TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia

Tutkimustuotos

Standard

Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia. / Pajarre, Eila; Nokelainen, Sanna; Myllärniemi, Jussi.

Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta, 2014. 26 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti; Nro 1).

Tutkimustuotos

Harvard

Pajarre, E, Nokelainen, S & Myllärniemi, J 2014, Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia. Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti, Nro 1, Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta, Tampere.

APA

Pajarre, E., Nokelainen, S., & Myllärniemi, J. (2014). Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia. (Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti; Nro 1). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta.

Vancouver

Pajarre E, Nokelainen S, Myllärniemi J. Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta, 2014. 26 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti; 1).

Author

Pajarre, Eila ; Nokelainen, Sanna ; Myllärniemi, Jussi. / Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta, 2014. 26 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti; 1).

Bibtex - Lataa

@book{cc093d0bbaa14dc1b78756dd6cd0acae,
title = "Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia",
abstract = "Yliopistojen opetussuunnitelmissa keskityt{\"a}{\"a}n nykyp{\"a}iv{\"a}n{\"a} opetussis{\"a}lt{\"o}jen sijaan oppimistuloksiin. Opiskelijoiden itse kokemaa oppimista ei arvioida. Samanaikaisesti opetuksessa korostuu tekniikan ydinosaamisen lis{\"a}ksi ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n kannalta v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"o}m{\"a}t taidot, kuten esimerkiksi poikkitieteellinen osaaminen, vuorovaikutus, kansainv{\"a}lisyys ja organisaatio-osaaminen sek{\"a} arvot ja asenteet. N{\"a}iden taitojen mittaamiseksi ja tunnistamiseksi Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden ja tiedonhallinnan ja logistiikan laitokset toteuttivat yhdess{\"a} valmiusarviokyselyn TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille. Valmiusarviokyselyn tavoitteena oli selvitt{\"a}{\"a} mit{\"a} tiedollisia ja taidollisia valmiuksia opiskelijat itse kokevat opintojensa aikana saavuttaneensa, miten he kokevat omien taitojensa karttuneen viimeksi kuluneen lukuvuoden aikana ja mit{\"a} he odottavat viel{\"a} j{\"a}ljell{\"a} olevien opintojensa aikana oppivan. Kyselyn pilottiversio toteutettiin helmikuussa 2013. Kysely kohdennettiin kaikille vuonna 2005 tai sen j{\"a}lkeen opintonsa aloittaneille l{\"a}sn{\"a} oleville TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden koulutusohjelmien sek{\"a} kandidaatti- ett{\"a} maisterivaiheen opiskelijoille, joille l{\"a}hetettiin s{\"a}hk{\"o}postitse tiedote kyselyst{\"a}, joka sis{\"a}lsi linkin kysymyslomakkeeseen. Kysely l{\"a}hetettiin yhteens{\"a} 565 opiskelijalle, joista 31 {\%} (175 henkil{\"o}{\"a}) vastasi kyselyyn. Tutkimuksen perusteella tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijat kokivat osaamisensa olevan vahvimmillaan {\"a}idinkieless{\"a}, englannin kieless{\"a} sek{\"a} ryhm{\"a}ty{\"o}skentelytaidoissa. Kehitett{\"a}v{\"a}{\"a} oli eniten ruotsin kieless{\"a} sek{\"a} yleens{\"a} muiden kielten osaamisessa sek{\"a} ohjelmointitaidoissa. Eniten viime vuosina oli kehittynyt taidot liittyen analyyttiseen ajatteluun sek{\"a} esiintymis- ja viestint{\"a}taitoihin. Ruotsin kieli oli sen sijana heikentynyt opiskelun aikana. Ammatillisen osaamisen osalta tulokset noudattavat koulutusohjelmien sis{\"a}lt{\"o}painotuksia. Tietojohtamisen opiskelijat arvioivat ymm{\"a}rryksen tietoj{\"a}rjestelmien liitynn{\"a}st{\"a} liiketoimintaan vahvimmaksi osaamisekseen kun taas tuotantotalouden vastaava oli kokonaisvaltainen yritystoiminnan hahmottaminen. Koulutukselliset tavoitteet opiskelijat kokivat saavuttaneensa hyvin, mit{\"a} korostaa my{\"o}s edell{\"a} mainitut seikat. Vastausten perusteella opintojensa alussa opiskelijoiden oli vaikea hahmottaa, mit{\"a} heille opetetaan ja miksi, mutta mit{\"a} pidemm{\"a}lle opinnot eteniv{\"a}t, sit{\"a} paremmin ymm{\"a}rrettiin my{\"o}s alkuvaiheen opintojen merkitys. Kysely tuotti arvokasta opiskelijoiden kokemuksiin perustuvaa tietoa heid{\"a}n osaamisestaan, osaamisen kehittymisest{\"a} sek{\"a} kehityskohteista koulutukseen liittyen. Kysely havaittiin toimivaksi keinoksi mitata opiskelijoiden osaamista sek{\"a} koulutuksen laatua inhimillisen p{\"a}{\"a}oman karttumisen n{\"a}k{\"o}kulmasta. Tavoitteena onkin jatkaa systemaattisesti seurantaa siit{\"a}, millaisina opiskelijat kokevat tietonsa ja taitonsa eri osa-alueilla ja miten n{\"a}m{\"a} taidot ovat kehittyneet kuluneen vuoden aikana.",
author = "Eila Pajarre and Sanna Nokelainen and Jussi Myll{\"a}rniemi",
note = "Contribution: organisation=tta,FACT1=0.67<br/>Contribution: organisation=tlo,FACT2=0.33<br/>Portfolio EDEND: 2014-04-29",
year = "2014",
language = "Suomi",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta",
number = "1",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia

AU - Pajarre, Eila

AU - Nokelainen, Sanna

AU - Myllärniemi, Jussi

N1 - Contribution: organisation=tta,FACT1=0.67<br/>Contribution: organisation=tlo,FACT2=0.33<br/>Portfolio EDEND: 2014-04-29

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Yliopistojen opetussuunnitelmissa keskitytään nykypäivänä opetussisältöjen sijaan oppimistuloksiin. Opiskelijoiden itse kokemaa oppimista ei arvioida. Samanaikaisesti opetuksessa korostuu tekniikan ydinosaamisen lisäksi työelämän kannalta välttämättömät taidot, kuten esimerkiksi poikkitieteellinen osaaminen, vuorovaikutus, kansainvälisyys ja organisaatio-osaaminen sekä arvot ja asenteet. Näiden taitojen mittaamiseksi ja tunnistamiseksi Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden ja tiedonhallinnan ja logistiikan laitokset toteuttivat yhdessä valmiusarviokyselyn TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille. Valmiusarviokyselyn tavoitteena oli selvittää mitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia opiskelijat itse kokevat opintojensa aikana saavuttaneensa, miten he kokevat omien taitojensa karttuneen viimeksi kuluneen lukuvuoden aikana ja mitä he odottavat vielä jäljellä olevien opintojensa aikana oppivan. Kyselyn pilottiversio toteutettiin helmikuussa 2013. Kysely kohdennettiin kaikille vuonna 2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille läsnä oleville TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden koulutusohjelmien sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opiskelijoille, joille lähetettiin sähköpostitse tiedote kyselystä, joka sisälsi linkin kysymyslomakkeeseen. Kysely lähetettiin yhteensä 565 opiskelijalle, joista 31 % (175 henkilöä) vastasi kyselyyn. Tutkimuksen perusteella tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijat kokivat osaamisensa olevan vahvimmillaan äidinkielessä, englannin kielessä sekä ryhmätyöskentelytaidoissa. Kehitettävää oli eniten ruotsin kielessä sekä yleensä muiden kielten osaamisessa sekä ohjelmointitaidoissa. Eniten viime vuosina oli kehittynyt taidot liittyen analyyttiseen ajatteluun sekä esiintymis- ja viestintätaitoihin. Ruotsin kieli oli sen sijana heikentynyt opiskelun aikana. Ammatillisen osaamisen osalta tulokset noudattavat koulutusohjelmien sisältöpainotuksia. Tietojohtamisen opiskelijat arvioivat ymmärryksen tietojärjestelmien liitynnästä liiketoimintaan vahvimmaksi osaamisekseen kun taas tuotantotalouden vastaava oli kokonaisvaltainen yritystoiminnan hahmottaminen. Koulutukselliset tavoitteet opiskelijat kokivat saavuttaneensa hyvin, mitä korostaa myös edellä mainitut seikat. Vastausten perusteella opintojensa alussa opiskelijoiden oli vaikea hahmottaa, mitä heille opetetaan ja miksi, mutta mitä pidemmälle opinnot etenivät, sitä paremmin ymmärrettiin myös alkuvaiheen opintojen merkitys. Kysely tuotti arvokasta opiskelijoiden kokemuksiin perustuvaa tietoa heidän osaamisestaan, osaamisen kehittymisestä sekä kehityskohteista koulutukseen liittyen. Kysely havaittiin toimivaksi keinoksi mitata opiskelijoiden osaamista sekä koulutuksen laatua inhimillisen pääoman karttumisen näkökulmasta. Tavoitteena onkin jatkaa systemaattisesti seurantaa siitä, millaisina opiskelijat kokevat tietonsa ja taitonsa eri osa-alueilla ja miten nämä taidot ovat kehittyneet kuluneen vuoden aikana.

