TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Lämmitystapojen kehitys 2000-2012. Aineistoselvitys

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos
Sivumäärä64
ISBN (elektroninen)978-952-15-2857-6
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Vuosikerta10
ISSN (painettu)1797-8904

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia eri lähteiden avulla Suomen rakennuskannan lämmitysjärjestelmävalintoja ja niiden kehittymistä. Toteutunutta kehitystä tarkasteltiin aika-välillä 2000-2012. Valintojen kehittymistä tulevaisuudessa tarkasteltiin niiltä osin, mistä on lähdetietoja käytettävissä. Samalla tarkasteltiin eri lähteiden välisiä eroja ja niiden mahdollisia syitä. Tarkastelun pääpaino on Suomen pientalokannassa johtuen pientaloissa käytettävien lämmitysjärjestelmien lukuisista vaihtoehdoista.

Lähes kaikki suuret rakennukset liittyvät kaukolämpöön, jos se on mahdollista. Pienissä rakennuksissa riippumatta niiden käyttötarkoitusluokituksesta valitaan muitakin lämmitystapoja kuin kaukolämpö. Lämmitystapavalintoihin vaikuttavat siis voimakkaimmin rakennuksen sijainti ja koko (energian kulutusmäärä).

Selvimmät löydetyt trendit lämmitystapojen kehityksestä Suomen rakennuskannassa ovat öljylämmityksen nopea vähentyminen ja maalämpöpumppujen suosion voimakas kasvu. Tarkastelun mukaan näyttää siltä, että Suomen pientalokannassa öljylämmittäminen nykyisellä luopumistahdilla voisi muodostua hyvin vähäiseksi vuoden 2028 loppuun mennessä. Myös sähkölämmityksen suosio on ollut laskussa Suomen pientalojen uudistuotannossa, vaikka se onkin edelleen suosituin valinta pientalon päälämmitysjärjestelmäksi. Uudet 1.7.2012 voimaan tulevat energiamääräykset voivat vähentää oleellisesti sähkölämmityksen määrää uudistuotannossa. Tulevaisuudessa pientalojen sähkö-lämmitystä tullaan korvaamaan erilaisilla lämpöpumppu- ja hybridiratkaisuilla. Puun käytön osuus lämmityksestä on pysynyt likimain samansuuruisena viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä ei ole myöskään näköpiirissä, että sen suosio tulisi voimakkaasti nousemaan lähitulevaisuudessa.

Aineistojen avulla on esitetty myös lyhyesti, kuinka pientalon koko vaikuttaa lämmitys-järjestelmän valintaan. Tällä tarkastelulla on vahvistettu käsitystä, että puu- ja sähkö-lämmitteiset talot ovat pienempiä kuin maalämmöllä ja kaukolämmöllä lämmitetyt talot.

Tutkimuksessa käytetyt pääaineistot ovat Tilastokeskuksen rakennuskanta- ja uudistuotantotilastot sekä Tilastokeskuksen julkaisema energiatilasto. Uutena asiana vuoden 2012 energiatilastoon on lisätty tietoa asuinrakennusten lisälämmityslaitteiden ja esimerkiksi saunojen energiankulutuksesta. Rakennuskanta- ja uudistuotantotilastot on jaettu tarkastelua varten kahteen osaan: kaupunkimaisiin kuntiin sekä maaseutumaisiin kuntiin ja taajamiin. Jako on tehty, jotta nähdään karkeasti, kuinka yhdyskuntarakenne, eli käytännössä kaukolämmön saatavuus, vaikuttaa rakennuskannan lämmitysjärjestelmäjakaumiin. Jako on tehty myös siksi, että lämmitystapajakaumien kehittymistä on helpompi arvioida erikseen alueilla, joissa kaukolämpö on mahdollinen ja erikseen alueilla, joilla kaukolämpöä ei ole saatavilla.

Pääaineistojen lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu myös muita lämmitystapaselvityksiä. Kaukolämmön kehityksen mahdollisia suuntalinjoja on selvitetty käyttäen apuna raporttia Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa (Pöyry 2011). Puun käytöstä rakennusten lämmityksessä on saatu lisätietoa Itä-Suomen yliopiston tekemistä selvityksistä. Lämmityskorjaajien valinnoista on saatu tietoa Rakennustutkimus RTS Oy:n julkaisemasta Asuntokorjaaja-julkaisusta.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla