TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista

Tutkimustuotos

Standard

Joustavan asunnon tilalliset logiikat : Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista. / Tarpio, Jyrki.

Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 427 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu; Nro 18).

Tutkimustuotos

Harvard

Tarpio, J 2015, Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu, Nro 18, Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

APA

Tarpio, J. (2015). Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu; Nro 18). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Vancouver

Tarpio J. Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 427 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu; 18).

Author

Tarpio, Jyrki. / Joustavan asunnon tilalliset logiikat : Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2015. 427 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu; 18).

Bibtex - Lataa

@book{b217b223bae04376af622fd814de9969,
title = "Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin k{\"a}ytt{\"o}ihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista l{\"a}ht{\"o}kohdista ja suunnitteluperiaatteista",
abstract = "T{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa kartoitetaan joustavien asuntojen tilallisia l{\"a}ht{\"o}kohtia ja n{\"a}iden l{\"a}ht{\"o}kohtien taustalla vaikuttavaa tilallista ajattelua. Joustavuus m{\"a}{\"a}ritell{\"a}{\"a}n kyvyksi mukautua erilaisiin k{\"a}ytt{\"o}ihin. Tutkimuskysymykset ovat: a) millaisia asuntoihin jous­tavuutta tuottavia tilallisia l{\"a}ht{\"o}kohtia ja n{\"a}iden l{\"a}ht{\"o}kohtien taustalla vaikuttavia tilan ja rakentamisen organisointiperiaatteita on olemassa, b) mink{\"a}laisia yhteyksi{\"a} joustavan asunnon erilaisten tilallisten l{\"a}ht{\"o}kohtien ja joustavuusominaisuuksien v{\"a}­lill{\"a} voidaan havaita sek{\"a} c) mink{\"a}tyyppisten asioiden erityist{\"a} huomioonottamista n{\"a}m{\"a} l{\"a}ht{\"o}kohdat arkkitehdilta edellytt{\"a}v{\"a}t?Ty{\"o}ss{\"a} l{\"a}hestyt{\"a}{\"a}n joustavan asunnon tilaa ja tilallista ajattelua kahdella tavalla, kahtena kairauksena. Teoriaa muodostetaan n{\"a}ill{\"a} kairauksilla ker{\"a}tty{\"a} aineistoa toi­siinsa vertaamalla. Ensimm{\"a}isen{\"a} kairauksena tarkastellaan asuntoarkkitehtuuria tutkineiden teoreetikkojen joustavista asunnoista tekemi{\"a} k{\"a}sitteellistyksi{\"a} ja luokit­teluja. Toisena kairauksena analysoidaan erilaisia joustaviksi luokiteltuja asuntoja ja kartoitetaan niiden joustavuutta tuottavia tilallisia piirteit{\"a}. Tilallisia piirteit{\"a} analysoi­daan p{\"a}{\"a}asiassa pohjapiirustusten avulla. Kairausten vertailu tarkoittaa sanallisen ja kuvallisen aineiston peilaamista toisiinsa: k{\"a}sitteiden avulla luokitellaan esimerkkej{\"a} ja esimerkkien avulla muodostetaan k{\"a}sitteit{\"a} ja tarkistetaan niiden sis{\"a}lt{\"o}{\"a}.T{\"a}ll{\"a} menetelm{\"a}ll{\"a} tutkimuksen tuloksena muodostuu teoria seitsem{\"a}st{\"a} jous­tavan asunnon tilallisesta logiikasta. Tilallinen logiikka on tutkimuksessa luotu k{\"a}site, joka tarkoittaa sit{\"a} periaatetta tai ajatusrakennelmaa, joka ohjaa rakennetun tilan organisoimista. K{\"a}sitteess{\"a} yhdistyv{\"a}t konkreettinen tila ja sen muodostumiseen vai­kuttanut ajattelu.Tutkimuksessa muodostetut logiikat ovat avotilalogiikka, halli ja huoneet -­logiikka, monireittilogiikka, kytk{\"o}huonelogiikka, muuntoaluelogiikka, moduulistruktuurilogiikka ja ytimest{\"a} kasvamisen logiikka. Ty{\"o}ss{\"a} p{\"a}{\"a}dyt{\"a}{\"a}n havaintoon, ett{\"a} logiikat, jotka perustuvat joko muunneltavuuteen tai monik{\"a}ytt{\"o}isyyteen, tuottavat toisistaan poik­keavia joustavuusominaisuuksia. Mik{\"a}{\"a}n yksitt{\"a}inen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sek{\"a} niille ominaiset mah­dollisuudet ett{\"a} rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdell{\"a} logii­kalla vaan logiikoita voi yhdistell{\"a}.Logiikat ohjaavat suunnittelua ja rakentamista ja ne konkretisoituvat rakennus­ten pysyv{\"a}isluonteisiksi ominaisuuksiksi. Logiikan valinta, joko tietoinen tai tiedosta­ maton, on pitk{\"a}vaikutteinen, rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n kest{\"a}vyyteen olennaisesti vai­kuttava strateginen p{\"a}{\"a}t{\"o}s.Tutkimuksessa tuotettu teoria luo joustavuuden tematiikkaa k{\"a}sittelev{\"a}n uuden asuntosuunnittelua ja asuntotutkimusta hy{\"o}dytt{\"a}v{\"a}n suomenkielisen k{\"a}sitteist{\"o}n.Ty{\"o}n joustavuutta painottava n{\"a}k{\"o}kulma haastaa totuttuja 1920-­ ja 30­-luvuilla funk­tionalismin aikana muodostuneita ja my{\"o}hemmin vakiintuneita, erityisesti tehokasta toiminnallisuutta korostavia asuntosuunnitteluk{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a}.",
keywords = "architecture, housing, architectural theory, design theory, spatial theory, flexibility, transformability, multifunctionality, arkkitehtuuri, asuntosuunnittelu, asuntosuunnittelun teoria, tilateoria, joustavuus, monik{\"a}ytt{\"o}isyys, muunneltavuus",
author = "Jyrki Tarpio",
year = "2015",
month = "5",
day = "15",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-3509-3",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos",
number = "18",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Joustavan asunnon tilalliset logiikat

