TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Kennosta kodiksi: tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Sivumäärä84
TilaJulkaistu - 3 huhtikuuta 2013
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta8
ISSN (elektroninen)2242-4598

Tiivistelmä

Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat pohjautuvat NEAPO Oy:n kehittämään modulaarisen rakentamisen järjestelmään, joka perustuu FIXCEL®-runkorakenteeseen. Työ on osa Concells- tutkimus- ja kehityshanketta, joka on Tampereen teknillisen yliopiston sekä yritysorganisaation yhteinen hanke.

Tutkielmissa muodostuvien rakennusmallien tulee soveltua kaupunkimaiseen rakentamiseen ja vastata tämän hetken asuntorakentamisen tarpeita. Tutkittavan moduulirakennejärjestelmän mitat sekä maantiekuljetuksen rajoitukset moduulien huomioidaan asuntojen mitoituksessa.

Tutkielmissa esitetään yksi kerrostaso moduulirakenteisesta asuinkerrostalosta. Asuinkerrostalojen malleja havainnollistetaan myös aksonometrioilla sekä tarpeen mukaan kaavioilla ja leikkauksilla. Tutkielmissa käytettyjä ratkaisuja kuvaa symbolijärjestelmä, joka pohjautuu työn kannalta keskeisiksi havaittuihin kaupunkiasumisen kehittämisen teemoihin, kuten asukaslähtöisyyden ja joustavuuden näkökulmiin. Joustavuuden näkökulmat liittyvät asunnon käytönaikaiseen muunneltavuuteen, laajentamisen ja supistamisen mahdollisuuksiin sekä asukkaan valinnanvapauteen asuntonsa ratkaisuissa.

Moduulitutkielmat on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, miten moduulit muodostavat asuntoja. Nämä ryhmät ovat huonemoduuli, asuntomoduuli sekä moduuliyhdistelmät, jotka muodostuvat pää- ja apumoduuleista. Näiden moduulityyppien avulla voidaan luoda vaihtelevia kerrostalotyyppejä sekä erilaisia asuntoja.

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa johdatetaan aiheeseen sekä määritellään käsitteet. Toisessa osassa esitellään moduulitutkielmat ryhmissä A, B ja C. Viimeiseksi työstä koostetaan lyhyt yhteenveto.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla