Editorial: City Imaginings and Urban Everyday Life

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, University of Oulu, University of Tampere
Tekijät: Ylipulli, J., Ridell, S., Partanen, J.
Julkaisupäivä: tammikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: WiderScreen
Vuosikerta: 1
Numero: 2018
Artikkeli: 01/2018
ISSN (painettu): 1795-6161
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos: Katsausartikkeli

Laboratorioiden yhteiskäyttö yliopistokampuksilla

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Julkiset rakennukset
Tekijät: Yläoutinen, J., Peltoniemi, S.
Sivumäärä: 10
Sivut: 350-359
Julkaisupäivä: maaliskuuta 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Oppiva kampus : How to co-create campus?
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
toim.: Nenonen, S., Kärnä, S., Junnonen, J., Tähtinen, S., Sandström, N.
ISBN (painettu): 978-952-15-3478-2
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3479-9

Lisätietoja

EXT="Yläoutinen, Jyrki"

Tutkimustuotos

Shared use of research laboratories Changing spatial concepts: A Case Study in a Finnish Biomedical Organization

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Julkiset rakennukset, Rakennustekniikan laitos
Tekijät: Yläoutinen, J., Peltoniemi, S., Nenonen, S.
Sivumäärä: 15
Sivut: 183-197
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Conference on Research on Health Care Architecture : ARCH 14 Conference Proceedings November 19-21, 2014, Espoo, Finland
Julkaisupaikka: Helsinki
ISBN (elektroninen): 978-952-60-6201-3

Julkaisusarja

Nimi: Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE, 6/2015
Kustantaja: Aalto University
ISSN (painettu): 1799-4861
ISSN (elektroninen): 1799-4853

Lisätietoja

ORG=ark,0.5
ORG=rak,0.5

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Verkosto kaupunkirakenteen analyysin ja suunnittelun välineenä

Kaupunkisuunnittelun kansainvälisessä keskustelussa on kymmenen viime vuoden aikana vakiintunut käsitys siitä, että kaupungit ovat tulleet uuteen kehitysvaiheeseen. Sen myötä kaupungit ovat muuttuneet sekä laadullisesti että määrällisesti. Uusi kaupunkimuoto on rakenteeltaan monikeskuksinen ja sen tila–aika-suhteet ja kaupungin toiminnallinen verkosto ovat järjestäytyneet uudelleen. Kaupunkia ei perinteisessä, selkeästi rajatussa muodossa enää ole, vaan kyseessä on laajalle levinnyt kaupunkiseutu, joka on useiden päällekkäisten ja toisiaan leikkaavien moninaisten virtojen, verkostojen ja kokemusmaailmojen kompleksinen yhdistelmä.

Kaupungin muuttuessa myös sen tutkimuksessa ja suunnittelussa käytettävien välineiden on muututtava. Tässä väitöskirjassa tarkastelukohteena on mitä verkostoperustaiset lähestymistavat voivat antaa kaupunkirakenteen analyysiin ja suunnitteluun. Verkostot ovat olleet jo kahden vuosikymmenen ajan yksi keskeinen tieteellisen keskustelun metafora ja väline, jolla on korvattu aiempia hierarkkisuutta ja vertikaalisia suhteita korostavia ajatusrakennelmia useilla eri tieteenaloilla. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan erityisesti, mitä verkostoajattelu voi tuoda kaupunkirakenteen ja sen muutoksen tarkasteluun ja miten uuden monikeskuksisen kaupunkirakenteen dynamiikkaa pystytään hahmottamaan koko kaupungin kattavalla makromorfologisella tasolla.

Verkostoperustaisen menetelmän kehittämiseksi on eri tilatieteiden verkostoajattelun traditioista koostettu yhteinen kolmitasoinen topomorfologinen analyysikokonaisuus. Siinä syntetisoidaan sekä morfologisen verkostotarkastelun että maantieteen ja sosioteknisen verkostotarkastelun malleja sekä yksityiskohtaisia analyysimenetelmiä. Perinteisesti fyysiseen rajoittunutta kaupunkirakenteen tarkastelua laajennetaan kattamaan kaupungissa sijaitsevien sosiospatiaalisten projektien, virtojen ja tihentymien tarkastelut. Tämän analyysikokonaisuuden soveltuvuutta on testattu Tampere-caseanalyysissä poikkileikkausvuosina 1960, 1980 ja 2000. Tampere-caseanalyysin tuloksena hahmottuu erityislaatuinen suomalainen metapolisaatioprosessi, jossa tavallisen fyysisen rakenteen laajentumisen lisäksi kaupunkirakenteen painopisteitä muuttaa lähes yksinomaan kaupan sijaintilogiikan muutos. Sijainnillisille muutoksille puolestaan löytyy selkeät perusteet fyysisen verkoston mittakaavan kasvusta sekä sijaintien hakeutumisesta tieverkon parhaimman saavutettavuuden pisteisiin.

Caseanalyysin arvioinnin perusteella osoittautuu, että verkosto soveltuu hyvin kaupunkiseudun kompleksisen rakenteen hahmottamiseen sekä siihen sisältyvien painopistemuutoksien tarkasteluun. Verkosto on paitsi juuri sopivasti yksinkertaistava työkalu kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamiseen myös joustava sosiospatiaalisten prosessien eri tasojen, kuten kaupungin sijoittuvien toiminnallisten tihentymien ja transaktioprosessien hahmottamisen työväline. Lisäksi verkosto näyttää avaavan myös uusia näkymiä kaupunkisuunnittelun suunnittelustrategioihin ja -taktiikoihin. Väitöskirjan loppuun on omista ja kansainvälisistä suunnitteluesimerkeistä koostettu ehdotus siitä, miten kaupunkirakenteen verkoston noodeihin ja rajapintoihin voidaan innovoida uusia rakennetta integroivia ja siten kaupungin monimuotoista käytettävyyttä lisääviä toimenpiteitä.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Ylä-Anttila, K.
Sivumäärä: 226
Julkaisupäivä: 26 maaliskuuta 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology
ISBN (painettu): 978-952-15-2322-9
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2558-2
Alkuperäiskieli: Suomi
Sähköiset versiot: 

Lisätietoja

Awarding institution:Tampere University of Technology

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9650

Tutkimustuotos

Refining the method: Learning from action research

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Ylä-Anttila, K.
Sivut: 13-23
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication
Toimittaja: Ylä-Anttila, K.
ISBN (painettu): 978-952-15-2490-5

Lisätietoja

City of Tampere / Creative Tampere, NCC Property development Oy, Ramboll Finland Oy, UPM, City of Akaa, Council of Tampere Region<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9648

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Urban fallows. Transformations & breeding grounds

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Ylä-Anttila, K. (toim.)
Sivumäärä: 132
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology
ISBN (painettu): 978-952-15-2490-5
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication
Kustantaja: Tampere University of Technology
Vuosikerta: 2
ISSN (painettu): 1797-4143

Lisätietoja

City of Tampere / Creative Tampere, NCC Property development Oy, Ramboll Finland Oy, UPM, City of Akaa, Council of Tampere Region<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9649

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Ylä-Anttila, K. (toim.), Hynynen, A., Vanhatalo, J., Mäntysalo, R., Kanninen, V. (toim.), Hytönen, J., Roininen, J., Akkila, I.
Sivumäärä: 98
Julkaisupäivä: 2011

Julkaisutiedot

Kustantaja: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta, Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit
Vuosikerta: 4-2011
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Teaching Archaeological Heritage Management: Towards a Change in Paradigms

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria, University of Helsinki, Friends of ICAHM, AW Heritage Consultancy, University of Helsinki, Complutense University of Madrid, University of Jyväskylä, University of Turku, Pirkanmaa Provincial Museum, Archaeologist and heritage consultant, Adam Mickiewicz University, Universidad Europea de Canarias, Anton de Kom University of Suriname, Newcastle University, Witwatersrand University
Tekijät: Willems, A., Thomas, S., Castillo Mena, A., Čeginskas, V., Immonen, V., Kalakoski, I., Lähdesmäki, T., Lähdesmäki, U., Gowen-Larsen, M., Marciniak, A., Pérez González, E., White, C., Mazel, A. D.
Sivut: 297-318
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES
Vuosikerta: 20
Numero: 5-6
ISSN (painettu): 1350-5033
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 0,8 SJR 0,213 SNIP 0,391
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä näkökulmaa ekologiseen rakentamiseen

Energiatehokkuus hallitsee nykyistä ekologisuuteen tähtäävää rakentamista niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Uudet, tekeillä olevat kansalliset rakennusmääräykset vahvistavat suuntausta entisestään, kun Euroopan Unionin energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet lähes nollaenergiarakentamisesta konkretisoituvat.

Tämän työn tavoitteena on tuoda esille arkkitehtuurin eri näkökulmat, joita energiatehokkuuden rinnalle tarvitaan ekologisen rakentamiskulttuurin saavuttamiseksi. Työssä käytetään elinkaaritarkastelua välineenä jokaisen näkökulman merkittävyyden osoittamiseksi. Lopulta näkökulmien ohjaamat ekologiset ratkaisut esitellään suunnitelmassa, joka on teoreettinen vaihtoehto Laukaalle rakenteilla olevalle ekokoululle.

Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston vetämää Tekes-rahoitteista COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Työ sisältyy Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus energiatehokkuuteen -työpakettiin.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Vuorinen, J.
Sivumäärä: 104
Julkaisupäivä: 7 kesäkuuta 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3962-6
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 29
ISSN (elektroninen): 2489-429X
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Maankäyttösuunnitelma Pirkkalankylään

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Virtanen, J.
Sivumäärä: 60
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Kylät kehällä -hanke 2009
Kustantaja: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9589

Tutkimustuotos

Uudessa COMBI-hankkeessa tutkitaan energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja

Suomessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoon (nZEB) nykyisestä määräystasosta on erittäin haasteellinen tehtävä ja tämä korostuu erityisesti julkisissa palvelurakennuksissa. Energiatehokkuuden parantamiseen liittyy myös monia ongelmia, jotka
täytyy ratkaista rakennuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Toukokuussa 2015 käynnistyi uusi COMBI-hanke, joka keskittyy energiatehokkaiden palvelurakennusten toteuttamiseen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien selvittämiseen sekä uusien ratkaisujen, menettelytapojen ja ohjeiden tuottamiseen. Hankkeessa tarkastellaan sekä uusien että olemassa olevien
palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen kantavat teemat ovat lähes nollaenergiarakentamisen vaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu ja huomioon ottaminen rakentamisessa sekä teorian ja käytännön välisten erojen selvittäminen. Tutkimuksessa mukana oleville yrityksille haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkaan rakentamisen alueella niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Rakennustekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Rakennusfysiikka, Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: ASUTUT, Tutkimusalue: Rakennetekniikka, Tutkimusryhmä: VesihuoltopalvelutRakentamisen prosessit, Tutkimusryhmä: Kiinteistökehittäminen, Tutkimusryhmä: Elinkaaritekniikka, Aalto University, Tampere University of Applied Sciences TAMK
Tekijät: Vinha, J., Hedman, M., Sirén, K., Harsia, P., Pentti, M., Teriö, O., Heljo, J., Laukkarinen, A., Annila, P., Kaasalainen, H., Jokisalo, J., Pihlajamaa, P.
Sivumäärä: 10
Sivut: 487-496
Julkaisupäivä: 20 lokakuuta 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Rakennusfysiikka 2015. Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut. 20.-22.10.2015, Tampere.
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikka
toim.: Vinha, J., Ruuska, T.
ISBN (painettu): 978-952-15-3580-2

