TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013)

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Standard

Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013). / Nokelainen, Tomi (Toimittaja).

Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2013. 82 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste; Vuosikerta 1).

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Harvard

Nokelainen, T (Toimittaja) 2013, Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013). Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste, Vuosikerta. 1, Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, Tampere.

APA

Nokelainen, T. (Toimittaja) (2013). Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013). (Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste; Vuosikerta 1). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos.

Vancouver

Nokelainen T, (ed.). Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2013. 82 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste).

Author

Nokelainen, Tomi (Toimittaja). / Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013). Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2013. 82 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste).

Bibtex - Lataa

@book{dd2e0776809645738ce7bcd522b31ac8,
title = "Nelj{\"a} strategisen johtamisen teoreettista perspektiivi{\"a}. Teoriak{\"a}sikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja k{\"a}yt{\"a}nt{\"o} (2013)",
abstract = "T{\"a}m{\"a} on teoriak{\"a}sikirja Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolle TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}, joka on j{\"a}rjestetty kev{\"a}tlukukaudella 2013. K{\"a}sikirja on kooste, joka k{\"a}sitt{\"a}{\"a} nelj{\"a} opintojaksolle osallistujien ryhm{\"a}t{\"o}in{\"a} laatimaa harjoitusty{\"o}t{\"a}. Kukin harjoitusty{\"o} k{\"a}sittelee yht{\"a} opintojaksolla tarkasteltavaa teoreettista perspektiivi{\"a}. N{\"a}m{\"a} perspektiivit ja niit{\"a} k{\"a}sittelevien harjoitust{\"o}iden laatijat ovat seuraavat. (Ryhm{\"a}t ovat opintojakson sis{\"a}isess{\"a} numeroj{\"a}rjestyksess{\"a} ja laatijoiden nimet ryhmitt{\"a}in aakkosj{\"a}rjestyksess{\"a} sukunimen perusteella.) 1. Kognitiivinen perspektiivi (cognitive view): Petteri Baumgartner, Heidi Olkinuora, Teemu Siren ja Karoliina Tuominen 2. Kilpailudynaaminen perspektiivi (competitive dynamics view): Lauri Jaakkola, Miika J{\"a}rvinen, Juha Matala-aho ja Tuure Visap{\"a}{\"a} 3. Evolution{\"a}{\"a}rinen perspektiivi (evolutionary view): Jenni Hypp{\"o}l{\"a}, Petri Iso-J{\"a}rvenp{\"a}{\"a} ja Matti Kivim{\"a}ki 4. Resurssipohjainen perspektiivi (resource-based view): Tom Leskinen, Samppa Savonen ja Jukka Sippola Kognitiivinen perspektiivi keskittyy nimens{\"a} mukaisesti eritoten keskeisten strategisten p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekij{\"o}iden kognitiivisiin prosesseihin ja pyrkii n{\"a}in selitt{\"a}m{\"a}{\"a}n, miksi he (organisaatiotaan edustaessaan tai sen valtuuttamana toimiessaan) p{\"a}{\"a}tyv{\"a}t niihin p{\"a}{\"a}t{\"o}ksiin, joihin he p{\"a}{\"a}tyv{\"a}t. Kognitiivisessa perspektiiviss{\"a} keskeisi{\"a} n{\"a}k{\"o}kohtia ovat p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekij{\"o}iden suorittama havainnointi, informaation vastaanottaminen ja valikointi, valitun informaation tulkinta ja tehtyjen tulkintojen perusteella toimiminen tai toimimatta j{\"a}tt{\"a}minen. Kognitiivinen perspektiivi voidaan laajentaa my{\"o}s koskemaan muita organisaation j{\"a}seni{\"a} tai koko organisaatiota kollektiivisena p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekij{\"a}n{\"a}. Kilpailudynaaminen perspektiivi puolestaan k{\"a}sitteellist{\"a}{\"a} kilpailutilanteessa olevien organisaatioiden v{\"a}lisen kilpailun konkreettisten toimenpiteiden vaihtona. Keskeisi{\"a} tarkastelukohteita ovat siis tarkasteltavien organisaatioiden suorittamat yksitt{\"a}iset toimenpiteet, niiden kehittyminen yli ajan (organisaatioiden v{\"a}linen toimintadynamiikka) sek{\"a} organisaatioiden aggregaattitason toimintaprofiilit erilaisilla ajanjaksoilla. Lis{\"a}ksi kilpailudynaaminen perspektiivi on kiinnostunut niist{\"a} organisatorisista ja kognitiivisistakin prosesseista, jotka saavat aikaan ne toimenpiteet, jotka organisaatiot lopulta tulevat toimeenpanneeksi, vaikkei tarkastelu ulotukaan niin hienojakoiseksi kuin kognitiivisessa perspektiiviss{\"a}. Evolution{\"a}{\"a}rinen perspektiivi hakee k{\"a}sitteellist{\"a} ja teoreettista pohjaa evoluutiobiologiasta ja biologisesta populaatioekologiasta. Se tarkastelee organisaatioiden toimintaa et{\"a}{\"a}mm{\"a}lt{\"a}, usein populaatiotasolla kuten esimerkiksi toimialalla. Niin ik{\"a}{\"a}n evolution{\"a}{\"a}risen perspektiivin ajallinen tarkasteluhorisontti on usemmiten selv{\"a}sti pidempi kuin kahden edell{\"a} mainitun perspektiivin tapauksessa. Evolution{\"a}{\"a}riselle perspektiiville ominaista on l{\"a}ht{\"o}kohtainen skeptisyys organisaatioiden kykyyn mukautua niiden toimintaymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} tapahtuviin muutoksiin, eritoten suuriin. Er{\"a}s keskeisist{\"a} k{\"a}sitteist{\"a} evolution{\"a}{\"a}risess{\"a} perspektiiviss{\"a} on inertia, rakenteellinen hitaus(momentti), joka yht{\"a}{\"a}lt{\"a} on stabiilissa toimintaymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} organisaatiolle eduksi mutta toisaalta muuttuvassa toimintaymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} vastustaa organisatorisia muutoksia. Resurssipohjainen perspektiivi puolestaan k{\"a}sitteellist{\"a}{\"a} organisaation kokoelmaksi resursseja, joiden ominaispiirteiden perusteella pit{\"a}isi olla selitett{\"a}viss{\"a} organisaatioiden – kuten esimerkiksi ja eritoten kesken{\"a}{\"a}n kilpailevien yritysten – erot menestyneisyydess{\"a}. T{\"a}t{\"a} kirjoitettaessa resurssipohjainen perspektiivi edustaa opintojaksolla k{\"a}sitelt{\"a}vist{\"a} perspektiiveist{\"a} eniten strategisen johtamisen tutkimuksen valtavirtaa. T{\"a}st{\"a} huolimatta – ja ehk{\"a}p{\"a} siit{\"a} johtuenkin – resurssipohjaista perspektiivi{\"a} kohtaan on esitetty kritiikki{\"a}, jonka my{\"o}t{\"a} perspektiivi{\"a} on pyritty kehitt{\"a}m{\"a}{\"a}n edelleen esimerkiksi dynaamisten kyvykkyyksien ja verkostomaisten asetelmien suuntaan. T{\"a}m{\"a}n teoriak{\"a}sikirjan varsinaiset p{\"a}{\"a}luvut k{\"a}sitt{\"a}v{\"a}t ty{\"o}t esiintyv{\"a}t siin{\"a} kirjoitusasussa (ml. kuviot), jossa ne on allekirjoittaneelle toimitettu. Poikkeuksen t{\"a}h{\"a}n muodostavat sivunasetteluun tehdyt yhdenmukaistukset (mm. kirjasinlaji ja riviv{\"a}lit) ja er{\"a}{\"a}t merkinn{\"a}lliset yhdenmukaistukset (esim. kaikki kuvalliset esitykset on otsikoitu ”kuvio”). Lis{\"a}ksi t{\"o}iden sis{\"a}iset viittaukset kuvioihin ja (ala)lukuihin on muutettu vastaamaan t{\"a}m{\"a}n k{\"a}sikirjan lukujen numerointia. T{\"a}m{\"a}n k{\"a}sikirjan tarkoitus on kahtalainen. Ensinn{\"a}kin k{\"a}sikirjan on tarkoitus toimia teoriakoosteena opintojakson k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n osuuden ty{\"o}skentelyss{\"a}. T{\"a}ss{\"a} osuudessa ryhm{\"a}t tarkastelevat valitsemansa yrityksen toimintaa kymmenen kuluneen vuoden aikana ja pyrkiv{\"a}t eri teoreettisista perspektiiveist{\"a} selitt{\"a}m{\"a}{\"a}n mm. miksi yritys on toiminut juuri siten kuin se on tullut toimineeksi. Toiseksi k{\"a}sikirjan on tarkoitus toimia opintojaksolle osallistujille tiiviin{\"a} esityksen{\"a} opintojakson keskeisimm{\"a}st{\"a} teoreettisesta sis{\"a}ll{\"o}st{\"a} my{\"o}hemmiss{\"a} opinnoissa tai ty{\"o}el{\"a}m{\"a}ss{\"a}.",
editor = "Tomi Nokelainen",
note = "Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29",
year = "2013",
language = "Suomi",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013)

A2 - Nokelainen, Tomi

N1 - Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Tämä on teoriakäsikirja Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolle TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, joka on järjestetty kevätlukukaudella 2013. Käsikirja on kooste, joka käsittää neljä opintojaksolle osallistujien ryhmätöinä laatimaa harjoitustyötä. Kukin harjoitustyö käsittelee yhtä opintojaksolla tarkasteltavaa teoreettista perspektiiviä. Nämä perspektiivit ja niitä käsittelevien harjoitustöiden laatijat ovat seuraavat. (Ryhmät ovat opintojakson sisäisessä numerojärjestyksessä ja laatijoiden nimet ryhmittäin aakkosjärjestyksessä sukunimen perusteella.) 1. Kognitiivinen perspektiivi (cognitive view): Petteri Baumgartner, Heidi Olkinuora, Teemu Siren ja Karoliina Tuominen 2. Kilpailudynaaminen perspektiivi (competitive dynamics view): Lauri Jaakkola, Miika Järvinen, Juha Matala-aho ja Tuure Visapää 3. Evolutionäärinen perspektiivi (evolutionary view): Jenni Hyppölä, Petri Iso-Järvenpää ja Matti Kivimäki 4. Resurssipohjainen perspektiivi (resource-based view): Tom Leskinen, Samppa Savonen ja Jukka Sippola Kognitiivinen perspektiivi keskittyy nimensä mukaisesti eritoten keskeisten strategisten päätöksentekijöiden kognitiivisiin prosesseihin ja pyrkii näin selittämään, miksi he (organisaatiotaan edustaessaan tai sen valtuuttamana toimiessaan) päätyvät niihin päätöksiin, joihin he päätyvät. Kognitiivisessa perspektiivissä keskeisiä näkökohtia ovat päätöksentekijöiden suorittama havainnointi, informaation vastaanottaminen ja valikointi, valitun informaation tulkinta ja tehtyjen tulkintojen perusteella toimiminen tai toimimatta jättäminen. Kognitiivinen perspektiivi voidaan laajentaa myös koskemaan muita organisaation jäseniä tai koko organisaatiota kollektiivisena päätöksentekijänä. Kilpailudynaaminen perspektiivi puolestaan käsitteellistää kilpailutilanteessa olevien organisaatioiden välisen kilpailun konkreettisten toimenpiteiden vaihtona. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat siis tarkasteltavien organisaatioiden suorittamat yksittäiset toimenpiteet, niiden kehittyminen yli ajan (organisaatioiden välinen toimintadynamiikka) sekä organisaatioiden aggregaattitason toimintaprofiilit erilaisilla ajanjaksoilla. Lisäksi kilpailudynaaminen perspektiivi on kiinnostunut niistä organisatorisista ja kognitiivisistakin prosesseista, jotka saavat aikaan ne toimenpiteet, jotka organisaatiot lopulta tulevat toimeenpanneeksi, vaikkei tarkastelu ulotukaan niin hienojakoiseksi kuin kognitiivisessa perspektiivissä. Evolutionäärinen perspektiivi hakee käsitteellistä ja teoreettista pohjaa evoluutiobiologiasta ja biologisesta populaatioekologiasta. Se tarkastelee organisaatioiden toimintaa etäämmältä, usein populaatiotasolla kuten esimerkiksi toimialalla. Niin ikään evolutionäärisen perspektiivin ajallinen tarkasteluhorisontti on usemmiten selvästi pidempi kuin kahden edellä mainitun perspektiivin tapauksessa. Evolutionääriselle perspektiiville ominaista on lähtökohtainen skeptisyys organisaatioiden kykyyn mukautua niiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, eritoten suuriin. Eräs keskeisistä käsitteistä evolutionäärisessä perspektiivissä on inertia, rakenteellinen hitaus(momentti), joka yhtäältä on stabiilissa toimintaympäristössä organisaatiolle eduksi mutta toisaalta muuttuvassa toimintaympäristössä vastustaa organisatorisia muutoksia. Resurssipohjainen perspektiivi puolestaan käsitteellistää organisaation kokoelmaksi resursseja, joiden ominaispiirteiden perusteella pitäisi olla selitettävissä organisaatioiden – kuten esimerkiksi ja eritoten keskenään kilpailevien yritysten – erot menestyneisyydessä. Tätä kirjoitettaessa resurssipohjainen perspektiivi edustaa opintojaksolla käsiteltävistä perspektiiveistä eniten strategisen johtamisen tutkimuksen valtavirtaa. Tästä huolimatta – ja ehkäpä siitä johtuenkin – resurssipohjaista perspektiiviä kohtaan on esitetty kritiikkiä, jonka myötä perspektiiviä on pyritty kehittämään edelleen esimerkiksi dynaamisten kyvykkyyksien ja verkostomaisten asetelmien suuntaan. Tämän teoriakäsikirjan varsinaiset pääluvut käsittävät työt esiintyvät siinä kirjoitusasussa (ml. kuviot), jossa ne on allekirjoittaneelle toimitettu. Poikkeuksen tähän muodostavat sivunasetteluun tehdyt yhdenmukaistukset (mm. kirjasinlaji ja rivivälit) ja eräät merkinnälliset yhdenmukaistukset (esim. kaikki kuvalliset esitykset on otsikoitu ”kuvio”). Lisäksi töiden sisäiset viittaukset kuvioihin ja (ala)lukuihin on muutettu vastaamaan tämän käsikirjan lukujen numerointia. Tämän käsikirjan tarkoitus on kahtalainen. Ensinnäkin käsikirjan on tarkoitus toimia teoriakoosteena opintojakson käytännön osuuden työskentelyssä. Tässä osuudessa ryhmät tarkastelevat valitsemansa yrityksen toimintaa kymmenen kuluneen vuoden aikana ja pyrkivät eri teoreettisista perspektiiveistä selittämään mm. miksi yritys on toiminut juuri siten kuin se on tullut toimineeksi. Toiseksi käsikirjan on tarkoitus toimia opintojaksolle osallistujille tiiviinä esityksenä opintojakson keskeisimmästä teoreettisesta sisällöstä myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

AB - Tämä on teoriakäsikirja Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolle TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, joka on järjestetty kevätlukukaudella 2013. Käsikirja on kooste, joka käsittää neljä opintojaksolle osallistujien ryhmätöinä laatimaa harjoitustyötä. Kukin harjoitustyö käsittelee yhtä opintojaksolla tarkasteltavaa teoreettista perspektiiviä. Nämä perspektiivit ja niitä käsittelevien harjoitustöiden laatijat ovat seuraavat. (Ryhmät ovat opintojakson sisäisessä numerojärjestyksessä ja laatijoiden nimet ryhmittäin aakkosjärjestyksessä sukunimen perusteella.) 1. Kognitiivinen perspektiivi (cognitive view): Petteri Baumgartner, Heidi Olkinuora, Teemu Siren ja Karoliina Tuominen 2. Kilpailudynaaminen perspektiivi (competitive dynamics view): Lauri Jaakkola, Miika Järvinen, Juha Matala-aho ja Tuure Visapää 3. Evolutionäärinen perspektiivi (evolutionary view): Jenni Hyppölä, Petri Iso-Järvenpää ja Matti Kivimäki 4. Resurssipohjainen perspektiivi (resource-based view): Tom Leskinen, Samppa Savonen ja Jukka Sippola Kognitiivinen perspektiivi keskittyy nimensä mukaisesti eritoten keskeisten strategisten päätöksentekijöiden kognitiivisiin prosesseihin ja pyrkii näin selittämään, miksi he (organisaatiotaan edustaessaan tai sen valtuuttamana toimiessaan) päätyvät niihin päätöksiin, joihin he päätyvät. Kognitiivisessa perspektiivissä keskeisiä näkökohtia ovat päätöksentekijöiden suorittama havainnointi, informaation vastaanottaminen ja valikointi, valitun informaation tulkinta ja tehtyjen tulkintojen perusteella toimiminen tai toimimatta jättäminen. Kognitiivinen perspektiivi voidaan laajentaa myös koskemaan muita organisaation jäseniä tai koko organisaatiota kollektiivisena päätöksentekijänä. Kilpailudynaaminen perspektiivi puolestaan käsitteellistää kilpailutilanteessa olevien organisaatioiden välisen kilpailun konkreettisten toimenpiteiden vaihtona. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat siis tarkasteltavien organisaatioiden suorittamat yksittäiset toimenpiteet, niiden kehittyminen yli ajan (organisaatioiden välinen toimintadynamiikka) sekä organisaatioiden aggregaattitason toimintaprofiilit erilaisilla ajanjaksoilla. Lisäksi kilpailudynaaminen perspektiivi on kiinnostunut niistä organisatorisista ja kognitiivisistakin prosesseista, jotka saavat aikaan ne toimenpiteet, jotka organisaatiot lopulta tulevat toimeenpanneeksi, vaikkei tarkastelu ulotukaan niin hienojakoiseksi kuin kognitiivisessa perspektiivissä. Evolutionäärinen perspektiivi hakee käsitteellistä ja teoreettista pohjaa evoluutiobiologiasta ja biologisesta populaatioekologiasta. Se tarkastelee organisaatioiden toimintaa etäämmältä, usein populaatiotasolla kuten esimerkiksi toimialalla. Niin ikään evolutionäärisen perspektiivin ajallinen tarkasteluhorisontti on usemmiten selvästi pidempi kuin kahden edellä mainitun perspektiivin tapauksessa. Evolutionääriselle perspektiiville ominaista on lähtökohtainen skeptisyys organisaatioiden kykyyn mukautua niiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, eritoten suuriin. Eräs keskeisistä käsitteistä evolutionäärisessä perspektiivissä on inertia, rakenteellinen hitaus(momentti), joka yhtäältä on stabiilissa toimintaympäristössä organisaatiolle eduksi mutta toisaalta muuttuvassa toimintaympäristössä vastustaa organisatorisia muutoksia. Resurssipohjainen perspektiivi puolestaan käsitteellistää organisaation kokoelmaksi resursseja, joiden ominaispiirteiden perusteella pitäisi olla selitettävissä organisaatioiden – kuten esimerkiksi ja eritoten keskenään kilpailevien yritysten – erot menestyneisyydessä. Tätä kirjoitettaessa resurssipohjainen perspektiivi edustaa opintojaksolla käsiteltävistä perspektiiveistä eniten strategisen johtamisen tutkimuksen valtavirtaa. Tästä huolimatta – ja ehkäpä siitä johtuenkin – resurssipohjaista perspektiiviä kohtaan on esitetty kritiikkiä, jonka myötä perspektiiviä on pyritty kehittämään edelleen esimerkiksi dynaamisten kyvykkyyksien ja verkostomaisten asetelmien suuntaan. Tämän teoriakäsikirjan varsinaiset pääluvut käsittävät työt esiintyvät siinä kirjoitusasussa (ml. kuviot), jossa ne on allekirjoittaneelle toimitettu. Poikkeuksen tähän muodostavat sivunasetteluun tehdyt yhdenmukaistukset (mm. kirjasinlaji ja rivivälit) ja eräät merkinnälliset yhdenmukaistukset (esim. kaikki kuvalliset esitykset on otsikoitu ”kuvio”). Lisäksi töiden sisäiset viittaukset kuvioihin ja (ala)lukuihin on muutettu vastaamaan tämän käsikirjan lukujen numerointia. Tämän käsikirjan tarkoitus on kahtalainen. Ensinnäkin käsikirjan on tarkoitus toimia teoriakoosteena opintojakson käytännön osuuden työskentelyssä. Tässä osuudessa ryhmät tarkastelevat valitsemansa yrityksen toimintaa kymmenen kuluneen vuoden aikana ja pyrkivät eri teoreettisista perspektiiveistä selittämään mm. miksi yritys on toiminut juuri siten kuin se on tullut toimineeksi. Toiseksi käsikirjan on tarkoitus toimia opintojaksolle osallistujille tiiviinä esityksenä opintojakson keskeisimmästä teoreettisesta sisällöstä myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

M3 - Anthology

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta. Opetusmoniste

BT - Neljä strategisen johtamisen teoreettista perspektiiviä. Teoriakäsikirja kurssille Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö (2013)

PB - Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos

CY - Tampere

ER -