T2 - Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista

AU - Tarpio, Jyrki

PY - 2015/5/15

Y1 - 2015/5/15

N2 - Tässä tutkimuksessa kartoitetaan joustavien asuntojen tilallisia lähtökohtia ja näiden lähtökohtien taustalla vaikuttavaa tilallista ajattelua. Joustavuus määritellään kyvyksi mukautua erilaisiin käyttöihin. Tutkimuskysymykset ovat: a) millaisia asuntoihin jous­tavuutta tuottavia tilallisia lähtökohtia ja näiden lähtökohtien taustalla vaikuttavia tilan ja rakentamisen organisointiperiaatteita on olemassa, b) minkälaisia yhteyksiä joustavan asunnon erilaisten tilallisten lähtökohtien ja joustavuusominaisuuksien vä­lillä voidaan havaita sekä c) minkätyyppisten asioiden erityistä huomioonottamista nämä lähtökohdat arkkitehdilta edellyttävät?Työssä lähestytään joustavan asunnon tilaa ja tilallista ajattelua kahdella tavalla, kahtena kairauksena. Teoriaa muodostetaan näillä kairauksilla kerättyä aineistoa toi­siinsa vertaamalla. Ensimmäisenä kairauksena tarkastellaan asuntoarkkitehtuuria tutkineiden teoreetikkojen joustavista asunnoista tekemiä käsitteellistyksiä ja luokit­teluja. Toisena kairauksena analysoidaan erilaisia joustaviksi luokiteltuja asuntoja ja kartoitetaan niiden joustavuutta tuottavia tilallisia piirteitä. Tilallisia piirteitä analysoi­daan pääasiassa pohjapiirustusten avulla. Kairausten vertailu tarkoittaa sanallisen ja kuvallisen aineiston peilaamista toisiinsa: käsitteiden avulla luokitellaan esimerkkejä ja esimerkkien avulla muodostetaan käsitteitä ja tarkistetaan niiden sisältöä.Tällä menetelmällä tutkimuksen tuloksena muodostuu teoria seitsemästä jous­tavan asunnon tilallisesta logiikasta. Tilallinen logiikka on tutkimuksessa luotu käsite, joka tarkoittaa sitä periaatetta tai ajatusrakennelmaa, joka ohjaa rakennetun tilan organisoimista. Käsitteessä yhdistyvät konkreettinen tila ja sen muodostumiseen vai­kuttanut ajattelu.Tutkimuksessa muodostetut logiikat ovat avotilalogiikka, halli ja huoneet -­logiikka, monireittilogiikka, kytköhuonelogiikka, muuntoaluelogiikka, moduulistruktuurilogiikka ja ytimestä kasvamisen logiikka. Työssä päädytään havaintoon, että logiikat, jotka perustuvat joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen, tuottavat toisistaan poik­keavia joustavuusominaisuuksia. Mikään yksittäinen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sekä niille ominaiset mah­dollisuudet että rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdellä logii­kalla vaan logiikoita voi yhdistellä.Logiikat ohjaavat suunnittelua ja rakentamista ja ne konkretisoituvat rakennus­ten pysyväisluonteisiksi ominaisuuksiksi. Logiikan valinta, joko tietoinen tai tiedosta­ maton, on pitkävaikutteinen, rakennetun ympäristön kestävyyteen olennaisesti vai­kuttava strateginen päätös.Tutkimuksessa tuotettu teoria luo joustavuuden tematiikkaa käsittelevän uuden asuntosuunnittelua ja asuntotutkimusta hyödyttävän suomenkielisen käsitteistön.Työn joustavuutta painottava näkökulma haastaa totuttuja 1920-­ ja 30­-luvuilla funk­tionalismin aikana muodostuneita ja myöhemmin vakiintuneita, erityisesti tehokasta toiminnallisuutta korostavia asuntosuunnittelukäytäntöjä.

