Aaltonen J, Hynynen A, Lodenius S, Toimittaja 2010. Kylät kehällä. Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä. Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE. 122 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. EDGE Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio).

Aaltonen A, Saatsi P, Vinha J. 2013. Perinteisten ikkunoiden tiivistysvaihtoehtojen tutkiminen ilmanpitävyysmittauksin. Vinha J, Aaltonen A, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2013 : uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 22.-24.10.2013, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka. Sivut 367-372. (Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka, seminaarijulkaisu; 3).

Ahtinen A, Poutanen J, Vuolle M, Väänänen K, Peltoniemi S. 2015. Experience-Driven Design of Ambiences for Future Pop Up Workspaces. teoksessa Ambient Intelligence: 12th European Conference, AmI 2015, Athens, Greece, November 11-13, 2015, Proceedings. Springer Verlag. Sivut 296-312. (Lecture Notes in Computer Science). https://doi.org/10.1007/978-3-319-26005-1_20

Airaksinen M, Holopainen R, Tuomaala P, Piippo J, Piira K, Saari M, Antson A, Ruotsalainen R, Joutsiniemi A, Mathlin M, Haapakangas A, Ruohomäki V, Lahtinen M. 2013. Mitattu, mallinnettu ja koettu lämpöviihtyvyys toimistohuoneessa. Säteri J, Backman H, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013. Sivut 259-264. (SIY Raportti).

Aittasalo M, Tiilikainen J, Tokola K, Seimelä T, Sarjala S-M, Metsäpuro P, Hynynen A, Suni J, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vaismaa K, Vakkala O, Foster C, Titze S, Vasankari T. 2017. Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster Randomized Controlled Trial in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 14(10). https://doi.org/10.3390/ijerph14101257

Alatalo E. 2010. Open source architecture - Johannesburg, South Africa. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-11.

Alatalo E, Acharya K, Hautamäki J, Tommiska A. 2010. Human Wiz. [Design].

Alatalo E, Hauru J, Osara V, Pirhonen O. 2010. On tiptoes. [Design].

Alatalo E, Hauru J, Osara V, Pirhonen O. 2010. On tiptoes. [Design].

Alatalo E. 2010. Personal Trainer: Art Meets Energy Consumption, Pixelache Helsinki Festival 2010, Kiasma 25-28.3.2010. [Design].

Alatalo E. 2011. Vertaisyhteiskunta: MediaPyhät; Kaunis kansalainen, Galleria Rajatila, 28.12.2010-2.1. 2011, Tampere. [Design].

Alatalo E. 2011. Lähiössä piilee erityisiä voimavaroja. Asu ja rakenna. (5-6/2011):30-31.

Alatalo E. 2010. Open Source Architecture: Johannesburg, South Africa. teoksessa 24th AESOP Annual Conference, Space is Luxury, Espoo, Finland, 7-10 July 2010. Sivut 91-92.

Alatalo E, Osara V. 2009. Energy efficient building experiment striving for realization, Leppavirta, Finland: Travelling exhibition Architect Award ABF 2009, Sept 2009-April 2010, Minsk (Belarus), Prague, Liberec, Olomouc, Brno and Ostrava (Czech). [Design].

Alatalo E, Toimittaja 2012. Hurmaava lähiö. Energiatehokas lähiökorjaaminen -hankkeen loppujulkaisu. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos; Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos; EDGE; Ympäristöministeriö. 150 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos).

Alppi S. 2010. Mapping the urban fallows. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 67-75.

Amr A. 2018. Reframing Cities with Peripheral Settlements under the Decentralization Discourse: The Case of Amman, Jordan. Rajaniemi J, Chudoba M, Toimittajat. teoksessa Re-City. (Im)possible cities: DATUTOP. Tampere, Finland: Tampere University of Technology, School of Architecture. Sivut 50-65. (Datutop).

Amr A. 2020. Re-centring peripheries along ring roads under a smart growth agenda: case studies of Espoo Innovation Garden and Vantaa Aviapolis in Finland. European Planning Studies. 28(2):357-379. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1663794

Amr A. 2020. Pattern recognition and transformational growth adjustments alongside ring roads: Descriptive mapping from four case studies. Land Use Policy. 94. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104552

Azemati H, Jam F, Ghorbani M, Dehmer M, Ebrahimpour R, Ghanbaran A, Emmert-Streib F. 2020. The role of symmetry in the aesthetics of residential building façades using cognitive science methods. Symmetry. 12(9). https://doi.org/10.3390/sym12091438

Bonora M, Degryse I, Denni C, Fassotte R, Ferdous R, Grangien C, Kopecka K, Milanesi S, Pflüger M, Qian W, Riminiceanu D, Vaillant J, Vlkova K, Voigtländer L. 2018. Digital Design in Urban Environments 2017: Explorations in Computational Design Strategies. Tampere University of Technology. 63 Sivumäärä

Bordas Eddy M 2017. Universal Accessibility: On the need of an empathy-based architecture. Tampere University of Technology. 278 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design).

Borges De Araujo M 2018. The Work of the Studio Aalto Collaborators: Practice, Craft and Theory. Tampere University of Technology. School of Architecture. 271 Sivumäärä (DATUTOP).

Broberg A, Hynynen A, Sarjala S. 2014. Children and youth transport in different urban morphological types. teoksessa WSTLUR 2014 Proceedings. 2014 World Symposium on Transport and Land Use Research, June 24-27, 2014, Delft, the Netherlands. World Society for Transport and Land Use Research. Sivut 1-19.

Broberg A, Hynynen A, Iltanen S, Kyttä M, Paronen O. 2011. Yhdyskuntarakenne muokkaa lasten ja nuorten liikkumista. Liikunta ja Tiede. 48(2-3):10-17.

Broberg A, Sarjala S. 2015. School travel mode choice and the characteristics of the urban built environment: The case of Helsinki, Finland. Transport Policy. 37:1-10. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.10.011

Callocchia A, Lahdelma I. 2010. Arte in Architettura, Art in Architecture: Of ARCH, International Magazine of Architecture and Design. [Design].

Cerrone D, Lehtovuori P. 2017. Urban metaMorphology Lab Tampere. SPIN Unit. [Web publication/site].

Cerrone D, Lehtovuori P. 2017. Ikkunoita metamorfologiaan. Arkkitehti-lehti, Finnish Architectural Review. (4).

Cerrone D, Baeza JL, Lehtovuori P. 2020. Optional and necessary activities: Operationalising Jan Gehl’s analysis of urban space with Foursquare data. International Journal of Knowledge-Based Development. 11(1):68-79. https://doi.org/10.1504/IJKBD.2020.106836

Chudoba M, Joachimiak M, Laak M, Lehtovuori P, Partanen J, Rantanen A, Siter N, Toimittaja 2014. ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, Architecture and Resilience, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture.

Chudoba M. 2012. Arkkitehtuuriviikko innosti ammattilaisia ja maallikoita. Arkkitehtiuutiset. 64(9):14-14.

Chudoba M. 2014. Eliel Saarinen ja korkean rakentamisen ristiriita. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(1):13-28.

Chudoba M 2011. Kaupunkia etsimässä - Eliel Saarinen Amerikassa 1923-1950. Tampere: Tampere University of Technology. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu).

Chudoba M. 2010. City scale and the Gesamtkunstwerk idea in the work of Eliel Saarinen. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-13.

Chudoba M. 2013. Panu Lehtovuori - professori teorian ja käytännön välissä. Arkkitehtiuutiset. 65(3):7-9.

Chudoba M. 2014. Designing Cities, Planning for People :. teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014 in Oulu : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. Sivut 76-85. (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61).

Chudoba M. 2013. Klassikko täyttää pyöreitä : 1943 : The city - its growth, its decay, its future : Saarinen, E (1943). The city - its growth, its decay, its future. Cambridge, Massachussets: The MIT Press. ISBN 1262190176. 380s. : Kohti desentralisoitua kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(1):74-76.

Chudoba M, Rajaniemi J, Virkkala J, Toimittaja 2015. Raitiotien seisakkeet: Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssi A ja B. Tampere University of Technology, School of Architecture. 74 Sivumäärä

Chudoba M. 2015. Koteja ja kokonaistaideteoksia. Arkkitehti. (3):76-78.

Chudoba M. 2015. Kaupunki näyttämönä. Arkkitehtiuutiset. (8):12-13.

Chudoba M. 2015. Kaupunki uudistuu. Arkkitehtiuutiset. (10):12-13.

Chudoba M. 2016. Arkkitehtuurin monet mahdollisuudet. Arkkitehtiuutiset. (5):6-9.

Chudoba M. 2016. Arkkitehtuuritutkimus nyt. Arkkitehtiuutiset. (11):15.

Chudoba M. 2016. Kokonaisvaltainen kehittämistyökalu arvoympäristön suojeluun: Arkkitehtuurialan väitös Tampereen teknillisessä yliopistossa 8.1.2016. Archinfo - Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.

Chudoba M. 2016. Function and ornament: the modern of Louis Sullivan and Eliel Saarinen. Toft AE, Rönn M, Toimittajat. teoksessa Aesthetics - The Uneasy Dimension in Architecture. Nordic Academic Press of Architectural Research. Sivut 87-108.

Chudoba M. 2019. Looking Up: Imagining a Vertical Architecture. Toft AE, Rönn M, Smith Wergeland E, Toimittajat. teoksessa Reflecting Histories and Directing Futures: Proceedings Series. 2019-1 toim. Nordic Academic Press of Architectural Research. Sivut 99-124.

Chudoba M, Rajaniemi J. 2019. Tampereen arkkitehtikoulu 50 vuotta. Yhdyskuntasuunnittelu. 57(3):29-32.

Chudoba M. 2019. Arkkitehtuurissa riittää tutkittavaa. Arkkitehtiuutiset. (11):38.

Chudoba M, Hynynen A, Rönn M, Toft AE, Toimittaja 2020. Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series. 1 toim. Nordic Academic Press of Architectural Research. 250 Sivumäärä (The NAAR Proceedings Series).

Corredor-Ochoa Á, Antuña-Rozado C, Fariña-Tojo J, Rajaniemi J. 2020. Challenges in assessing urban sustainability. Verma P, Singh P, Singh R, Singh Raghubanshi A, Toimittajat. teoksessa Urban Ecology: Emerging Patterns and Social-Ecological Systems. Elsevier. Sivut 355-374. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820730-7.00019-7

Donovan E, Pelsmakers S. 2020. Integrating sustainability in design studio through blended learning. teoksessa Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019. AMPS. (AMPS Proceedings Series).

Dumitrescu A 2016. The Management of Change in Finland's Wooden Historic Urban Landscapes: Old Rauma. Tampere University of Technology. 275 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Edelman H, Härkönen K, Toimittaja 2015. Sustainable Design Studio 2014. Tampere University of Technology. School of Architecture. 79 Sivumäärä

Eräsaari L, Heimala-Pelkonen M, Kurki H, Norvasuo M, Puustinen S, Särkikoski T. 2019. In memoriam: Terttu Nupponen 24.1.1947–7.2.2019. Yhdyskuntasuunnittelu. 57(3):33-34. https://doi.org/10.33357/ys.86014

Eskola S. 2010. Akaa > Play: development paths for industrial fallow masters's thesis in Architecture, TUT 2008. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 111-111.

Eskolin J 2019. Suurten puurakenteiden arkkitehtoniset ominaisuudet. 182 Sivumäärä (Tampere University Dissertations; 105).

Frolov V, Huuhka S, Linov V, Helin P. 2017. Woodblock: Два проекта для Кронштадт / Two projects for Kronstadt. Project Baltia. (29):68-74.

Garcia Fernandez J, Tammi K, Joutsiniemi A. 2017. Extending the life of virtual heritage: Reuse of TLS point clouds in synthetic stereoscopic spherical images. teoksessa 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures. ISPRS. Sivut 317-323. (International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives ). https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-317-2017

Garcia-Fernandez J. 2016. An Assessment of Errors and Their Reduction in Terrestrial Laser Scanner Measurements in Marmorean Surfaces. 3D Research. 7(1):1-11. https://doi.org/10.1007/s13319-015-0077-0

Garcia-Fernandez J, Joutsiniemi A, Ahn Y, Fernandez JJ. 2016. Quantitative + qualitative information for heritage conservation: An open science research for paving 'collaboratively' the way to historical-BIM. teoksessa 2015 Digital Heritage International Congress, Digital Heritage 2015. IEEE. Sivut 207-208. https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419495

García Fernández J, Fernández Martín JJ, San José Alonso J. 2018. MOOC-Graphies: Possibilities for Online Graphic Learning. Castaño Perea E, Echeverria Valiente E, Toimittajat. teoksessa Architectural Draughtsmanship. Cham: Springer International Publishing AG. Sivut 253-263. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58856-8_20

García Triviño F, Nieto Fernandez F, Psegiannaki K, Quesada López F, Toimittaja. 2018. La función de la función / The Function of Function. HipoTesis Numbered Issues. Hipo 6.

García Triviño F, Nieto Fernandez F, Psegiannaki K, Díaz Camacho MÁ, Rubio Hernandez R, Toimittaja. 2019. La oportunidad del afuera / The Opportunity of the Outside. HipoTesis Numbered Issues. Hipo 7.

Gottdiener M, Budd L, Lehtovuori P 2015. Key concepts in urban studies: 2nd edition. London: SAGE Publications. (SAGE Key Concepts series).

Griffiths G. 2010. Eternal optimism? Ethics explained away. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-10.

Griffiths G. 2011. Almost nothing. Kuhlmann D, Simmel C, Griffiths G, Toimittajat. teoksessa Wooden Boxes. Sivut 14-23.

Hagan H. 2010. Lähiöt - uusiutuva luonnonvara. Asu ja rakenna. (4):13-13.

Hagan H. 2010. Raahen Kummatti - lähiön muodonmuutos purkamalla. Asu ja rakenna. (4):14-15.

Hagan H. 2013. Tapaus Kummatti. Arkkitehti. 110(3):71-72.

Haila Y, Joutsiniemi A, Kervinen M, Lodenius S 2010. Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma. Helsinki: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 86 Sivumäärä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunniteluosaston selvityksiä).

Hakula A 2010. Kulttuurimaiseman asukit - suunnitelmia Saarioispuolelle. Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE. 76 Sivumäärä (Kylät kehällä -hanke 2009).

Hämäläinen T, Lehtovuori P. 2014. City of Boulevards or City of Malls? Urban Transport Infrastructure Retrofits Are Urban Landscape in Helsinki and Tampere. Project Baltia, Archive. (22):36-41.

Harvio S, Lehto V, Hynynen A, Kolehmainen J, Laakso S, Matikka J 2016. Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit: Esiselvitys. Helsinki: Ympäristöministeriö. 61 Sivumäärä (Ympäristöministeriön raportteja 27).

Havik K, Passinmäki P. 2019. Introduction. DATUTOP. (38):7-11.

Hedman M, Toimittaja 2012. Keskitehokas rakentaminen. Esimerkkejä keskitehokkaan asuinrakentamisen malleista. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 201 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Hedman M, Toimittaja 2012. Tampere-pientalo : Esimerkkejä tyyppitalon uusista ratkaisumalleista Tampereelle. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 81 Sivumäärä

Hedman M. 2012. Asukkaiden tarpeet ja ekologia asuntoreformin keskiössä (Esko Kahri ym. Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen). Yhdyskuntasuunnittelu. 50(1):50-.

Hedman M, Helamaa A. 2010. Yhteisöasumista Tammelaan; Näyttely TTY:n arkkitehtuurin laitoksen harjoitustöistä: Sampolan työväenopiston aula, Tampere 26.4.-16.5.2010. [Design].

Hedman M. 2010. Summer-Container. Broto E, Toimittaja. teoksessa Minimum Dwelling Spaces. Sivut 26-31.

Hedman M, Helamaa A. 2010. Minimikoti -näyttely: Megapolis 2025. [Exhibition].

Hedman M. 2012. Keskitehokas asuinrakentaminen - uudenlainen asuntorakentamisen konsepti. RY Rakennettu ympäristö. 49(1):22-24.

Hedman M. 2014. Empathy in Architecture. Morabito V, Toimittaja. teoksessa Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014. ARACNE. (Intelligent landscape; 3).

Hedman M. 2011. Asumiseen tarvitaan ekohumanismia, The Need for Eco-Humanism in Dwelling. Arkkitehti. 108(4):22-27.

Hedman M, Sanaksenaho P. 2013. Erityisiä asumisratkaisuja. Arkkitehtiuutiset. 65(4):30-32.

Hedman M, Heino J, Tarpio J, Teronen T 2016. Talopaletti: Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 263 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Hegetschweiler KT, de Vries S, Arnberger A, Bell S, Brennan M, Siter N, Olafsson AS, Voigt A, Hunziker M. 2017. Linking demand and supply factors in identifying cultural ecosystem services of urban green infrastructures: A review of European studies. Urban Forestry and Urban Greening. 21:48-59. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.002

Heikkilä H 2010. Tottijärven kunnailla, maankäyttösuunnitelma Tottijärven kylälle. Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE. 36 Sivumäärä (Kylät kehällä -hanke, Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä).

Helamaa A. 2014. Kehitysvammaisten asuminen uudistuu. Araviesti. (2):4-6.

Helamaa A. 2013. The Extended Home: On design solutions for community oriented housing. Meltzer G, Toimittaja. teoksessa Communal Pathways to Sustainable Living, Proceedings of the 11th conference of the International Communal Studies Association (ICSA) Findhorn Foundation and Community, Scotland 26 -28 June, 2013. The Findhorn Foundation. Sivut 378-391. (International Communal Studies Association Conference).

Helamaa A. 2014. Yhdessä. Arkkitehti. (4):18-27.

Helamaa A, Pylvänen R 2012. Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 177 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Helamaa A, Hedman M. 2010. Minimikoti - näyttely: Kuopion asuntomessut 16.7.-15.8.2010. [Exhibition].

Helamaa A. 2013. The extended home: On design solutions for community oriented housing. Social Sciences Directory. 2(4):70-84. https://doi.org/10.7563/SSD_02_04_07

Helamaa A. 2013. Havaintoja yhteisöasumisesta. Herneoja A, Hirviniemi H, Hirvonen-Kantola S, Joutsiniemi A, Luusua A, Mäntysalo R, Niskanen A, Niskasaari K, Pihlajaniemi H, Rönkkö E, Soikkeli A, Soudunsaari L, Suikkari R, Tolonen K, Toimittajat. teoksessa Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011. Tutkimus ja käytäntö, Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011. Research & Praxis. Oulu: University of Oulu, Department of Architecture. (Julkaisu- Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; 58).

Helamaa A. 2011. Tulevaisuuden toivojen torni. Opiskelija-asuintalo Ikituuri, Turku. Student Housing Ikituuri, Turku. Arkkitehti. 108(4):55-56.

Helamaa A, Kotilainen S, Lahtinen V 2014. Omannäköistä asumista : Visioita kehitysvammaisten asumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 167 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 13).

Helamaa A. 2013. Yhteisöllisyyden siemeniä ilmassa, asiantuntijahaastattelu teokseen. Karppinen H, Paloheimo-Koskipää L, Toimittajat. teoksessa Tervetuloa tuelevaisuuden kotiin! - Tutkimustuloksia ja näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta. Research Oy. Sivut 97-103.

Helamaa A. 2013. Annikin puutalokortteli - uusi elämä asukasvetoisesti. RY Rakennettu ympäristö. 50(1):32-35.

Helamaa A. 2015. Kattavasti rivitaloista. Arkkitehti. (3):80-81.

Helamaa A. 2016. Jotain uutta, jotain lainattua – ja hieman keltaista. Satakunnankatu 21. Arkkitehti. (5):39-40.

Helamaa A. 2015. Cohousing in Finland. Wohnbund e.V, Toimittaja. teoksessa Europe Co-operative Housing. Berlin: Jovis. Sivut 112-117.

Helamaa A. 2019. From Marginal to Mainstream? Analysing Translations between the Collaborative Housing Niche and the Established Housing Sector in Finland. BUILT ENVIRONMENT. 45(3):364-381. https://doi.org/10.2148/benv.45.3.364

Helander H, Huuhka S. 2019. Vanhan korjaaminen on ekologista rakentamista. Helsingin sanomat. 2019(178).

Herneoja A, Hirviniemi H, Hirvonen-Kantola S, Joutsiniemi A, Luusua A, Mäntysalo R, Niskanen A, Niskasaari K, Pihlajaniemi H, Rönkkö E, Soikkeli A, Soudunsaari L, Suikkari R, Tolonen K, Toimittaja 2013. Arkkitehtuuritutkimuksen päivät 2011: Tutkimus ja käytäntö / Proceedings of the 3rd Symposium of Architectural Research 2011: Research & Praxis. Oulu: Unknown Publisher. (Julkaisu - Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto. A; A 58).

Hietakorpi L. 2010. Decayed, developed, defined. Comparing the development paths of two urban fallow areas in New York City. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 55-65.

Hirvonen T 2013. Näsilinnan muutos- ja korjaushanke: rakennuksen olemus ja arvostukset. Unknown Publisher. 9 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja).

Hirvonen T. 2013. Alvar Aalto´s Abstract Paintings and His Quest for Expressive Forms. Catak N, Duyan E, Toimittajat. teoksessa Creativity, autonomy, function in architecture , Archtheo ´13, Conference Proceedings, December 4-6, 2013, Mimar Sinan Fine Arts University. Istanbul: Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi. Sivut 81-94. (Theory of Architecture Conference).

Hirvonen T 2015. Seinäjoen ydinkeskustan olennaiset kehitysvaiheet ja sen 1950 - 70-lukujen rakennusperinnön arvottamisperiaatteita. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 121 Sivumäärä

Hradil P, Huuhka S, Wahlström M. 2015. Obstacles and opportunities for the reuse of structural elements. Andrés A, Coz A, Arm M, Heynen J, Stegemann J, Vandecasteele C, Toimittajat. teoksessa Book of abstracts of WASCON 2015 - Resource efficiency in construction: 9th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials. Santander, Spain. Sivut 85-86.

Hull A, Papa E, Silva C, Joutsiniemi A. 2012. Discussion on Accessibility Instruments. Angela H, Cecilia S, Luca B, Toimittajat. teoksessa Accessibility Instruments for Planning Practice. Brussels: COST Office. Sivut 205-238.

Huuhka S. 2010. Kehdosta hautaan tuhannen rakennuksen kautta?. Arkkitehtiopiskelija. (I/2010):4-5.

Huuhka S. 2010. Purkubetoni kierrätetään tienpohjiksi - tulevaisuudessa ehkä myös taloiksi;Demolished concrete reused in road base courses - maybe also in houses in future. Betoni. (2/2010):50-55.

Huuhka S. 2009. Korjausrakentamisen esimerkkejä Saksassa. Betoni. (4):44-49.

Huuhka S. 2013. Kolme tapaa korjata lähiökerrostalo : Three ways to renovate neighbourhood units. Arkkitehti. 110(3):68-70.

Huuhka S. 2014. Finnish Building Stock: Does Urban Shrinkage Equal Demolition?. Chudoba M, Joachimiak M, Laak M, Lehtovuori P, Partanen J, Rantanen A, Siter N, Toimittajat. teoksessa ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland. Tampere: Tampere University of Technology, School of Architecture. Sivut 64-71.

Huuhka S. 2014. Future-oriented building stock studies and the significance of values: addressing demolition behaviour with the Delphi method. van Breugel K, Koenders EAB, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 1st International Conference on Ageing of Materials & Structures, AMS'14, Delft, The Netherlands, 26-28 May 2014. Delft University of Technology, DCMat Ageing Centre. Sivut 56-63.

Huuhka S. 2012. Katsaus betonilähiöiden korjausrakentamiseen Ruotsissa. Betoni. 82(2):28-35.

Huuhka S. 2013. Partial dismantling of 1960's to 80's housing estates - a sustainable holistic solution. Cruz PJS, Toimittaja. teoksessa Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges, Proceedings of the 2nd International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2013, Guimaraes, Portugal, 24.-26.7.2013. Sivut 1031-1039. (International Conference on Structures and Architecture).

Huuhka S. 2014. Vanhasta puusta uutta arkkitehtuuria / New architecture from old wood. Puu. (3):46-47.

Huuhka S, Hakanen JH. 2014. Potential and barriers for reusing load-bearing building components in Finland. Tadeu A, Ural D, Ural O, Abrantes V, Toimittajat. teoksessa 40th IAHS World Congress on Housing, Sustainable Housing Construction Proceedings, December 16-19, 2014, Funchal, Portugal. ITeCons. Sivut 1-9.

Huuhka S. 2012. Rakennusala kiertää kierrätystä kuin kissa kuumaa puuroa. Ympäristö ja terveys. 43(8-9):26-31.

Huuhka S, Kaasalainen T, Hakanen JH, Lahdensivu J. 2015. Reusing concrete panels from buildings for building: Potential in Finnish 1970s mass housing. Resources Conservation and Recycling. 101:105-121. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.05.017

Huuhka S, Hakanen J. 2015. Potential and Barriers for Reusing Load-Bearing Building Components in Finland. International Journal for Housing Science and Its Applications. 39(4):215-224.

Huuhka S. 2016. Vacant residential buildings as potential reserves: a geographical and statistical study. Building Research and Information. 44(8):816-839. https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1107316

Huuhka S. 2016. Muutosmallit. teoksessa Tutkitusti parempi lähiö: Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA). Sivut 32-37.

Huuhka S. 2016. Demolition Rates of Buildings with Different Functions and Construction Materials. Zelezna J, Hajek P, Tywoniak J, Lupisek A, Sojkova K, Toimittajat. teoksessa YRSB16 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future June 21, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. Sivut 301-307.

Huuhka S. 2016. Demolished buildings: Empirical evidence on types, ages and construction materials. Hajek P, Tywoniak J, Lupisek A, Sojkova K, Toimittajat. teoksessa CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016: Innovations for Sustainable Future, June 22-24, 2016, Prague. Prague: Czech Technical University in Prague. Sivut 1105-1112.

Huuhka S 2016. Building 'Post-Growth': Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock . Tampere University of Technology. 94 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).

Huuhka S. 2017. Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseuduilla: Kannattaako uutta rakentaa?. Araviesti. 2017(1):24-25.

Huuhka S. 2018. Tectonic use of reclaimed timber: Design principles for turning scrap into architecture. Architectural Research in Finland. 2(1):130-151.

Huuhka S. 2017. Myyttejä purkamassa: Totta ja tarua puretuista rakennuksista. RY Rakennettu ympäristö. 54(3):24-27.

Huuhka S, Naber N, Asam C, Caldenby C. 2019. Architectural potential of deconstruction and reuse in declining mass housing estates. Nordic Journal of Architectural Research. 31(1):139-179.

Huuhka S. 2017. Lähiöasunto: mainettaan muuntautumiskykyisempi. RY Rakennettu ympäristö. 54(4):16-19.

Huuhka S, Köliö A, Annila P, Poti A 2018. Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet. Tampere: Tampere University of Technology. 63 Sivumäärä (Muuttuva rakennettu ympäristö; 4). (Rakennetekniikka. Tutkimusraportti.; 165).

Huuhka S. 2018. Vanha rakennuskanta: kestävän kaupungistumisen riesa vai voimavara?. Rakentaminen & Infrastruktuuri. 2018(1):12.

Huuhka S, Saarimaa S. 2018. Adaptability of mass housing: Size modifications of flats as a response to segregation. International Journal of Building Pathology and Adaptation. 36(4):408-426. https://doi.org/10.1108/IJBPA-01-2018-0011

Huuhka S, Vestergaard I. 2019. Building Conservation and the Circular Economy: A Theoretical Consideration. JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT AND SUSTAINABLE D. 10(1):29-40. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2019-0081

Huuhka S, Kolkwitz M, Lahti J. 2020. Circular Economy in Building Construction in Tampere, Finland: Buildings as Material Banks, Current Recycling Possibilities, Future Steering Instruments. Julkaisun esittämispaikka: Mining the European Anthroposphere Final Conference, Bologna, Italia. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Huuhka S. 2020. The most sustainable building is the one you don't build. 1 Sivumäärä

Hynynen A, Juuti P, Katko T. 2011. The Fountain A Harbinger of a New Era in Case Tampere. Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS, Toimittajat. teoksessa Water Fountains in the Cityscape. Essays in Public Works History. Kansas City,MO: Public Works Historical Society. Sivut 63-70. (Essays in Public Works History).

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS. 2012. The Mermaid of Helsinki, Finland. Ari JH, Petri SJ, Tapio SK, Toimittajat. teoksessa Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. Sivut 107-111.

Hynynen A. 2012. Puurakentaminen aluetalouden vahvistajana. UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti. (2):16-17.

Hynynen A, Taanila T. 2014. Tavoitteena lähipuukerrostalo. Viljamaa A, Päällysho S, Lauhanen R, Toimittajat. teoksessa Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014. Seinäjoki: SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU. Sivut 378-397. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A, Tutkimuksia; 17).

Hynynen A, Kyttä M, Vasankari T, Aittasalo M, Broberg A, Sarjala S. 2013. Lapsia liikuttava kaupunki. Reivinen J, Vähäkylä L, Toimittajat. teoksessa Ketä kiinnostaa? : lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Suomen Akatemia : Gaudeamus. Sivut 210-225.

Hynynen A. 2010. Teknologiaa ja terminaaliarkkitehtuuria. Technology and Terminal Architecture. Arkkitehti. (2/2010):24-27.

Hynynen A, Rantanen A, Kanninen V, Mäntysalo R. 2011. Johdanto: kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Kanninen V, Rantanen A, Toimittajat. teoksessa Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C. Espoo: Aalto-yliopisto. Sivut 6-16.

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS, Toimittaja 2012. Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc.

Hynynen A, Jalkanen R, Jarva A. 2013. Artikkeli: Vehreällä ehdotuksella voittoon Hyvinkään ideakilpailussa. Arkkitehtiuutiset. 65(1):24-27.

Hynynen A. 2014. Kuinka tehdään kaupunkia kaupunkiin. Ilkka 19.11.2014.

Hynynen A. 2010. Scenic urbanism. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 47-53.

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS. 2012. Part V: Comparative Analysis of the Omnipresent Water Fountains. Ari JH, Petri SJ, Tapio SK, Toimittajat. teoksessa Water Fountains in the Worldscape. Kangasala: International Water History Association and Kehrämedia Inc. Sivut 137-212.

Hynynen A, Kolehmainen J 2014. Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä, Loppuraportti, MAL-verkoston työpaja 14.5.2014, Scandic Tampere Station. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen yliopisto. 14 Sivumäärä

Hynynen A. 2011. Voisiko aluesuunnittelu olla designia?. Helsingin sanomat.

Hynynen A, Kolehmainen J 2011. Keskikokoinen metapolis? Näköaloja osaamisvetoiseen kehittämiseen Seinäjoella. Tampere: University of Tampere. 34 Sivumäärä (Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente työraportteja).

Hynynen A. 2014. A Deep Organic Re-reading of Alvar Aalto´s Design Approach. teoksessa Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th in Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland. Sivut 28-39. (University of Oulu, Department of Architecture, Publications; A61).

Hynynen A, Toimittaja 2012. Takaisin kartalle. Suomalainen seutukaupunki. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 125 Sivumäärä (Acta; 237).

Hynynen AJ, Juuti PS, Katko TS, Toimittaja 2011. Water Fountains in the Cityscape. Kansas City,MO: Public Works Historical Society. (Essays in Public Works History).

Hynynen A. 2013. Artikkeli: Kaupunkiympäristön arvot ovat hukassa?. Ilkka.

Hynynen A, Villanen M. 2012. Seutukaupunkien kehittämismenetelmä ja menetelmän testaus. Ari H, Toimittaja. teoksessa Takaisin kartalle : suomalainen seutukaupunki. Kuntaliiton Acta-julkaisusarja. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Sivut 102-121.

Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, Toimittaja 2015. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 107 Sivumäärä

Hynynen A, Kolehmainen J, Ruokolainen O, Vanhatalo J 2014. SmartStation: Kohti älykästä asemanseutujen kehittämistä. Seinäjoki: The City of Seinäjoki . 51 Sivumäärä

Hynynen A. 2015. Puurakentamisesta potkua alueiden ja kaupunkien kehittämiseen. Hynynen A, Panu A-M, Taanila T, Toimittajat. teoksessa Puu-Hubi. : Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Sivut 75-93.

Hynynen A, Kolehmainen J. 2014. Asemanseudut solmukohtina: Kehittämisen pullonkauloja ja mahdollisuuksia. teoksessa XVI Kaupunkifoorumi Hämeenlinnassa 23.-24.9.2014. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Hynynen A. 2015. Proffana provinssissa. Arkkitehtiuutiset. (9):32-33.

Hynynen A. 2015. Puusta potkua kuntien kehittämiseen. Sanomalehti Ilkka.

Hynynen A. 2016. Asemanseutujen momentum. Arkkitehtiuutiset. 2016(4):22-23.

Hynynen A. 2016. Extending Professional Fields. Architectural Research and Regional Development. Kähkönen K, Keinänen M, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the CIB World Building Congress 2016.: Volume I - Creating built environments of new opportunities. Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Sivut 372-383.

Hynynen A. 2016. Vitality Through Integrative Urban Design: The case of Three Finnish cities. Rajaniemi J, Toimittaja. teoksessa RE-CITY. Future City - Combining Disciplines. Tampere: Tampere University of Technology. School of Architecture. Sivut 182-204. (DATUTOP).

Hynynen A. 2016. Future in wood? Timber construction in boosting local development. European Spatial Research and Policy. 23(1):127-139. https://doi.org/10.1515/esrp-2016-0007

Hynynen A, Kolehmainen J. 2016. Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto. Yhdyskuntasuunnittelu. 54(4).

Hynynen A, Rantanen A. 2019. Urbanismi voimavarana. Kaupungistumisen näkymiä provinssissa. Riukulehto S, Harjunpää N, Toimittajat. teoksessa Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla!. Etelä-Pohjanmaan liitto. Sivut 51-64. (Kytösavut).

Hynynen AJ, Aaltojärvi I, Hopia A, Uimonen H. 2020. Emotional diners and rational eaters: Constructing the urban lunch experience. Journal of Urbanism. https://doi.org/10.1080/17549175.2020.1762706

Hynynen A. 2018. Tehdään älykästä. Arkkitehtiuutiset. (1/2018):12-13.

Hynynen A, Hopia A, Uimonen H, Pitkäkoski T, Aaltojärvi I, Paakki M, Kontukoski M 2018. Ei ainoastaan leivästä: Ruoka, kokemus ja moniaistisuus. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 92 Sivumäärä

Hynynen A, Rantanen A. 2019. Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana. Alue ja Ympäristö. 48(1):101-116. https://doi.org/10.30663/ay.77858

Hynynen A. 2019. Monimuotoistuva kaupungistuminen. Sanomalehti Ilkka.

Hynynen A. 2020. Kulttuurin tähtikarttoja. Kulttuurilehti ilmiö. (1/2020).

Hynynen A. 2020. Kaupunki koronan jälkeen. Ilkka-Pohjalainen.

Ibrahim A, Pelsmakers S. 2018. Low energy housing retrofit in North England: Overheating risks and possible mitigation strategies. Building Services Engineering Research and Technology. 39(2):161-172. https://doi.org/10.1177/0143624418754386

Iida H 2014. Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 83 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Iivari-Hirvelä M 2010. Ritvala raikaa - historiaa ja nykyaikaa; Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma. Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE. 67 Sivumäärä (Kylät kehällä -hanke 2009).

Ilgın HE, Ay BÖ, Gunel MH. 2020. A study on main architectural and structural design considerations of contemporary supertall buildings. ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW. https://doi.org/10.1080/00038628.2020.1753010

Ilmavirta T, Lehtovuori P, Mattila H, Toimittaja 2013. Kokemuksia Torontosta : Maailman parhaat kaupungit -kurssin nr 1 raportti. Helsinki: URBANISMISÄÄTIÖ.

Iltanen S. 2012. Spatial Simulation Model of Urban Retail System. Nikilovska L, Attar R, Toimittajat. teoksessa 2012 Proceedings of the Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning, March 26-30, 2012, Orlando. Orlando, FL: Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design. Sivut 133-136. (Symposium on Simulation for Architecture and Urban Planning).

Iltanen S. 2005. Diplomityönäyttely; Kohti uutta arkkitehtuuria. Arkkitehtiopiskelijoiden diplomitöitä kolmesta koulusta: Suomen Rakennustaiteen museo, Helsinki 13.4.- 5.6.2005. [Design].

Iltanen S. 2012. Cellular Automata in Urban Spatial Modelling. Heppenstall AJ, Crooks AT, See LM, Batty M, Toimittajat. teoksessa Agent-Based Models of Geographical Systems. Dordrecht: Springer Netherlands. Sivut 69-84. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8927-4_4

Iltanen S. 2007. Uutta Arkkitehtuuria: Tampereen pääkirjasto Metso 2007. [Design].

Iltanen S. 2012. Heuristic three-level Instrument combining urban Morphology, Mobility, service Environments and Locational Information (HIMMELI). Angela H, Cecilia S, Luca B, Toimittajat. teoksessa Accessibility Instruments for Planning Practice. Brussels: COST Office. Sivut 77-84.

Iltanen S. 2011. Combining Urban Morphological Network Analysis with Urban Growth Model SLEUTH. Hunt JD, Abraham J, Toimittajat. teoksessa 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011. Lake Louise: CUPUM. Sivut 1-16. (International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM).

Iltanen S, Joutsiniemi A, Kanninen V, Mäntysalo R, Syrman S. 2014. HIMMELI for comprehensive transport planning and development planning. Brömmelstroet MT, Silva C, Bertolini L, Toimittajat. teoksessa COST Action TU1002 - Assessing Usability of Accessibility Instruments. COST Office. Sivut 47-52.

Iltanen S. 2012. Kaupunkien dynamiikka ja simulaatiomallit. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 198-205.

Iltanen S. 2011. Kauppakeskukset verkostokaupungissa. Kanninen V, Rantanen A, Toimittajat. teoksessa Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C. Espoo: Aalto-yliopisto. Sivut 30-33.

Iltanen S. 2009. 2009 Helsinki - eurooppalainen metropoli, METROPOLITAN HORIZONS: Kaupunkitutkimusnäyttely Laituri -näyttelytilassa, Helsinki 17.4.-15.5.2009. [Design].

Iltanen S 2004. Mouhijärven kirjasto - suunnitelmasta toteutukseen. Unknown Publisher.

Iltanen S. 2012. Dynaaminen simulaatiomalli. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 21-31.

Iltanen S. 2007. Mouhijärven kirjasto. Puulehti. (2/2007).

Iltanen S. 2011. Combining Geographical Potential Model with Micro Scale Network Analysis - With an Application of Shopping Centres in Helsinki City Region. Jones CE, Pearson A, Hart G, Groome N, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011. Portsmouth: GISRUK Conference Series. Sivut 358-362. (GIS Research UK Annual Conference).

Iltanen S. 2010. Sleuth -simulaatiomallin soveltaminen maankäytön muutosten ja skenaarioiden hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelu. (2):24-40.

Iltanen S, Rantanen A. 2011. Shopping Centre Morphologies: Location, Accessibility, Integration - A Case Study of Shopping Malls in Helsinki and Tampere City Regions. teoksessa Urban Morphology and the Post-Carbon City, the 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, Canada 26-29 August 2011. Montreal: Concordia University. Sivut 22-27. (International Seminar on Urban Form ISUF).

Jama T, Lehtovuori P, Rajaniemi J, Siikonen M, Mäntynen J, Rantanen A, Joutsiniemi A, Koskela K, Kärkinen T, Saarikoski P, Saarniaho K 2018. Ideoita kaavoituksen sisällön uudistamiseen: Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen (KAMMI-hanke). Helsinki: Ympäristöministeriö. 74 Sivumäärä

Jäntti A-V. 2010. Urbaanin kesannot Tampereella. Arkkitehtiuutiset. (12/2010):10-11.

Järvi I 2012. Tampere - Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Tampereen kaupunki. 53 Sivumäärä

Joachimiak M, Laak M, Siter N 2014. Uutta arkkitehtuuria kuntien tilahallintaan. Loppuraportti. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 91 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Laitosraportti).

Joensuu T, Norvasuo M, Edelman H. 2019. Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock – Case Hiedanranta. Sustainability. 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010327

Joutsiniemi A, Syrman S. 2012. Monitasoinen verkostokaupunkimalli. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 15-20.

Joutsiniemi A. 2010. Nykykaupunki ja suunnittelun projektiharha. Jääskeläinen L, Jaskanen L, Saarholma M, Viertiö S, Toimittajat. teoksessa APOLI 2010 Helsingin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010. Sivut 80-103.

Joutsiniemi A. 2011. Päätoimittajalta: Klikkejä imagiaarisessa kaupungissa. Yhdyskuntasuunnittelu. 49(2):4-7.

Joutsiniemi A. 2010. Ojankaivajien valtakunnassa/In the realm of the ditchers. Arkkitehti. (2/2010):65-67.

Joutsiniemi A. 2011. Nollahypoteesina kunta. Yhdyskuntasuunnittelu. 49(3):4-7.

Joutsiniemi A. 2010. Henkilökohtaista. Yhdyskuntasuunnittelu. (2010:3):5-7.

Joutsiniemi A. 2012. Pääkirjoitus: Kaupunki vai urbaani ekosysteemi?. Yhdyskuntasuunnittelu. 50(1):4-7.

Joutsiniemi A. 2010. Kaupungin koodi ja innovaation paikka. Yhdyskuntasuunnittelu. 48(4):4-7.

Joutsiniemi A. 2013. Mitä peetä? : (Wisa Majamaa: The 4th P – people – in urban development based on Public-Private-People partnership ja Matti Kuronen: The role of partnerships in sustainable urban residential development.). Yhdyskuntasuunnittelu. 51(1):67-70.

Joutsiniemi A. 2012. Täydennysrakentamisen paradokseja. The paradoxes of infill building. Arkkitehti. 109(4):77-79.

Joutsiniemi A. 2013. Suunnitelmallista hajaannusta. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(2):4-7.

Joutsiniemi A, Jääskeläinen L, Ahonen A-M, Roos JP, Paqvalin R, Reijula K, Ahonen A, Tuomioja E, Lodenius S, Marjanen H. 2013. Yhdyskuntasuunnittelun tulevaisuuksiin tähyämässä. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(2):11-55.

Joutsiniemi A, Vanhatalo J. 2013. Kymppi tools for MapInfo: http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni/kymppir_tools. [Software].

Joutsiniemi A, Mathlin M, Haapakangas A, Ruohomäki V, Lahtinen M, Airaksinen M, Holopainen R, Tuomaala P. 2013. Tilamallinnus käyttäjätiedon ja teknisen suunnittelun yhdistäjänä. Säteri J, Backman H, Toimittajat. teoksessa Sisäilmastoseminaari 2013, Messukuskus, Helsinki 13.3.2013. (SIY Raportti; 31).

Joutsiniemi A. 2013. Informaatiohippasilla. Yhdyskuntasuunnittelu. 51(1):4-7.

Joutsiniemi A, Laine MR, Mäenpää P, Annala M, Holopainen T. 2012. Kisailua vai kerman kuorintaa. Yhdyskuntasuunnittelu. 50(2):4-9.

Joutsiniemi A 2010. Becoming metapolis - A configurational approach. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. (Datutop).

Joutsiniemi A. 2012. Instituutioiden imemänä. Yhdyskuntasuunnittelu. 50(3):4-7.

Joutsiniemi A. 2011. Kolmas kerta toden sanoo. Yhdyskuntasuunnittelu. 49(4):4-7.

Joutsiniemi A. 2010. Kaupungin kiusalliset detaljit ja robustit ratkaisut. RY Rakennettu ympäristö. (4):6-8.

Joutsiniemi A, Vanhatalo J 2015. MASTRA: Strateginen kaavakartta - maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten uudet lähestymistavat - osa C. Tampere: Pirkanmaan liitto. 61 Sivumäärä

Joutsiniemi A, Vanhatalo J. 2015. VASARA for MapInfo. Tampereen kaupunki. [Software].

Joutsiniemi A. 2014. Digitaalista ja elähtänyttä. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(4).

Joutsiniemi A. 2014. Tieteen tuhti perspuoli. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(3).

Joutsiniemi A. 2014. Fraktaalit alueellisuuden perustaa murentamassa. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(4).