AB - Yliopistojen opetussuunnitelmissa keskitytään nykypäivänä opetussisältöjen sijaan oppimistuloksiin. Opiskelijoiden itse kokemaa oppimista ei arvioida. Samanaikaisesti opetuksessa korostuu tekniikan ydinosaamisen lisäksi työelämän kannalta välttämättömät taidot, kuten esimerkiksi poikkitieteellinen osaaminen, vuorovaikutus, kansainvälisyys ja organisaatio-osaaminen sekä arvot ja asenteet. Näiden taitojen mittaamiseksi ja tunnistamiseksi Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden ja tiedonhallinnan ja logistiikan laitokset toteuttivat yhdessä valmiusarviokyselyn TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille. Valmiusarviokyselyn tavoitteena oli selvittää mitä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia opiskelijat itse kokevat opintojensa aikana saavuttaneensa, miten he kokevat omien taitojensa karttuneen viimeksi kuluneen lukuvuoden aikana ja mitä he odottavat vielä jäljellä olevien opintojensa aikana oppivan. Kyselyn pilottiversio toteutettiin helmikuussa 2013. Kysely kohdennettiin kaikille vuonna 2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille läsnä oleville TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden koulutusohjelmien sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opiskelijoille, joille lähetettiin sähköpostitse tiedote kyselystä, joka sisälsi linkin kysymyslomakkeeseen. Kysely lähetettiin yhteensä 565 opiskelijalle, joista 31 % (175 henkilöä) vastasi kyselyyn. Tutkimuksen perusteella tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijat kokivat osaamisensa olevan vahvimmillaan äidinkielessä, englannin kielessä sekä ryhmätyöskentelytaidoissa. Kehitettävää oli eniten ruotsin kielessä sekä yleensä muiden kielten osaamisessa sekä ohjelmointitaidoissa. Eniten viime vuosina oli kehittynyt taidot liittyen analyyttiseen ajatteluun sekä esiintymis- ja viestintätaitoihin. Ruotsin kieli oli sen sijana heikentynyt opiskelun aikana. Ammatillisen osaamisen osalta tulokset noudattavat koulutusohjelmien sisältöpainotuksia. Tietojohtamisen opiskelijat arvioivat ymmärryksen tietojärjestelmien liitynnästä liiketoimintaan vahvimmaksi osaamisekseen kun taas tuotantotalouden vastaava oli kokonaisvaltainen yritystoiminnan hahmottaminen. Koulutukselliset tavoitteet opiskelijat kokivat saavuttaneensa hyvin, mitä korostaa myös edellä mainitut seikat. Vastausten perusteella opintojensa alussa opiskelijoiden oli vaikea hahmottaa, mitä heille opetetaan ja miksi, mutta mitä pidemmälle opinnot etenivät, sitä paremmin ymmärrettiin myös alkuvaiheen opintojen merkitys. Kysely tuotti arvokasta opiskelijoiden kokemuksiin perustuvaa tietoa heidän osaamisestaan, osaamisen kehittymisestä sekä kehityskohteista koulutukseen liittyen. Kysely havaittiin toimivaksi keinoksi mitata opiskelijoiden osaamista sekä koulutuksen laatua inhimillisen pääoman karttumisen näkökulmasta. Tavoitteena onkin jatkaa systemaattisesti seurantaa siitä, millaisina opiskelijat kokevat tietonsa ja taitonsa eri osa-alueilla ja miten nämä taidot ovat kehittyneet kuluneen vuoden aikana.

M3 - Commissioned report

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Talouden ja rakentamisen tiedekunta. Tutkimusraportti

BT - Opiskelijan tie fuksista asiantuntijaksi - osaamisen itsearviointi osana koulutuksen laadun varmistusta. TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoiden itsearviointikyselyn tuloksia

PB - Tampereen teknillinen yliopisto, Talouden ja rakentamisen tiedekunta

CY - Tampere

ER -