Julkaisusarja

Nimi: Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Seminaarijulkaisu
Numero: 4
!!ASJC Scopus subject areas: Civil and Structural Engineering, Building and Construction
Tutkimusalat: Rakennusfysiikka, Palvelurakennukset, nZEB, Tutkimushanke

Lisätietoja

ORG=rak,0.8
ORG=ark,0.2

Tutkimustuotos

Aluekehittäminen monivärikuvassa. Aluekehittämispäätöksen valmistelun työpaperi. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Tampere University
Tekijät: Vihinen, H., Hynynen, A., Kolehmainen, J., Moisio, S.
Julkaisupäivä: 2019

Julkaisutiedot

Kustantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

Tutkimustuotos

Arkkitehtuurista kulttuurijournalismin kokeilukenttä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tuunanen, A.
Sivumäärä: 2
Sivut: 16-17
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 9
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3593

Tutkimustuotos

Arkkitehtuuria neurotieteiden valossa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tuunanen, A.
Sivumäärä: 2
Sivut: 22-23
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Vuosikerta: 65
Numero: 6-7
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Poistettu tupla r=4762<br/>Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3592

Tutkimustuotos

Kaupunkikoti lapselle: ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta

Suomalainen väestö muuttaa yhä ahkerammin kaupunkien keskusta-alueille. Yksinasuvien sekä vanhusten ohessa lapsiperheet ovat yksi suurimmista ryhmistä, jotka hakeutuvat asumaan kaupunkien keskustoihin. Kaupunkeihin muutetaan usein työn perässä, mutta lisäksi kaupunkimainen elämäntapa on alkanut kiinnostamaan lapsiperheitä. Perheiden muuttohalukkuus ei kuitenkaan kohtaa tällä hetkellä asuntotarjonnan kanssa. Tarjonnan puutteen lisäksi kaupunkien keskusta-alueiden asunnoissa keskitytään pääsääntöisesti aikuisen tarpeisiin sekä mitoitukseen. Lapsen tarpeiden huomioiminen on jäänyt vähäiseksi erityisesti kerrostaloasunnoissa. Millaisia asuntoja lapsiperheet sitten kaipaavat kaupunkiympäristöön sekä millaisia ominaisuuksia asunnoissa tulisi huomioida lasten näkökulmasta?

Tähän kysymykseen diplomityöni pyrkii vastaamaan. Diplomityössäni perehdyn lapsen kehitykseen sekä tarpeisiin ymmärtääkseni, miten asuntosuunnittelua voidaan lähteä kehittämään lapsen näkökulmasta. Kohderyhmäkseni valikoin alle kouluikäiset lapset, joiden kasvuympäristö keskittyy voimakkaasti kotiin sekä kodin lähiympäristöön. Kodin merkitys lapselle on hyvin tärkeä, sillä lapsen kasvuympäristö vaikuttaa merkittävästi lapsen kehitykseen. Tutkimusosuuteen pohjautuen pohdin lapsiystävällisen asumisen ominaisuuksia sekä kehitän konsepteja vastaamaan lapsen asumisen tarpeisiin. Konseptien sekä niihin pohjautuvien tilaratkaisujen avulla osoitan mahdollisia keinoja kehittää kerrostaloasumista lapsen näkökulmasta. Tuloksena syntyy asuntopohjia, jotka vastaavat erilaisten perhetyyppien tarpeisiin. Tavoitteenani ei ole löytää yhtä oikeaa ratkaisua, vaan avartaa, mitä asioita lapsiystävällisessä asumisessa tulee huomioida sekä millä keinoilla lapsiperheille suunnattuja asuntoja voidaan lähteä kehittämään.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tuominen, I.
Sivumäärä: 115
Julkaisupäivä: toukokuuta 2016

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3752-3
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 25
ISSN (painettu): 2242-4598
Tutkimusalat: lapsi, asuntosuunnittelu, asunto, asuminen
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Sibeliustalo: Bauen Mit Holz Wege in die Zukunft. Prestel Munchen London New York 2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tikka, H.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7385

Tutkimustuotos

Arkkitehtitoimisto JKMM OY voitti Kolin kansallispuiston toiminta- ja palvelukeskuksen arkkitehtuurikilpailu

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tikka, H.
Sivut: 36-37
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 1/2010
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9406

Tutkimustuotos

Runollisen kaunis hybridirakennus voitti opiskelijakilpailun

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tikka, H.
Sivut: 32-33
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Vuosikerta: 64
Numero: 5
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5428

Tutkimustuotos

Kennosta kodiksi: tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista

Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat pohjautuvat NEAPO Oy:n kehittämään modulaarisen rakentamisen järjestelmään, joka perustuu FIXCEL®-runkorakenteeseen. Työ on osa Concells- tutkimus- ja kehityshanketta, joka on Tampereen teknillisen yliopiston sekä yritysorganisaation yhteinen hanke.

Tutkielmissa muodostuvien rakennusmallien tulee soveltua kaupunkimaiseen rakentamiseen ja vastata tämän hetken asuntorakentamisen tarpeita. Tutkittavan moduulirakennejärjestelmän mitat sekä maantiekuljetuksen rajoitukset moduulien huomioidaan asuntojen mitoituksessa.

Tutkielmissa esitetään yksi kerrostaso moduulirakenteisesta asuinkerrostalosta. Asuinkerrostalojen malleja havainnollistetaan myös aksonometrioilla sekä tarpeen mukaan kaavioilla ja leikkauksilla. Tutkielmissa käytettyjä ratkaisuja kuvaa symbolijärjestelmä, joka pohjautuu työn kannalta keskeisiksi havaittuihin kaupunkiasumisen kehittämisen teemoihin, kuten asukaslähtöisyyden ja joustavuuden näkökulmiin. Joustavuuden näkökulmat liittyvät asunnon käytönaikaiseen muunneltavuuteen, laajentamisen ja supistamisen mahdollisuuksiin sekä asukkaan valinnanvapauteen asuntonsa ratkaisuissa.

Moduulitutkielmat on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, miten moduulit muodostavat asuntoja. Nämä ryhmät ovat huonemoduuli, asuntomoduuli sekä moduuliyhdistelmät, jotka muodostuvat pää- ja apumoduuleista. Näiden moduulityyppien avulla voidaan luoda vaihtelevia kerrostalotyyppejä sekä erilaisia asuntoja.

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa johdatetaan aiheeseen sekä määritellään käsitteet. Toisessa osassa esitellään moduulitutkielmat ryhmissä A, B ja C. Viimeiseksi työstä koostetaan lyhyt yhteenveto.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tiia, R.
Sivumäärä: 84
Julkaisupäivä: 3 huhtikuuta 2013

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 8
ISSN (elektroninen): 2242-4598
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Abondened wonders: An urban fallows pictorial

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Thureson, J.
Sivut: 7-12
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication
Toimittaja: Ylä-Anttila, K.
ISBN (painettu): 978-952-15-2490-5

Lisätietoja

City of Tampere / Creative Tampere, NCC Property development Oy, Ramboll Finland Oy, UPM, City of Akaa, Council of Tampere Region<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9401

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Library as a Partner in Co-Designing Learning Spaces: A Case Study at Tampere University of Technology, Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Kirjasto, Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Julkiset rakennukset
Tekijät: Tevaniemi, J., Poutanen, J., Lähdemäki, R.
Sivumäärä: 21
Sivut: 304-324
Julkaisupäivä: 7 toukokuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: New Review of Academic Librarianship
Vuosikerta: 21
Numero: 3
ISSN (painettu): 1361-4533
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 1,1 SJR 0,648 SNIP 0,763
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Library and Information Sciences
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

publication_forum:64000

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84940725712

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kohtuuhintainen asuminen. Ratkaisuperiaatteita rakennussuunnitteluun.

Tässä raportissa esitellään KARKIT-tutkimushankkeen keskeiset tulokset. Hankkeessa on tarkasteltu kohtuuhintaista asuntotuotantoa arkkitehdin näkökulmasta. Tavoitteena on ollut selvittää asumisen hintaan vaikuttavia tekijöitä sekä perehtyä niihin keskeisimpiin tekijöihin, joita rakennussuunnittelijan tulisi työssään ymmärtää ja huomioida mahdollistaakseen kohtuuhintaista asumista.
Asuinrakennusten rakentamisen kustannuksista merkittävä osa määräytyy jo suunnittelupöydällä. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelijalla on hyvä ymmärrys suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksista. Toisaalta asumiseen ja rakentamiseen liittyy monta muuta arvotekijää, jotka suunnittelussa tulee huomioida. Näitä ovat esimerkiksi asumisviihtyisyys, terveystekijät sekä kestävän kehityksen periaatteet.
Tärkeää on myös ymmärtää, ettei asumisen hinta ole sama asia kuin rakentamisen hinta. Asumisen hintaan vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät ylläpito- ja huoltokustannukset. On syytä tiedostaa myös se, että monet vaikuttavista tekijöistä ovat rakennussuunnittelijan päätäntävallan ulkopuolella. Hintaa muokkaavat erilaiset poliittiset linjaukset sekä kuntien maankäyttö ja kaavoitus. Viime kädessä asuntojen vuokrat tai myyntihinnat muodostuvat vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Kun kysyntä on korkea, hinnat tavallisesti nousevat.
Hankkeen keskeinen tutkimuskysymys on: miten arkkitehtisuunnittelija voi asumisratkaisuja suunnitellessaan vaikuttaa asukkaalle muodostuvaan asumisen hintaan? Vastauksia kysymykseen on etsitty kartoittamalla ja analysoimalla kotimaisia ja kansainvälisiä asuntorakentamisen konsepteja ja asumisen ratkaisuja. Tuloksissa nostetaan esiin sekä yleisiä perusperiaatteita että uusia ratkaisumalleja. Osa tuloksista näyttäytyy siten eräänlaisena perusasioiden kertauksena.
Tutkimuksen tuloksena on tunnistettu seitsemäntoista ratkaisuperiaatetta. Ne jakautuvat kolmeen pääperiaatteeseen, jotka on tiivistetty muotoon SAVE, COMPENSATE ja RETHINK. Tässä raportissa esitellään nämä periaatteet sekä ajankohtaisia esimerkkikohteita, joissa kyseisiä periaatteita on hyödynnetty.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D5 Ammatillinen kirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Teronen, T., Tarpio, J., Hirvilammi, T.
Sivumäärä: 116
Julkaisupäivä: 21 joulukuuta 2018

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4278-7
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Edit Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Numero: 31
ISSN (painettu): 2242-4598
Tutkimusalat: arkkitehtuuri, asumisen hinta, kohtuuhintaisuus, asumisratkaisut, asuntosuunnittelu, rakennussuunnittelu

Lisätietoja

INT=ark,"Teronen, Tommi"

Tutkimustuotos

Virkkulan Seniorikylä: Virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti ikääntyville

Tilastollisesti tarkasteltuna suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee ja yleinen terveydentila on aiempaa huomattavasti parempi. Työiän ja vanhuudenväliin on syntynyt uusi ikävaihe, ns. kolmas ikä, joka on aktiivisen toiminnan ja osallistumisen aikaa. Virkkulan seniorikylä on virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti ikääntyville. Virkkulan tutkimushankkeen tavoitteena on ollut luoda väljähköön taajamarakenteeseen soveltuva yhteisöllisen asumisen konsepti, jossa erityistä huomiota kiinnitetään taloudelliseen toteuttamiskelpoisuuteen, energiataloudellisuuteen, uusiutuvien ja paikallisesti tuotettujen energialähteiden käyttöön, toimivuuteen, tilankäytön joustavuuteen ja virikkeellisyyteen. Konseptin keskiössä on ollut yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen pientalotyyppiseen asuintalotypologiaan. Ryhmäasuminen toteutetaan kylämäisenä kokonaisuutena, johon liittyy luontevasti myös palveluasuminen. Huomiota on kiinnitetty myös arkkitehtonisen perusratkaisun energiaoptimointiin.