Joutsiniemi A. 2014. Peukuttelevaa osallistumista ja ilon kautta suunnittelua. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(1).

Joutsiniemi A. 2015. Ainutkertaisten tarpeiden tragedia. Yhdyskuntasuunnittelu. 53(2).

Joutsiniemi A. 2015. Paluu ojankaivajien valtakuntaan. Yhdyskuntasuunnittelu. 53(1).

Joutsiniemi A, Curtis C. 2015. Unlikely similar – Forking paths and path-dependency in transportation studies of Helsinki and Melbourne. teoksessa Book of Proceedings: 29th Annual AESOP 2015 Congress, Definite Space – Fuzzy Responsibility .

Joutsiniemi A, Vanhatalo J, Vaattovaara M, Lehtonen J 2016. Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tampere: Pirkanmaan liitto. 62 Sivumäärä

Kaasalainen H, Achrén H. 2015. Betonilähiö joustaa muuttuviin asumistarpeisiin. Betoni. 85(2):54-59.

Kaasalainen H, Achrén H, Huuhka S. 2015. Maailma muuttuu – miksei lähiöasunnotkin?. Araviesti. (1):22-23.

Kaasalainen T, Huuhka S. 2016. Homogenous homes of Finland: 'Standard' flats in non-standardized blocks. Building Research and Information. 44(3):229-247. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.1055168

Kaasalainen T, Huuhka S. 2016. Accessibility improvement models for typical flats: Mass-customizable design for individual circumstances. Journal of Housing for the Elderly. 30(3):271-294. https://doi.org/10.1080/02763893.2016.1198739

Kaasalainen T, Lehtinen T, Moisio M, Hedman M 2018. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 62 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 33).

Kaasalainen T, Mäkinen A, Lehtinen T, Moisio M, Vinha J. 2020. Architectural window design and energy efficiency: Impacts on heating, cooling and lighting needs in Finnish climates. Journal of Building Engineering. 27. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100996

Kaasalainen T, Huuhka S. 2020. Existing Apartment Buildings as a Spatial Reserve for Assisted Living. International Journal of Building Pathology and Adaptation. https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2020-0015

Kaira M, Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Lusto, The Finnish Forest Museum and Forest Information Centre, Punkaharju. [Design].

Kaituri A. 2011. Kansainvälisiä maisemia. Arkkitehtiuutiset. 63(2):48-48.

Kalakoski I. 2013. Patina herättää tunteita. Perkkiö M, Toimittaja. teoksessa Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista. Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta. Sivut 122-124.

Kalakoski I, Toimittaja 2013. Näsilinna 2013. Erikoiskurssi historiallisen arvorakennuksen dokumentoinnista. Tampereen teknillinen yliopisto; Tampereen museopalvelut / Pirkanmaan maakuntamuseo. 98 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja).

Kalakoski I, Kuitunen H 2013. Johdanto: Arkkitehtiopiskelijat Näsilinnassa. Tampereen teknillinen yliopisto. 1 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Arkkitehtuurin historian julkaisuja).

Kalakoski I. 2016. Defining requirements for appreciation of patina. Toft AE, Rönn M, Toimittajat. teoksessa Aesthetics - the uneasy dimension in architecture. Proceedings Series toim. Trondheim: Nordisk Arkitekturforskning. Sivut 27-40. (Proceedings Series ).

Kalakoski I, Huuhka S. 2018. Spolia revisited and extended: The potential for contemporary architecture. Journal of Material Culture. 23(2):187-213. https://doi.org/10.1177/1359183517742946

Kalakoski I. 2017. Ajatuksia kaupunkiasumisen tulevaisuudesta. Arkkitehtiuutiset. (5/2017):16-17.

Kalakoski I. 2017. Alma Mater ja keihäänkärjet. Pääkirjoitus. Arkkitehtiuutiset. (3).

Kalakoski I. 2017. Sinivalkoisia faktoja: Blue and white facts . Arkkitehti. (2).

Kalakoski I. 2017. Kaupunginosan näköinen koti. DOT Design on Tampere. (5).

Kalakoski I, Toimittaja. 2018. Paraisten kalkkikaivoksen alueen kehittäminen: Arkkitehtiopiskelijoiden visioita . Tampereen teknillinen yliopisto.

Kalakoski I, Huuhka S, Koponen O-P. 2019. From obscurity to heritage: Canonisation of the Nordic Wooden Town. INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES. 26(8):790-805. https://doi.org/10.1080/13527258.2019.1693417

Kalakoski I. 2019. Uutta ajattelua rakennusosien kierrättämiseen. Kulttuurista perinnöksi. 3.

Kalakoski I. 2018. Kaupunkikuvan muutos herätti arkkitehdit elokuvan tekoon. Kulttuurista perinnöksi. 2.

Kalakoski I, Lehtinen P. 2018. Kestävyys ja korjaaminen. Kulttuurista perinnöksi. 2.

Kalakoski I. 2019. Soveltava kulttuurintutkimus on kuin avoin syli. J@RGONIA. 17(33):114-117.

Kalakoski I. 2019. Muusikko, tarinankertoja, Suomen ystävä: haastattelussa Daniel Libeskind. Arkkitehtiuutiset. 9(2019).

Kalakoski I. 2019. Patinan viehätys: Aleksi Siurola entisöi ja myy suomalaista designia. DOT Design on Tampere. 7(2019).

Kalenoja H, Rissanen R, Hynynen A, Rehunen A, Ahonen O, Mäkelä T, Pöllänen M, Palonen T, Rantanen A, Hirvonen T, Tapio P 2014. Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva : Ennakointiteemojen ja tulevaisuuskuvien alueelliset näkökulmat. Osaraportti 2. Helsinki: Ympäristöministeriö. 100 Sivumäärä

Kalenoja H, Kallionpää E, Moisala A, Ylä-Anttila K. 2011. Liikennepalvelumallit ja vaikutusten arviointi. Liite 2, Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusraportti. teoksessa Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä. Syöksy -tutkimushankkeen loppuraportti. Helsinki: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU. Sivut 1-143.

Kangas J, Poutanen J. 2018. Underpinning Interrelated Factors of Physical, Virtual, and Social Learning Environments. teoksessa ICERI2018 Proceedings. Sivut 8087-8096. (ICERI proceedings). https://doi.org/10.21125/iceri.2018.0459

Kangasaho T 2012. Turku - Kerrosten kesken. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Turun kaupunki; Tammerprint Oy. 39 Sivumäärä

Kanninen V, Rantanen A, Toimittaja 2010. Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Espoo: Aalto-yliopisto. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C).

Kanninen V, Rantanen A. 2011. Johtopäätökset: kestävä kauppakeskus. Kanninen V, Rantanen A, Toimittajat. teoksessa Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C. Espoo: Aalto-yliopisto. Sivut 54-59.

Karala S, Hietakorpi L, Manka J, Poutanen J, Hyyppä A, Virtanen J. 2011. Uusi arkkitehtuuri/The New Architecture. [Design].

Karjalainen M. 2017. Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselyn 2017 tulokset. Puu-lehti. 37(3):48-53.

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2017. Järviluontokeskus Tampere, Lake Nature Center Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 59 Sivumäärä

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2016. Rääkkylän mummola, Opiskelijakilpailu 2016. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 43 Sivumäärä

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2016. Nuorisokeskus Marttisen sauna, opiskelijakilpailu 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 53 Sivumäärä

Karjalainen M, Pesonen M, Toimittaja 2016. Klingendahlin parveke, opiskelijakilpailu 2015. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 73 Sivumäärä

Karjalainen M. 2016. Multi-story timber frame buildings in Finland -videopresentation. Julkaisun esittämispaikka: International Conference on Sustainable Civil Engineering, Cape Town, Etelä-Afrikka.

Karjalainen M. 2017. Multistory timber apartment buildings are becoming common in forested Finland - Results of resident surveys point the way to the future of multistory timber apartment buildings. teoksessa Proceedings of 5th Annual international Conference on Architecture and Civile Engineering (ACE 2017) : May 8-9, 2017, Singapore. Singapore: Global Science & Technology Forum (GSTF). Sivut 415-417. (Proceedings of 5th annual International Conference on Architecture and Civil Engineering ). https://doi.org/10.5176/2301-394X_ACE17.23

Karjalainen M 2017. Puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakysely 2017 - loppuraportti 11.6.2017. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 39 Sivumäärä

Karjalainen M. 2017. Puukerrostalot yleistyvät hitaasti mutta varmasti. Rakennuslehti. (45):2.

Karjalainen M. 2017. Status and possibilities of timber construction in Finland. Lilja K, Toimittaja. teoksessa Wood-based bioeconomy solving global challenges. Helsinki: Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland. Sivut 35-39. (MEAE guidlines and other publications ).

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain. Kaleva. 19.5.2018.

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisvaihtoehtojen huomioiminen tarvitsee tuekseen lain. Lapin Kansa.

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisen huomioimiseksi tarvitaan laki. Maaseudun Tulevaisuus.

Karjalainen M. 2018. Puurakentamisen kansalaisaloite on hyvällä asialla. www.biotalous.fi.

Karjalainen M. 2018. Vaasa´s wooden tower of innovation -arkkitehtiopiskelijakilpailu. Puu-lehti. 38(2):60-67.

Karjalainen M, Pesonen M 2018. Vaasa´s wooden tower of innovation. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Rakennusoppi. 65 Sivumäärä

Karjalainen M. 2018. Puukerrostaloalue Rauman Papinpellolle. Puu-lehti. 38(3):62-64.

Karjalainen M. 2018. Puukerrostalorakentaminen Suomessa: Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista. Suomen sahayrittäjät. 2018(4):4-7.

Karjalainen M. 2019. CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa: Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö selvitti CLT- ja LVL-tilaelementtiratkaisut yleistyvät puukerrostalorakentamisessa. Puumies. 64(1):23-25.

Karjalainen M. 2019. Tutkimus suomalaisten asuinpuukerrostalojen runkoratkaisuista ja asuntojen omistusmuodoista: Research on framing solutions and home ownership of wood apartment buildings in Finland. Puu-lehti. 39(1):60-64.

Karjalainen M. 2019. Vantaa Multipurpose Ice Arena. Puu-lehti. 39(2):66-71.

Karppinen S, Hynynen A, Korkka A, Pylvänen R 2010. Pikkukaupunkien virikekirja. Tampere: KOKO-ohjelman DEMO- ja MAL-verkostot, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys. 110 Sivumäärä

Katainen J. 2012. Metabolismi herää unohduksesta. Metabolism awakens from oblivion. Arkkitehti. 109(4):80-82.

Kiuru T, Tarpio J, Lommi J. 2016. Uudet talot puntarissa. Meidän talo. 2016(2):54-61.

Kiviranta M. 2010. The development vision of Tulli Area. Masters's Thesis in Architecture, TUT 2008. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 109-109.

Kjisik H, Lahdelma I, Mahlamäki R. 2010. Lahdelma & Mahlamäki Oy:lle voitto korkeatasoisessa Oulun Kastellin kilpailussa: Arkkitehtiuutiset. [Design].

