TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Kaupunkikoti lapselle: ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Sivumäärä115
ISBN (elektroninen)978-952-15-3752-3
TilaJulkaistu - toukokuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta25
ISSN (painettu)2242-4598

Tiivistelmä

Suomalainen väestö muuttaa yhä ahkerammin kaupunkien keskusta-alueille. Yksinasuvien sekä vanhusten ohessa lapsiperheet ovat yksi suurimmista ryhmistä, jotka hakeutuvat asumaan kaupunkien keskustoihin. Kaupunkeihin muutetaan usein työn perässä, mutta lisäksi kaupunkimainen elämäntapa on alkanut kiinnostamaan lapsiperheitä. Perheiden muuttohalukkuus ei kuitenkaan kohtaa tällä hetkellä asuntotarjonnan kanssa. Tarjonnan puutteen lisäksi kaupunkien keskusta-alueiden asunnoissa keskitytään pääsääntöisesti aikuisen tarpeisiin sekä mitoitukseen. Lapsen tarpeiden huomioiminen on jäänyt vähäiseksi erityisesti kerrostaloasunnoissa. Millaisia asuntoja lapsiperheet sitten kaipaavat kaupunkiympäristöön sekä millaisia ominaisuuksia asunnoissa tulisi huomioida lasten näkökulmasta?

Tähän kysymykseen diplomityöni pyrkii vastaamaan. Diplomityössäni perehdyn lapsen kehitykseen sekä tarpeisiin ymmärtääkseni, miten asuntosuunnittelua voidaan lähteä kehittämään lapsen näkökulmasta. Kohderyhmäkseni valikoin alle kouluikäiset lapset, joiden kasvuympäristö keskittyy voimakkaasti kotiin sekä kodin lähiympäristöön. Kodin merkitys lapselle on hyvin tärkeä, sillä lapsen kasvuympäristö vaikuttaa merkittävästi lapsen kehitykseen. Tutkimusosuuteen pohjautuen pohdin lapsiystävällisen asumisen ominaisuuksia sekä kehitän konsepteja vastaamaan lapsen asumisen tarpeisiin. Konseptien sekä niihin pohjautuvien tilaratkaisujen avulla osoitan mahdollisia keinoja kehittää kerrostaloasumista lapsen näkökulmasta. Tuloksena syntyy asuntopohjia, jotka vastaavat erilaisten perhetyyppien tarpeisiin. Tavoitteenani ei ole löytää yhtä oikeaa ratkaisua, vaan avartaa, mitä asioita lapsiystävällisessä asumisessa tulee huomioida sekä millä keinoilla lapsiperheille suunnattuja asuntoja voidaan lähteä kehittämään.

Tutkimusalat

  • lapsi, asuntosuunnittelu, asunto, asuminen

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla