa ovat tekstimuotoisia ja teknologiavälitteisiä, joten tutkittavana ovat myös johtamisviestinnän luomat merkitykset ja siihen kytkeytyvä johtajuus. Tutkimuksen analyysitapa on narratiivinen. Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisesta teollisuusyrityksestä kootusta haastatteluaineistosta. Tulosten perusteella johtajuussuhde muutostilanteessa rakentuu narratiivisesti merkityksellistämisen kautta. Aineistosta on rakennettu neljä erilaista narratiivia muutoksesta: Seuraaja näyttää tietä, Johto näyttää tietä, Aika näyttää ja Ulkopuolisuus. Näistä jokaisessa merkityksellistämisen prosessi ja johtajuussuhde ovat erilaisia. Merkityksellistämisen analyysin pohjana on Weickin (1995) merkityksellistämisen seitsemän ominaisuutta. Analyysissa nousee esiin merkityksellistämisen kokemuksellisuus ja emootiot. Narratiivit vaihtuvat seuraajien puheessa: tätä näkökulmien vaihtelua leimaa vuoropuhelu ja vahva merkitysten vuorovaikutus. Vaihtelusta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä liikkuva narratiivinen merkityksellistäminen. Narratiivien keskinäinen vaihtelu muodostaa erilaisia toistuvia dynamiikkoja seuraajien puheessa. Tutkimuksen analyysi tunnistaa kuusi narratiivien dynamiikkaa. Ne kuvaavat johtajuussuhteita ja linkittyvät relationaaliseen johtajuuskäsitykseen suhdenäkökulmasta. Dynamiikat on nimetty sen mukaan, miten vaihtelu niissä ilmenee. Kussakin dynamiikassa näkyy erilainen johtajuussuhde: aloitteellisuudesta luopumiseen -dynamiikassa johtajuussuhde on turhautunut, vertikaalisesti vuorottelevassa dynamiikassa suhde on reflektiivinen ja muutoksen moninaisuuden hahmottavassa dynamiikassa suhde on analyyttinen. Hierarkkisessa dynamiikassa suhde on alistuva, muutoksessa mukana elävässä dynamiikassa kantaaottava ja odottavassa dynamiikassa johtajuussuhde on luottava. Narratiivien vaihtelusta on tunnistettavissa toistuvia laukaisujoita eli ns. triggereitä, jotka laukaisevat uuden narratiivin. Tyypillisesti johtoryhmän blogi ja markkinatilanne aiheina laukaisivat Johto näyttää tietä -narratiivin. Aikaisemmat muutoshankkeet puheenaiheena käynnistivät Aika näyttää -narratiivin. Vapaamuotoinen kysymys mahdollisista lisäkommenteista käynnisti Seuraaja näyttää tietä -narratiivin. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio tarjoaa narratiivisen näkökulman relationaaliseen johtajuuteen. Tutkimuksen metodologinen kontribuutio liittyy muutosnarratiivien dynaamisuuden ja keskinäisen vaihtelun analyysiin.

AB - Tämä väitöstutkimus tutkii johtajuuden rakentumista organisatorisessa muutoksessa. Tutkimus edustaa relationaalisen johtajuuden tutkimusta, jossa johtajuus ymmärretään tilanteisesti rakentuvaksi ja vahvasti kontekstisidonnaiseksi ilmiöksi. Vuorovaikutuksella on tässä tilanteisesti muuttuvassa johtajuuskäsityksessä suuri merkitys. Tutkimus hyödyntää tarinoita ja tarinallisuutta johtajuuden tutkimisessa. Tutkimus analysoi seuraajien (followers) näkökulmasta sitä, miten suhde johtoon (leaders) jäsentyy ja miten muutoskokemusta merkityksellistetään. Tutkimus on strategiseen muutokseen liittyvän merkityksellistämisen (sensemaking) lisäksi kiinnostunut merkityksenannon (sensegiving) ja merkityksen rikkomisen (sense breaking) prosesseista. Muutosviestit organisaatiossa ovat tekstimuotoisia ja teknologiavälitteisiä, joten tutkittavana ovat myös johtamisviestinnän luomat merkitykset ja siihen kytkeytyvä johtajuus. Tutkimuksen analyysitapa on narratiivinen. Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisesta teollisuusyrityksestä kootusta haastatteluaineistosta. Tulosten perusteella johtajuussuhde muutostilanteessa rakentuu narratiivisesti merkityksellistämisen kautta. Aineistosta on rakennettu neljä erilaista narratiivia muutoksesta: Seuraaja näyttää tietä, Johto näyttää tietä, Aika näyttää ja Ulkopuolisuus. Näistä jokaisessa merkityksellistämisen prosessi ja johtajuussuhde ovat erilaisia. Merkityksellistämisen analyysin pohjana on Weickin (1995) merkityksellistämisen seitsemän ominaisuutta. Analyysissa nousee esiin merkityksellistämisen kokemuksellisuus ja emootiot. Narratiivit vaihtuvat seuraajien puheessa: tätä näkökulmien vaihtelua leimaa vuoropuhelu ja vahva merkitysten vuorovaikutus. Vaihtelusta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä liikkuva narratiivinen merkityksellistäminen. Narratiivien keskinäinen vaihtelu muodostaa erilaisia toistuvia dynamiikkoja seuraajien puheessa. Tutkimuksen analyysi tunnistaa kuusi narratiivien dynamiikkaa. Ne kuvaavat johtajuussuhteita ja linkittyvät relationaaliseen johtajuuskäsitykseen suhdenäkökulmasta. Dynamiikat on nimetty sen mukaan, miten vaihtelu niissä ilmenee. Kussakin dynamiikassa näkyy erilainen johtajuussuhde: aloitteellisuudesta luopumiseen -dynamiikassa johtajuussuhde on turhautunut, vertikaalisesti vuorottelevassa dynamiikassa suhde on reflektiivinen ja muutoksen moninaisuuden hahmottavassa dynamiikassa suhde on analyyttinen. Hierarkkisessa dynamiikassa suhde on alistuva, muutoksessa mukana elävässä dynamiikassa kantaaottava ja odottavassa dynamiikassa johtajuussuhde on luottava. Narratiivien vaihtelusta on tunnistettavissa toistuvia laukaisujoita eli ns. triggereitä, jotka laukaisevat uuden narratiivin. Tyypillisesti johtoryhmän blogi ja markkinatilanne aiheina laukaisivat Johto näyttää tietä -narratiivin. Aikaisemmat muutoshankkeet puheenaiheena käynnistivät Aika näyttää -narratiivin. Vapaamuotoinen kysymys mahdollisista lisäkommenteista käynnisti Seuraaja näyttää tietä -narratiivin. Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio tarjoaa narratiivisen näkökulman relationaaliseen johtajuuteen. Tutkimuksen metodologinen kontribuutio liittyy muutosnarratiivien dynaamisuuden ja keskinäisen vaihtelun analyysiin.

KW - relational leadership

KW - sensemaking

KW - narrative

KW - blog

KW - relationaalinen johtajuus

KW - merkityksellistäminen

KW - narratiivisuus

KW - blogi

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-4064-6

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu

BT - Johtajuuden rakentuminen muutoksessa

PB - Tampereen teknillinen yliopisto

ER -