Kolehmainen J, Seppälä M, Hynynen A, Ranta T, Uitto A 2011. Näkemyksiä maaseudun tulevaisuuden maankäytöstä: Raportti Sitran Maamerkitohjelman maankäyttötyöpajasta. Tampere: Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI. 9 Sivumäärä

Kolkwitz M, Huuhka S, Luotonen E. 2020. Circular Construction in Regenerative Cities: A H2020 project. Julkaisun esittämispaikka: Mining the European Anthroposphere Final Conference, Bologna, Italia. https://doi.org/10.34726/4nat-yb46

Kontio P, Rantanen A, Simola A, Jääskeläinen R. 2010. Yritysten sijoittuminen ja yhdyskuntarakenne. Kanninen V, Kontio P, Mäntysalo R, Ristimäki M, Toimittajat. teoksessa Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot. Tutkimushankkeen loppuraportti. YTK:n julkaisuja B. Sivut 72-99.

Kontukoski M, Paakki M, Thureson J, Uimonen H, Hopia A. 2016. Imagined salad and steak restaurants: Consumers’ colour, music and emotion associations with different dishes. International Journal of Gastronomy and Food Science. 4:1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2016.04.001

Koponen O-P. 2013. Tyyli -täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys. Perkkiö M, Toimittaja. teoksessa Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista. Helsinki: Suomenlinnan hoitokunta. Sivut 90-95.

Koponen O-P. 2012. Maalaiskoulu - kylän ensimmäinen julkinen rakennus. Markku M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 20-21.

Koponen O-P. 2010. When Alvar Aalto found his own voice - Why I think Paimio tuberculosis sanatorium shoud be on the world heritage list. Salastie R, Toimittaja. teoksessa Integrity and authenticity in modern movement architecture - Case Paimio hospital. International expert semianr 1-2 October in 2009 in the Paimio Hospital. Sivut 112-114.

Koponen O-P. 2012. deja-vu : Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan - Motelli Marinen laajennus, Tammisaari 1972 : Marine Motel Extension, Tammisaari 1972. Arkkitehti. 109(5):82-83.

Koponen O-P. 2013. Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation. Arkkitehti. 110(3):13-21.

Koponen O-P. 2009. Salokunnan seurakuntatalo 1960, Timo Penttilä/Salokunta's parish house. Arkkitehti. (6/2009):76-76.

Koponen O-P. 2011. Pekka Mäki, ASA-huset, Åbo Akademi. Arkkitehti. 108(2):34-40.

Koponen O-P. 2010. Romantiikan uudelleenarviointi/Re-assessing romanticism. Arkkitehti. (1):44-48.

Koponen O-P. 2010. Suurmieskulttia syvemmälle; Beyond the Personality Cult. Arkkitehti. (5/2010):72-74.

Koponen O-P. 2009. The Hervanta Central Axis and the Myth about the Finnishness of Reima Pietilä's Architecture. Johansson E, Toimittaja. teoksessa Raili y Reima Pietilä: un desafío a la arquitectura moderna = Raili and Reima Pietilä: challenging modern architecture. Madrid: Museo Collecciones ICO. Sivut 48-61.

Koponen O-P. 2015. Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä. Arkkitehti. 2015(2/2015):72-74.

Koponen O-P. 2015. Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo. Arkkitehti. 2015(4/2015):67-69.

Koponen O-P. 2015. Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina. Hautamäki R, Toimittaja. teoksessa Tampereen tarina: Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa. Kaupunkiympäristön kehittäminen: Tampereen kaupunki. Sivut 35-42. (Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen).

Koponen O-P. 2015. Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context. Mattila M, Toimittaja. teoksessa Italian Vernadoc 2015 – Amandola: Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 26-29.

Koponen O-P, Mustonen T, Horto S, Woolston S. 2017. Miten korjata modernismia: Kitsch ja korjausrakentaminen. Arkkitehti. (1).

Koponen O-P. 2016. Aalto-kirjasto, Seinäjoki. Arkkitehti. (1).

Koponen O-P. 2016. Aalto Bibliothek in Seinäjoki: Feinfühlige Restaurierung der Moderne. Alvar Aalto Gesellschaft. (Bulletin 39).

Koponen O-P. 2017. Mitä arkkitehtuurista voi kertoa kuvataiteen avulla: Ville Lukkarisen kirjoitukset. TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA. (48):11-17.

Koponen O-P. 2017. Kultivoituneet luolamiehet. Arkkitehti. 2017(5):35-36.

Koponen O-P. 2016. Visiting the world heritage town of old Rauma, Finland. teoksessa Timber heritage and cultural tourism: values, innovation and visitor management, Bangkok, Thailand, 6-8 Nov. 2015. Bangkok, Thailand: ICOMOS Thailand Association. Sivut 45-49.

Koponen O-P. 2017. Tempon talo: Tempo House. teoksessa Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdevalikoima / Register Selection. Docomomo Suomi Finland ry. Sivut 42-43.

Koponen O-P. 2017. Kalevan kirkko / Kaleva Church. teoksessa Docomomo Suomi / Docomomo Finland: Kohdeluettelo / Register Selection. Docomomo Suomi Finland ry. Sivut 168-169.

Koskinen A, Lehtovuori P, Rantanen A, Vanhatalo J, Toimittaja 2019. Tampere City Region 2040+. Regional factors of well-being. Tampere: Tampere University. 112 Sivumäärä

Kotilainen S 2013. Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 207 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Kotilainen S, Hedman M. 2014. Pientaloa parempi? Better than an individual small house?. Puu. (3):48-51.

Kotilainen S, Hedman M 2013. Arkkitehtuuri in Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. 16 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti).

Kotilainen H, Lodenius S, Pesonen H 2009. Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohja. Oulu: Unknown Publisher. (Espoon, Helsingin ja Lohjan kaupungit, Kirkkonummen ja Vihdein kunnat, Uudenmaan liitto, Uudenmaan tiepiiri ja Ratahallintokeskus).

Kotilainen S. 2014. Where Do you Start to Design a Dwelling?. Morabito V, Toimittaja. teoksessa Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014. ARACNE. (Intelligent landscape; 3).

Kotilainen S, Hedman M 2015. Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä: Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 213 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu; 17).

Kotilainen S, Hedman M. 2015. Mikä estää joustavan asuntorakentamisen?. teoksessa ARA-viesti 2/2015. The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA) . Sivut 17-19.

Kotilainen S, Hedman M, Heikkinen J, Toimittaja 2015. Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 268 Sivumäärä (Housing Design).

Kotilainen S. 2015. Matkalla joustaviin asuinympäristöihin. teoksessa Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Sivut 10-13. (Housing Design).

Kuhlmann D, Simmel C, Griffiths G, Toimittaja 2011. Wooden Boxes. Wien: Luftschacht Verlag.

Kurikka H, Alarinta J, Kolehmainen J, Hynynen A 2016. Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040. Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 36 Sivumäärä (Julkaisunumero B:81).

Kuusela K. 2010. Nekapolis. Or the future of a part of the city. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 95-107.

Laak M, Del Barrio Batista J, Toimittaja 2014. Kohti kestävää Skanssia. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 87 Sivumäärä

Laak M, Del Barrio Batista J, Toimittaja 2014. Towards a sustainable Skanssi. Tampere University of Technology, School of Architecture. 87 Sivumäärä

Laak M, Toimittaja 2014. Orimattilan Henna. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 89 Sivumäärä

Laakso S, Lahti P, Lodenius S, Moilanen P 2011. Metropolialueen kestävä aluerakenne. METKA-hankkeen 2007-08 tiivistelmä. Etelä-Suomen maakuntien liittouma. (Etelä-Suomen maakuntien liittouma).

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Wooden Boat Centre Kotka: L'Arca. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2010. Embajada de Finlandia, Embassy of Finland, Tokyo: AV proyectos. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Meilahden sairaala-alueen aula: Arkkitehti: 3: 34-41. Suomen Arkkitehtiliitto. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Meilahden sairaala-alueen aula: L’industria della costruzioni, num. 426/2012: 112-116. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Joensuun lyseon peruskoulu, Joensuu 2006: Maailman paras koulu - The Best School in the World - näyttely, Suomen rakennustaiteen museo, 8.6.-25.9.2011. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. ICT-Talo, Turku: Hyödyllistä ja kaunistavaa - Senaatti-kiinteistöjen historia 1811-2011. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2009. Architects Lahdelma & Mahlamäki: Span Magazine. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2010. Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Eesti Architruurimuuseumis Rotermanni Soolalaos, Tallinna, Viro 19.11-19.12.2010. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Meilahden sairaala-alueen pääsisäänkäynti; Puolanjuutalaisten historian museo: Suomen arkkitehtuuria 2010/2011, Arkkitehtuurin museo, Helsinki, 6.6.-30.9.2012. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Joensuu Primary School, Joensuu Finland, 2006; New School Architecture from Europe: World Architecture: 10/2011: 100-105. [Architecture].

Lahdelma I. 2011. Maritime Center Vellamo. DaLian University of Technology Press. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Poitiers, France: Maison de l'architecture de Poitou-Charentes 1.9.-28.10.2010. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R, Viiri H. 2011. Comprehensive School Joensuu: The Best School in the World: Seven Finnish Examples from the 21st Century: 54-59. [Architecture].

Lahdelma I. 2010. Eriksson arkkitehdeille voitto. Ylläksen uuden matkailukylän arkkitehtuurikilpailussa. Arkkitehtiuutiset. (12/2010):28-31.

Lahdelma I. 2010. Kotkan merikeskus, Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Suomen arkkitehtuuria 0809, Finnish Architecture 0809, Suomen Rakennustaiteen museo, Helsinki, 9.6. - 26.9.2010. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo: Design + Art in Greece: 43: 132-133. Creece. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo: Panorama, architecture newspaper: A hyge Wave: 50-51. China. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Maritime Centre Vellamo: Margenes Arquitectura: 4: 32-35. Spain. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Main Library, Rauma. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Budapest, Unkari, FUGA 28.10.-14.11.2011. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Exactum, Helsinki University. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2012. Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006: Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012. [Architecture].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2011. Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Vapriikki, Tampere 20.9.-9.10.2010. [Design].

Lahdelma I, Mahlamäki R. 2010. Building new history museums i Poland - who's building them, how are they building them and for whom? Architectura, murator, Puola. [Design].

Lahdelma I. 2015. Kilpailuista toteutukseen, Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy. [Exhibition].

Lahdelma I. 2015. Kastellin monitoimitalo Oulu, Arkkitehtilehti 4/15. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto. [Architecture].

Lahdelma I. 2014. Kastellin monitoimitalo Oulu / Projektiuutiset 4/2014. [Architecture].

Lahdelma I. 2014. Kastellin monitoimitalo Oulu, Prointerior 4/2014. [Architecture].

Lahdelma I. 2014. BDR/ School Building, School of Architecture: Joensuu Primary School. Univercity of Sheffield, Uk. [Architecture].

Lahdelma I. 2016. Suomen arkkitehtuurikatsaus 2016. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. Polin, Varsova: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Echoes - 100 Years in Finnish Design anad architecture: Polin, Vellamo. Ministry of Culture of Slovakia, Bratislava: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. FUGA Budabest Center of Architecture, Budabest: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Echoes-100- Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. Exhibition Hall Manes, Praha: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Echoes-100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo. Felleshus, Berlin: Suomi 100-organisaatio Valtioneuvoston kanslian tuella. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Katsaus 2016: Kastellin monitoimitalo. Alvar Aalto museo, Jyväskylä: Suomen arkkitehtuurimuseo. [Exhibition].

Lahdelma I. 2016. Venetsia biennal of architecture: Suomen Luontokeskus Haltia. Venetsia: Pohjoismaiden paviljonki. [Exhibition].

Lahdelma I. 2016. Parantavat tilat silloin ja nyt: Meilahden pääsisäänkäyntiaula. Arkkitehtuurimuseo, Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo. [Exhibition].

Lahdelma I. 2017. Oulun Asemakeskus. Fassadentechnik. (1).

Lahdelma I. 2017. Polish judish history museum, Polin. YAPI, Architecture, Design, Culture and art magazine, Turkki. 424(3).

Lahdensivu J, Huuhka S, Annila P, Pikkuvirta J, Köliö A, Pakkala T 2015. Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. 78 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti).

Laine M, Helamaa A, Kuoppa J, Alatalo E. 2018. Bricolage in Collaborative Housing in Finland: Combining Resources for Alternative Housing Solutions. Housing, Theory and Society. https://doi.org/10.1080/14036096.2018.1492438

Laiti M. 2010. Sanojen synty ja muita piirroksia, taidenäyttely. [Design].

Laiti M. 2012. Marianne Laiti - pastellimaalauksia: Galleria Leonardo, Tampere 28.1.-22.2.2012. [Exhibition].

Lankia S 2012. Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Loimaa; Tammerprint Oy. 39 Sivumäärä

Larsen JL, Brandt J. 2018. Critique, Creativity and the Co-Optation of the Urban: A Case of Blind Fields and Vague Spaces in Lefebvre, Copenhagen and Current Perceptions of the Urban. Urban Planning. 3(3). https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1394

Laukkarinen A, Kero P, Vinha J. 2018. Condensation at the exterior surface of windows. Journal of Building Engineering. 19:592-601. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.06.014

Launis T. 2010. Reconstruction of architecture. New morphology, meaning and methogology for architecture. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-53.

Lehtinen T, Papinsaari A-K, Kaasalainen T, Moisio M, Hedman M 2018. Peruskoulut ja energiatehokkuus: Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 86 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Lehtonen H. 2010. Näyttelyn keskiössä puu: mihin puu venyy, mitä metsä meille merkitsee? Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen taide3-kurssi, näyttelyssä n. 70 osallistujaa. [Design].

Lehtovuori P. 2013. Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa : Havaintoja 2000-luvun Espoosta / Upplevelserum i den föränderliga staden : Observationer i Esbo på 2000-talet / Experiential places in a changing city : Observations in 21st century Espoo. Hovinen J, Toimittaja. teoksessa Espoo : arjen arkkitehtuuria / Esbo : arkitektur för alla / Espoo : everyday architecture. Helsinki: PARVS PUBLISHING. Sivut 27-34; 38-41; 45-49.

Lehtovuori P. 2013. Liikennesunnittelun James Bond / The James Bond of traffic planning : Pentti Murole: Ihmistä ei voi suunnitella - kiveä voi! : Arkkitehtuuritoimisto B&M, 2012. 478 s. Arkkitehti. (1):84-85.

Lehtovuori P. 2012. Towards experiential urbanism. Critical Sociology. 38(1):71-87. https://doi.org/10.1177/089692051140722

Lehtovuori P. 2012. Rannat Helsingin seudun dynamona : Unelma omaehtoisesta kaupunkitilan tuottamisesta. Lahti J, Paatero K, Rauske E, Toimittajat. teoksessa Rantaviivoja : asuinalueita veden äärellä. Helsinki: Suomen arkkitehtuurimuseo. Sivut 20-31.

Lehtovuori P. 2014. 1974 la production de l´espace : Henri Lefebvre (1974). La production de l´espace : Paris: Editions Anthropos. 485 p. Yhdyskuntasuunnittelu. 52(2):77-79.

Lehtovuori P. 2014. Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside. Arkkitehti. (4):79-81.

Lehtovuori P, Koskela H. 2013. From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon. Sociological Review. 61(Suppl. 1):124-143. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12057

Lehtovuori P. 2013. Kaupunkimaisuuden näkökulma. Arkkitehti. (6):46-49.

Lehtovuori P. 2012. Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space. Lahti J, Paatero K, Rauske E, Toimittajat. teoksessa Shorelines : residental areas by the water. Helsinki: Museum of Finnish Architecture. Sivut 20-31.

Lehtovuori P, Ruoppila S. 2012. Temporary uses as a means of experimental urban planning. SAJ Serbian Architectural Journal. (4):29-54.

Lehtovuori P. 2012. "Talo on vain yksi kivi". "A House is just one stone". Arkkitehti. 109(4):74-76.

Lehtovuori P. 2013. Kaupungista välittäminen : reitityksiä kohti urbaania mannerta. Paasi A, Rannila P, Tani S, Toimittajat. teoksessa Matkalla : Professori Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja. Oulu: Anssi Paasi. Sivut 111-120.

Lehtovuori P. 2014. Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla. Arkkitehtiuutiset. (11):16-17.

Lehtovuori P. 2014. Arkkitehtuuri polttopisteessä. Arkkitehtiuutiset. 66(10):3-3.

Lehtovuori P, Kurg A, Schwab M, Ermert S. 2014. Public spaces, experience and conflict: The Cases of Helsinki and Tallinn. Tornaghi C, Knierbein S, Toimittajat. teoksessa Public Space and Relational Perspectives: New Challenges for Architecture and Planning. Routledge. Sivut 125-143. (Routledge Research in Planning and Urban Design).

Lehtovuori P. 2015. Uusia tuulia Euroopasta. teoksessa Asukkaan ehdoilla: moninaisuutta asumamuotoihin. Helsinki: Rakennustieto Oy. Sivut 42-59.

Lehtovuori P, Ruoppila S. 2015. Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism. teoksessa Transience and permanence in urban development workshop, Sheffield 14.-­15.1.2015. Sheffield, UK.

Lehtovuori P, Edelman H, Rintala J, Jokinen A, Rantanen A, Särkilahti M, Joensuu T 2016. Hiedanrannan kehittämisvisio: Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 75 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu).

Lehtovuori P, Edelman H, Rintala J, Jokinen A, Rantanen A, Särkilahti M, Joensuu T 2016. Development vision for Hiedanranta: Densely-built and intensively green Tampere City West. Tampere University of Technology. School of Architecture. 76 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication).

Lehtovuori P, Vanhatalo J, Rantanen A, Viri R, Sorri J, Edelman H, Liimatainen H 2017. Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus. 65 toim. Valtioneuvoston kanslia. 134 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja).

Lehtovuori P, Ruoppila S. 2017. Temporary uses producing difference in contemporary urbanism. Henneberry J, Toimittaja. teoksessa Transience and permanence in urban development. Wiley. Sivut 47-64.

Lehtovuori P, Vanhatalo J, Rantanen A, Varna G 2017. Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking: Whole-hankkeen osaraportti 1. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 78 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio, julkaisu).

Lehtovuori P, Cerrone D, Partanen J. 2018. Метаморфология: новый взгляд на роль пространства в городском планировании. Lapina Kratasyuk E, Toimittaja. teoksessa Настройка языка: управление коммуникациями на постсоветском пространстве. Moscow: Новое литературное обозрение.

Lehtovuori P, Lehtovuori O. 2017. Monipuolistaminen on hyvää asuntorakentamispolitiikkaa. RY Rakennettu ympäristö. (4).

Lehtovuori P. 2017. Arkkitehtuuri esiin Helsingin strategiassa. Arkkitehtiuutiset. (9):3.

Lehtovuori P. 2016. Kaupunkitutkimuksen uusi aalto. Arkkitehtiuutiset. (8):30-31.

Lehtovuori P, Varna G. 2017. Urbanism at a turning point. Modern, postmodern, now. teoksessa From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage: The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Kiel 28-30 September, 2016. Stockholm: RIKSANTIKVARIEÄMBETET. Sivut 86-98.

Lehtovuori P, Tartia J, Cerrone D. 2019. Drivers of Global Urbanization: Exploring the emerging Urban Society. Leary-Owhin ME, McCarthy JP, Toimittajat. teoksessa The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315266589

Lehtovuori P, Ari E, Kuusela K, Rantanen A, Rajaniemi J, Schmidt-Thomé K 2019. Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin. 24 toim. Helsinki: Ympäristöministeriö. 150 Sivumäärä (Ympäristöministeriön julkaisuja; 24).

Lehtovuori P, Vanhatalo J, Elfving S 2019. Kuivaspään kyläsuunnitelma: Loppuraportti. Tampereen teknillinen yliopisto. 64 Sivumäärä

Leif L 2013. Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua: Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseks. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 157 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Leino T, Salminen K, Joutsiniemi A. 2011. Urban Eco-Factory compatibility of residential and industrial zones. teoksessa The 6th International Conference on Industrial Ecology, ISIE 2011, 7-10 June, 2011, University of California, Berkeley, USA. Berkeley, CA: International Society for Industrial Ecology. Sivut 1-9. (International Conference on Industrial Ecology ISIE).

Leino T, Salminen K, Joutsiniemi A. 2011. Sustainable manufacturing and eco-factories within sustainable industrial areas within fast growing eco-cities. teoksessa 21st International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2011, 26-29 June, 2011, Taichung, Taiwan. Taichung: FAIM 2011. Sivut 747-754. (International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing).

Lilius J, Norvasuo M. 2017. Kulttuuria yhdyskuntarakenteessa? Urbaanin yhteisöllisyyden muuttuvat tulkinnat. Häyrynen M, Wallin A, Toimittajat. teoksessa Kulttuurisuunnittelu: Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Helsinki: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA. Sivut 230-249. (Tietolipas).

Lindberg T, Kaasalainen T, Moisio M, Mäkinen A, Hedman M, Vinha J. 2020. Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency. ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH. 14(1):19-40. https://doi.org/10.1080/17512549.2018.1488619

Liwata M-A. 2010. Cosmos, dwelling and identities - the notions of space and place of the Likuba people. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-8.

Lodenius S. 2010. Sisältö vai muoto kaavoituksellisen ohjauksen keskiössä - havaintoja New York Cityn suunnittelukäytännöistä. Yhdyskuntasuunnittelu. (4/2010):8-28.

Lodenius S. 2010. Anteckningar från ett färggrant Äppelträd (rapport från New York). Ny Tid. (Helmikuu):1-5.

Lodenius S. 2010. Monikulttuurisuus: segregaatio vai integraatio? Havaintoja New Yorkin naapurustoista. RY Rakennettu ympäristö. (1/2010):55-57.

Lodenius S, Silfverberg B, Santasalo T 2006. Keski-Uudenmaan KUUMA-kuntien kehitys- ja ympäristökuva, Hyvinkäätä koskeva laajennusosio, 2005. Unknown Publisher.

Lodenius S. 2011. Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Hämeenlinnan Vanajanranta !!-alueen arkkitehtuurikilpailu 29.8. - 31.10.2011. [Design].

Lodenius S. 2011. Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland. Project Baltia, Shoreline. (12):35-38.

Lodenius S. 2011. Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu 19.4. - 19.8.2011. [Design].

Lodenius S. 2009. High Line - puisto ratakiskoissa/High Line - a new perspective on Manhattan. Arkkitehti. (6/2009):54-56.

Lodenius S. 2011. Keskustoista kesannoille. Arkkitehti. 108(3):15-21.

