TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa

Tutkimustuotos

Standard

Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa. / Kurlin, Ari; Pesonen, Emilia; Isohanni, Essi.

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014. 102 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti).

Tutkimustuotos

Harvard

Kurlin, A, Pesonen, E & Isohanni, E 2014, Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa. Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti, Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut.

APA

Kurlin, A., Pesonen, E., & Isohanni, E. (2014). Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa. (Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti). Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut.

Vancouver

Kurlin A, Pesonen E, Isohanni E. Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa. Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014. 102 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti).

Author

Kurlin, Ari ; Pesonen, Emilia ; Isohanni, Essi. / Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa. Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut, 2014. 102 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti).

Bibtex - Lataa

@book{2628e3e1ccc34d1b9b0364f15b22d4e3,
title = "Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa",
abstract = "Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella TST-tiedekunnassa toteutettiin vuonna 2014 opiskelun etenemisen kartoitushanke. Hankkeessa selvitettiin opintojen etenemiseen vaikuttavia tekij{\"o}it{\"a} ja 55 opintopisteen saavuttamista tietotekniikan koulutusohjelmassa. Hanke toteutettiin kahdessa osassa, joista ensimm{\"a}isess{\"a} kartoitettiin aihetta laadullisin tutkimusmenetelmin ja j{\"a}lkimm{\"a}isess{\"a} tutkimus laajennettiin koko koulutusohjelman tasolle m{\"a}{\"a}r{\"a}llisin tutkimusmenetelmin. Vertailuryhmin{\"a} toimivat s{\"a}hk{\"o}tekniikan ja rakennus-tekniikan opiskelijat sek{\"a} TTI-tiedekunnan tekem{\"a} vastaava selvitys.Tietotekniikan koulutusohjelmassa 55 opintopistett{\"a} saavutti lukuvuonna 2013–2014 joka kuudes opiskelija. Alalla on vertailualoja runsaammin pitk{\"a}{\"a}n opiskelleita, ja heist{\"a} harva etenee t{\"a}h{\"a}n tahtiin. Opintojen aktiivivaiheessa tietotekniikan opiskelijoista 55 opintopisteeseen p{\"a}{\"a}see joka kolmas, kun s{\"a}hk{\"o}- ja rakennustekniikalla t{\"a}h{\"a}n ylt{\"a}{\"a} yli puolet. Teknisten tieteiden aloilla l{\"a}himmin tietotekniikan etenemist{\"a} vastaa materiaalitekniikka.Tietotekniikan opiskelijat kokevat ty{\"o}l{\"a}iden opintojaksojen menev{\"a}n usein p{\"a}{\"a}llekk{\"a}in, ja varsinkin oppimiseen aikaa vaativat, ryhm{\"a}tuesta hy{\"o}tyv{\"a}t ja itsen{\"a}ist{\"a} harrastuspohjaa vailla olevat joutuvat hajauttamaan jaksojen suorittamista. P{\"a}{\"a}llekk{\"a}iset aikataulut hidastavat my{\"o}s opiskeluvalintoja, sill{\"a} riitt{\"a}v{\"a}n tiedon sis{\"a}ll{\"o}ist{\"a} saa k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}ss{\"a} usein vasta kurssilla. Tietotekniikan alalla vertaistuki arvioidaan useimmin neutraaliksi, kun vertailualoilla se auttaa opinnoissa etenemist{\"a}. Tietotekniikalla sujuvimmin etenev{\"a}t suosivat p{\"a}{\"a}asiassa itsen{\"a}ist{\"a} ty{\"o}skentely{\"a}. Opinnoista saatu palaute koetaan vertailualoja hy{\"o}dyllisemm{\"a}ksi, mutta sit{\"a} toivottaisiin tiiviimmin.Opintojen alkuvaiheessa harrastuneisuus ja vaihteleva osaamistaso tulisi huomioida paremmin. Teoreettisten opintojen suhde ammattialaan tulisi saada paremmin esiin ja sujuva eteneminen mahdollistaa my{\"o}s ryhm{\"a}ty{\"o}skentely{\"a} vaativille oppijoille. Opintojen keskivaiheessa tarve olisi kehitt{\"a}{\"a} tiedotusta eri opiskelusuuntien sis{\"a}ll{\"o}ist{\"a} ja yhteyksist{\"a}. Kurssien aikataulutusta ja ty{\"o}l{\"a}ytt{\"a} voisi tehostaa joustavien suoritustapojen lis{\"a}{\"a}misell{\"a} ja kurssien sis{\"a}isten p{\"a}{\"a}llekk{\"a}isyyksien hallinnalla. Opintojen loppuvaiheessa tulisi tarkastella erikseen tutkinnon viimeistelyyn t{\"a}ht{\"a}{\"a}vien tarpeita ja p{\"a}{\"a}osin itsekehitt{\"a}misen tavoitteella opiskelevia. Vertaistuesta tulisi pyrki{\"a} l{\"o}yt{\"a}m{\"a}{\"a}n alalle sopivat muodot opiskelun eri vaiheiden tukemiseen.Oman alan ty{\"o}ss{\"a}k{\"a}ynti yleistyy tietotekniikalla jo opintojen keskivaiheessa, kun vertailualoilla sama tapahtuu vasta lopussa. Ty{\"o}ss{\"a}k{\"a}ynti kohdistuu opintojen alussa useammin periodien ajalle, kun vertailualoilla ty{\"o}skennell{\"a}{\"a}n lomilla ja pidemmill{\"a} vapailla. Hyv{\"a} ty{\"o}llistyminen tulisi pyrki{\"a} hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}{\"a}n opinnoissa tai siirt{\"a}{\"a} kohti lomakausia.Molemmilla vertailualoilla opintojen etenemisen aste on hyv{\"a}. Rakennustekniikalla keskeisimm{\"a}t kehitt{\"a}mistarpeet ilmenev{\"a}t palautteenannossa sek{\"a} opettajien pedagogisissa taidoissa. S{\"a}hk{\"o}tekniikalla hankaluutta aiheuttavat p{\"a}{\"a}llekk{\"a}iset aikataulut sek{\"a} osaamistason mukaisten ryhmien puute erityisesti opintojen alussa.",
author = "Ari Kurlin and Emilia Pesonen and Essi Isohanni",
note = "Contribution: organisation=tie,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-03-02",
year = "2014",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-3439-3",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa

AU - Kurlin, Ari

AU - Pesonen, Emilia

AU - Isohanni, Essi

N1 - Contribution: organisation=tie,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-03-02

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella TST-tiedekunnassa toteutettiin vuonna 2014 opiskelun etenemisen kartoitushanke. Hankkeessa selvitettiin opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja 55 opintopisteen saavuttamista tietotekniikan koulutusohjelmassa. Hanke toteutettiin kahdessa osassa, joista ensimmäisessä kartoitettiin aihetta laadullisin tutkimusmenetelmin ja jälkimmäisessä tutkimus laajennettiin koko koulutusohjelman tasolle määrällisin tutkimusmenetelmin. Vertailuryhminä toimivat sähkötekniikan ja rakennus-tekniikan opiskelijat sekä TTI-tiedekunnan tekemä vastaava selvitys.Tietotekniikan koulutusohjelmassa 55 opintopistettä saavutti lukuvuonna 2013–2014 joka kuudes opiskelija. Alalla on vertailualoja runsaammin pitkään opiskelleita, ja heistä harva etenee tähän tahtiin. Opintojen aktiivivaiheessa tietotekniikan opiskelijoista 55 opintopisteeseen pääsee joka kolmas, kun sähkö- ja rakennustekniikalla tähän yltää yli puolet. Teknisten tieteiden aloilla lähimmin tietotekniikan etenemistä vastaa materiaalitekniikka.Tietotekniikan opiskelijat kokevat työläiden opintojaksojen menevän usein päällekkäin, ja varsinkin oppimiseen aikaa vaativat, ryhmätuesta hyötyvät ja itsenäistä harrastuspohjaa vailla olevat joutuvat hajauttamaan jaksojen suorittamista. Päällekkäiset aikataulut hidastavat myös opiskeluvalintoja, sillä riittävän tiedon sisällöistä saa käytännössä usein vasta kurssilla. Tietotekniikan alalla vertaistuki arvioidaan useimmin neutraaliksi, kun vertailualoilla se auttaa opinnoissa etenemistä. Tietotekniikalla sujuvimmin etenevät suosivat pääasiassa itsenäistä työskentelyä. Opinnoista saatu palaute koetaan vertailualoja hyödyllisemmäksi, mutta sitä toivottaisiin tiiviimmin.Opintojen alkuvaiheessa harrastuneisuus ja vaihteleva osaamistaso tulisi huomioida paremmin. Teoreettisten opintojen suhde ammattialaan tulisi saada paremmin esiin ja sujuva eteneminen mahdollistaa myös ryhmätyöskentelyä vaativille oppijoille. Opintojen keskivaiheessa tarve olisi kehittää tiedotusta eri opiskelusuuntien sisällöistä ja yhteyksistä. Kurssien aikataulutusta ja työläyttä voisi tehostaa joustavien suoritustapojen lisäämisellä ja kurssien sisäisten päällekkäisyyksien hallinnalla. Opintojen loppuvaiheessa tulisi tarkastella erikseen tutkinnon viimeistelyyn tähtäävien tarpeita ja pääosin itsekehittämisen tavoitteella opiskelevia. Vertaistuesta tulisi pyrkiä löytämään alalle sopivat muodot opiskelun eri vaiheiden tukemiseen.Oman alan työssäkäynti yleistyy tietotekniikalla jo opintojen keskivaiheessa, kun vertailualoilla sama tapahtuu vasta lopussa. Työssäkäynti kohdistuu opintojen alussa useammin periodien ajalle, kun vertailualoilla työskennellään lomilla ja pidemmillä vapailla. Hyvä työllistyminen tulisi pyrkiä hyödyntämään opinnoissa tai siirtää kohti lomakausia.Molemmilla vertailualoilla opintojen etenemisen aste on hyvä. Rakennustekniikalla keskeisimmät kehittämistarpeet ilmenevät palautteenannossa sekä opettajien pedagogisissa taidoissa. Sähkötekniikalla hankaluutta aiheuttavat päällekkäiset aikataulut sekä osaamistason mukaisten ryhmien puute erityisesti opintojen alussa.

AB - Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksella TST-tiedekunnassa toteutettiin vuonna 2014 opiskelun etenemisen kartoitushanke. Hankkeessa selvitettiin opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja 55 opintopisteen saavuttamista tietotekniikan koulutusohjelmassa. Hanke toteutettiin kahdessa osassa, joista ensimmäisessä kartoitettiin aihetta laadullisin tutkimusmenetelmin ja jälkimmäisessä tutkimus laajennettiin koko koulutusohjelman tasolle määrällisin tutkimusmenetelmin. Vertailuryhminä toimivat sähkötekniikan ja rakennus-tekniikan opiskelijat sekä TTI-tiedekunnan tekemä vastaava selvitys.Tietotekniikan koulutusohjelmassa 55 opintopistettä saavutti lukuvuonna 2013–2014 joka kuudes opiskelija. Alalla on vertailualoja runsaammin pitkään opiskelleita, ja heistä harva etenee tähän tahtiin. Opintojen aktiivivaiheessa tietotekniikan opiskelijoista 55 opintopisteeseen pääsee joka kolmas, kun sähkö- ja rakennustekniikalla tähän yltää yli puolet. Teknisten tieteiden aloilla lähimmin tietotekniikan etenemistä vastaa materiaalitekniikka.Tietotekniikan opiskelijat kokevat työläiden opintojaksojen menevän usein päällekkäin, ja varsinkin oppimiseen aikaa vaativat, ryhmätuesta hyötyvät ja itsenäistä harrastuspohjaa vailla olevat joutuvat hajauttamaan jaksojen suorittamista. Päällekkäiset aikataulut hidastavat myös opiskeluvalintoja, sillä riittävän tiedon sisällöistä saa käytännössä usein vasta kurssilla. Tietotekniikan alalla vertaistuki arvioidaan useimmin neutraaliksi, kun vertailualoilla se auttaa opinnoissa etenemistä. Tietotekniikalla sujuvimmin etenevät suosivat pääasiassa itsenäistä työskentelyä. Opinnoista saatu palaute koetaan vertailualoja hyödyllisemmäksi, mutta sitä toivottaisiin tiiviimmin.Opintojen alkuvaiheessa harrastuneisuus ja vaihteleva osaamistaso tulisi huomioida paremmin. Teoreettisten opintojen suhde ammattialaan tulisi saada paremmin esiin ja sujuva eteneminen mahdollistaa myös ryhmätyöskentelyä vaativille oppijoille. Opintojen keskivaiheessa tarve olisi kehittää tiedotusta eri opiskelusuuntien sisällöistä ja yhteyksistä. Kurssien aikataulutusta ja työläyttä voisi tehostaa joustavien suoritustapojen lisäämisellä ja kurssien sisäisten päällekkäisyyksien hallinnalla. Opintojen loppuvaiheessa tulisi tarkastella erikseen tutkinnon viimeistelyyn tähtäävien tarpeita ja pääosin itsekehittämisen tavoitteella opiskelevia. Vertaistuesta tulisi pyrkiä löytämään alalle sopivat muodot opiskelun eri vaiheiden tukemiseen.Oman alan työssäkäynti yleistyy tietotekniikalla jo opintojen keskivaiheessa, kun vertailualoilla sama tapahtuu vasta lopussa. Työssäkäynti kohdistuu opintojen alussa useammin periodien ajalle, kun vertailualoilla työskennellään lomilla ja pidemmillä vapailla. Hyvä työllistyminen tulisi pyrkiä hyödyntämään opinnoissa tai siirtää kohti lomakausia.Molemmilla vertailualoilla opintojen etenemisen aste on hyvä. Rakennustekniikalla keskeisimmät kehittämistarpeet ilmenevät palautteenannossa sekä opettajien pedagogisissa taidoissa. Sähkötekniikalla hankaluutta aiheuttavat päällekkäiset aikataulut sekä osaamistason mukaisten ryhmien puute erityisesti opintojen alussa.

M3 - Commissioned report

SN - 978-952-15-3439-3

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti

BT - Opiskelun etenemisen kartoitushanke tietotekniikan koulutusohjelmassa

PB - Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut

ER -