AB - Tässä tutkimuksessa kartoitetaan joustavien asuntojen tilallisia lähtökohtia ja näiden lähtökohtien taustalla vaikuttavaa tilallista ajattelua. Joustavuus määritellään kyvyksi mukautua erilaisiin käyttöihin. Tutkimuskysymykset ovat: a) millaisia asuntoihin jous­tavuutta tuottavia tilallisia lähtökohtia ja näiden lähtökohtien taustalla vaikuttavia tilan ja rakentamisen organisointiperiaatteita on olemassa, b) minkälaisia yhteyksiä joustavan asunnon erilaisten tilallisten lähtökohtien ja joustavuusominaisuuksien vä­lillä voidaan havaita sekä c) minkätyyppisten asioiden erityistä huomioonottamista nämä lähtökohdat arkkitehdilta edellyttävät?Työssä lähestytään joustavan asunnon tilaa ja tilallista ajattelua kahdella tavalla, kahtena kairauksena. Teoriaa muodostetaan näillä kairauksilla kerättyä aineistoa toi­siinsa vertaamalla. Ensimmäisenä kairauksena tarkastellaan asuntoarkkitehtuuria tutkineiden teoreetikkojen joustavista asunnoista tekemiä käsitteellistyksiä ja luokit­teluja. Toisena kairauksena analysoidaan erilaisia joustaviksi luokiteltuja asuntoja ja kartoitetaan niiden joustavuutta tuottavia tilallisia piirteitä. Tilallisia piirteitä analysoi­daan pääasiassa pohjapiirustusten avulla. Kairausten vertailu tarkoittaa sanallisen ja kuvallisen aineiston peilaamista toisiinsa: käsitteiden avulla luokitellaan esimerkkejä ja esimerkkien avulla muodostetaan käsitteitä ja tarkistetaan niiden sisältöä.Tällä menetelmällä tutkimuksen tuloksena muodostuu teoria seitsemästä jous­tavan asunnon tilallisesta logiikasta. Tilallinen logiikka on tutkimuksessa luotu käsite, joka tarkoittaa sitä periaatetta tai ajatusrakennelmaa, joka ohjaa rakennetun tilan organisoimista. Käsitteessä yhdistyvät konkreettinen tila ja sen muodostumiseen vai­kuttanut ajattelu.Tutkimuksessa muodostetut logiikat ovat avotilalogiikka, halli ja huoneet -­logiikka, monireittilogiikka, kytköhuonelogiikka, muuntoaluelogiikka, moduulistruktuurilogiikka ja ytimestä kasvamisen logiikka. Työssä päädytään havaintoon, että logiikat, jotka perustuvat joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen, tuottavat toisistaan poik­keavia joustavuusominaisuuksia. Mikään yksittäinen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sekä niille ominaiset mah­dollisuudet että rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdellä logii­kalla vaan logiikoita voi yhdistellä.Logiikat ohjaavat suunnittelua ja rakentamista ja ne konkretisoituvat rakennus­ten pysyväisluonteisiksi ominaisuuksiksi. Logiikan valinta, joko tietoinen tai tiedosta­ maton, on pitkävaikutteinen, rakennetun ympäristön kestävyyteen olennaisesti vai­kuttava strateginen päätös.Tutkimuksessa tuotettu teoria luo joustavuuden tematiikkaa käsittelevän uuden asuntosuunnittelua ja asuntotutkimusta hyödyttävän suomenkielisen käsitteistön.Työn joustavuutta painottava näkökulma haastaa totuttuja 1920-­ ja 30­-luvuilla funk­tionalismin aikana muodostuneita ja myöhemmin vakiintuneita, erityisesti tehokasta toiminnallisuutta korostavia asuntosuunnittelukäytäntöjä.

KW - architecture

KW - housing

KW - architectural theory

KW - design theory

KW - spatial theory

KW - flexibility

KW - transformability

KW - multifunctionality

KW - arkkitehtuuri

KW - asuntosuunnittelu

KW - asuntosuunnittelun teoria

KW - tilateoria

KW - joustavuus

KW - monikäyttöisyys

KW - muunneltavuus

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-3509-3

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu

BT - Joustavan asunnon tilalliset logiikat

PB - Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos

ER -