Hanke koostuu TTY:n selvitys- ja suunnitteluosioista sekä Joensuun Tiedepuiston energiaselvityksistä. Hankkeen tuloksena on syntynyt tässä julkaisussa esiteltävät luonnostasoiset arkkitehtuurialan suunnitelmat sekä niitä täydentävä selostusosa. Aluksi luodaan katsaus suunnittelun reunaehtoihin, yhteisöllisen senioriasumisen nykytilaan ja kehittämisalueisiin. Suunnitteluosiossa tutkitaan asumistypologioita ja kokonaiskonseptia sekä esitellään virikkeellisen yhteisöasumisen konsepti, rakennustyypistö ja tonttisovitus sekä energiaoptimoinnin periaatteet. Tonttisovelluksena esitellään aluekokonaisuus Outokummun Kuusjärvelle.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tero, W.
Sivumäärä: 99
Julkaisupäivä: 5 kesäkuuta 2013

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 10
ISSN (painettu): 2242-4598
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Thinking Design: Towards an Architecture of Critical Indeterminacy and Temporal Affectivity

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Teal, R.
Sivumäärä: 263
Julkaisupäivä: 19 joulukuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology. School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-4263-3
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4264-0
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Tampere University of Technology. School of Architecture. DATUTOP Occasional Papers
Vuosikerta: 37
ISSN (painettu): 0359-7105
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos

Arkinen liikkuminen kontekstina kaupunkitilan tarkasteluun

Perustiedot

Tila: Julkaistu
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tartia, J.
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Versus
ISSN (painettu): 2242-3443
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Examining the rhythms of ‘urban elements’ on walking and driving routes in the city

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Tartia, J.
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Mobilities
Vuosikerta: 13
Numero: 6
ISSN (painettu): 1745-0101
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 5,1 SJR 1,581 SNIP 1,541
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Demography, Geography, Planning and Development, Sociology and Political Science
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85051998023

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Temporality and Rythmicity of Lived Street Space

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Tartia, J.
Julkaisupäivä: 17 tammikuuta 2020

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University
Vuosikerta: 190
ISBN (painettu): 978-952-03-1386-9
ISBN (elektroninen): 978-952-03-1387-6
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Tampere University Dissertations
Vuosikerta: 190
ISSN (painettu): 2489-9860
ISSN (elektroninen): 2490-0028

Tutkimustuotos

Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan joustavien asuntojen tilallisia lähtökohtia ja näiden lähtökohtien taustalla vaikuttavaa tilallista ajattelua. Joustavuus määritellään kyvyksi mukautua erilaisiin käyttöihin. Tutkimuskysymykset ovat: a) millaisia asuntoihin jous­tavuutta tuottavia tilallisia lähtökohtia ja näiden lähtökohtien taustalla vaikuttavia tilan ja rakentamisen organisointiperiaatteita on olemassa, b) minkälaisia yhteyksiä joustavan asunnon erilaisten tilallisten lähtökohtien ja joustavuusominaisuuksien vä­lillä voidaan havaita sekä c) minkätyyppisten asioiden erityistä huomioonottamista nämä lähtökohdat arkkitehdilta edellyttävät?

Työssä lähestytään joustavan asunnon tilaa ja tilallista ajattelua kahdella tavalla, kahtena kairauksena. Teoriaa muodostetaan näillä kairauksilla kerättyä aineistoa toi­siinsa vertaamalla. Ensimmäisenä kairauksena tarkastellaan asuntoarkkitehtuuria tutkineiden teoreetikkojen joustavista asunnoista tekemiä käsitteellistyksiä ja luokit­teluja. Toisena kairauksena analysoidaan erilaisia joustaviksi luokiteltuja asuntoja ja kartoitetaan niiden joustavuutta tuottavia tilallisia piirteitä. Tilallisia piirteitä analysoi­daan pääasiassa pohjapiirustusten avulla. Kairausten vertailu tarkoittaa sanallisen ja kuvallisen aineiston peilaamista toisiinsa: käsitteiden avulla luokitellaan esimerkkejä ja esimerkkien avulla muodostetaan käsitteitä ja tarkistetaan niiden sisältöä.

Tällä menetelmällä tutkimuksen tuloksena muodostuu teoria seitsemästä jous­tavan asunnon tilallisesta logiikasta. Tilallinen logiikka on tutkimuksessa luotu käsite, joka tarkoittaa sitä periaatetta tai ajatusrakennelmaa, joka ohjaa rakennetun tilan organisoimista. Käsitteessä yhdistyvät konkreettinen tila ja sen muodostumiseen vai­kuttanut ajattelu.

Tutkimuksessa muodostetut logiikat ovat avotilalogiikka, halli ja huoneet -­logiikka, monireittilogiikka, kytköhuonelogiikka, muuntoaluelogiikka, moduulistruktuurilogiikka ja ytimestä kasvamisen logiikka. Työssä päädytään havaintoon, että logiikat, jotka perustuvat joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen, tuottavat toisistaan poik­keavia joustavuusominaisuuksia. Mikään yksittäinen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sekä niille ominaiset mah­dollisuudet että rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdellä logii­kalla vaan logiikoita voi yhdistellä.

Logiikat ohjaavat suunnittelua ja rakentamista ja ne konkretisoituvat rakennus­ten pysyväisluonteisiksi ominaisuuksiksi. Logiikan valinta, joko tietoinen tai tiedosta­ maton, on pitkävaikutteinen, rakennetun ympäristön kestävyyteen olennaisesti vai­kuttava strateginen päätös.

Tutkimuksessa tuotettu teoria luo joustavuuden tematiikkaa käsittelevän uuden asuntosuunnittelua ja asuntotutkimusta hyödyttävän suomenkielisen käsitteistön.Työn joustavuutta painottava näkökulma haastaa totuttuja 1920-­ ja 30­-luvuilla funk­tionalismin aikana muodostuneita ja myöhemmin vakiintuneita, erityisesti tehokasta toiminnallisuutta korostavia asuntosuunnittelukäytäntöjä.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 427
Julkaisupäivä: 15 toukokuuta 2015

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3509-3
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3510-9
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu
Numero: 18
ISSN (painettu): 2242-4598
Tutkimusalat: arkkitehtuuri, asuntosuunnittelu, asuntosuunnittelun teoria, tilateoria, joustavuus, monikäyttöisyys, muunneltavuus

Tutkimustuotos

Monenlaista joustavuutta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 12-21
Julkaisupäivä: syyskuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 2016
Numero: 4
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Puurakentamisen uusi nousu: Arkkitehti arvioi messutaloja

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 66-71
Julkaisupäivä: heinäkuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Meidän talo
Vuosikerta: 2016
Numero: 7
ISSN (painettu): 1455-2825
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Arkkitehti arvioi messutaloja: "Tätä ei ole ennen nähty"

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 52-57
Julkaisupäivä: heinäkuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Meidän talo
Vuosikerta: 2017
Numero: 7
ISSN (painettu): 1455-2825
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Ryhdikästä asuntopolitiikkaa Helsingissä? Blogikirjoitus

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Tarpio, J., Leino, H.
Julkaisupäivä: 1 helmikuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Dwellers in Agile Cities -sivusto
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Wien – edullisen mutta laadukkaan asumisen Wunderland: Blogikirjoitus

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Tarpio, J.
Julkaisupäivä: 9 lokakuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Dwellers in Agile Cities -sivusto
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Makkarapötköä vai moninaista mosaiikkia? Kotimaiset urbaanit asunto- ja asumiskonseptit vuonna 2017.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Tarpio, J., Leino, H., Laine, M.
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 56
Numero: 2
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

Asuntomessujen talotärpit

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 44-49
Julkaisupäivä: heinäkuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Meidän talo
Vuosikerta: 2018
Numero: 7
ISSN (painettu): 1455-2825
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

KARKIT – Kohtuuhintaisen asumisen rakennuskonseptit

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 3
Sivut: 15-17
Julkaisupäivä: elokuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Araviesti
Vuosikerta: 2018
Numero: 2
ISSN (painettu): 1457-8093
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

A cookbook for agile housing

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Tarpio, J.
Sivumäärä: 4
Sivut: 88-91
Julkaisupäivä: elokuuta 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Alvar Aalto Symposium. : 14th international Alvar Aalto Symposium. 30–31 August 2018 Jyväskylä Finland.
Kustantaja: Alvar Aalto Foundation
ISBN (painettu): 978-952-5498-57-8

Tutkimustuotos

"Eurooppa Tampereella" -näyttely aikasyvyyden hahmottamisesta ja sen käsitelystä rakennuskulttuurin tueksi: Galleria Nottbeck, Tampere 9.2.-31.5.2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Tallqvist, T.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5390

Tutkimustuotos

Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio
Tekijät: Taanila, T., Panu, A.
Sivumäärä: 1
Sivut: 15
Julkaisupäivä: 12 kesäkuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Ilkka
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Katsaus vähähiilisyyden edistämiseen

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Rakennustekniikka, Arkkitehtuuri
Tekijät: Sorri, J., Edelman, H.
Sivumäärä: 56
Julkaisupäivä: 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4024-0

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti
Vuosikerta: 21
ISSN (painettu): 2489-5717
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos

Modernia aikaa etsimässä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Soini, K.
Sivut: 74-76
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: RY Rakennettu ympäristö
Numero: 4/2010
ISSN (painettu): 1457-9510
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9304

Tutkimustuotos

Kaisa Soinin ja 21 taiteilijan töitä esillä kesänäyttelyssä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Poistettu r=1997<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9303

Tutkimustuotos

"Aika": Taidenäyttely Galleria Kapriisi, 17.10.-4.11.2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Muu
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1; TUT Portfolio: F3

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5336

Tutkimustuotos

Taidenäyttely aika ajast´aikaan: Naantalin taidehuone 21.5.-9.6.2013

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 2013
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29; TUT Portfolio: F3

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3438

Tutkimustuotos

Debet - Credit -maalaussarja

Tampereen ammattiopisto, Tampere, julkaistamistilaisuus 7.5.2010, teoksen tilaaja Tampereen kaupunki

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 7 toukokuuta 2010
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9302

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tampereen Rantatunnelin Melutaide-gallerian teokset: Yksi kuudesta Melutaidegalleriaan osallistuvasta kuvataiteilijasta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Soini, H.
Julkaisupäivä: 2014

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kutsuttuna kuvataiteilijana: luonnos Nokian Harjuniityn koulukeskuskuksen julkiseksi taideteokseksi: kilpailevat luonnokset tilattu neljältä taiteilijalta. ei toteutusta.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Soini, H.
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2015

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

DIMENSIO – NYT Keski-Suomen museo. (taidenäyttely)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 5 joulukuuta 2015
Tuotoksen media: Muu

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Melutaidegalleria, Santalahdentie vt 12

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2016

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Melutaidegalleria, Soukanlahdenkatu

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2016

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tampereen Tesoman Tuomarinkadun korttelin suunnittelukilpailun taideaiheen suunnittelu

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2016

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Ad astra - maataideteos

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 25 marraskuuta 2017

Tutkimustuotos

Kaisa Soini

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 1 marraskuuta 2018
Tuotoksen media: Verkkojulkaisu
URL-osoitteet: 

Tutkimustuotos

VÄRI - maalausnäyttely Galleria Bronda, Helsinki

yksityisnäyttely: VÄRI-maalauksia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Soini, K.
Julkaisupäivä: 2 kesäkuuta 2020
Tuotoksen media: Muu
URL-osoitteet: 

Tutkimustuotos

Mänttä-Vilppula - Vuosirenkaiden juhlaa

”Vuosirenkaiden juhlaa” kannustaa yhteisölliseen elämään Mänttä-Vilppulassa. Suunnitelma tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät tilat ja toiminnat kokoavat erityisesti alueen ikääntyvät yhteen. Arkkitehtuuriluonnoksessa on aihioita esteettömän, muuntojoustavan ja elinkaareltaan sopeutuvan rakennuksen aineksiksi. Se on ideakuva ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupunkielämän kehittämiseksi.

