TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Monikäyttöinen koulu: Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Sivumäärä76
ISBN (elektroninen)978-952-15-3963-3
TilaJulkaistu - 7 kesäkuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Julkaisusarja

Nimi Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta30
ISSN (painettu)2489-429X

Tiivistelmä

Tämä diplomityö käsittelee koulurakennuksen monikäyttöisyyttä eri näkökulmista. Työssä tutkitaan, kuinka monipuolisen käytön mahdollistaminen ja joustavat tilaratkaisut voivat tehostaa rakennuksen käyttöä ja toimia sitä kautta uutena ekologisena näkökulmana koulusuunnittelulle. Työ keskittyy tilan käyttötehokkuuden parantamiseen monikäyttöisyyden keinoin.

Toinen merkittävä lähtökohta työlle on uusi 1.8.2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma, joka korostaa oppilasta aktiivisena toimijana. Uusi opetussuunnitelma vaatii tiloilta pedagogista joustavuutta ja monikäyttöisyyttä mahdollistamaan erilaisia muuttuvia opetus- ja oppimismenetelmiä. Työssä käsitellään opetussuunnitelman tilallisia tavoitteita ja pohditaan tilasuunnittelun vaikutusta ekologisuuteen.

Työ koostuu kirjallisesta osiosta, jota selvennetään kaavioiden avulla. Monikäyttöisyyttä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: rakennustasolla käyttäjien ja toimintojen tasolla sekä tilasuunnittelun näkökulmasta. Monikäyttöisyyteen keskitytään rakennustasolla kartoittamalla usean eri käyttäjän tarpeisiin soveltuvan koulun ominaisuuksia, kuten käytön vyöhykkeistämistä sekä tilaohjelman joustavuutta, joita havainnollistetaan tekstin lomassa konkreettisen, pohdintojen myötä syntyneen esimerkkisuunnitelman avulla. Tilojen tasolla monikäyttöisyyteen paneudutaan esittelemällä asuntosuunnittelussa tutkittuja joustavuuden keinoja, joita sovelletaan koulurakentamiseen. Lopuksi esitetään tarkemmin Vartiosaareen sijoittuva esimerkkisuunnitelma monikäyttöisestä koulusta.

Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) vetämää Tekes-rahoitteista COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Työ sisältyy työpakettiin Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus energiatehokkuuteen, josta vastaa TTY:n Arkkitehtuurin laboratorio. Työpaketin tavoitteina on kartoittaa nykyisiä ja tulevaisuuden energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja sekä kehittää ohjausmalli energiatehokkuuteen vaikuttavien arkkitehtuurin ominaisuuksien ohjeistukseen ja vertailuun.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla