TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet Suomen kaupungeissa

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.
Sivumäärä71
ISBN (elektroninen)978-952-15-2771-5
TilaJulkaistu - 2012
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tutkimusraportti
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto
Vuosikerta79
ISSN (painettu)2242-3486

Tiivistelmä

Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin osana toteutetun pyöräily- ja kävelyolosuhdekyselyn vastauksista. PYKÄLÄ on Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttama pyöräilyn ja kävelyn edistämisprojekti.

Tavoitteena oli saada tietoa pyöräilyn ja kävelyn olosuhteista Suomen kaupungeissa. Koska työssä käytettiin kyselyaineistoa, tarkoituksena oli erityisesti saada tietoa siitä, kuinka asukkaat kokevat kaupunkiensa olosuhteet. Kyselyn tuloksista nähdään myös asukkaiden suhtautuminen pyöräilyyn ja kävelyyn tarkasteltavissa kahdeksassa kaupungissa. Lisäksi vastauksista selviävät asukkaiden pyöräily- ja kävelytottumukset.

Työ on toteutettu kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Käytettävä aineisto kerättiin Internetissä olleella kyselytutkimuksella kahdeksan suomalaisen kaupungin ja niiden seutukuntien asukkailta. Tutkimuksessa mukana olevat kaupungit esitellään työssä lyhyesti. Saadun aineiston avulla vertailtiin kaupunkien pyöräily- ja kävelyolosuhteita. Tuloksia käsiteltiin sekä yleisesti että kaupungeittain, ja niistä tehtiin yhteenveto. Aiheeseen perehdyttiin myös tutustumalla aiemmin ilmestyneisiin julkaisuihin.

Tuloksista käy ilmi, että Suomen kaupunkien pyöräilyn ja kävelyn olosuhteissa on parannettavaa. Kehitystä kuitenkin tapahtuu jatkuvasti ja kaupungeissa ollaan menossa pyöräily- ja kävely-ystävällisempään suuntaan perinteisten autokaupunkien sijaan. Merkittävin tarvittava muutos on pyöräilyn ja kävelyn erottaminen toisistaan omiksi kulkutavoikseen erityisesti kaupunkien keskustoissa. Osa kaupungeista on edelläkävijöitä hyvien pyöräily- ja kävelyolosuhteiden osalta muihin verrattuna. Tuloksista selviää myös, että pyöräilijöille ja kävelijöille ovat eri asiat tärkeitä. Pyöräilijät arvostavat sujuvuutta ja reittien jatkuvuutta sekä selkeyttä. Kävelijät puolestaan arvostavat ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla