TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjausrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelussa

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Sivumäärä89
ISBN (elektroninen)978-952-15-3950-3
TilaJulkaistu - 7 kesäkuuta 2017
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Muuttuva rakennettu ympäristö. Julkaisu
Vuosikerta3
ISSN (elektroninen)2489-4281

Tiivistelmä

Korjausrakentamisen toimiala kasvaa jatkuvasti euromääräisesti tarkasteltuna. Asian-tuntijoiden tekemien arvioiden mukaan toimialan kasvu vaatii joko merkittävän resurssien kasvun tai tehokkuusloikan. Yksi potentiaalinen tehokkuusloikan mahdollistava teknologia on pistepilvitiedon yleistyminen korjausrakennushankkeissa.

Pistepilvitieto on tiheä joukko kolmiulotteista pistemäistä mittatietoa, jonka avulla pystytään suorittamaan lähtötilanteen mallintaminen korjaushankkeessa helpommin. Merkittävin etu on lähtötietomuodon kolmiulotteisuus ja mittatarkkuus. Nykyiset lähtötilanteen mallintamisen menetelmät ovat hankalia epäluotettavien vanhojen rakennuspiirustuksien ja työläiden mittausten takia. Pistepilvitiedon tehokas hyödyntäminen potentiaalisesti helpottaa lähtötilanteen mallinnustyötä merkittävästi.

Tutkimus on jaettu teoreettiseen osaan ja haastattelututkimukseen. Teoreettisessa osassa käsittelen eri lähtötietomuotoja ja niiden ominaisuuksia ja syvennyn pistepilvitiedon terminologiaan. Tutkimuksessa määrittelen pistepilvitietoon liittyvät merkittävät termit uudestaan, sillä alalla termejä käytetään vaihtelevin merkityksin. Lähtötietomuotoihin liittyen käsittelen myös lähtötilanteen mallintamisen problematiikkaa. Lisäksi vertaan eri lähtötietomuotojen ominaisuuksia ja lähtötilanteen mallinnusmenetelmiä yleisten tietomallivaatimusten 2012 asettamiin minimivaatimuksiin.

Haastattelututkimuksessa kerään käyttäjäkokemuksia edellä mainittuihin aiheisiin liittyen. Merkittäviä haastatteluteemoja on toimialan tilanne, pistepilvitiedon ominaisuudet projektitoiminnassa, yleisten tietomallivaatimusten vaatimukset ja tulkinta lähtötilanteen mallintamisessa.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aihe on toimialalla suhteellisen tuore ja tutkimus palvelee alaa menetelmien vakiinnuttamisessa. Tutkimuksen avulla arkkitehtisuunnittelua tekevät toimijat pystyvät huomioimaan pistepilvitiedon tuomat erityispiirteet hankkeessa. Tutkimuksen avulla lukija saa myös valmiuden kriittisesti arvioida korjausrakennushankkeen lähtötietoja ja siten pyrkiä vaikuttamaan lähtötietojen riittävyyteen jo hankesuunnitteluvaiheessa, jossa määritellään hankkeen tavoitteet.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla