TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Sivumäärä207
ISBN (elektroninen)978-952-15-3010-4
ISBN (painettu)978-952-15-3009-8
TilaJulkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Vuosikerta7
ISSN (painettu)2242-4598

Tiivistelmä

Tutkimusjulkaisussa etsitään modulaariseen monikerrosrakentamiseen sisältyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan monipuolistaa nykyistä asuinrakennustypologiaa sekä kehittää vetovoimaisia, joustavia ja asukaslähtöisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja.

Modulaarinen rakentaminen tapahtuu tehdasolosuhteissa, jolloin pyritään hyödyntämään teolliseen valmistukseen ja sarjatuotantoon liittyviä tehokkuusetuja. Tutkimus osoittaa standardoitujen moduulien teolliseen sarjatuotantoon sisältyvän potentiaalin tuottaa asukaslähtöistä ja monimuotoista arkkitehtuuria. Sarjatuotanto voidaan toteuttaa myös sarjaräätälöintinä, jossa osa moduulien piirteistä vaihtelevat moduulista toiseen, mutta tietyt piirteet ovat samat. Sarjaräätälöitävien vakiomoduulien avulla voidaan luoda pienessä mittakaavassa yksilöllistyviin asumistarpeisiin varioituvia asuntoja ja suuressa mittakaavassa erilaisten rakennuspaikkojen mukaan varioituvia rakennustyyppejä. Toistettavuudesta saadaan kustannussäästöjä. Modulaarisella rakentamisella on siten potentiaalia luoda samassa hintaluokassa erilaisia asumisen vaihtoehtoja, joka myös minimoi erilaistuvan asumisen mahdollisia haittapuolia.

Tutkimusprosessissa kirjallisuuskatsaukseen perustuva teoreettinen pohdinta ja modulaarisen asuntorakentamisen ratkaisumallien kehittämiseen pyrkivä suunnittelutyö ovat vuorotelleet. Kokeellisten talotypologiatutkielmien ja asuntoratkaisuiden suunnittelua varten muodostettiin modulaarinen järjestelmä. Tämän hetkisen modulaarisen rakentamisen valmistus- ja myyntiteknisistä syistä tutkimuksen modulaarisessa järjestelmässä rajoitutaan pääosin monitahokkaisiin, joiden leikkaus- ja pohjamuoto on suorakaide. Modulaarisen järjestelmän tarkoituksena ei ole esittää yhtä oikeaa modulaarista mittamaailmaa tai moduulimallistoa, vaan osoittaa yhden esimerkin avulla, mitä mahdollisuuksia tai haasteita modulaariseen asuntorakentamiseen sisältyy.

Tutkimuksessa etsittiin moduulirakentamisen lainalaisuuksiin sopivia tapoja vastata asumisen muutos- ja tulevaisuusnäkymiin. Niin väestörakenteen, ajankäytön kuin elämän- ja asumistapojen muutoksetkin korostavat monipuolisemman asumisen vaihtoehtojen merkitystä tulevaisuudessa. Siksi taustalla vaikuttavana suunnittelustrategiana on kaupunkimaisen monikerrosrakentamisen talotypologian monimuotoistaminen.

Moduulirakentaminen tekee mahdolliseksi ainakin toistaiseksi vain vähän käytetyt massoitteluratkaisut monikerrosrakentamisessa. Pienimittakaavaisista moduuleista koostuva rakentaminen tarjoaa runsaasti muodonannollisia mahdollisuuksia asuinympäristöihin, jossa yksityinen ja julkinen tila liukuvat toistensa lomaan huokoisten puoliyksityisten ja -julkisten tilojen kautta. Parhaimmillaan puolijulkisessa tilassa tapahtuvat heikot sosiaaliset kontaktit monipuolistavat asumisen kokemuksellista sisältöä.

Suomalaisen yhteiskunnan demografisten muutosten sekä asuntokuntien määrään ja kokoon liittyvien muutosten vuoksi modulaarisen rakentamisen typologiakirjastossa keskitytään muunneltavien asuntokokonaisuuksien mahdollisuuksiin. Kuljetusmitat rajaavat moduulien maksimikoon niin, että modulaarinen rakentaminen pystyy vastaamaan erityisen hyvin pienten asuntokuntien suuren määrän aiheuttamaan pienasuntojen tarpeeseen. Typologiatutkielmissa luodaan ratkaisuja, joissa isommat asunnot koostuvat monista yksittäisistä moduuleista. Näitä yksittäisiä moduuleja voi useissa tapauksissa yhdistellä tarpeen mukaan eri kokonaisuuksiksi: useiksi pienasunnoiksi tai yhdeksi perheasunnoksi. Asunnon laajenemisen ja kutistumisen mahdollistama jousto ei pyri vastaamaan niinkään yhden yksilön, asukkaan tai perheen elämäntilanteen muutoksiin, vaan asumisen tapojen ja asuntokuntien koon vaihteluun pitkällä aikaulottuvuudella.

Modulaarisen rakentamisen tapaan keskittyvässä asuntosuunnittelussa tulee ottaa huomioon asukkaiden tarpeet mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta modulaarinen rakentaminen voi vastata tulevaisuuden asuntorakentamisen moniin haasteisiin. Tavoitteena on ollut kehittää sekä nykyajan asuntorakentamista vastaavia että tulevaisuuden asuntorakentamisen kannalta relevantteja uusia ratkaisuja.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla