Aaltonen, J., Hynynen, A., & Lodenius, S. (Toimittajat) (2010). Kylät kehällä. Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. EDGE Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio). Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE.

Aaltonen, A., Saatsi, P., & Vinha, J. (2013). Perinteisten ikkunoiden tiivistysvaihtoehtojen tutkiminen ilmanpitävyysmittauksin. teoksessa J. Vinha, & A. Aaltonen (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2013 : uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 22.-24.10.2013, Tampere (Sivut 367-372). (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu; Nro 3). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka.

Ahtinen, A., Poutanen, J., Vuolle, M., Väänänen, K., & Peltoniemi, S. (2015). Experience-Driven Design of Ambiences for Future Pop Up Workspaces. teoksessa Ambient Intelligence: 12th European Conference, AmI 2015, Athens, Greece, November 11-13, 2015, Proceedings (Sivut 296-312). (Lecture Notes in Computer Science; Vuosikerta 9425). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26005-1_20

Airaksinen, M., Holopainen, R., Tuomaala, P., Piippo, J., Piira, K., Saari, M., ... Lahtinen, M. (2013). Mitattu, mallinnettu ja koettu lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa. teoksessa J. Säteri, & H. Backman (Toimittajat), Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013 (Sivut 259-264). (SIY Raportti).

Aittasalo, M., Tiilikainen, J., Tokola, K., Seimelä, T., Sarjala, S-M., Metsäpuro, P., ... Vasankari, T. (2017). Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster Randomized Controlled Trial in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(10). https://doi.org/10.3390/ijerph14101257

Alatalo, E. (2010). Open source architecture - Johannesburg, South Africa. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-11)

Alatalo, E. (Tekijä), Acharya, K. (Tekijä), Hautamäki, J. (Tekijä), & Tommiska, A. (Tekijä). (2010). Human Wiz.

Alatalo, E. (Tekijä), Hauru, J. (Tekijä), Osara, V. (Tekijä), & Pirhonen, O. (Tekijä). (2010). On tiptoes.

Alatalo, E. (Tekijä), Hauru, J. (Tekijä), Osara, V. (Tekijä), & Pirhonen, O. (Tekijä). (2010). On tiptoes., Haettu kohteesta http://www.arkitektur.no/?nid=207224

Alatalo, E. (Tekijä). (2010). Personal Trainer: Art Meets Energy Consumption, Pixelache Helsinki Festival 2010, Kiasma 25-28.3.2010.

Alatalo, E. (Tekijä). (2011). Vertaisyhteiskunta: MediaPyhät; Kaunis kansalainen, Galleria Rajatila, 28.12.2010-2.1. 2011, Tampere.

Alatalo, E. (2011). Lähiössä piilee erityisiä voimavaroja. Asu ja rakenna, (5-6/2011), 30-31.

Alatalo, E. (2010). Open Source Architecture: Johannesburg, South Africa. teoksessa 24th AESOP Annual Conference, Space is Luxury, Espoo, Finland, 7-10 July 2010 (Sivut 91-92)

Alatalo, E. (Tekijä), & Osara, V. . (Tekijä). (2009). Energy efficient building experiment striving for realization, Leppavirta, Finland: Travelling exhibition Architect Award ABF 2009, Sept 2009-April 2010, Minsk (Belarus), Prague, Liberec, Olomouc, Brno and Ostrava (Czech).

Alatalo, E. (Toimittaja) (2012). Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Vuosikerta 7). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos; EDGE; Ympäristöministeriö.

Alppi, S. (2010). Mapping the urban fallows. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 67-75)

Amr, A. (2018). Reframing Cities with Peripheral Settlements under the Decentralization Discourse: The Case of Amman, Jordan. teoksessa J. Rajaniemi, & M. Chudoba (Toimittajat), Re-City. (Im)possible cities: DATUTOP (Vuosikerta 35, Sivut 50-65). [1] (Datutop). Tampere, Finland: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Amr, A. (2020). Re-centring peripheries along ring roads under a smart growth agenda: case studies of Espoo Innovation Garden and Vantaa Aviapolis in Finland. European Planning Studies, 28(2), 357-379. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1663794

Amr, A. (2020). Pattern recognition and transformational growth adjustments alongside ring roads: Descriptive mapping from four case studies. Land Use Policy, 94, [104552]. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104552

Azemati, H., Jam, F., Ghorbani, M., Dehmer, M., Ebrahimpour, R., Ghanbaran, A., & Emmert-Streib, F. (2020). The role of symmetry in the aesthetics of residential building façades using cognitive science methods. Symmetry, 12(9), [1438]. https://doi.org/10.3390/sym12091438

Bonora, M., Degryse, I., Denni, C., Fassotte, R., Ferdous, R., Grangien, C., ... Voigtländer, L. (2018, tammi 29). Digital Design in Urban Environments 2017: Explorations in Computational Design Strategies. Tampere University of Technology.

Bordas Eddy, M. (2017). Universal Accessibility: On the need of an empathy-based architecture. (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design; Vuosikerta 26). Tampere University of Technology.

Borges De Araujo, M. (2018). The Work of the Studio Aalto Collaborators: Practice, Craft and Theory. (DATUTOP; Vuosikerta 36). Tampere University of Technology. School of Architecture.

Broberg, A., Hynynen, A., & Sarjala, S. (2014). Children and youth transport in different urban morphological types. teoksessa WSTLUR 2014 Proceedings. 2014 World Symposium on Transport and Land Use Research, June 24-27, 2014, Delft, the Netherlands (Sivut 1-19). World Society for Transport and Land Use Research.

Broberg, A., Hynynen, A., Iltanen, S., Kyttä, M., & Paronen, O. (2011). Yhdyskuntarakenne muokkaa lasten ja nuorten liikkumista. Liikunta ja Tiede, 48(2-3), 10-17.

Broberg, A., & Sarjala, S. (2015). School travel mode choice and the characteristics of the urban built environment: The case of Helsinki, Finland. Transport Policy, 37, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.10.011

Callocchia, A. (Tekijä), & Lahdelma, I. (Tekijä). (2010). Arte in Architettura, Art in Architecture: Of ARCH, International Magazine of Architecture and Design.

Cerrone, D. (Tekijä), & Lehtovuori, P. (Osallistuja). (2017). Urban metaMorphology Lab Tampere., SPIN Unit. Haettu kohteesta http://www.spinunit.eu/metamorphology-tampere/

Cerrone, D., & Lehtovuori, P. (2017). Ikkunoita metamorfologiaan. Arkkitehti-lehti, Finnish Architectural Review, (4).

Cerrone, D., Baeza, J. L., & Lehtovuori, P. (2020). Optional and necessary activities: Operationalising Jan Gehl’s analysis of urban space with Foursquare data. International Journal of Knowledge-Based Development, 11(1), 68-79. https://doi.org/10.1504/IJKBD.2020.106836

Chudoba, M., Joachimiak, M., Laak, M., Lehtovuori, P., Partanen, J., Rantanen, A., & Siter, N. (Toimittajat) (2014). ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, Architecture and Resilience, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Chudoba, M. (2012). Arkkitehtuuriviikko innosti ammattilaisia ja maallikoita. Arkkitehtiuutiset, 64(9), 14-14.

Chudoba, M. (2014). Eliel Saarinen ja korkean rakentamisen ristiriita. Yhdyskuntasuunnittelu, 52(1), 13-28.

Chudoba, M. (2011). Kaupunkia etsimässä - Eliel Saarinen Amerikassa 1923-1950. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu; Vuosikerta 6). Tampere: Tampere University of Technology.

Chudoba, M. (2010). City scale and the Gesamtkunstwerk idea in the work of Eliel Saarinen. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-13)

Chudoba, M. (2013). Panu Lehtovuori - professori teorian ja käytännön välissä. Arkkitehtiuutiset, 65(3), 7-9.

Chudoba, M. (2014). Designing Cities, Planning for People : teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014 in Oulu : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland (Sivut 76-85). (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; Nro A61).

Chudoba, M. (2013). Klassikko täyttää pyöreitä : 1943 : The city - its growth, its decay, its future : Saarinen, E (1943). The city - its growth, its decay, its future. Cambridge, Massachussets: The MIT Press. ISBN 1262190176. 380s. : Kohti desentralisoitua kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelu, 51(1), 74-76.

Chudoba, M., Rajaniemi, J., & Virkkala, J. (Toimittajat) (2015). Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Chudoba, M. (2015). Koteja ja kokonaistaideteoksia. Arkkitehti, (3), 76-78.

Chudoba, M. (2015). Kaupunki näyttämönä. Arkkitehtiuutiset, (8), 12-13.

Chudoba, M. (2015). Kaupunki uudistuu. Arkkitehtiuutiset, (10), 12-13.

Chudoba, M. (2016). Arkkitehtuurin monet mahdollisuudet. Arkkitehtiuutiset, (5), 6-9.

Chudoba, M. (2016). Arkkitehtuuritutkimus nyt. Arkkitehtiuutiset, (11), 15.

Chudoba, M. (2016). Kokonaisvaltainen kehittämistyökalu arvoympäristön suojeluun: Arkkitehtuurialan väitös Tampereen teknillisessä yliopistossa 8.1.2016. Archinfo - Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.

Chudoba, M. (2016). Function and ornament: the modern of Louis Sullivan and Eliel Saarinen. teoksessa A. E. Toft, & M. Rönn (Toimittajat), Aesthetics - The Uneasy Dimension in Architecture (Sivut 87-108). Nordic Academic Press of Architectural Research.

Chudoba, M. (2019). Looking Up: Imagining a Vertical Architecture. teoksessa A. E. Toft, M. Rönn, & E. Smith Wergeland (Toimittajat), Reflecting Histories and Directing Futures: Proceedings Series (2019-1 toim., Sivut 99-124). Nordic Academic Press of Architectural Research.

Chudoba, M., & Rajaniemi, J. (2019). Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta. Yhdyskuntasuunnittelu, 57(3), 29-32.

Chudoba, M. (2019). Arkkitehtuurissa riittää tutkittavaa. Arkkitehtiuutiset, (11), 38.

Chudoba, M., Hynynen, A., Rönn, M., & Toft, A. E. (Toimittajat) (2020). Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series. (1 toim.) (The NAAR Proceedings Series). Nordic Academic Press of Architectural Research.

Corredor-Ochoa, Á., Antuña-Rozado, C., Fariña-Tojo, J., & Rajaniemi, J. (2020). Challenges in assessing urban sustainability. teoksessa P. Verma, P. Singh, R. Singh, & A. Singh Raghubanshi (Toimittajat), Urban Ecology: Emerging Patterns and Social-Ecological Systems (Sivut 355-374). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820730-7.00019-7

Donovan , E., & Pelsmakers, S. (2020). Integrating sustainability in design studio through blended learning. teoksessa Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019 (AMPS Proceedings Series). AMPS.

Dumitrescu, A. (2016). The Management of Change in Finland's Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1357). Tampere University of Technology.

Edelman, H., & Härkönen, K. (Toimittajat) (2015). Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Eräsaari, L., Heimala-Pelkonen, M., Kurki, H., Norvasuo, M., Puustinen, S., & Särkikoski, T. (2019). In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019. Yhdyskuntasuunnittelu, 57(3), 33-34. https://doi.org/10.33357/ys.86014

Eskola, S. (2010). Akaa > Play: development paths for industrial fallow masters's thesis in Architecture, TUT 2008. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 111-111)

Eskolin, J. (2019). Suurten puurakenteiden arkkitehtoniset ominaisuudet. (Tampere University Dissertations; Nro 105).

Frolov, V., Huuhka, S., Linov, V., & Helin, P. (2017). Woodblock: Два проекта для Кронштадт / Two projects for Kronstadt. Project Baltia, (29), 68-74.

Garcia Fernandez, J., Tammi, K., & Joutsiniemi, A. (2017). Extending the life of virtual heritage: Reuse of TLS point clouds in synthetic stereoscopic spherical images. teoksessa 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures (Sivut 317-323). (International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives ). ISPRS. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-317-2017

Garcia-Fernandez, J. (2016). An Assessment of Errors and Their Reduction in Terrestrial Laser Scanner Measurements in Marmorean Surfaces. 3D Research, 7(1), 1-11. [2]. https://doi.org/10.1007/s13319-015-0077-0

Garcia-Fernandez, J., Joutsiniemi, A., Ahn, Y., & Fernandez, J. J. (2016). Quantitative + qualitative information for heritage conservation: An open science research for paving 'collaboratively' the way to historical-BIM. teoksessa 2015 Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2015 (Sivut 207-208). IEEE. https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419495

García Fernández, J., Fernández Martín, J. J., & San José Alonso, J. (2018). MOOC-Graphies: Possibilities for Online Graphic Learning. teoksessa E. Castaño Perea, & E. Echeverria Valiente (Toimittajat), Architectural Draughtsmanship (Sivut 253-263). Cham: Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58856-8_20

García Triviño, F., Nieto Fernandez, F., Psegiannaki, K., & Quesada López, F. (Toimittajat) (2018). La función de la función / The Function of Function. HipoTesis Numbered Issues, Hipo 6.

García Triviño, F., Nieto Fernandez, F., Psegiannaki, K., Díaz Camacho, M. Á., & Rubio Hernandez, R. (Toimittajat) (2019). La oportunidad del afuera / The Opportunity of the Outside. HipoTesis Numbered Issues, Hipo 7.

Gottdiener, M., Budd, L., & Lehtovuori, P. (2015). Key concepts in urban studies: 2nd edition. (SAGE Key Concepts series). London: SAGE Publications.

Griffiths, G. (2010). Eternal optimism? Ethics explained away. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-10)

Griffiths, G. (2011). Almost nothing. teoksessa D. Kuhlmann, C. Simmel, & G. Griffiths (Toimittajat), Wooden Boxes (Sivut 14-23)

Hagan, H. (2010). Lähiöt - uusiutuva luonnonvara. Asu ja rakenna, (4), 13-13.

Hagan, H. (2010). Raahen Kummatti - lähiön muodonmuutos purkamalla. Asu ja rakenna, (4), 14-15.

Hagan, H. (2013). Tapaus Kummatti. Arkkitehti, 110(3), 71-72.

Haila, Y., Joutsiniemi, A., Kervinen, M., & Lodenius, S. (2010). Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunniteluosaston selvityksiä; Vuosikerta 2010:3). Helsinki: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Hakula, A. (2010). Kulttuurimaiseman asukit - suunnitelmia Saarioispuolelle. (Kylät kehällä -hanke 2009). Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE.

Hämäläinen, T., & Lehtovuori, P. (2014). City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Urban Landscape in Helsinki and Tampere. Project Baltia, Archive, (22), 36-41.

Harvio, S., Lehto, V., Hynynen, A., Kolehmainen, J., Laakso, S., & Matikka, J. (2016). Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit: Esiselvitys. (Ympäristöministeriön raportteja 27). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Havik, K., & Passinmäki, P. (2019). Introduction. DATUTOP, (38), 7-11.

Hedman, M. (Toimittaja) (2012). Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan asuinrakentamisen malleista. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 1). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Hedman, M. (Toimittaja) (2012). Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Hedman, M. (2012). Asukkaiden tarpeet ja ekologia asuntoreformin keskiössä (Esko Kahri ym. Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen). Yhdyskuntasuunnittelu, 50(1), 50-.

Hedman, M. (Tekijä), & Helamaa, A. (Tekijä). (2010). Yhteisöasumista Tammelaan; Näyttely TTY:n arkkitehtuurin laitoksen harjoitustöistä: Sampolan työväenopiston aula, Tampere 26.4.-16.5.2010.

Hedman, M. (2010). Summer-Container. teoksessa E. Broto (Toimittaja), Minimum Dwelling Spaces (Sivut 26-31)

Hedman, M. (Tekijä), & Helamaa, A. (Tekijä). (2010). Minimikoti -näyttely: Megapolis 2025., Haettu kohteesta http://megapolis2025.org/

Hedman, M. (2012). Keskitehokas asuinrakentaminen - uudenlainen asuntorakentamisen konsepti. RY Rakennettu ympäristö, 49(1), 22-24.

Hedman, M. (2014). Empathy in Architecture. teoksessa V. Morabito (Toimittaja), Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014 (Intelligent landscape; Nro 3). ARACNE.

Hedman, M. (2011). Asumiseen tarvitaan ekohumanismia, The Need for Eco-Humanism in Dwelling. Arkkitehti, 108(4), 22-27.

Hedman, M., & Sanaksenaho, P. (2013). Erityisiä asumisratkaisuja. Arkkitehtiuutiset, 65(4), 30-32.

Hedman, M., Heino, J., Tarpio, J., & Teronen, T. (2016). Talopaletti: Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 24). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Hegetschweiler, K. T., de Vries, S., Arnberger, A., Bell, S., Brennan, M., Siter, N., ... Hunziker, M. (2017). Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studies. Urban Forestry and Urban Greening, 21, 48-59. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.002

Heikkilä, H. (2010). Tottijärven kunnailla, maankäyttösuunnitelma Tottijärven kylälle. (Kylät kehällä -hanke, Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä). Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE.

Helamaa, A. (2014). Kehitysvammaisten asuminen uudistuu. Araviesti, (2), 4-6.

Helamaa, A. (2013). The Extended Home: On design solutions for community oriented housing. teoksessa G. Meltzer (Toimittaja), Communal Pathways to Sustainable Living, Proceedings of the 11th conference of the International Communal Studies Association (ICSA) Findhorn Foundation and Community, Scotland 26 -28 June, 2013 (Sivut 378-391). (International Communal Studies Association Conference). The Findhorn Foundation.

Helamaa, A. (2014). Yhdessä. Arkkitehti, (4), 18-27.

Helamaa, A., & Pylvänen, R. (2012). Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 6). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Helamaa, A. (Tekijä), & Hedman, M. (Tekijä). (2010). Minimikoti - näyttely: Kuopion asuntomessut 16.7.-15.8.2010., Haettu kohteesta http://www.minimikoti.fi/homes.php

Helamaa, A. (2013). The extended home: On design solutions for community oriented housing. Social Sciences Directory, 2(4), 70-84. https://doi.org/10.7563/SSD_02_04_07

Helamaa, A. (2013). Havaintoja yhteisöasumisesta. teoksessa A. Herneoja, H. Hirviniemi, S. Hirvonen-Kantola, A. Joutsiniemi, A. Luusua, R. Mäntysalo, A. Niskanen, K. Niskasaari, H. Pihlajaniemi, E. Rönkkö, A. Soikkeli, L. Soudunsaari, R. Suikkari, ... K. Tolonen (Toimittajat), Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011. Tutkimus ja käytäntö, Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011. Research & Praxis (Julkaisu- Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; Nro 58). Oulu: University of Oulu, Department of Architecture.

Helamaa, A. (2011). Tulevaisuuden toivojen torni. Opiskelija-asuintalo Ikituuri, Turku. Student Housing Ikituuri, Turku. Arkkitehti, 108(4), 55-56.

Helamaa, A., Kotilainen, S., & Lahtinen, V. (2014). Omannäköistä asumista : Visioita kehitysvammaisten asumiseen. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Nro 13). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Helamaa, A. (2013). Yhteisöllisyyden siemeniä ilmassa, asiantuntijahaastattelu teokseen. teoksessa H. Karppinen, & L. Paloheimo-Koskipää (Toimittajat), Tervetuloa tuelevaisuuden kotiin! - Tutkimustuloksia ja näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta (Sivut 97-103). Research Oy.

Helamaa, A. (2013). Annikin puutalokortteli - uusi elämä asukasvetoisesti. RY Rakennettu ympäristö, 50(1), 32-35.

Helamaa, A. (2015). Kattavasti rivitaloista. Arkkitehti, (3), 80-81.

Helamaa, A. (2016). Jotain uutta, jotain lainattua – ja hieman keltaista. Satakunnankatu 21. Arkkitehti, (5), 39-40.

Helamaa, A. (2015). Cohousing in Finland. teoksessa Wohnbund e.V (Toimittaja), Europe Co-operative Housing (Sivut 112-117). Berlin: Jovis.

Helamaa, A. (2019). From Marginal to Mainstream? Analysing Translations between the Collaborative Housing Niche and the Established Housing Sector in Finland. BUILT ENVIRONMENT, 45(3), 364-381. https://doi.org/10.2148/benv.45.3.364

Helander, H., & Huuhka, S. (2019). Vanhan korjaaminen on ekologista rakentamista. Helsingin sanomat, 2019(178).

Herneoja, A., Hirviniemi, H., Hirvonen-Kantola, S., Joutsiniemi, A., Luusua, A., Mäntysalo, R., ... Tolonen, K. (Toimittajat) (2013). Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011: Tutkimus ja käytäntö / Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011: Research & Praxis. (Julkaisu - Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; Nro A 58). Oulu: Unknown Publisher.

Hietakorpi, L. (2010). Decayed, developed, defined. Comparing the development paths of two urban fallow areas in New York City. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 55-65)

Hirvonen, T. (2013). Näsilinnan muutos- ja korjaushanke: rakennuksen olemus ja arvostukset. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja; Vuosikerta 1). Unknown Publisher.

Hirvonen, T. (2013). Alvar Aalto´s Abstract Paintings and His Quest for Expressive Forms. teoksessa N. Catak, & E. Duyan (Toimittajat), Creativity, autonomy, function in architecture , Archtheo ´13, Conference Proceedings, December 4-6, 2013, Mimar Sinan Fine Arts University (Sivut 81-94). (Theory of Architecture Conference). Istanbul: Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi.

Hirvonen, T. (2015). Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Hradil, P., Huuhka, S., & Wahlström, M. (2015). Obstacles and opportunities for the reuse of structural elements. teoksessa A. Andrés, A. Coz, M. Arm, J. Heynen, J. Stegemann, & C. Vandecasteele (Toimittajat), Book of abstracts of WASCON 2015 - Resource efficiency in construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials (Sivut 85-86). Santander, Spain.

Hull, A., Papa, E., Silva, C., & Joutsiniemi, A. (2012). Discussion on Accessibility Instruments. teoksessa H. Angela, S. Cecilia, & B. Luca (Toimittajat), Accessibility Instruments for Planning Practice (Sivut 205-238). Brussels: COST Office.

Huuhka, S. (2010). Kehdosta hautaan tuhannen rakennuksen kautta? Arkkitehtiopiskelija, (I/2010), 4-5.

Huuhka, S. (2010). Purkubetoni kierrätetään tienpohjiksi - tulevaisuudessa ehkä myös taloiksi;Demolished concrete reused in road base courses - maybe also in houses in future. Betoni, (2/2010), 50-55.

Huuhka, S. (2009). Korjausrakentamisen esimerkkejä Saksassa. Betoni, (4), 44-49.

Huuhka, S. (2013). Kolme tapaa korjata lähiökerrostalo : Three ways to renovate neighbourhood units. Arkkitehti, 110(3), 68-70.

Huuhka, S. (2014). Finnish Building Stock: Does Urban Shrinkage Equal Demolition? teoksessa M. Chudoba, M. Joachimiak, M. Laak, P. Lehtovuori, J. Partanen, A. Rantanen, & N. Siter (Toimittajat), ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland (Sivut 64-71). Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Huuhka, S. (2014). Future-oriented building stock studies and the significance of values: addressing demolition behaviour with the Delphi method. teoksessa K. van Breugel, & E. A. B. Koenders (Toimittajat), Proceedings of the 1st International Conference on Ageing of Materials & Structures, AMS'14, Delft, The Netherlands, 26-28 May 2014 (Sivut 56-63). Delft University of Technology, DCMat Ageing Centre.

Huuhka, S. (2012). Katsaus betonilähiöiden korjausrakentamiseen Ruotsissa. Betoni, 82(2), 28-35.

Huuhka, S. (2013). Partial dismantling of 1960's to 80's housing estates - a sustainable holistic solution. teoksessa P. J. S. Cruz (Toimittaja), Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges, Proceedings of the 2nd International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2013, Guimaraes, Portugal, 24.-26.7.2013 (Sivut 1031-1039). (International Conference on Structures and Architecture).

Huuhka, S. (2014). Vanhasta puusta uutta arkkitehtuuria / New architecture from old wood. Puu, (3), 46-47.

Huuhka, S., & Hakanen, J. H. (2014). Potential and barriers for reusing load-bearing building components in Finland. teoksessa A. Tadeu, D. Ural, O. Ural, & V. Abrantes (Toimittajat), 40th IAHS World Congress on Housing, Sustainable Housing Construction Proceedings, December 16-19, 2014, Funchal, Portugal (Sivut 1-9). ITeCons.

Huuhka, S. (2012). Rakennusala kiertää kierrätystä kuin kissa kuumaa puuroa. Ympäristö ja terveys, 43(8-9), 26-31.

Huuhka, S., Kaasalainen, T., Hakanen, J. H., & Lahdensivu, J. (2015). Reusing concrete panels from buildings for building: Potential in Finnish 1970s mass housing. Resources Conservation and Recycling, 101, 105-121. [3029]. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.05.017

Huuhka, S., & Hakanen, J. (2015). Potential and Barriers for Reusing Load-Bearing Building Components in Finland. International Journal for Housing Science and Its Applications, 39(4), 215-224.

Huuhka, S. (2016). Vacant residential buildings as potential reserves: a geographical and statistical study. Building Research and Information, 44(8), 816-839. https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1107316

Huuhka, S. (2016). Muutosmallit. teoksessa Tutkitusti parempi lähiö: Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu (Sivut 32-37). [6] Helsinki: Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA).

Huuhka, S. (2016). Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. teoksessa J. Zelezna, P. Hajek, J. Tywoniak, A. Lupisek, & K. Sojkova (Toimittajat), YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague (Sivut 301-307). Prague: Czech Technical University in Prague.

Huuhka, S. (2016). Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. teoksessa P. Hajek, J. Tywoniak, A. Lupisek, & K. Sojkova (Toimittajat), CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague (Sivut 1105-1112). Prague: Czech Technical University in Prague.

Huuhka, S. (2016). Building 'Post-Growth': Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock . (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1414). Tampere University of Technology.

Huuhka, S. (2017). Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseuduilla: Kannattaako uutta rakentaa? Araviesti, 2017(1), 24-25.

Huuhka, S. (2018). Tectonic use of reclaimed timber: Design principles for turning scrap into architecture. Architectural Research in Finland, 2(1), 130-151.

Huuhka, S. (2017). Myyttejä purkamassa: Totta ja tarua puretuista rakennuksista. RY Rakennettu ympäristö, 54(3), 24-27.

Huuhka, S., Naber, N., Asam, C., & Caldenby, C. (2019). Architectural potential of deconstruction and reuse in declining mass housing estates. Nordic Journal of Architectural Research, 31(1), 139-179.

Huuhka, S. (2017). Lähiöasunto: mainettaan muuntautumiskykyisempi. RY Rakennettu ympäristö, 54(4), 16-19.

Huuhka, S., Köliö, A., Annila, P., & Poti, A. (2018). Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet. (Muuttuva rakennettu ympäristö; Nro 4), (Rakennetekniikka. Tutkimusraportti.; Nro 165). Tampere: Tampere University of Technology.

Huuhka, S. (2018). Vanha rakennuskanta: kestävän kaupungistumisen riesa vai voimavara? Rakentaminen & Infrastruktuuri, 2018(1), 12.

Huuhka, S., & Saarimaa, S. (2018). Adaptability of mass housing: Size modifications of flats as a response to segregation. International Journal of Building Pathology and Adaptation, 36(4), 408-426. https://doi.org/10.1108/IJBPA-01-2018-0011

Huuhka, S., & Vestergaard, I. (2019). Building Conservation and the Circular Economy: A Theoretical Consideration. JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE D, 10(1), 29-40. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2019-0081

Huuhka, S., Kolkwitz, M., & Lahti, J. (2020). Circular Economy in Building Construction in Tampere, Finland: Buildings as Material Banks, Current Recycling Possibilities, Future Steering Instruments. Julkaisun esittämispaikka: Mining the European Anthroposphere Final Conference, Bologna, Italia. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Huuhka, S. (2020, touko 6). The most sustainable building is the one you don't build.

Hynynen, A., Juuti, P., & Katko, T. (2011). The Fountain A Harbinger of a New Era in Case Tampere. teoksessa A. J. Hynynen, P. S. Juuti, & T. S. Katko (Toimittajat), Water Fountains in the Cityscape. Essays in Public Works History (Sivut 63-70). (Essays in Public Works History; Vuosikerta 30). Kansas City,MO: Public Works Historical Society.

Hynynen, A. J., Juuti, P. S., & Katko, T. S. (2012). The Mermaid of Helsinki, Finland. teoksessa J. H. Ari, S. J. Petri, & S. K. Tapio (Toimittajat), Water Fountains in the Worldscape (Sivut 107-111). Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc..

Hynynen, A. (2012). Puurakentaminen aluetalouden vahvistajana. UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti, (2), 16-17.

Hynynen, A., & Taanila, T. (2014). Tavoitteena lähipuukerrostalo. teoksessa A. Viljamaa, S. Päällysho, & R. Lauhanen (Toimittajat), Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014 (Sivut 378-397). (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia; Nro 17). Seinäjoki: SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU.

Hynynen, A., Kyttä, M., Vasankari, T., Aittasalo, M., Broberg, A., & Sarjala, S. (2013). Lapsia liikuttava kaupunki. teoksessa J. Reivinen, & L. Vähäkylä (Toimittajat), Ketä kiinnostaa? : lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen (Sivut 210-225). Suomen Akatemia : Gaudeamus.

Hynynen, A. (2010). Teknologiaa ja terminaaliarkkitehtuuria. Technology and Terminal Architecture. Arkkitehti, (2/2010), 24-27.

Hynynen, A., Rantanen, A., Kanninen, V., & Mäntysalo, R. (2011). Johdanto: kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. teoksessa V. Kanninen, & A. Rantanen (Toimittajat), Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C (Sivut 6-16). Espoo: Aalto-yliopisto.

Hynynen, A. J., Juuti, P. S., & Katko, T. S. (Toimittajat) (2012). Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc.

Hynynen, A., Jalkanen, R., & Jarva, A. (2013). Artikkeli: Vehreällä ehdotuksella voittoon Hyvinkään ideakilpailussa. Arkkitehtiuutiset, 65(1), 24-27.

Hynynen, A. (2014). Kuinka tehdään kaupunkia kaupunkiin. Ilkka 19.11.2014.

Hynynen, A. (2010). Scenic urbanism. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 47-53)

Hynynen, A. J., Juuti, P. S., & Katko, T. S. (2012). Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains. teoksessa J. H. Ari, S. J. Petri, & S. K. Tapio (Toimittajat), Water Fountains in the Worldscape (Sivut 137-212). Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc..

Hynynen, A., & Kolehmainen, J. (2014). Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä, Loppuraportti, MAL-verkoston työpaja 14.5.2014, Scandic Tampere Station. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto.

Hynynen, A. (2011). Voisiko aluesuunnittelu olla designia? Helsingin sanomat.

Hynynen, A., & Kolehmainen, J. (2011). Keskikokoinen metapolis? Näköaloja osaamisvetoiseen kehittämiseen Seinäjoella. (Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente työraportteja; Vuosikerta 32/2011). Tampere: University of Tampere.

Hynynen, A. (2014). A Deep Organic Re-reading of Alvar Aalto´s Design Approach. teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th in Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland (Sivut 28-39). (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; Nro A61).

Hynynen, A. (Toimittaja) (2012). Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. (Acta; Nro 237). Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Hynynen, A. J., Juuti, P. S., & Katko, T. S. (Toimittajat) (2011). Water Fountains in the Cityscape. (Essays in Public Works History; Vuosikerta 30). Kansas City,MO: Public Works Historical Society.

Hynynen, A. (2013). Artikkeli: Kaupunkiympäristön arvot ovat hukassa? Ilkka.

Hynynen, A., & Villanen, M. (2012). Seutukaupunkien kehittämismenetelmä ja menetelmän testaus. teoksessa H. Ari (Toimittaja), Takaisin kartalle : suomalainen seutukaupunki. Kuntaliiton Acta-julkaisusarja (Sivut 102-121). Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Hynynen, A., Panu, A-M., & Taanila, T. (Toimittajat) (2015). Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Hynynen, A., Kolehmainen, J., Ruokolainen, O., & Vanhatalo, J. (2014). SmartStation: Kohti älykästä asemanseutujen kehittämistä. Seinäjoki: The City of Seinäjoki .

Hynynen, A. (2015). Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. teoksessa A. Hynynen, A-M. Panu, & T. Taanila (Toimittajat), Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin (Sivut 75-93). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Hynynen, A., & Kolehmainen, J. (2014). Asemanseudut solmukohtina: Kehittämisen pullonkauloja ja mahdollisuuksia. teoksessa XVI Kaupunkifoorumi Hämeenlinnassa 23.-24.9.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hynynen, A. (2015). Proffana provinssissa. Arkkitehtiuutiset, (9), 32-33.

Hynynen, A. (2015). Puusta potkua kuntien kehittämiseen. Sanomalehti Ilkka.

Hynynen, A. (2016). Asemanseutujen momentum. Arkkitehtiuutiset, 2016(4), 22-23.

Hynynen, A. (2016). Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. teoksessa K. Kähkönen, & M. Keinänen (Toimittajat), Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities (Vuosikerta I, Sivut 372-383). Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering.

Hynynen, A. (2016). Vitality Through Integrative Urban Design: The case of Three Finnish cities. teoksessa J. Rajaniemi (Toimittaja), RE-CITY. Future City - Combining Disciplines (Sivut 182-204). (DATUTOP; Vuosikerta 34). Tampere: Tampere University of Technology. School of Architecture.

Hynynen, A. (2016). Future in wood? Timber construction in boosting local development. European Spatial Research and Policy, 23(1), 127-139. https://doi.org/10.1515/esrp-2016-0007

Hynynen, A., & Kolehmainen, J. (2016). Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto. Yhdyskuntasuunnittelu, 54(4).

Hynynen, A., & Rantanen, A. (2019). Urbanismi voimavarana. Kaupungistumisen näkymiä provinssissa. teoksessa S. Riukulehto, & N. Harjunpää (Toimittajat), Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla! (Sivut 51-64). (Kytösavut; Vuosikerta XX). Etelä-Pohjanmaan liitto.

Hynynen, A. J., Aaltojärvi, I., Hopia, A., & Uimonen, H. (2020). Emotional diners and rational eaters: Constructing the urban lunch experience. Journal of Urbanism. https://doi.org/10.1080/17549175.2020.1762706

Hynynen, A. (2018). Tehdään älykästä. Arkkitehtiuutiset, (1/2018), 12-13.

Hynynen, A., Hopia, A., Uimonen, H., Pitkäkoski, T., Aaltojärvi, I., Paakki, M., & Kontukoski, M. (2018). Ei ainoastaan leivästä: Ruoka, kokemus ja moniaistisuus. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio.

Hynynen, A., & Rantanen, A. (2019). Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana. Alue ja Ympäristö, 48(1), 101-116. https://doi.org/10.30663/ay.77858

Hynynen, A. (2019). Monimuotoistuva kaupungistuminen. Sanomalehti Ilkka.

Hynynen, A. (2020). Kulttuurin tähtikarttoja. Kulttuurilehti ilmiö, (1/2020).

Hynynen, A. (2020). Kaupunki koronan jälkeen. Ilkka-Pohjalainen.

Ibrahim, A., & Pelsmakers, S. (2018). Low energy housing retrofit in North England: Overheating risks and possible mitigation strategies. Building Services Engineering Research and Technology, 39(2), 161-172. https://doi.org/10.1177/0143624418754386

Iida, H. (2014). Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 15). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Iivari-Hirvelä, M. (2010). Ritvala raikaa - historiaa ja nykyaikaa; Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma. (Kylät kehällä -hanke 2009). Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE.

Ilgın, H. E., Ay, B. Ö., & Gunel, M. H. (2020). A study on main architectural and structural design considerations of contemporary supertall buildings. ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW. https://doi.org/10.1080/00038628.2020.1753010

Ilmavirta, T., Lehtovuori, P., & Mattila, H. (Toimittajat) (2013). Kokemuksia Torontosta : Maailman parhaat kaupungit -kurssin nr 1 raportti. Helsinki: URBANISMISÄÄTIÖ.

Iltanen, S. (2012). Spatial Simulation Model of Urban Retail System. teoksessa L. Nikilovska, & R. Attar (Toimittajat), 2012 Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning, March 26-30, 2012, Orlando (Sivut 133-136). (Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning). Orlando, FL: Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design.

Iltanen, S. (Tekijä). (2005). Diplomityönäyttely; Kohti uutta arkkitehtuuria. Arkkitehtiopiskelijoiden diplomitöitä kolmesta koulusta: Suomen Rakennustaiteen museo, Helsinki 13.4.- 5.6.2005.

Iltanen, S. (2012). Cellular Automata in Urban Spatial Modelling. teoksessa A. J. Heppenstall, A. T. Crooks, L. M. See, & M. Batty (Toimittajat), Agent-Based Models of Geographical Systems (Sivut 69-84). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8927-4_4

Iltanen, S. (Tekijä). (2007). Uutta Arkkitehtuuria: Tampereen pääkirjasto Metso 2007.

Iltanen, S. (2012). Heuristic three-level Instrument combining urban Morphology, Mobility, service Environments and Locational Information (HIMMELI). teoksessa H. Angela, S. Cecilia, & B. Luca (Toimittajat), Accessibility Instruments for Planning Practice (Sivut 77-84). [3.5] Brussels: COST Office.

Iltanen, S. (2011). Combining Urban Morphological Network Analysis with Urban Growth Model SLEUTH. teoksessa J. D. Hunt, & J. Abraham (Toimittajat), 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011 (Sivut 1-16). [194] (International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM). Lake Louise: CUPUM.

Iltanen, S., Joutsiniemi, A., Kanninen, V., Mäntysalo, R., & Syrman, S. (2014). HIMMELI for comprehensive transport planning and development planning. teoksessa M. T. Brömmelstroet, C. Silva, & L. Bertolini (Toimittajat), COST Action TU1002 - Assessing Usability of Accessibility Instruments (Sivut 47-52). COST Office.

Iltanen, S. (2012). Kaupunkien dynamiikka ja simulaatiomallit. teoksessa M. Raine, J. Anssi, N. Suvi, & S. Simo (Toimittajat), Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA (Sivut 198-205). Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK.

Iltanen, S. (2011). Kauppakeskukset verkostokaupungissa. teoksessa V. Kanninen, & A. Rantanen (Toimittajat), Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C (Sivut 30-33). Espoo: Aalto-yliopisto.

Iltanen, S. (Tekijä). (2009). 2009 Helsinki - eurooppalainen metropoli, METROPOLITAN HORIZONS: Kaupunkitutkimusnäyttely Laituri -näyttelytilassa, Helsinki 17.4.-15.5.2009.

Iltanen, S. (2004). Mouhijärven kirjasto - suunnitelmasta toteutukseen. Unknown Publisher.

Iltanen, S. (2012). Dynaaminen simulaatiomalli. teoksessa M. Raine, J. Anssi, N. Suvi, & S. Simo (Toimittajat), Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA (Sivut 21-31). Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK.

Iltanen, S. (2007). Mouhijärven kirjasto. Puulehti, (2/2007).

Iltanen, S. (2011). Combining Geographical Potential Model with Micro Scale Network Analysis - With an Application of Shopping Centres in Helsinki City Region. teoksessa C. E. Jones, A. Pearson, G. Hart, & N. Groome (Toimittajat), Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011 (Sivut 358-362). (GIS Research UK Annual Conference). Portsmouth: GISRUK Conference Series.

Iltanen, S. (2010). Sleuth -simulaatiomallin soveltaminen maankäytön muutosten ja skenaarioiden hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelu, (2), 24-40.

Iltanen, S., & Rantanen, A. (2011). Shopping Centre Morphologies: Location, Accessibility, Integration - A Case Study of Shopping Malls in Helsinki and Tampere City Regions. teoksessa Urban Morphology and the Post-Carbon City, the 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, Canada 26-29 August 2011 (Sivut 22-27). (International Seminar on Urban Form ISUF). Montreal: Concordia University.

Jama, T., Lehtovuori, P., Rajaniemi, J., Siikonen, M., Mäntynen, J., Rantanen, A., ... Saarniaho, K. (2018). Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Jäntti, A-V. (2010). Urbaanin kesannot Tampereella. Arkkitehtiuutiset, (12/2010), 10-11.

Järvi, I. (2012). Tampere - Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Tampereen kaupunki.

Joachimiak, M., Laak, M., & Siter, N. (2014). Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan. Loppuraportti. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Laitosraportti). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Joensuu, T., Norvasuo, M., & Edelman, H. (2019). Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock – Case Hiedanranta. Sustainability, 12(1), [327]. https://doi.org/10.3390/su12010327

Joutsiniemi, A., & Syrman, S. (2012). Monitasoinen verkostokaupunkimalli. teoksessa M. Raine, J. Anssi, N. Suvi, & S. Simo (Toimittajat), Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA (Sivut 15-20). Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK.

Joutsiniemi, A. (2010). Nykykaupunki ja suunnittelun projektiharha. teoksessa L. Jääskeläinen, L. Jaskanen, M. Saarholma, & S. Viertiö (Toimittajat), APOLI 2010 Helsingin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 (Sivut 80-103)

Joutsiniemi, A. (2011). Päätoimittajalta: Klikkejä imagiaarisessa kaupungissa. Yhdyskuntasuunnittelu, 49(2), 4-7.

Joutsiniemi, A. (2010). Ojankaivajien valtakunnassa/In the realm of the ditchers. Arkkitehti, (2/2010), 65-67.

Joutsiniemi, A. (2011). Nollahypoteesina kunta. Yhdyskuntasuunnittelu, 49(3), 4-7.

Joutsiniemi, A. (2010). Henkilökohtaista. Yhdyskuntasuunnittelu, (2010:3), 5-7.

Joutsiniemi, A. (2012). Pääkirjoitus: Kaupunki vai urbaani ekosysteemi? Yhdyskuntasuunnittelu, 50(1), 4-7.

Joutsiniemi, A. (2010). Kaupungin koodi ja innovaation paikka. Yhdyskuntasuunnittelu, 48(4), 4-7.

Joutsiniemi, A. (2013). Mitä peetä? : (Wisa Majamaa: The 4th P – people – in urban development based on Public-Private-People partnership ja Matti Kuronen: The role of partnerships in sustainable urban residential development.). Yhdyskuntasuunnittelu, 51(1), 67-70.

Joutsiniemi, A. (2012). Täydennysrakentamisen paradokseja. The paradoxes of infill building. Arkkitehti, 109(4), 77-79.

Joutsiniemi, A. (2013). Suunnitelmallista hajaannusta. Yhdyskuntasuunnittelu, 51(2), 4-7.

Joutsiniemi, A., Jääskeläinen, L., Ahonen, A-M., Roos, JP., Paqvalin, R., Reijula, K., ... Marjanen, H. (2013). Yhdyskuntasuunnittelun tulevaisuuksiin tähyämässä. Yhdyskuntasuunnittelu, 51(2), 11-55.

Joutsiniemi, A. (Tekijä), & Vanhatalo, J. (Tekijä). (2013). Kymppi tools for MapInfo: http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni/kymppir_tools.

Joutsiniemi, A., Mathlin, M., Haapakangas, A., Ruohomäki, V., Lahtinen, M., Airaksinen, M., ... Tuomaala, P. (2013). Tilamallinnus käyttäjätiedon ja teknisen suunnittelun yhdistäjänä. teoksessa J. Säteri, & H. Backman (Toimittajat), Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013 (SIY Raportti; Nro 31).

Joutsiniemi, A. (2013). Informaatiohippasilla. Yhdyskuntasuunnittelu, 51(1), 4-7.

Joutsiniemi, A., Laine, M. R., Mäenpää, P., Annala, M., & Holopainen, T. (2012). Kisailua vai kerman kuorintaa. Yhdyskuntasuunnittelu, 50(2), 4-9.

Joutsiniemi, A. (2010). Becoming metapolis - A configurational approach. (Datutop; Vuosikerta 32). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.

Joutsiniemi, A. (2012). Instituutioiden imemänä. Yhdyskuntasuunnittelu, 50(3), 4-7.

Joutsiniemi, A. (2011). Kolmas kerta toden sanoo. Yhdyskuntasuunnittelu, 49(4), 4-7.

Joutsiniemi, A. (2010). Kaupungin kiusalliset detaljit ja robustit ratkaisut. RY Rakennettu ympäristö, (4), 6-8.

Joutsiniemi, A., & Vanhatalo, J. (2015). MASTRA: Strateginen kaavakartta - maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten uudet lähestymistavat - osa C. Tampere: Pirkanmaan liitto.

Joutsiniemi, A. (Tekijä), & Vanhatalo, J. (Tekijä). (2015). VASARA for MapInfo., Tampereen kaupunki.

Joutsiniemi, A. (2014). Digitaalista ja elähtänyttä. Yhdyskuntasuunnittelu, 52(4).

Joutsiniemi, A. (2014). Tieteen tuhti perspuoli. Yhdyskuntasuunnittelu, 52(3).

Joutsiniemi, A. (2014). Fraktaalit alueellisuuden perustaa murentamassa. Yhdyskuntasuunnittelu, 52(4).

Joutsiniemi, A. (2014). Peukuttelevaa osallistumista ja ilon kautta suunnittelua. Yhdyskuntasuunnittelu, 52(1).

Joutsiniemi, A. (2015). Ainutkertaisten tarpeiden tragedia. Yhdyskuntasuunnittelu, 53(2).

Joutsiniemi, A. (2015). Paluu ojankaivajien valtakuntaan. Yhdyskuntasuunnittelu, 53(1).

Joutsiniemi, A., & Curtis, C. (2015). Unlikely similar – Forking paths and path-dependency in transportation studies of Helsinki and Melbourne. teoksessa Book of Proceedings: 29th Annual AESOP 2015 Congress, Definite Space – Fuzzy Responsibility

Joutsiniemi, A., Vanhatalo, J., Vaattovaara, M., & Lehtonen, J. (2016). Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tampere: Pirkanmaan liitto.

Kaasalainen, H., & Achrén, H. (2015). Betonilähiö joustaa muuttuviin asumistarpeisiin. Betoni, 85(2), 54-59.

Kaasalainen, H., Achrén, H., & Huuhka, S. (2015). Maailma muuttuu – miksei lähiöasunnotkin? Araviesti, (1), 22-23.

Kaasalainen, T., & Huuhka, S. (2016). Homogenous homes of Finland: 'Standard' flats in non-standardized blocks. Building Research and Information, 44(3), 229-247. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.1055168

Kaasalainen, T., & Huuhka, S. (2016). Accessibility improvement models for typical flats: Mass-customizable design for individual circumstances. Journal of Housing for the Elderly, 30(3), 271-294. https://doi.org/10.1080/02763893.2016.1198739

Kaasalainen, T., Lehtinen, T., Moisio, M., & Hedman, M. (2018). Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Nro 33). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio.

Kaasalainen, T., Mäkinen, A., Lehtinen, T., Moisio, M., & Vinha, J. (2020). Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates. Journal of Building Engineering, 27, [100996]. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100996

Kaasalainen, T., & Huuhka, S. (2020). Existing Apartment Buildings as a Spatial Reserve for Assisted Living. International Journal of Building Pathology and Adaptation. https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2020-0015

Kaira, M. (Tekijä), Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Lusto, The Finnish Forest Museum and Forest Information Centre, Punkaharju.

Kaituri, A. (2011). Kansainvälisiä maisemia. Arkkitehtiuutiset, 63(2), 48-48.

Kalakoski, I. (2013). Patina herättää tunteita. teoksessa M. Perkkiö (Toimittaja), Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista (Sivut 122-124). Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta.

Kalakoski, I. (Toimittaja) (2013). Näsilinna 2013. Erikoiskurssi historiallisen arvorakennuksen dokumentoinnista. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja; Vuosikerta 1). Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen museopalvelut / Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kalakoski, I., & Kuitunen, H. (2013). Johdanto: Arkkitehtiopiskelijat Näsilinnassa. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja; Vuosikerta 1). Tampereen teknillinen yliopisto.

Kalakoski, I. (2016). Defining requirements for appreciation of patina. teoksessa A. E. Toft, & M. Rönn (Toimittajat), Aesthetics - the uneasy dimension in architecture (Proceedings Series toim., Vuosikerta 2016-1, Sivut 27-40). (Proceedings Series ; Vuosikerta 2016-1). Trondheim: Nordisk Arkitekturforskning.

Kalakoski, I., & Huuhka, S. (2018). Spolia revisited and extended: The potential for contemporary architecture. Journal of Material Culture, 23(2), 187-213. https://doi.org/10.1177/1359183517742946

Kalakoski, I. (2017). Ajatuksia kaupunkiasumisen tulevaisuudesta. Arkkitehtiuutiset, (5/2017), 16-17.

Kalakoski, I. (2017). Alma Mater ja keihäänkärjet. Pääkirjoitus. Arkkitehtiuutiset, (3).

Kalakoski, I. (2017). Sinivalkoisia faktoja: Blue and white facts . Arkkitehti, (2).

Kalakoski, I. (2017). Kaupunginosan näköinen koti. DOT Design on Tampere, (5).

Kalakoski, I. (Toimittaja) (2018). Paraisten kalkkikaivoksen alueen kehittäminen: Arkkitehtiopiskelijoiden visioita . Tampereen teknillinen yliopisto.

Kalakoski, I., Huuhka, S., & Koponen, O-P. (2019). From obscurity to heritage: Canonisation of the Nordic Wooden Town. INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES, 26(8), 790-805. https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1693417

Kalakoski, I. (2019). Uutta ajattelua rakennusosien kierrättämiseen. Kulttuurista perinnöksi, 3.

Kalakoski, I. (2018). Kaupunkikuvan muutos herätti arkkitehdit elokuvan tekoon. Kulttuurista perinnöksi, 2.

Kalakoski, I., & Lehtinen, P. (2018). Kestävyys ja korjaaminen. Kulttuurista perinnöksi, 2.

Kalakoski, I. (2019). Soveltava kulttuurintutkimus on kuin avoin syli. J@RGONIA, 17(33), 114-117.

Kalakoski, I. (2019). Muusikko, tarinankertoja, Suomen ystävä: haastattelussa Daniel Libeskind. Arkkitehtiuutiset, 9(2019).

Kalakoski, I. (2019). Patinan viehätys: Aleksi Siurola entisöi ja myy suomalaista designia. DOT Design on Tampere, 7(2019).

Kalenoja, H., Rissanen, R., Hynynen, A., Rehunen, A., Ahonen, O., Mäkelä, T., ... Tapio, P. (2014). Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva : Ennakointiteemojen ja tulevaisuuskuvien alueelliset näkökulmat. Osaraportti 2. Helsinki: Ympäristöministeriö.

Kalenoja, H., Kallionpää, E., Moisala, A., & Ylä-Anttila, K. (2011). Liikennepalvelumallit ja vaikutusten arviointi. Liite 2, Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusraportti. teoksessa Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä. Syöksy -tutkimushankkeen loppuraportti (Sivut 1-143). Helsinki: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU.

Kangas, J., & Poutanen, J. (2018). Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. teoksessa ICERI2018 Proceedings (Sivut 8087-8096). (ICERI proceedings). https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Kangasaho, T. (2012). Turku - Kerrosten kesken. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Turun kaupunki; Tammerprint Oy.

Kanninen, V., & Rantanen, A. (Toimittajat) (2010). Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C; Vuosikerta 82). Espoo: Aalto-yliopisto.

Kanninen, V., & Rantanen, A. (2011). Johtopäätökset: kestävä kauppakeskus. teoksessa V. Kanninen, & A. Rantanen (Toimittajat), Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C (Sivut 54-59). Espoo: Aalto-yliopisto.

Karala, S. (Tekijä), Hietakorpi, L. (Tekijä), Manka, J. (Tekijä), Poutanen, J. (Tekijä), Hyyppä, A. (Tekijä), & Virtanen, J. (Tekijä). (2011). Uusi arkkitehtuuri/The New Architecture.

Karjalainen, M. (2017). Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyn 2017 tulokset. Puu-lehti, 37(3), 48-53.

Karjalainen, M., & Pesonen, M. (Toimittajat) (2017). Järviluontokeskus Tampere, Lake Nature Center Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi.

Karjalainen, M., & Pesonen, M. (Toimittajat) (2016). Rääkkylän mummola, Opiskelijakilpailu 2016. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi.

Karjalainen, M., & Pesonen, M. (Toimittajat) (2016). Nuorisokeskus Marttisen sauna, opiskelijakilpailu 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi.

Karjalainen, M., & Pesonen, M. (Toimittajat) (2016). Klingendahlin parveke, opiskelijakilpailu 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi.

Karjalainen, M. (2016). Multi-story timber frame buildings in Finland -videopresentation. Julkaisun esittämispaikka: International Conference on Sustainable Civil Engineering, Cape Town, Etelä-Afrikka.

Karjalainen, M. (2017). Multistory timber apartment buildings are becoming common in forested Finland - Results of resident surveys point the way to the future of multistory timber apartment buildings. teoksessa Proceedings of 5th Annual international Conference on Architecture and Civile Engineering (ACE 2017) : May 8-9, 2017, Singapore (Sivut 415-417). [23] (Proceedings of 5th annual International Conference on Architecture and Civil Engineering ). Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). https://doi.org/10.5176/2301-394X_ACE17.23

Karjalainen, M. (2017). Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakysely 2017 - loppuraportti 11.6.2017. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi.

Karjalainen, M. (2017). Puukerrostalot yleistyvät hitaasti mutta varmasti. Rakennuslehti, (45), 2. [Rakennuslehti 45/2017].

Karjalainen, M. (2017). Status and possibilities of timber construction in Finland. teoksessa K. Lilja (Toimittaja), Wood-based bioeconomy solving global challenges (Vuosikerta MEAE 2/2017, Sivut 35-39). (MEAE guidlines and other publications ). Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland.

Karjalainen, M. (2018). Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain. Kaleva, 19.5.2018.

Karjalainen, M. (2018). Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain. Lapin Kansa.

Karjalainen, M. (2018). Puurakentamisen huomioimiseksi tarvitaan laki. Maaseudun Tulevaisuus.

Karjalainen, M. (2018). Puurakentamisen kansalaisaloite on hyvällä asialla. www.biotalous.fi.

Karjalainen, M. (2018). Vaasa´s wooden tower of innovation -arkkitehtiopiskelijakilpailu. Puu-lehti, 38(2), 60-67.

Karjalainen, M., & Pesonen, M. (2018). Vaasa´s wooden tower of innovation. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi.

Karjalainen, M. (2018). Puukerrostaloalue Rauman Papinpellolle. Puu-lehti, 38(3), 62-64.

Karjalainen, M. (2018). Puukerrostalorakentaminen Suomessa: Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista. Suomen sahayrittäjät, 2018(4), 4-7. [1].

Karjalainen, M. (2019). CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa: Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö selvitti CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa. Puumies, 64(1), 23-25.

Karjalainen, M. (2019). Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista: Research on framing solutions and home ownership of wood apartment buildings in Finland. Puu-lehti, 39(1), 60-64.

Karjalainen, M. (2019). Vantaa Multipurpose Ice Arena. Puu-lehti, 39(2), 66-71.

Karppinen, S., Hynynen, A., Korkka, A., & Pylvänen, R. (2010). Pikkukaupunkien virikekirja. Tampere: KOKO-ohjelman DEMO- ja MAL-verkostot, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys.

Katainen, J. (2012). Metabolismi herää unohduksesta. Metabolism awakens from oblivion. Arkkitehti, 109(4), 80-82.

Kiuru, T., Tarpio, J., & Lommi, J. (2016). Uudet talot puntarissa. Meidän talo, 2016(2), 54-61.

Kiviranta, M. (2010). The development vision of Tulli Area. Masters's Thesis in Architecture, TUT 2008. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 109-109)

Kjisik, H. (Tekijä), Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2010). Lahdelma & Mahlamäki Oy:lle voitto korkeatasoisessa Oulun Kastellin kilpailussa: Arkkitehtiuutiset.

Kolehmainen, J., Seppälä, M., Hynynen, A., Ranta, T., & Uitto, A. (2011). Näkemyksiä maaseudun tulevaisuuden maankäytöstä: Raportti Sitran Maamerkitohjelman maankäyttötyöpajasta. Tampere: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI.

Kolkwitz, M., Huuhka, S., & Luotonen, E. (2020). Circular Construction in Regenerative Cities: A H2020 project. Julkaisun esittämispaikka: Mining the European Anthroposphere Final Conference, Bologna, Italia. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Kontio, P., Rantanen, A., Simola, A., & Jääskeläinen, R. (2010). Yritysten sijoittuminen ja yhdyskuntarakenne. teoksessa V. Kanninen, P. Kontio, R. Mäntysalo, & M. Ristimäki (Toimittajat), Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot. Tutkimushankkeen loppuraportti. YTK:n julkaisuja B (Sivut 72-99)

Kontukoski, M., Paakki, M., Thureson, J., Uimonen, H., & Hopia, A. (2016). Imagined salad and steak restaurants: Consumers’ colour, music and emotion associations with different dishes. International Journal of Gastronomy and Food Science, 4, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2016.04.001

Koponen, O-P. (2013). Tyyli -täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys. teoksessa M. Perkkiö (Toimittaja), Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista (Sivut 90-95). Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta.

Koponen, O-P. (2012). Maalaiskoulu - kylän ensimmäinen julkinen rakennus. teoksessa M. Markku (Toimittaja), Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit (Sivut 20-21). Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS.

Koponen, O-P. (2010). When Alvar Aalto found his own voice - Why I think Paimio tuberculosis sanatorium shoud be on the world heritage list. teoksessa R. Salastie (Toimittaja), Integrity and authenticity in modern movement architecture - Case Paimio hospital. International expert semianr 1-2 October in 2009 in the Paimio Hospital (Sivut 112-114)

Koponen, O-P. (2012). deja-vu : Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan - Motelli Marinen laajennus, Tammisaari 1972 : Marine Motel Extension, Tammisaari 1972. Arkkitehti, 109(5), 82-83.

Koponen, O-P. (2013). Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation. Arkkitehti, 110(3), 13-21.

Koponen, O-P. (2009). Salokunnan seurakuntatalo 1960, Timo Penttilä/Salokunta's parish house. Arkkitehti, (6/2009), 76-76.

Koponen, O-P. (2011). Pekka Mäki, ASA-huset, Åbo Akademi. Arkkitehti, 108(2), 34-40.

Koponen, O-P. (2010). Romantiikan uudelleenarviointi/Re-assessing romanticism. Arkkitehti, (1), 44-48.

Koponen, O-P. (2010). Suurmieskulttia syvemmälle; Beyond the Personality Cult. Arkkitehti, (5/2010), 72-74.

Koponen, O-P. (2009). The Hervanta Central Axis and the Myth about the Finnishness of Reima Pietilä's Architecture. teoksessa E. Johansson (Toimittaja), Raili y Reima Pietilä: un desafío a la arquitectura moderna = Raili and Reima Pietilä: challenging modern architecture (Sivut 48-61). Madrid: Museo Collecciones ICO.

Koponen, O-P. (2015). Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä. Arkkitehti, 2015(2/2015), 72-74.

Koponen, O-P. (2015). Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo. Arkkitehti, 2015(4/2015), 67-69.

Koponen, O-P. (2015). Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. teoksessa R. Hautamäki (Toimittaja), Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa (Vuosikerta Julkaisuja 5/2015, Sivut 35-42). (Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen; Vuosikerta 5/2015). Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki.

Koponen, O-P. (2015). Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years (Sivut 26-29). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Koponen, O-P., Mustonen, T., Horto, S., & Woolston, S. (2017). Miten korjata modernismia: Kitsch ja korjausrakentaminen. Arkkitehti, (1).

Koponen, O-P. (2016). Aalto-kirjasto, Seinäjoki. Arkkitehti, (1).

Koponen, O-P. (2016). Aalto Bibliothek in Seinäjoki: Feinfühlige Restaurierung der Moderne. Alvar Aalto Gesellschaft, (Bulletin 39).

Koponen, O-P. (2017). Mitä arkkitehtuurista voi kertoa kuvataiteen avulla: Ville Lukkarisen kirjoitukset. TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA, (48), 11-17.

Koponen, O-P. (2017). Kultivoituneet luolamiehet. Arkkitehti, 2017(5), 35-36.

Koponen, O-P. (2016). Visiting the world heritage town of old Rauma, Finland. teoksessa Timber heritage and cultural tourism: values, innovation and visitor management, Bangkok, Thailand, 6-8 Nov. 2015 (Sivut 45-49). Bangkok, Thailand: ICOMOS Thailand Association.

Koponen, O-P. (2017). Tempon talo: Tempo House. teoksessa Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdevalikoima / Register Selection (Sivut 42-43). Docomomo Suomi Finland ry.

Koponen, O-P. (2017). Kalevan kirkko / Kaleva Church. teoksessa Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdeluettelo / Register Selection (Sivut 168-169). Docomomo Suomi Finland ry.

Koskinen, A., Lehtovuori, P., Rantanen, A., & Vanhatalo, J. (Toimittajat) (2019). Tampere City Region 2040+. Regional factors of well-being. Tampere: Tampere University.

Kotilainen, S. (2013). Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 7). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Kotilainen, S., & Hedman, M. (2014). Pientaloa parempi? Better than an individual small house? Puu, (3), 48-51.

Kotilainen, S., & Hedman, M. (2013). Arkkitehtuuri in Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti; Vuosikerta 14). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto.

Kotilainen, H., Lodenius, S., & Pesonen, H. (2009). Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohja. (Espoon, Helsingin ja Lohjan kaupungit, Kirkkonummen ja Vihdein kunnat, Uudenmaan liitto, Uudenmaan tiepiiri ja Ratahallintokeskus). Oulu: Unknown Publisher.

Kotilainen, S. (2014). Where Do you Start to Design a Dwelling? teoksessa V. Morabito (Toimittaja), Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014 (Intelligent landscape; Nro 3). ARACNE.

Kotilainen, S., & Hedman, M. (2015). Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä: Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Nro 17). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Kotilainen, S., & Hedman, M. (2015). Mikä estää joustavan asuntorakentamisen? teoksessa ARA-viesti 2/2015 (Sivut 17-19). The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA) .

Kotilainen, S., Hedman, M., & Heikkinen, J. (Toimittajat) (2015). Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. (Housing Design). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Kotilainen, S. (2015). Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. teoksessa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen (Vuosikerta 16, Sivut 10-13). [1] (Housing Design; Vuosikerta 16). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Kuhlmann, D., Simmel, C., & Griffiths, G. (Toimittajat) (2011). Wooden Boxes. Wien: Luftschacht Verlag.

Kurikka, H., Alarinta, J., Kolehmainen, J., & Hynynen, A. (2016). Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040. (Julkaisunumero B:81). Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto.

Kuusela, K. (2010). Nekapolis. Or the future of a part of the city. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 95-107)

Laak, M., & Del Barrio Batista, J. (Toimittajat) (2014). Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Laak, M., & Del Barrio Batista, J. (Toimittajat) (2014). Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture.

Laak, M. (Toimittaja) (2014). Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Laakso, S., Lahti, P., Lodenius, S., & Moilanen, P. (2011). Metropolialueen kestävä aluerakenne. METKA-hankkeen 2007-08 tiivistelmä. (Etelä-Suomen maakuntien liittouma). Etelä-Suomen maakuntien liittouma.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Wooden Boat Centre Kotka: L'Arca.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2010). Embajada de Finlandia, Embassy of Finland, Tokyo: AV proyectos.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Meilahden sairaala-alueen aula: Arkkitehti: 3: 34-41., Suomen Arkkitehtiliitto.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Meilahden sairaala-alueen aula: L’industria della costruzioni, num. 426/2012: 112-116.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Joensuun lyseon peruskoulu, Joensuu 2006: Maailman paras koulu - The Best School in the World - näyttely, Suomen rakennustaiteen museo, 8.6.-25.9.2011.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). ICT-Talo, Turku: Hyödyllistä ja kaunistavaa - Senaatti-kiinteistöjen historia 1811-2011.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2009). Architects Lahdelma & Mahlamäki: Span Magazine.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2010). Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Eesti Architruurimuuseumis Rotermanni Soolalaos, Tallinna, Viro 19.11-19.12.2010.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Meilahden sairaala-alueen pääsisäänkäynti; Puolanjuutalaisten historian museo: Suomen arkkitehtuuria 2010/2011, Arkkitehtuurin museo, Helsinki, 6.6.-30.9.2012.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Joensuu Primary School, Joensuu Finland, 2006; New School Architecture from Europe: World Architecture: 10/2011: 100-105.

Lahdelma, I. (Tekijä). (2011). Maritime Center Vellamo., DaLian University of Technology Press.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Poitiers, France: Maison de l'architecture de Poitou-Charentes 1.9.-28.10.2010.

Lahdelma, I. (Tekijä), Mahlamäki, R. (Tekijä), & Viiri, H. (Tekijä). (2011). Comprehensive School Joensuu: The Best School in the World: Seven Finnish Examples from the 21st Century: 54-59.

Lahdelma, I. (2010). Eriksson arkkitehdeille voitto. Ylläksen uuden matkailukylän arkkitehtuurikilpailussa. Arkkitehtiuutiset, (12/2010), 28-31.

Lahdelma, I. (Tekijä). (2010). Kotkan merikeskus, Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Suomen arkkitehtuuria 0809, Finnish Architecture 0809, Suomen Rakennustaiteen museo, Helsinki, 9.6. - 26.9.2010.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Maritime Centre Vellamo: Design + Art in Greece: 43: 132-133., Creece: .

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Maritime Centre Vellamo: Panorama, architecture newspaper: A hyge Wave: 50-51., China: .

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Maritime Centre Vellamo: Margenes Arquitectura: 4: 32-35., Spain: . Haettu kohteesta http://margenesarquitectura.com/norteuropa.htm

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Main Library, Rauma.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Budapest, Unkari, FUGA 28.10.-14.11.2011.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Exactum, Helsinki University.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2012). Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006: Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2011). Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Vapriikki, Tampere 20.9.-9.10.2010.

Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2010). Building new history museums i Poland - who's building them, how are they building them and for whom? Architectura, murator, Puola.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2015). Kilpailuista toteutukseen, Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2015). Kastellin monitoimitalo Oulu, Arkkitehtilehti 4/15., Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2014). Kastellin monitoimitalo Oulu / Projektiuutiset 4/2014.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2014). Kastellin monitoimitalo Oulu, Prointerior 4/2014.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2014). BDR/ School Building, School of Architecture: Joensuu Primary School., Univercity of Sheffield, Uk.

Lahdelma, I. (Valokuvaaja). (2016). Suomen arkkitehtuurikatsaus 2016.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2017). Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo., Polin, Varsova: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2017). Echoes - 100 Years in Finnish Design anad architecture: Polin, Vellamo., Ministry of Culture of Slovakia, Bratislava: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2017). Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo., FUGA Budabest Center of Architecture, Budabest: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2017). Echoes-100- Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo., Exhibition Hall Manes, Praha: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2017). Echoes-100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo., Felleshus, Berlin: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2017). Katsaus 2016: Kastellin monitoimitalo., Alvar Aalto museo, Jyväskylä: Suomen arkkitehtuurimuseo.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2016). Venetsia biennal of architecture: Suomen Luontokeskus Haltia., Venetsia: Pohjoismaiden paviljonki.

Lahdelma, I. (Suunnittelija). (2016). Parantavat tilat silloin ja nyt: Meilahden pääsisäänkäyntiaula., Arkkitehtuurimuseo, Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo.

Lahdelma, I. (2017). Oulun Asemakeskus. Fassadentechnik, (1).

Lahdelma, I. (2017). Polish judish history museum, Polin. YAPI, Architecture, Design, Culture and art magazine, Turkki, 424(3).

Lahdensivu, J., Huuhka, S., Annila, P., Pikkuvirta, J., Köliö, A., & Pakkala, T. (2015). Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet. (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti; Vuosikerta 162). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos.

Laine, M., Helamaa, A., Kuoppa, J., & Alatalo, E. (2018). Bricolage in Collaborative Housing in Finland: Combining Resources for Alternative Housing Solutions. Housing, Theory and Society. https://doi.org/10.1080/14036096.2018.1492438

Laiti, M. (Tekijä). (2010). Sanojen synty ja muita piirroksia, taidenäyttely.

Laiti, M. (Tekijä). (2012). Marianne Laiti - pastellimaalauksia: Galleria Leonardo, Tampere 28.1.-22.2.2012.

Lankia, S. (2012). Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Loimaa; Tammerprint Oy.

Larsen, J. L., & Brandt, J. (2018). Critique, Creativity and the Co-Optation of the Urban: A Case of Blind Fields and Vague Spaces in Lefebvre, Copenhagen and Current Perceptions of the Urban. Urban Planning, 3(3). https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1394

Laukkarinen, A., Kero, P., & Vinha, J. (2018). Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering, 19, 592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Launis, T. (2010). Reconstruction of architecture. New morphology, meaning and methogology for architecture. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-53)

Lehtinen, T., Papinsaari, A-K., Kaasalainen, T., Moisio, M., & Hedman, M. (2018). Peruskoulut ja energiatehokkuus: Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 34). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio.

Lehtonen, H. (Tekijä). (2010). Näyttelyn keskiössä puu: mihin puu venyy, mitä metsä meille merkitsee? Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen taide3-kurssi, näyttelyssä n. 70 osallistujaa., Haettu kohteesta http://onoma.org/fi/nayttelyt/puunsyy_fi.php

Lehtovuori, P. (2013). Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa : Havaintoja 2000-luvun Espoosta / Upplevelserum i den föränderliga staden : Observationer i Esbo på 2000-talet / Experiential places in a changing city : Observations in 21st century Espoo. teoksessa J. Hovinen (Toimittaja), Espoo : arjen arkkitehtuuria / Esbo : arkitektur för alla / Espoo : everyday architecture (Sivut 27-34; 38-41; 45-49). Helsinki: PARVS PUBLISHING.

Lehtovuori, P. (2013). Liikennesunnittelun James Bond / The James Bond of traffic planning : Pentti Murole: Ihmistä ei voi suunnitella - kiveä voi! : Arkkitehtuuritoimisto B&M, 2012. 478 s. Arkkitehti, (1), 84-85.

Lehtovuori, P. (2012). Towards experiential urbanism. Critical Sociology, 38(1), 71-87. https://doi.org/10.1177/089692051140722

Lehtovuori, P. (2012). Rannat Helsingin seudun dynamona : Unelma omaehtoisesta kaupunkitilan tuottamisesta. teoksessa J. Lahti, K. Paatero, & E. Rauske (Toimittajat), Rantaviivoja : asuinalueita veden äärellä (Sivut 20-31). Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo.

Lehtovuori, P. (2014). 1974 la production de l´espace : Henri Lefebvre (1974). La production de l´espace : Paris: Editions Anthropos. 485 p. Yhdyskuntasuunnittelu, 52(2), 77-79.

Lehtovuori, P. (2014). Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside. Arkkitehti, (4), 79-81.

Lehtovuori, P., & Koskela, H. (2013). From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon. Sociological Review, 61(Suppl. 1), 124-143. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12057

Lehtovuori, P. (2013). Kaupunkimaisuuden näkökulma. Arkkitehti, (6), 46-49.

Lehtovuori, P. (2012). Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space. teoksessa J. Lahti, K. Paatero, & E. Rauske (Toimittajat), Shorelines : residental areas by the water (Sivut 20-31). Helsinki: Museum of Finnish Architecture.

Lehtovuori, P., & Ruoppila, S. (2012). Temporary uses as a means of experimental urban planning. SAJ Serbian Architectural Journal, (4), 29-54.

Lehtovuori, P. (2012). "Talo on vain yksi kivi". "A House is just one stone". Arkkitehti, 109(4), 74-76.

Lehtovuori, P. (2013). Kaupungista välittäminen : reitityksiä kohti urbaania mannerta. teoksessa A. Paasi, P. Rannila, & S. Tani (Toimittajat), Matkalla : Professori Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja (Sivut 111-120). Oulu: Anssi Paasi.

Lehtovuori, P. (2014). Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla. Arkkitehtiuutiset, (11), 16-17.

Lehtovuori, P. (2014). Arkkitehtuuri polttopisteessä. Arkkitehtiuutiset, 66(10), 3-3.

Lehtovuori, P., Kurg, A., Schwab, M., & Ermert, S. (2014). Public spaces, experience and conflict: The Cases of Helsinki and Tallinn. teoksessa C. Tornaghi, & S. Knierbein (Toimittajat), Public Space and Relational Perspectives: New Challenges for Architecture and Planning (Sivut 125-143). (Routledge Research in Planning and Urban Design). Routledge.

Lehtovuori, P. (2015). Uusia tuulia Euroopasta. teoksessa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin (Sivut 42-59). Helsinki: Rakennustieto Oy.

Lehtovuori, P., & Ruoppila, S. (2015). Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism. teoksessa Transience and permanence in urban development workshop, Sheffield 14.-­15.1.2015 Sheffield, UK.

Lehtovuori, P., Edelman, H., Rintala, J., Jokinen, A., Rantanen, A., Särkilahti, M., & Joensuu, T. (2016). Hiedanrannan kehittämisvisio: Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu; Vuosikerta 10). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Lehtovuori, P., Edelman, H., Rintala, J., Jokinen, A., Rantanen, A., Särkilahti, M., & Joensuu, T. (2016). Development vision for Hiedanranta: Densely-built and intensively green Tampere City West. (Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication; Vuosikerta 11). Tampere University of Technology. School of Architecture.

Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., Rantanen, A., Viri, R., Sorri, J., Edelman, H., & Liimatainen, H. (2017). Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus. (65 toim.) (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja). Valtioneuvoston kanslia.

Lehtovuori, P., & Ruoppila, S. (2017). Temporary uses producing difference in contemporary urbanism. teoksessa J. Henneberry (Toimittaja), Transience and permanence in urban development (Sivut 47-64). Wiley.

Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., Rantanen, A., & Varna, G. (2017). Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking: Whole-hankkeen osaraportti 1. (Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio, julkaisu; Vuosikerta 12). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio.

Lehtovuori, P., Cerrone, D., & Partanen, J. (Hyväksytty/painossa). Метаморфология: новый взгляд на роль пространства в городском планировании. teoksessa E. Lapina Kratasyuk (Toimittaja), Настройка языка: управление коммуникациями на постсоветском пространстве Moscow: Новое литературное обозрение.

Lehtovuori, P., & Lehtovuori, O. (2017). Monipuolistaminen on hyvää asuntorakentamispolitiikkaa. RY Rakennettu ympäristö, (4).

Lehtovuori, P. (2017). Arkkitehtuuri esiin Helsingin strategiassa. Arkkitehtiuutiset, (9), 3.

Lehtovuori, P. (2016). Kaupunkitutkimuksen uusi aalto. Arkkitehtiuutiset, (8), 30-31.

Lehtovuori, P., & Varna, G. (2017). Urbanism at a turning point. Modern, postmodern, now. teoksessa From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage: The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Kiel 28-30 September, 2016 (Sivut 86-98). Stockholm: RIKSANTIKVARIEÄMBETET.

Lehtovuori, P., Tartia, J., & Cerrone, D. (2019). Drivers of Global Urbanization: Exploring the emerging Urban Society. teoksessa M. E. Leary-Owhin, & J. P. McCarthy (Toimittajat), The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315266589

Lehtovuori, P., Ari, E., Kuusela, K., Rantanen, A., Rajaniemi, J., & Schmidt-Thomé, K. (2019). Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin. (24 toim.) (Ympäristöministeriön julkaisuja; Vuosikerta 2019, Nro 24). Helsinki: Ympäristöministeriö.

Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., & Elfving, S. (2019). Kuivaspään kyläsuunnitelma: Loppuraportti. Tampereen teknillinen yliopisto.

Leif, L. (2013). Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua: Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseks. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 9). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Leino, T., Salminen, K., & Joutsiniemi, A. (2011). Urban Eco-Factory compatibility of residential and industrial zones. teoksessa The 6th International Conference on Industrial Ecology, ISIE 2011, 7-10 June, 2011, University of California, Berkeley, USA (Sivut 1-9). (International Conference on Industrial Ecology ISIE). Berkeley, CA: International Society for Industrial Ecology.

Leino, T., Salminen, K., & Joutsiniemi, A. (2011). Sustainable manufacturing and eco-factories within sustainable industrial areas within fast growing eco-cities. teoksessa 21st International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2011, 26-29 June, 2011, Taichung, Taiwan (Sivut 747-754). (International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing). Taichung: FAIM 2011.

Lilius, J., & Norvasuo, M. (2017). Kulttuuria yhdyskuntarakenteessa? Urbaanin yhteisöllisyyden muuttuvat tulkinnat. teoksessa M. Häyrynen, & A. Wallin (Toimittajat), Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma (Vuosikerta 258, Sivut 230-249). (Tietolipas). Helsinki: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA.

Lindberg, T., Kaasalainen, T., Moisio, M., Mäkinen, A., Hedman, M., & Vinha, J. (2020). Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH, 14(1), 19-40. https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1488619

Liwata, M-A. (2010). Cosmos, dwelling and identities - the notions of space and place of the Likuba people. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-8)

Lodenius, S. (2010). Sisältö vai muoto kaavoituksellisen ohjauksen keskiössä - havaintoja New York Cityn suunnittelukäytännöistä. Yhdyskuntasuunnittelu, (4/2010), 8-28.

Lodenius, S. (2010). Anteckningar från ett färggrant Äppelträd (rapport från New York). Ny Tid, (Helmikuu), 1-5.

Lodenius, S. (2010). Monikulttuurisuus: segregaatio vai integraatio? Havaintoja New Yorkin naapurustoista. RY Rakennettu ympäristö, (1/2010), 55-57.

Lodenius, S., Silfverberg, B., & Santasalo, T. (2006). Keski-Uudenmaan KUUMA-kuntien kehitys- ja ympäristökuva, Hyvinkäätä koskeva laajennusosio, 2005. Unknown Publisher.

Lodenius, S. (Tekijä). (2011). Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Hämeenlinnan Vanajanranta !!-alueen arkkitehtuurikilpailu 29.8. - 31.10.2011.

Lodenius, S. (2011). Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland. Project Baltia, Shoreline, (12), 35-38.

Lodenius, S. (Tekijä). (2011). Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu 19.4. - 19.8.2011.

Lodenius, S. (2009). High Line - puisto ratakiskoissa/High Line - a new perspective on Manhattan. Arkkitehti, (6/2009), 54-56.

Lodenius, S. (2011). Keskustoista kesannoille. Arkkitehti, 108(3), 15-21.

Lodenius, S. (Tekijä). (2011). Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu 19.4.-20.6.2011.

Lodenius, S. (2011). The Finnish Waterfront. Project Baltia, Shoreline, (13), 27-29.

López Baeza, J., Cerrone, D., & Männigo, K. (2017). Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. teoksessa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index (Sivut 369-378). (WIT Transactions on Ecology and The Environment; Vuosikerta 226). WIT Press. https://doi.org/10.2495/SDP170321

Luoma, J. (2011). Ammatin status ja etiikka. Arkkitehtiuutiset, 63(8), 42-43.

Mänty, J. (2010). Arkkitehtuurin laidalta. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos.

Martínez Rodríguez, J. M. (Tekijä), Escudero Conesa, I. (Tekijä), & Nieto Fernandez, F. (Tekijä). (2019). Museum of the University of Valladolid: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)., Valladolid, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

Martínez Rodríguez, J. M. (Tekijä), Escudero Conesa, I. (Tekijä), & Nieto Fernandez, F. (Tekijä). (2019). Professional Association of Architects of Cantabria: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)., Santander, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

Martínez Rodríguez, J. M. (Tekijä), Escudero Conesa, I. (Tekijä), & Nieto Fernandez, F. (Tekijä). (2019). Professional Association of Architects of Burgos: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)., Burgos, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

Mätäsniemi, T. (2010). Maankäyttösuunnitelma Haukilan alueelle 2009. (Kylät kehällä -hanke, Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä). Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE.

Mattila, M. (2011). VERNADOC - documenting vernacular architecture. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 92-93). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2012). Kyläkouluhanke. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit (Sivut 10-11). Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS.

Mattila, M. (2011). Pajaniemen savusauna, Vehkajärvi - Pajaniemi smoke sauna in Häme Finland. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 176-177). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2011). Filippiiniläinen vuoristotalo - A mountain house in Patad Ifugao Luzon, Philippines. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 198-199). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M., & Freese, S. (2011). Myllymäen savusauna - Myllymäki smoke sauna in uusimaa, Finland. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 170-173). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2011). CIAV VERNADOC 2010 - Östmark church and smoke cabins. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 7-9). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2011). Kontupohjan kirkko - Church of Kontupohja in Karelia, Russia. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 116-117). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (Toimittaja) (2010). Kivinavetat, Finn Vernadoc 2009 - Kivinavettakinkerit. Vilppula: Ruoveden kunnan sivistystoimi, Suomen Icomos, Kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2011). Pien-Toijolan savusauna, Ristiina - Pien-Toijola smoke sauna in Savo Finland. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 174-175). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2012). Kansainvälinen mittausleiri, näyttely ja kyläkoulukinkerit. teoksessa M. Markku (Toimittaja), Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit (Sivut 12-14). Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS.

Mattila, M. (2011). Isoniemen riihi, Vehkajärvi - Isoniemi drying house in Häme, Finland. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 168-169). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2011). Karjalainen savusauna - Karelian smoke sauna in Viena-Karelia, Russia. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 178-179). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M., & Lennox, M. (2011). Marilainen savusauna - Mari smoke sauna in Bashkortoshtan, Russia. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 184-185). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Mattila, M. (2011). Inkeriläinen savusauna - Ingrian -Finnish smoke sauna in Ingermanland, Russia. teoksessa M. Mattila (Toimittaja), CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat (Sivut 180-181). Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea.

Maununaho, K., & Virkkala, I. (2011). Monikulttuurisuus on osa meitä, Multuculturalism is Part of Us. Arkkitehti, 108(4), 70-72.

Maununaho, K. (2010). Cultural encounters in housing environments - designing meeting spaces for a multicultural neighborhood. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-10)

Maununaho, K. (2016). Political, practical and architectural notion of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), 58-64. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0008

Maununaho, K. (2018). Observer, expert, or activist: changing roles in design research project. The NAAR Proceedings Series, 2018(1), 269-288.

Maununaho, K. (2018). Diversity scales for integrated housing in the multicultural city. teoksessa Alvar Aalto Symposium: 14th International Alvar Aalto Symposium New housing solutions for cities in change (Sivut 104-107). Alvar Aalto Foundation.

Maununaho, K. (2018). Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa. Yhdyskuntasuunnittelu, 56.

May Tzuc, O., Rodríguez Gamboa, O., Aguilar Rosel, R., Che Poot, M., Edelman, H., Jiménez Torres, M., & Bassam, A. (2020). Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis. Journal of Building Engineering, 33, [101625]. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101625

Milián Bernal, D., & Lehtovuori, P. (2019). Split Level: A story of ruptures and their appropriations. Estonian Architectural Review - MAJA, Winter 2019(95), 68-75.

Milián Bernal, D. (2019). Re-imaginando el espacio público en los intersticios del vacío y el abandonon en las ciudades latinoamericanas. teoksessa Anais do II Congresso Ibero-americano de História Urabana, 2019 (Vuosikerta 2, Sivut 2435-2448). (Anais II CIHU).

Milián Bernal, D. (2020). Temporary uses of vacant and abandoned urban spaces in Latin America: An exploration. teoksessa Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series (1 toim., Vuosikerta 2020, Sivut 181-209). (The NAAR Proceedings Series). Nordic Academic Press of Architectural Research.

Moisio, M. (2011). Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen. Talo Saunaranta ja 47 variaatiota. RY Rakennettu ympäristö, (2/2011), 32-35.

Moisio, M., Lindberg, T., Kaasalainen, T., & Mäkinen, A. (2017). Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. teoksessa J. Vinha, & H. Kivioja (Toimittajat), Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere (Sivut 331–336). Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka.

Moisio, M., Kaasalainen, T., Lehtinen, T., & Hedman, M. (2018). Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 32). Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio.

Mustila, L. (2016). Monikäyttöinen koulu: Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun. ( Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 30). Tampereen teknillinen yliopisto.

Näveri, M. (2010). Eedenistä utopiaan/Out of Eden - into utopia. Arkkitehti, (1), 49-53.

Nenonen, S., & Joutsiniemi, A. (2012). Kauppapaikkojen suunnittelun ja johtamisen välineet kestävässä verkostokaupungissa. teoksessa M. Raine, J. Anssi, N. Suvi, & S. Simo (Toimittajat), Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA (Sivut 196-197). Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK.

Nieminen, S. (2012). Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China. (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication; Nro 3). Tampere University of Technology.

Nieto Fernandez, F., & Rubio Hernandez, R. (2020). On Hares, Ferrymen and Empathy in Architectural Education. Arkkitehti, 117(4/2020), 31-33.

Nissilä, K. (2017). Energiatehokas kyläkoulu puusta: Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; Vuosikerta 28). Tampereen teknillinen yliopisto.

Norvasuo, M. (2016). Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning. Planning Perspectives, 31(2), 227-251. https://doi.org/10.1080/02665433.2015.1065756

Norvasuo, M. (2019). Kaupunki on ihmisen koti. Klassikko 1999: Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti. Yhdyskuntasuunnittelu, 57(2), 60-63. https://doi.org/10.33357/ys.83680

Norvasuo, M. (2017). Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa? Yhdyskuntasuunnittelu, 55(4).

Nurmi, T. (Tekijä), Lahdelma, I. (Tekijä), & Mahlamäki, R. (Tekijä). (2010). Waterfront and maritime museum: Lahdelma & Mahlamäki architects.

Oliveira, V., Monteiro, C., & Partanen, J. (2015). A comparative study of urban form. Urban Morphology, 19(1), 73-92.

Pakarinen, T. (2010). Metaphors in urban planning: From garden city to Zwischenstadt and Netzstadt. (Datutop; Vuosikerta 31). Tampere: Tampere University of Technology.

Panu, A-M. (2014). Puu, tulevaisuuden materiaali. Arkkitehtiuutiset, (12), 14-15.

Panu, A-M. (2015). Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti, (1), 6.

Panu, A-M. (Valokuvaaja). (2017). Konstrundan 2017, öppna dörrar, exhibition.

Panu, A-M. (Valokuvaaja). (2017). Kaapelitehdas 25 v., avoimet ovet, näyttely.

Partanen, J. (2011). Modeling Urban Dynamics in Self-organizing Enclaves: The Cases of Nekala and Vaasa. teoksessa S. Kalogirou (Toimittaja), 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography ECQTG2011, Harokopio University, Athens, Greece, 2nd to the 5th of September 2011 (Sivut 1-8). (European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography ECQTG). Athens: Harokopio University.

Partanen, J. (2011). A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics. teoksessa J. D. Hunt, & J. Abraham (Toimittajat), 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011 (Sivut 1-16). [144] (International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM). Lake Louise: CUPUM.

Partanen, J. (2013). The Non-Linear City. teoksessa A. Kanarachos, & N. E. Mastorakis (Toimittajat), 12th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC '13), Lamesos, Cyprus, March 21-23 2013 (Sivut 112-117). (International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos).

Partanen, J. (2012). Exploring complex dynamics with a CA-based urban model. teoksessa N. N. Pinto, J. Dourado, & A. Natalio (Toimittajat), Proceedings of CAMUSS, International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems, 8-10.11.2012, Oporto, Portugal (Sivut 257-268). (International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems). Coimbra: Department of Civil Engineering of the University Coimbra.

Partanen, J. (2010). Reclaiming of fallow resources. Potential for breeding grounds or over-exploitation. teoksessa K. Ylä-Anttila (Toimittaja), Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication (Sivut 87-93)

Partanen, J. (2011). Modelling Local Scale Land-Use: Case Nekala. teoksessa C. E. Jones, A. Pearson, G. Hart, & N. Groome (Toimittajat), Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011 (Sivut 106-113). (GIS Research UK Annual Conference). Portsmouth: GISRUK Conference Series.

Partanen, J. (2010). Complexity and ethics; evaluating the self-organizing reality. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010 (Sivut 1-20)

Partanen, J. (2010). Evaluating complexity - Ethical challenges in computational design processes. teoksessa WASET 2010 World Academy of Science, Engineering and Technology Conference, Paris, France, June 28-30, 2010 (Sivut 1182-1192)

Partanen, J. (2015). Indicators for self-organization potential in urban context. Environment & Planning B: Planning and Design, 42(5), 951-971. https://doi.org/10.1068/b140064p

Partanen, J., & Joutsiniemi, A. (2016). Complex patterns of self-organized neighbourhoods. teoksessa L. Boelens, & G. deRoo (Toimittajat), Spatial Planning in a Complex Unpredictable World of Change : Towards a proactive co-evolutionary type of planning (Sivut 242-257). Groeningen: InPlanning. https://doi.org/10.17418/B.2016.9789491937279

Partanen, J. (2016). Liquid Planning, Wiki-Design - Learning from the Case Pispala. Environment & Planning B: Planning and Design, 43(6), 997-1018. https://doi.org/10.1177/0265813516647965

Partanen, J. (Toimittaja) (2015). Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Partanen, J. (Toimittaja) (2015). Book of Abstracts - 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting: Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Partanen, J. (2017). An urban cellular automata model for simulating dynamic states on a local scale. Entropy, 19(1), [12]. https://doi.org/10.3390/e19010012

Partanen, J. (2018). ‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities. (Tampere University of Technology. Publication; Vuosikerta 1514). Tampere University of Technology.