TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

"Mielimatka on ollut mieluisa matka": Yhdistelmäkuntoutus vs. perinteinen Silmu-kuntoutus mielenterveysongelmiin ja asiakkaiden kokemukset yhdistelmäkuntoutuksesta

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
OtsikkoKokemuksia etäkuntoutuksesta
AlaotsikkoKelan etäkuntoutushankkeen tuloksia
ToimittajatAnna-Liisa Salminen, Sinikka Hiekkala
KustantajaKela
Sivut228-250
ISBN (elektroninen)978-952-284-067-7
ISBN (painettu)978-952-284-066-0
TilaJulkaistu - 10 kesäkuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiD2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumistera­piamenetelmiin perustuvan yhdistelmämallin eli verkko-ohjelmasta ja kolmesta ryhmämuotoisesta kuntoutusjaksosta koostuvan kuntoutuksen vaikuttavuutta asiakkaiden mielenterveysoireiluun verrattuna Kelan Silmu-mielenterveyskun­toutukseen. Asiakkaat rekrytoitiin lehti-ilmoituksilla kesällä 2017. Tutkimus toteutettiin vuosien 2017–2019 aikana satunnaistetussa kontrolloidussa asetel­massa vertaamalla yhdistelmäkuntoutusryhmää (n = 32) ja perinteistä Silmu-kun­toutusryhmää (n = 27). Yhdistelmäkuntoutusryhmä sai 12 kuukauden kuntoutuk­sen, johon sisältyi 3 x 2 päivän lähijaksot Peurunka oy:n kuntoutuspalveluissa sekä verkko-ohjelman ensimmäisen lähijakson päätteeksi. Silmu-kuntoutujat saivat 12 kuukauden kuluessa Silmu-kuntoutuksen mukaiset 3 x 5 päivän lähijaksot Peu­runka oy:n kuntoutuspalveluissa. Asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia arvioitiin itsearviointimittareilla lähijaksoilla tutkimuksen alussa, 6 kuukauden välimittauk­sissa sekä 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen alusta. Ryhmien muutoksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kuntoutusmallien välillä. Tulokset osoitti­vat, että yhdistelmäkuntoutus ja Silmukuntoutus vähensivät psyykkisiä ja fyysisiä sekä masennus- ja ahdistusoireita ja työuupumusta, paransivat elämänlaatua ja hyvinvointia sekä lisäsivät psykologista joustavuutta. Yhdistelmäkuntoutusmalliin kuuluvat asiakkaat sitoutuivat etäkuntoutukseen erittäin hyvin ja raportoivat hyö­tyneensä kuntoutuksesta. Yhdistelmäkuntoutusta voidaan suositella vaihtoehtona perinteiselle Silmu-kuntoutukselle.

Tutkimusalat