Lodenius S. 2011. Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu 19.4.-20.6.2011. [Design].

Lodenius S. 2011. The Finnish Waterfront. Project Baltia, Shoreline. (13):27-29.

López Baeza J, Cerrone D, Männigo K. 2017. Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. teoksessa Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index. WIT Press. Sivut 369-378. (WIT Transactions on Ecology and The Environment). https://doi.org/10.2495/SDP170321

Luoma J. 2011. Ammatin status ja etiikka. Arkkitehtiuutiset. 63(8):42-43.

Mänty J 2010. Arkkitehtuurin laidalta. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. 199 Sivumäärä

Martínez Rodríguez JM, Escudero Conesa I, Nieto Fernandez F. 2019. Museum of the University of Valladolid: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid). Valladolid, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. [Exhibition]., Valladolid, Espanja, 7/05/19

Martínez Rodríguez JM, Escudero Conesa I, Nieto Fernandez F. 2019. Professional Association of Architects of Cantabria: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid). Santander, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. [Exhibition]., Santander, Espanja, 1/10/19

Martínez Rodríguez JM, Escudero Conesa I, Nieto Fernandez F. 2019. Professional Association of Architects of Burgos: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid). Burgos, Spain: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. [Exhibition]., Burgos, Espanja, 2/12/19

Mätäsniemi T 2010. Maankäyttösuunnitelma Haukilan alueelle 2009. Tampere: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE. 64 Sivumäärä (Kylät kehällä -hanke, Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä).

Mattila M. 2011. VERNADOC - documenting vernacular architecture. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 92-93.

Mattila M. 2012. Kyläkouluhanke. Mattila M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 10-11.

Mattila M. 2011. Pajaniemen savusauna, Vehkajärvi - Pajaniemi smoke sauna in Häme Finland. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 176-177.

Mattila M. 2011. Filippiiniläinen vuoristotalo - A mountain house in Patad Ifugao Luzon, Philippines. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 198-199.

Mattila M, Freese S. 2011. Myllymäen savusauna - Myllymäki smoke sauna in uusimaa, Finland. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 170-173.

Mattila M. 2011. CIAV VERNADOC 2010 - Östmark church and smoke cabins. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 7-9.

Mattila M. 2011. Kontupohjan kirkko - Church of Kontupohja in Karelia, Russia. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 116-117.

Mattila M, Toimittaja 2010. Kivinavetat, Finn Vernadoc 2009 - Kivinavettakinkerit. Vilppula: Ruoveden kunnan sivistystoimi, Suomen Icomos, Kansanrakentamisen komitea. 133 Sivumäärä

Mattila M. 2011. Pien-Toijolan savusauna, Ristiina - Pien-Toijola smoke sauna in Savo Finland. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 174-175.

Mattila M. 2012. Kansainvälinen mittausleiri, näyttely ja kyläkoulukinkerit. Markku M, Toimittaja. teoksessa Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit. Ruovesi: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS. Sivut 12-14.

Mattila M. 2011. Isoniemen riihi, Vehkajärvi - Isoniemi drying house in Häme, Finland. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 168-169.

Mattila M. 2011. Karjalainen savusauna - Karelian smoke sauna in Viena-Karelia, Russia. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 178-179.

Mattila M, Lennox M. 2011. Marilainen savusauna - Mari smoke sauna in Bashkortoshtan, Russia. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 184-185.

Mattila M. 2011. Inkeriläinen savusauna - Ingrian -Finnish smoke sauna in Ingermanland, Russia. Mattila M, Toimittaja. teoksessa CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat. Helsinki: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea. Sivut 180-181.

Maununaho K, Virkkala I. 2011. Monikulttuurisuus on osa meitä, Multuculturalism is Part of Us. Arkkitehti. 108(4):70-72.

Maununaho K. 2010. Cultural encounters in housing environments - designing meeting spaces for a multicultural neighborhood. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-10.

Maununaho K. 2016. Political, practical and architectural notion of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration. Nordic Journal of Migration Research. 6(1):58-64. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0008

Maununaho K. 2018. Observer, expert, or activist: changing roles in design research project. The NAAR Proceedings Series. 2018(1):269-288.

Maununaho K. 2018. Diversity scales for integrated housing in the multicultural city. teoksessa Alvar Aalto Symposium: 14th International Alvar Aalto Symposium New housing solutions for cities in change. Alvar Aalto Foundation. Sivut 104-107.

Maununaho K. 2018. Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa. Yhdyskuntasuunnittelu. 56.

May Tzuc O, Rodríguez Gamboa O, Aguilar Rosel R, Che Poot M, Edelman H, Jiménez Torres M, Bassam A. 2020. Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis. Journal of Building Engineering. 33. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101625

Milián Bernal D, Lehtovuori P. 2019. Split Level: A story of ruptures and their appropriations. Estonian Architectural Review - MAJA. Winter 2019(95):68-75.

Milián Bernal D. 2019. Re-imaginando el espacio público en los intersticios del vacío y el abandonon en las ciudades latinoamericanas. teoksessa Anais do II Congresso Ibero-americano de História Urabana, 2019. Sivut 2435-2448. (Anais II CIHU).

Milián Bernal D. 2020. Temporary uses of vacant and abandoned urban spaces in Latin America: An exploration. teoksessa Built Environment and Architecture as a Resource: Proceeding Series. 1 toim. Nordic Academic Press of Architectural Research. Sivut 181-209. (The NAAR Proceedings Series).

Moisio M. 2011. Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen. Talo Saunaranta ja 47 variaatiota. RY Rakennettu ympäristö. (2/2011):32-35.

Moisio M, Lindberg T, Kaasalainen T, Mäkinen A. 2017. Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Vinha J, Kivioja H, Toimittajat. teoksessa Rakennusfysiikka 2017: Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka. Sivut 331–336.

Moisio M, Kaasalainen T, Lehtinen T, Hedman M 2018. Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto. Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. 142 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Mustila L 2016. Monikäyttöinen koulu: Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun. Tampereen teknillinen yliopisto. 76 Sivumäärä ( Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Näveri M. 2010. Eedenistä utopiaan/Out of Eden - into utopia. Arkkitehti. (1):49-53.

Nenonen S, Joutsiniemi A. 2012. Kauppapaikkojen suunnittelun ja johtamisen välineet kestävässä verkostokaupungissa. Raine M, Anssi J, Suvi N, Simo S, Toimittajat. teoksessa Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA. Espoo: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK. Sivut 196-197.

Nieminen S 2012. Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China. Tampere University of Technology. 96 Sivumäärä (Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication; 3).

Nieto Fernandez F, Rubio Hernandez R. 2020. On Hares, Ferrymen and Empathy in Architectural Education. Arkkitehti. 117(4/2020):31-33.

Nissilä K 2017. Energiatehokas kyläkoulu puusta: Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle. Tampereen teknillinen yliopisto. 64 Sivumäärä (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu).

Norvasuo M. 2016. Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning. Planning Perspectives. 31(2):227-251. https://doi.org/10.1080/02665433.2015.1065756

Norvasuo M. 2019. Kaupunki on ihmisen koti. Klassikko 1999: Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti. Yhdyskuntasuunnittelu. 57(2):60-63. https://doi.org/10.33357/ys.83680

Norvasuo M. 2017. Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa?. Yhdyskuntasuunnittelu. 55(4).

Nurmi T, Lahdelma I, Mahlamäki R. 2010. Waterfront and maritime museum: Lahdelma & Mahlamäki architects. [Design].

Oliveira V, Monteiro C, Partanen J. 2015. A comparative study of urban form. Urban Morphology. 19(1):73-92.

Pakarinen T 2010. Metaphors in urban planning: From garden city to Zwischenstadt and Netzstadt. Tampere: Tampere University of Technology. 120 Sivumäärä (Datutop).

Panu A-M. 2014. Puu, tulevaisuuden materiaali. Arkkitehtiuutiset. (12):14-15.

Panu A-M. 2015. Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin. UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti. (1):6.

Panu A-M. 2017. Konstrundan 2017, öppna dörrar, exhibition. [Exhibition].

Panu A-M. 2017. Kaapelitehdas 25 v., avoimet ovet, näyttely. [Exhibition].

Partanen J. 2011. Modeling Urban Dynamics in Self-organizing Enclaves: The Cases of Nekala and Vaasa. Kalogirou S, Toimittaja. teoksessa 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography ECQTG2011, Harokopio University, Athens, Greece, 2nd to the 5th of September 2011. Athens: Harokopio University. Sivut 1-8. (European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography ECQTG).

Partanen J. 2011. A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics. Hunt JD, Abraham J, Toimittajat. teoksessa 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011. Lake Louise: CUPUM. Sivut 1-16. (International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM).

Partanen J. 2013. The Non-Linear City. Kanarachos A, Mastorakis NE, Toimittajat. teoksessa 12th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC '13), Lamesos, Cyprus, March 21-23 2013. Sivut 112-117. (International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos).

Partanen J. 2012. Exploring complex dynamics with a CA-based urban model. Pinto NN, Dourado J, Natalio A, Toimittajat. teoksessa Proceedings of CAMUSS, International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems, 8-10.11.2012, Oporto, Portugal. Coimbra: Department of Civil Engineering of the University Coimbra. Sivut 257-268. (International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems).

Partanen J. 2010. Reclaiming of fallow resources. Potential for breeding grounds or over-exploitation. Ylä-Anttila K, Toimittaja. teoksessa Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication. Sivut 87-93.

Partanen J. 2011. Modelling Local Scale Land-Use: Case Nekala. Jones CE, Pearson A, Hart G, Groome N, Toimittajat. teoksessa Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011. Portsmouth: GISRUK Conference Series. Sivut 106-113. (GIS Research UK Annual Conference).

Partanen J. 2010. Complexity and ethics; evaluating the self-organizing reality. teoksessa Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010. Sivut 1-20.

Partanen J. 2010. Evaluating complexity - Ethical challenges in computational design processes. teoksessa WASET 2010 World Academy of Science, Engineering and Technology Conference, Paris, France, June 28-30, 2010. Sivut 1182-1192.

Partanen J. 2015. Indicators for self-organization potential in urban context. Environment & Planning B: Planning and Design. 42(5):951-971. https://doi.org/10.1068/b140064p

Partanen J, Joutsiniemi A. 2016. Complex patterns of self-organized neighbourhoods. Boelens L, deRoo G, Toimittajat. teoksessa Spatial Planning in a Complex Unpredictable World of Change : Towards a proactive co-evolutionary type of planning. Groeningen: InPlanning. Sivut 242-257. https://doi.org/10.17418/B.2016.9789491937279

Partanen J. 2016. Liquid Planning, Wiki-Design - Learning from the Case Pispala. Environment & Planning B: Planning and Design. 43(6):997-1018. https://doi.org/10.1177/0265813516647965

Partanen J, Toimittaja 2015. Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland. Tampere University of Technology. School of Architecture. 226 Sivumäärä

Partanen J, Toimittaja 2015. Book of Abstracts - 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting: Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design. Tampere University of Technology. School of Architecture.

Partanen J. 2017. An urban cellular automata model for simulating dynamic states on a local scale. Entropy. 19(1). https://doi.org/10.3390/e19010012

Partanen J 2018. ‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities. Tampere University of Technology. 214 Sivumäärä (Tampere University of Technology. Publication).