TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa

Tutkimustuotos

Standard

Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa. / Kallio, Sini.

Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 128 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; Vuosikerta 1497).

Tutkimustuotos

Harvard

Kallio, S 2017, Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa. Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu, Vuosikerta. 1497, Tampereen teknillinen yliopisto.

APA

Kallio, S. (2017). Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu; Vuosikerta 1497). Tampereen teknillinen yliopisto.

Vancouver

Kallio S. Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa. Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 128 s. (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu).

Author

Kallio, Sini. / Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa. Tampereen teknillinen yliopisto, 2017. 128 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu).

Bibtex - Lataa

@book{0c1fe581f5c24b5fa39ee6db5a694620,
title = "Rakentamisen m{\"a}{\"a}r{\"a}tietojen hallinta tietomallihankkeessa",
abstract = "Jo useampien vuosikymmenten ajan tietomallintamista ja tietomalleja on tutkittu ja kehitetty rakennusalan eri tutkimushankkeissa. T{\"a}m{\"a} tutkimus syventyy tarkastelemaan tietomallin hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon tuottamisessa. Aikaisemmat tutkimustulokset selitt{\"a}v{\"a}t t{\"a}t{\"a} suhteellisen yleisell{\"a} tasolla eik{\"a} meill{\"a} t{\"a}ten ole tutkimusperusteista yksityiskohtaista tietoa tietomallien hy{\"o}dynt{\"a}misest{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tietojen tuottamiseen. T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kvantitatiivista dataa ja ymm{\"a}rryst{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}laskennan toteutuksesta eri toimintatavoilla, jossa p{\"a}{\"a}mielenkiinnon kohteena on tietomallien hy{\"o}dynt{\"a}minen.Rakentamisen tietotekniikka on t{\"a}m{\"a}n tutkimuksen p{\"a}{\"a}asiallinen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen motiivina on useiden vuosien aikana k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n kohteista tehdyt havainnot, joissa m{\"a}{\"a}r{\"a}tietoja tuotettiin monta kertaa uudestaan rakentamisprosessin aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta hypoteesia: tietomallin avulla voidaan v{\"a}hent{\"a}{\"a} p{\"a}{\"a}llekk{\"a}ist{\"a} ty{\"o}t{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon tuottamisessa sek{\"a} vakioidut toimintatavat voivat palvella k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n tarpeita todennetulla tavalla niin ett{\"a} p{\"a}{\"a}llekk{\"a}inen ty{\"o} v{\"a}henee.Tutkimus on tyypilt{\"a}{\"a}n case-tutkimus ja se on luonteeltaan selitt{\"a}v{\"a}{\"a} ja kuvailevaa. Tutkimuksen teoreettisia l{\"a}ht{\"o}kohtia tarkastellaan kirjallisuuden, tutkimusten ja tietomalli- sek{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}laskentaohjeistuksien kautta. Empiirisess{\"a} osassa case-kohteina k{\"a}ytettiin asuinkerrostalohankkeita. Tutkimuksen empiirisess{\"a} osuudessa on kolme n{\"a}k{\"o}kulmaa: m{\"a}{\"a}r{\"a}laskennan ratkaisut, m{\"a}{\"a}r{\"a}laskennan toimintatavat ja rakennustuotantoa palvelevan hankintam{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon tuottaminen. M{\"a}{\"a}r{\"a}laskennan empiirisess{\"a} osassa aineistona k{\"a}ytettiin 20 case-hanketta ja rakennustuotantoa palvelevassa hankintam{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon osassa caseina oli kolme hanketta. Tietomallia k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n t{\"a}ss{\"a} tutkimuksessa ty{\"o}kaluna. Tutkimuksessa ei raportoida ohjelmistoteknisi{\"a} yksityiskohtia. Tutkimuskohteena k{\"a}ytet{\"a}{\"a}n yht{\"a} rakennusosaa, joka on kevyt metallirankainen levyv{\"a}lisein{\"a}.Tutkimuksen empiirisess{\"a} osassa havaittiin, ett{\"a} ty{\"o}teht{\"a}vien v{\"a}lill{\"a} teht{\"a}v{\"a}{\"a} p{\"a}{\"a}llekk{\"a}ist{\"a} ty{\"o}t{\"a} on noin 30 - 80 {\%} prosenttia. Ty{\"o}m{\"a}{\"a}r{\"a} on s{\"a}{\"a}stett{\"a}viss{\"a} hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}ll{\"a} tietomallia m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon tuottamisessa sek{\"a} sill{\"a}, ett{\"a} tuotannon materiaalihankintavaiheessa ei tarvitse en{\"a}{\"a} tehd{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}mittausty{\"o}t{\"a}. Lis{\"a}ksi tuloksissa esitet{\"a}{\"a}n, ett{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}laskennan kokonaisaika yhdess{\"a} rakennushankkeessa v{\"a}hentyisi noin 20 {\%}.Tutkimuksessa esitet{\"a}{\"a}n toimintamalli, l{\"a}pin{\"a}kyv{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedonhallinta (LMH), joka yhdist{\"a}{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon tuottamisen tiedolliset tarpeet sek{\"a} tietomallin ty{\"o}kaluna toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. LMH:n tarkoituksena on parantaa tietomallista tuotetun m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} osana reaalimaailman m{\"a}{\"a}r{\"a}laskentaprosessia sek{\"a} tuotetun m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon suoraa jatkohy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} rakentamisen eri prosesseissa.Lis{\"a}tutkimusta tarvitaan siit{\"a}, miten tuotannon hankintavaiheen materiaalim{\"a}{\"a}r{\"a}t saadaan tietoteknisesti integroitua tietomallista saatavaan m{\"a}{\"a}r{\"a}tietoon. Lis{\"a}ksi tulisi tutkia ja kehitt{\"a}{\"a} tietomalleissa olevan m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon siirtymist{\"a} automatisoidummin koneluettavasti eri ohjelmistojen v{\"a}lill{\"a}.",
keywords = "building information model, building information modeling, quantity surveying, quantity take-off, m{\"a}{\"a}r{\"a}tiedon tuottaminen, rakentamisen m{\"a}{\"a}r{\"a}laskenta, tietomalli, tietomallintaminen",
author = "Sini Kallio",
year = "2017",
month = "10",
day = "27",
language = "Suomi",
isbn = "978-952-15-4008-0",
series = "Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu",
publisher = "Tampereen teknillinen yliopisto",

}

RIS (suitable for import to EndNote) - Lataa

TY - BOOK

T1 - Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa

AU - Kallio, Sini

PY - 2017/10/27

Y1 - 2017/10/27

N2 - Jo useampien vuosikymmenten ajan tietomallintamista ja tietomalleja on tutkittu ja kehitetty rakennusalan eri tutkimushankkeissa. Tämä tutkimus syventyy tarkastelemaan tietomallin hyödyntämistä määrätiedon tuottamisessa. Aikaisemmat tutkimustulokset selittävät tätä suhteellisen yleisellä tasolla eikä meillä täten ole tutkimusperusteista yksityiskohtaista tietoa tietomallien hyödyntämisestä määrätietojen tuottamiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kvantitatiivista dataa ja ymmärrystä määrälaskennan toteutuksesta eri toimintatavoilla, jossa päämielenkiinnon kohteena on tietomallien hyödyntäminen.Rakentamisen tietotekniikka on tämän tutkimuksen pääasiallinen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen motiivina on useiden vuosien aikana käytännön kohteista tehdyt havainnot, joissa määrätietoja tuotettiin monta kertaa uudestaan rakentamisprosessin aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta hypoteesia: tietomallin avulla voidaan vähentää päällekkäistä työtä määrätiedon tuottamisessa sekä vakioidut toimintatavat voivat palvella käytännön tarpeita todennetulla tavalla niin että päällekkäinen työ vähenee.Tutkimus on tyypiltään case-tutkimus ja se on luonteeltaan selittävää ja kuvailevaa. Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia tarkastellaan kirjallisuuden, tutkimusten ja tietomalli- sekä määrälaskentaohjeistuksien kautta. Empiirisessä osassa case-kohteina käytettiin asuinkerrostalohankkeita. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa on kolme näkökulmaa: määrälaskennan ratkaisut, määrälaskennan toimintatavat ja rakennustuotantoa palvelevan hankintamäärätiedon tuottaminen. Määrälaskennan empiirisessä osassa aineistona käytettiin 20 case-hanketta ja rakennustuotantoa palvelevassa hankintamäärätiedon osassa caseina oli kolme hanketta. Tietomallia käsitellään tässä tutkimuksessa työkaluna. Tutkimuksessa ei raportoida ohjelmistoteknisiä yksityiskohtia. Tutkimuskohteena käytetään yhtä rakennusosaa, joka on kevyt metallirankainen levyväliseinä.Tutkimuksen empiirisessä osassa havaittiin, että työtehtävien välillä tehtävää päällekkäistä työtä on noin 30 - 80 % prosenttia. Työmäärä on säästettävissä hyödyntämällä tietomallia määrätiedon tuottamisessa sekä sillä, että tuotannon materiaalihankintavaiheessa ei tarvitse enää tehdä määrämittaustyötä. Lisäksi tuloksissa esitetään, että määrälaskennan kokonaisaika yhdessä rakennushankkeessa vähentyisi noin 20 %.Tutkimuksessa esitetään toimintamalli, läpinäkyvä määrätiedonhallinta (LMH), joka yhdistää määrätiedon tuottamisen tiedolliset tarpeet sekä tietomallin työkaluna toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. LMH:n tarkoituksena on parantaa tietomallista tuotetun määrätiedon hyödyntämistä osana reaalimaailman määrälaskentaprosessia sekä tuotetun määrätiedon suoraa jatkohyödyntämistä rakentamisen eri prosesseissa.Lisätutkimusta tarvitaan siitä, miten tuotannon hankintavaiheen materiaalimäärät saadaan tietoteknisesti integroitua tietomallista saatavaan määrätietoon. Lisäksi tulisi tutkia ja kehittää tietomalleissa olevan määrätiedon siirtymistä automatisoidummin koneluettavasti eri ohjelmistojen välillä.

AB - Jo useampien vuosikymmenten ajan tietomallintamista ja tietomalleja on tutkittu ja kehitetty rakennusalan eri tutkimushankkeissa. Tämä tutkimus syventyy tarkastelemaan tietomallin hyödyntämistä määrätiedon tuottamisessa. Aikaisemmat tutkimustulokset selittävät tätä suhteellisen yleisellä tasolla eikä meillä täten ole tutkimusperusteista yksityiskohtaista tietoa tietomallien hyödyntämisestä määrätietojen tuottamiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kvantitatiivista dataa ja ymmärrystä määrälaskennan toteutuksesta eri toimintatavoilla, jossa päämielenkiinnon kohteena on tietomallien hyödyntäminen.Rakentamisen tietotekniikka on tämän tutkimuksen pääasiallinen teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen motiivina on useiden vuosien aikana käytännön kohteista tehdyt havainnot, joissa määrätietoja tuotettiin monta kertaa uudestaan rakentamisprosessin aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta hypoteesia: tietomallin avulla voidaan vähentää päällekkäistä työtä määrätiedon tuottamisessa sekä vakioidut toimintatavat voivat palvella käytännön tarpeita todennetulla tavalla niin että päällekkäinen työ vähenee.Tutkimus on tyypiltään case-tutkimus ja se on luonteeltaan selittävää ja kuvailevaa. Tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia tarkastellaan kirjallisuuden, tutkimusten ja tietomalli- sekä määrälaskentaohjeistuksien kautta. Empiirisessä osassa case-kohteina käytettiin asuinkerrostalohankkeita. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa on kolme näkökulmaa: määrälaskennan ratkaisut, määrälaskennan toimintatavat ja rakennustuotantoa palvelevan hankintamäärätiedon tuottaminen. Määrälaskennan empiirisessä osassa aineistona käytettiin 20 case-hanketta ja rakennustuotantoa palvelevassa hankintamäärätiedon osassa caseina oli kolme hanketta. Tietomallia käsitellään tässä tutkimuksessa työkaluna. Tutkimuksessa ei raportoida ohjelmistoteknisiä yksityiskohtia. Tutkimuskohteena käytetään yhtä rakennusosaa, joka on kevyt metallirankainen levyväliseinä.Tutkimuksen empiirisessä osassa havaittiin, että työtehtävien välillä tehtävää päällekkäistä työtä on noin 30 - 80 % prosenttia. Työmäärä on säästettävissä hyödyntämällä tietomallia määrätiedon tuottamisessa sekä sillä, että tuotannon materiaalihankintavaiheessa ei tarvitse enää tehdä määrämittaustyötä. Lisäksi tuloksissa esitetään, että määrälaskennan kokonaisaika yhdessä rakennushankkeessa vähentyisi noin 20 %.Tutkimuksessa esitetään toimintamalli, läpinäkyvä määrätiedonhallinta (LMH), joka yhdistää määrätiedon tuottamisen tiedolliset tarpeet sekä tietomallin työkaluna toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. LMH:n tarkoituksena on parantaa tietomallista tuotetun määrätiedon hyödyntämistä osana reaalimaailman määrälaskentaprosessia sekä tuotetun määrätiedon suoraa jatkohyödyntämistä rakentamisen eri prosesseissa.Lisätutkimusta tarvitaan siitä, miten tuotannon hankintavaiheen materiaalimäärät saadaan tietoteknisesti integroitua tietomallista saatavaan määrätietoon. Lisäksi tulisi tutkia ja kehittää tietomalleissa olevan määrätiedon siirtymistä automatisoidummin koneluettavasti eri ohjelmistojen välillä.

KW - building information model

KW - building information modeling

KW - quantity surveying

KW - quantity take-off

KW - määrätiedon tuottaminen

KW - rakentamisen määrälaskenta

KW - tietomalli

KW - tietomallintaminen

M3 - Doctoral thesis

SN - 978-952-15-4008-0

T3 - Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu

BT - Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa

PB - Tampereen teknillinen yliopisto

ER -