TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business

Tutkimustuotos

Standard

Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. / Kukko, Marianne.

Tampere University of Technology, 2013. 91 s. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1162).

Tutkimustuotos

Harvard

Kukko, M 2013, Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. Tampere University of Technology. Publication, Vuosikerta. 1162, Tampere University of Technology.

APA

Kukko, M. (2013). Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1162). Tampere University of Technology.

Vancouver

Kukko M. Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. Tampere University of Technology, 2013. 91 s. (Tampere University of Technology. Publication).

Author

Kukko, Marianne. / Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business. Tampere University of Technology, 2013. 91 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Bibtex - Lataa

@book{74318b5397e74d58abf7f7da01056fff,
title = "Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business",
abstract = "Tiet{\"a}myksenhallinta on kiinnostanut niin tutkijoita kuin yritysedustajia jo muutaman vuosikymmenen ajan. Monet akateemiset tutkimukset ovat keskittyneet alan keskeisen k{\"a}sitteist{\"o}n m{\"a}{\"a}rittelyn, mik{\"a} osaltaan tukee my{\"o}s tiet{\"a}myksenhallinnan soveltamista k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}{\"o}n. Kuitenkin tiet{\"a}myksenhallinnan parissa on viel{\"a} paljon tutkittavaa ja kehitett{\"a}v{\"a}{\"a} ja etenkin empiiristen tutkimusten tarvetta on korostettu. Tiet{\"a}myksenhallinta on esitetty my{\"o}s yhten{\"a} keinona tukea yritysten kasvua, asiaa mik{\"a} on niin monien yksitt{\"a}isten yritysten kuin monien kansantalouksienkin kiinnostuksen kohteena. Tiet{\"a}myksenhallinnassa tiedon jakamisella on esitetty olevan keskeinen rooli. Tiedon jakamisen on todettu olevan jopa perusta ja l{\"a}ht{\"o}kohta muille tiet{\"a}myksenhallinnan toiminnoille. Kuitenkin tiedon jakamisen on todettu olevan usein haasteellista. Tiedon jakamista haastaviin tekij{\"o}ihin pureutuvan tutkimusten tarvetta onkin korostettu, tiedon jakamista mahdollistaviin tekij{\"o}ihin keskittyvien tutkimusten ollessa korostuneessa roolissa. Siten t{\"a}m{\"a} tutkimus keskittyi tarkastelemaan tiedon jakamista haastavia seikkoja erityisess{\"a}, yrityskasvun, kontekstissa. Ohjelmistoala on ala, miss{\"a} tiedolla ja innovatiivisuudella on merkitt{\"a}v{\"a} rooli kilpailukyvyn saavuttamisessa ja miss{\"a} kasvu on tyypillist{\"a}. N{\"a}m{\"a} seikat tekiv{\"a}t ohjelmistoalasta mielenkiintoisen ja hedelm{\"a}llisen kontekstin tutkia yrityskasvuun liittyvi{\"a} tiedon jakamisen haasteita. N{\"a}iden elementtien kautta t{\"a}m{\"a}n tutkimuksen tavoitteeksi muodostui: lis{\"a}t{\"a} ymm{\"a}rryst{\"a} tiedon jakamisen haasteista yrityskasvussa ohjelmistoalalla. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Aiempaan kirjallisuuteen perustuen luotiin pohja ilmi{\"o}n tutkimiseksi empiirisesti. Niin tiet{\"a}myksenhallinnan, yrityskasvun kuin ohjelmistoalan kirjallisuuteen perehdyttiin. Tiet{\"a}myksenhallinnan kirjallisuuden pohjalta tunnistettiin tiedon jakamisen esteit{\"a}. Yrityskasvun kirjallisuutta hy{\"o}dynnettiin yrityskasvun ymm{\"a}rt{\"a}miseen eri kasvustrategioiden kautta. Ohjelmistoalan kirjallisuutta puolestaan k{\"a}ytettiin tutkimuksen kontekstin ymm{\"a}rt{\"a}miseksi. Tutkimuksen aikana toteutettiin kolme empiirist{\"a} tapaustutkimusta, joista kukin edusti yht{\"a} kolmesta tunnistetusta kasvustrategiasta. N{\"a}m{\"a} yksitt{\"a}iset tapaukset loivat my{\"o}s pohjan tapausten vertailulle. Tutkimuksen p{\"a}{\"a}asiallisen aineiston muodostivat teemahaastattelut. T{\"a}ydent{\"a}v{\"a}{\"a} aineistoa, kuten kohdeorganisaatioiden vuosikertomuksia, k{\"a}ytettiin taustatiedon saamiseksi. Aineisto analysoitiin laadullisesti, sis{\"a}lt{\"a}en my{\"o}s tapausten vertailevan analyysin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ett{\"a} tiedon jakaminen on haasteellista ohjelmistoalalla toimivissa kasvuyrityksiss{\"a}. Tutkimuksen kohteina olleista kasvuyrityksist{\"a} l{\"o}ytyi suuri m{\"a}{\"a}r{\"a} yksitt{\"a}isi{\"a} tiedon jakamista est{\"a}vi{\"a} tekij{\"o}it{\"a}, joista suuri osa oli samoja riippumatta yrityksen kasvustrategiasta. Kaikista mielenkiintoisin l{\"o}yd{\"o}s kuitenkin oli, ett{\"a} n{\"a}iden yksitt{\"a}isten tiedon jakamisen esteiden taustalta l{\"o}ytyi kolme ydinsyyt{\"a} (engl. root causes), mitk{\"a} kaikki esiintyiv{\"a}t tutkimuksen kolmessa eri kasvustrategiaa edustavassa tapauksessa. N{\"a}iksi ydinsyiksi tunnistettiin aika, johdon rooli ja toiminta sek{\"a} toisilleen tuntemattomien henkil{\"o}iden ty{\"o}skentely yhdess{\"a}. Tutkimuksen kontribuutio oli ymm{\"a}rryksen lis{\"a}{\"a}minen tiedon jakamisen haasteista erityisess{\"a}, yrityskasvun, kontekstissa. Tutkimus antoi vahvistusta, ett{\"a} aiemmassa kirjallisuudessa tunnistetut yksitt{\"a}iset tiedonjakamisen esteet ovat pitk{\"a}lti l{\"o}ydett{\"a}viss{\"a} my{\"o}s kasvuyrityksiss{\"a}, jotka toimivat ohjelmistoalalla. Tiedon jakamisen kirjallisuuteen tutkimus toi my{\"o}s lis{\"a}tietoa tunnistamalla ydinsyyt yksitt{\"a}isten tiedon jakamisen esteiden taustalla. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaankin, ett{\"a} yksitt{\"a}isiin tiedon jakamisen esteisiin keskittymisen sijaan kasvuyrityksiss{\"a} voimavarat suunnattaisiin tunnistettujen tiedon jakamisen haasteiden ydinsyihin ja niiden poistamiseen. Yrityskasvun kirjallisuuteen tutkimus toi uutta tiet{\"a}myksenhallinnan n{\"a}k{\"o}kulmaa. Vaikka joitain eroja yksitt{\"a}isiss{\"a} tiedon jakamisen esteiss{\"a} eri kasvustrategiaa noudattavien yritysten v{\"a}lill{\"a} l{\"o}ytyi, kaikista tapauksista l{\"o}ydetyt ydinsyyt antavat viitett{\"a} siit{\"a}, ett{\"a} valitulla kasvutavalla ei ole vaikutusta ydinsyihin ja siten tiedon jakamisen haasteiden suhteen yrityskasvua voidaan tarkastella yhten{\"a} ilmi{\"o}n{\"a}.",
author = "Marianne Kukko",
note = "Awarding institution:Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology<br/>Submitter:Submitted by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-10-10T13:49:22Z No. of bitstreams: 1 kukko.pdf: 3941120 bytes, checksum: dc09d92a494adeb509292c1ea2bac1dc (MD5)<br/>Submitter:Approved for entry into archive by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-10-11T06:58:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 kukko.pdf: 3941120 bytes, checksum: dc09d92a494adeb509292c1ea2bac1dc (MD5)<br/>Submitter:Made available in DSpace on 2013-10-11T06:58:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 kukko.pdf: 3941120 bytes, checksum: dc09d92a494adeb509292c1ea2bac1dc (MD5)",
year = "2013",
month = "10",
day = "25",
language = "English",
isbn = "978-952-15-3151-4",
series = "Tampere University of Technology. Publication",
publisher = "Tampere University of Technology",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business

AU - Kukko, Marianne

N1 - Awarding institution:Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology<br/>Submitter:Submitted by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-10-10T13:49:22Z No. of bitstreams: 1 kukko.pdf: 3941120 bytes, checksum: dc09d92a494adeb509292c1ea2bac1dc (MD5)<br/>Submitter:Approved for entry into archive by Kaisa Kulkki (kaisa.kulkki@tut.fi) on 2013-10-11T06:58:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 kukko.pdf: 3941120 bytes, checksum: dc09d92a494adeb509292c1ea2bac1dc (MD5)<br/>Submitter:Made available in DSpace on 2013-10-11T06:58:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 kukko.pdf: 3941120 bytes, checksum: dc09d92a494adeb509292c1ea2bac1dc (MD5)

PY - 2013/10/25

Y1 - 2013/10/25

N2 - Tietämyksenhallinta on kiinnostanut niin tutkijoita kuin yritysedustajia jo muutaman vuosikymmenen ajan. Monet akateemiset tutkimukset ovat keskittyneet alan keskeisen käsitteistön määrittelyn, mikä osaltaan tukee myös tietämyksenhallinnan soveltamista käytäntöön. Kuitenkin tietämyksenhallinnan parissa on vielä paljon tutkittavaa ja kehitettävää ja etenkin empiiristen tutkimusten tarvetta on korostettu. Tietämyksenhallinta on esitetty myös yhtenä keinona tukea yritysten kasvua, asiaa mikä on niin monien yksittäisten yritysten kuin monien kansantalouksienkin kiinnostuksen kohteena. Tietämyksenhallinnassa tiedon jakamisella on esitetty olevan keskeinen rooli. Tiedon jakamisen on todettu olevan jopa perusta ja lähtökohta muille tietämyksenhallinnan toiminnoille. Kuitenkin tiedon jakamisen on todettu olevan usein haasteellista. Tiedon jakamista haastaviin tekijöihin pureutuvan tutkimusten tarvetta onkin korostettu, tiedon jakamista mahdollistaviin tekijöihin keskittyvien tutkimusten ollessa korostuneessa roolissa. Siten tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan tiedon jakamista haastavia seikkoja erityisessä, yrityskasvun, kontekstissa. Ohjelmistoala on ala, missä tiedolla ja innovatiivisuudella on merkittävä rooli kilpailukyvyn saavuttamisessa ja missä kasvu on tyypillistä. Nämä seikat tekivät ohjelmistoalasta mielenkiintoisen ja hedelmällisen kontekstin tutkia yrityskasvuun liittyviä tiedon jakamisen haasteita. Näiden elementtien kautta tämän tutkimuksen tavoitteeksi muodostui: lisätä ymmärrystä tiedon jakamisen haasteista yrityskasvussa ohjelmistoalalla. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Aiempaan kirjallisuuteen perustuen luotiin pohja ilmiön tutkimiseksi empiirisesti. Niin tietämyksenhallinnan, yrityskasvun kuin ohjelmistoalan kirjallisuuteen perehdyttiin. Tietämyksenhallinnan kirjallisuuden pohjalta tunnistettiin tiedon jakamisen esteitä. Yrityskasvun kirjallisuutta hyödynnettiin yrityskasvun ymmärtämiseen eri kasvustrategioiden kautta. Ohjelmistoalan kirjallisuutta puolestaan käytettiin tutkimuksen kontekstin ymmärtämiseksi. Tutkimuksen aikana toteutettiin kolme empiiristä tapaustutkimusta, joista kukin edusti yhtä kolmesta tunnistetusta kasvustrategiasta. Nämä yksittäiset tapaukset loivat myös pohjan tapausten vertailulle. Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostivat teemahaastattelut. Täydentävää aineistoa, kuten kohdeorganisaatioiden vuosikertomuksia, käytettiin taustatiedon saamiseksi. Aineisto analysoitiin laadullisesti, sisältäen myös tapausten vertailevan analyysin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon jakaminen on haasteellista ohjelmistoalalla toimivissa kasvuyrityksissä. Tutkimuksen kohteina olleista kasvuyrityksistä löytyi suuri määrä yksittäisiä tiedon jakamista estäviä tekijöitä, joista suuri osa oli samoja riippumatta yrityksen kasvustrategiasta. Kaikista mielenkiintoisin löydös kuitenkin oli, että näiden yksittäisten tiedon jakamisen esteiden taustalta löytyi kolme ydinsyytä (engl. root causes), mitkä kaikki esiintyivät tutkimuksen kolmessa eri kasvustrategiaa edustavassa tapauksessa. Näiksi ydinsyiksi tunnistettiin aika, johdon rooli ja toiminta sekä toisilleen tuntemattomien henkilöiden työskentely yhdessä. Tutkimuksen kontribuutio oli ymmärryksen lisääminen tiedon jakamisen haasteista erityisessä, yrityskasvun, kontekstissa. Tutkimus antoi vahvistusta, että aiemmassa kirjallisuudessa tunnistetut yksittäiset tiedonjakamisen esteet ovat pitkälti löydettävissä myös kasvuyrityksissä, jotka toimivat ohjelmistoalalla. Tiedon jakamisen kirjallisuuteen tutkimus toi myös lisätietoa tunnistamalla ydinsyyt yksittäisten tiedon jakamisen esteiden taustalla. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaankin, että yksittäisiin tiedon jakamisen esteisiin keskittymisen sijaan kasvuyrityksissä voimavarat suunnattaisiin tunnistettujen tiedon jakamisen haasteiden ydinsyihin ja niiden poistamiseen. Yrityskasvun kirjallisuuteen tutkimus toi uutta tietämyksenhallinnan näkökulmaa. Vaikka joitain eroja yksittäisissä tiedon jakamisen esteissä eri kasvustrategiaa noudattavien yritysten välillä löytyi, kaikista tapauksista löydetyt ydinsyyt antavat viitettä siitä, että valitulla kasvutavalla ei ole vaikutusta ydinsyihin ja siten tiedon jakamisen haasteiden suhteen yrityskasvua voidaan tarkastella yhtenä ilmiönä.

AB - Tietämyksenhallinta on kiinnostanut niin tutkijoita kuin yritysedustajia jo muutaman vuosikymmenen ajan. Monet akateemiset tutkimukset ovat keskittyneet alan keskeisen käsitteistön määrittelyn, mikä osaltaan tukee myös tietämyksenhallinnan soveltamista käytäntöön. Kuitenkin tietämyksenhallinnan parissa on vielä paljon tutkittavaa ja kehitettävää ja etenkin empiiristen tutkimusten tarvetta on korostettu. Tietämyksenhallinta on esitetty myös yhtenä keinona tukea yritysten kasvua, asiaa mikä on niin monien yksittäisten yritysten kuin monien kansantalouksienkin kiinnostuksen kohteena. Tietämyksenhallinnassa tiedon jakamisella on esitetty olevan keskeinen rooli. Tiedon jakamisen on todettu olevan jopa perusta ja lähtökohta muille tietämyksenhallinnan toiminnoille. Kuitenkin tiedon jakamisen on todettu olevan usein haasteellista. Tiedon jakamista haastaviin tekijöihin pureutuvan tutkimusten tarvetta onkin korostettu, tiedon jakamista mahdollistaviin tekijöihin keskittyvien tutkimusten ollessa korostuneessa roolissa. Siten tämä tutkimus keskittyi tarkastelemaan tiedon jakamista haastavia seikkoja erityisessä, yrityskasvun, kontekstissa. Ohjelmistoala on ala, missä tiedolla ja innovatiivisuudella on merkittävä rooli kilpailukyvyn saavuttamisessa ja missä kasvu on tyypillistä. Nämä seikat tekivät ohjelmistoalasta mielenkiintoisen ja hedelmällisen kontekstin tutkia yrityskasvuun liittyviä tiedon jakamisen haasteita. Näiden elementtien kautta tämän tutkimuksen tavoitteeksi muodostui: lisätä ymmärrystä tiedon jakamisen haasteista yrityskasvussa ohjelmistoalalla. Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Aiempaan kirjallisuuteen perustuen luotiin pohja ilmiön tutkimiseksi empiirisesti. Niin tietämyksenhallinnan, yrityskasvun kuin ohjelmistoalan kirjallisuuteen perehdyttiin. Tietämyksenhallinnan kirjallisuuden pohjalta tunnistettiin tiedon jakamisen esteitä. Yrityskasvun kirjallisuutta hyödynnettiin yrityskasvun ymmärtämiseen eri kasvustrategioiden kautta. Ohjelmistoalan kirjallisuutta puolestaan käytettiin tutkimuksen kontekstin ymmärtämiseksi. Tutkimuksen aikana toteutettiin kolme empiiristä tapaustutkimusta, joista kukin edusti yhtä kolmesta tunnistetusta kasvustrategiasta. Nämä yksittäiset tapaukset loivat myös pohjan tapausten vertailulle. Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostivat teemahaastattelut. Täydentävää aineistoa, kuten kohdeorganisaatioiden vuosikertomuksia, käytettiin taustatiedon saamiseksi. Aineisto analysoitiin laadullisesti, sisältäen myös tapausten vertailevan analyysin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedon jakaminen on haasteellista ohjelmistoalalla toimivissa kasvuyrityksissä. Tutkimuksen kohteina olleista kasvuyrityksistä löytyi suuri määrä yksittäisiä tiedon jakamista estäviä tekijöitä, joista suuri osa oli samoja riippumatta yrityksen kasvustrategiasta. Kaikista mielenkiintoisin löydös kuitenkin oli, että näiden yksittäisten tiedon jakamisen esteiden taustalta löytyi kolme ydinsyytä (engl. root causes), mitkä kaikki esiintyivät tutkimuksen kolmessa eri kasvustrategiaa edustavassa tapauksessa. Näiksi ydinsyiksi tunnistettiin aika, johdon rooli ja toiminta sekä toisilleen tuntemattomien henkilöiden työskentely yhdessä. Tutkimuksen kontribuutio oli ymmärryksen lisääminen tiedon jakamisen haasteista erityisessä, yrityskasvun, kontekstissa. Tutkimus antoi vahvistusta, että aiemmassa kirjallisuudessa tunnistetut yksittäiset tiedonjakamisen esteet ovat pitkälti löydettävissä myös kasvuyrityksissä, jotka toimivat ohjelmistoalalla. Tiedon jakamisen kirjallisuuteen tutkimus toi myös lisätietoa tunnistamalla ydinsyyt yksittäisten tiedon jakamisen esteiden taustalla. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaankin, että yksittäisiin tiedon jakamisen esteisiin keskittymisen sijaan kasvuyrityksissä voimavarat suunnattaisiin tunnistettujen tiedon jakamisen haasteiden ydinsyihin ja niiden poistamiseen. Yrityskasvun kirjallisuuteen tutkimus toi uutta tietämyksenhallinnan näkökulmaa. Vaikka joitain eroja yksittäisissä tiedon jakamisen esteissä eri kasvustrategiaa noudattavien yritysten välillä löytyi, kaikista tapauksista löydetyt ydinsyyt antavat viitettä siitä, että valitulla kasvutavalla ei ole vaikutusta ydinsyihin ja siten tiedon jakamisen haasteiden suhteen yrityskasvua voidaan tarkastella yhtenä ilmiönä.

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-3151-4

T3 - Tampere University of Technology. Publication

BT - Knowledge-Sharing Challenges in Company Growth: A Comparative Case Study from the Software Business

PB - Tampere University of Technology

ER -