”Vuosirenkaiden juhlaa” on yksi MONIKKO-hankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen ikärakennemuutosalueiden verkoston eli DEMO-verkoston työtä. Hanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö / Pirkanmaan liitto, Loimaan, Mikkelin, Mänttä-Vilppulan, Närpiön, Tampereen ja Turun kaupungit sekä TTY Arkkitehtuurin laitos.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Sivula, H.
Sivumäärä: 43
Julkaisupäivä: 2012

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mänttä-Vilppula taidekaupunki; Tammerprint Oy
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2987-0
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5332

Tutkimustuotos

Närpiö - Hyvinvointia yhteisöllisyydestä

”Hyvinvointia yhteisöllisyydestä” on hyvinvointi- ja asumiskeskussuunnitelma Närpiöön. Suunnitelmassa Närpiön terveyskeskusalueesta on muovautunut hyvinvoinnin keskus, jossa yhdistyvät ikäihmisten asuminen sekä monipuoliset terveys- ja vapaa-ajanpalvelut. Keskuksen tarkoituksena on toimia eri-ikäisten närpiöläisten kohtaamispaikkana, jossa kyläyhteisö tuodaan osaksi vanhusten päivittäistä elämää. Pyrkimyksenä on ollut luoda puitteet sosiaalisesti ja toiminnallisesti aktiiviselle arjelle ikäihmisten moninaiset tarpeet huomioon ottaen.

”Hyvinvointia yhteisöllisyydestä” on yksi MONIKKO-hankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen ikärakennemuutosalueiden verkoston eli DEMO-verkoston työtä. Hanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö / Pirkanmaan liitto, Loimaan, Mikkelin, Mänttä-Vilppulan, Närpiön, Tampereen ja Turun kaupungit sekä TTY Arkkitehtuurin laitos.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Siikaniemi, I.
Sivumäärä: 47
Julkaisupäivä: 2012

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Närpes stad; Tammerprint Oy
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2988-7
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5316

Tutkimustuotos

Stirring the Construction Project Management with Co-creation and Continuous Improvement

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Rakennustekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Digitalisaatio kiinteistö- ja rakennusalalla, Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Savolainen, J., Kähkönen, K., Niemi, O., Poutanen, J., Varis, E.
Sivumäärä: 8
Sivut: 64-71
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Procedia Economics and Finance
Vuosikerta: 21
ISSN (painettu): 2212-5671
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

ORG=rak,1
ORG=ark,0

Lähde: RIS
Lähteen ID: urn:76EF98A938A43DE456AFD5111BF4116C

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pistepilvitiedon hyödyntäminen korjausrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelussa

Korjausrakentamisen toimiala kasvaa jatkuvasti euromääräisesti tarkasteltuna. Asian-tuntijoiden tekemien arvioiden mukaan toimialan kasvu vaatii joko merkittävän resurssien kasvun tai tehokkuusloikan. Yksi potentiaalinen tehokkuusloikan mahdollistava teknologia on pistepilvitiedon yleistyminen korjausrakennushankkeissa.

Pistepilvitieto on tiheä joukko kolmiulotteista pistemäistä mittatietoa, jonka avulla pystytään suorittamaan lähtötilanteen mallintaminen korjaushankkeessa helpommin. Merkittävin etu on lähtötietomuodon kolmiulotteisuus ja mittatarkkuus. Nykyiset lähtötilanteen mallintamisen menetelmät ovat hankalia epäluotettavien vanhojen rakennuspiirustuksien ja työläiden mittausten takia. Pistepilvitiedon tehokas hyödyntäminen potentiaalisesti helpottaa lähtötilanteen mallinnustyötä merkittävästi.

Tutkimus on jaettu teoreettiseen osaan ja haastattelututkimukseen. Teoreettisessa osassa käsittelen eri lähtötietomuotoja ja niiden ominaisuuksia ja syvennyn pistepilvitiedon terminologiaan. Tutkimuksessa määrittelen pistepilvitietoon liittyvät merkittävät termit uudestaan, sillä alalla termejä käytetään vaihtelevin merkityksin. Lähtötietomuotoihin liittyen käsittelen myös lähtötilanteen mallintamisen problematiikkaa. Lisäksi vertaan eri lähtötietomuotojen ominaisuuksia ja lähtötilanteen mallinnusmenetelmiä yleisten tietomallivaatimusten 2012 asettamiin minimivaatimuksiin.

Haastattelututkimuksessa kerään käyttäjäkokemuksia edellä mainittuihin aiheisiin liittyen. Merkittäviä haastatteluteemoja on toimialan tilanne, pistepilvitiedon ominaisuudet projektitoiminnassa, yleisten tietomallivaatimusten vaatimukset ja tulkinta lähtötilanteen mallintamisessa.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aihe on toimialalla suhteellisen tuore ja tutkimus palvelee alaa menetelmien vakiinnuttamisessa. Tutkimuksen avulla arkkitehtisuunnittelua tekevät toimijat pystyvät huomioimaan pistepilvitiedon tuomat erityispiirteet hankkeessa. Tutkimuksen avulla lukija saa myös valmiuden kriittisesti arvioida korjausrakennushankkeen lähtötietoja ja siten pyrkiä vaikuttamaan lähtötietojen riittävyyteen jo hankesuunnitteluvaiheessa, jossa määritellään hankkeen tavoitteet.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Savisaari, A.
Sivumäärä: 89
Julkaisupäivä: 7 kesäkuuta 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3950-3
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Muuttuva rakennettu ympäristö. Julkaisu
Vuosikerta: 3
ISSN (elektroninen): 2489-4281
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Mikkeli - Asumista ihmisten ilmoilla

”Asumista ihmisten ilmoilla” hahmottelee kolme erilaista vaihtoehtoa Mikkelin Pankarannan alueen kehitykseen. Suunnitelmissa nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymä muuntuu tulevaisuuden asuinalueeksi, joka tarjoaa uusia yhteisöllisiä vaihtoehtoja asumiseen Mikkelin seudulla. Erityisenä kohderyhmänä suunnittelussa on huomioitu vanhukset, joiden asumiseen yhteisöllisyys tarjoaa tukea arjessa selviytymiseen ja toimii elämänlaadun ylläpitäjänä iän tuomista rajoitteista huolimatta. Taustalla vaikuttavana aatteena on ollut luoda monille ihmisryhmille soveltuvaa sosiaalisesti rikasta elämisen ympäristöä, jossa vanhainkodit ja sairaaloiden käytävät ovat historiaa, ja jossa palvelut voidaan toimittaa ihmisten koteihin yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiveissa on, että me kaikki saamme tulevaisuudessa asua ihmisten ilmoilla.

”Asumista ihmisten ilmoilla” on yksi MONIKKO-hankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen ikärakennemuutosalueiden verkoston eli DEMO-verkoston työtä. Hanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö / Pirkanmaan liitto, Loimaan, Mikkelin, Mänttä-Vilppulan, Närpiön, Tampereen ja Turun kaupungit sekä TTY Arkkitehtuurin laitos.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Savilepo, T.
Sivumäärä: 43
Julkaisupäivä: 2012

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mikkelin kaupunki; Tammerprint Oy
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2986-3
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5287

Tutkimustuotos

Kylät kaupungin kupeessa - Lempäälän Nurmen ja Säijän kylät, maankäyttösuunnitelma 2009

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Sarjala, S.
Sivumäärä: 60
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Kylät kehällä -hanke 2009
Kustantaja: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9232

Tutkimustuotos

Children and youth transport in different urban morphological types

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: EDGE - arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laboratorio, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio, Aalto University
Tekijät: Sarjala, S., Broberg, A., Hynynen, A.
Sivumäärä: 17
Sivut: 87-103
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: The Journal of Transport and Land Use
Vuosikerta: 9
Numero: 2
ISSN (painettu): 1938-7849
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 2,1 SJR 0,748 SNIP 1,163
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Built environment determinants of pedestrians’ and bicyclists’ route choices on commute trips: Applying a new grid-based method for measuring the built environment along the route

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Sarjala, S.
Sivumäärä: 14
Sivut: 56-69
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY
Vuosikerta: 78
ISSN (painettu): 0966-6923
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 6,6 SJR 1,777 SNIP 2,147
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Geography, Planning and Development, Transportation, Environmental Science(all)
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85066158071

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Uusilla menetelmillä kiinni kokemukselliseen tietoon

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Santaoja, M., Leino, H., Chudoba, M., Bamberg, J., Nieminen, J.
Sivumäärä: 2
Sivut: 1-3
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Versus
Vuosikerta: 4
Numero: 1
ISSN (painettu): 2242-3443
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29<br/>Publisher name: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry.

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3361

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kulttuuriperintö ilmastokriisin kourissa – mutta myös osana ratkaisua?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Salmela, U., Kalakoski, I.
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Kulttuurista perinnöksi
Vuosikerta: 3
ISSN (painettu): 2489-6233
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Villa Ornäsin 7 opetusta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Saatsi, P.
Sivumäärä: 5
Sivut: 42-46
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Glorian antiikki
Numero: 3
ISSN (painettu): 1238-5654
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29<br/>Publisher name: Sanoma Magazines Finland Corporation

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3331

Tutkimustuotos

Koulurakennusten mittaus ja uuskäyttö : TTY:n arkkitehtuurin historian harjoitustöitä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Saatsi, P.
Sivut: 128-128
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit
Julkaisupaikka: Ruovesi
Kustantaja: Suomen ICOMOS, Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry
Toimittaja: Markku, M.
ISBN (painettu): 978-952-67465-1-7

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5241

Tutkimustuotos

Aidot vanhat & kopiot

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Saatsi, P.
Sivumäärä: 6
Sivut: 48-53
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Glorian antiikki
Numero: 3
ISSN (painettu): 1238-5654
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29<br/>Publisher name: Sanoma Magazines Finland Corporation

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3330

Tutkimustuotos

Maatiaiselämää Porvoonjokilaaksossa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Saatsi, P.
Sivumäärä: 6
Sivut: 4-9
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Tuuma. Rakennusperinteen ystävien lehti
Numero: 3
ISSN (painettu): 1458-4174
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5242

Tutkimustuotos

Saksalan pikkukoulu - koulusta kodiksi

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Saatsi, P.
Sivut: 87-92
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit
Julkaisupaikka: Ruovesi
Kustantaja: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS
Toimittaja: Markku, M.
ISBN (painettu): 978-952-67465-1-7

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5243

Tutkimustuotos

Kulosaaren yhteiskoulun pikkusali

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Saatsi, P.
Sivut: 18-19
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Teräsrakenne
Vuosikerta: 49
Numero: 3
ISSN (painettu): 0782-0941
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7171

Tutkimustuotos

Quality Parameters for Renovation

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio
Tekijät: Saatsi, P., Sørensen, B. R., Gustafsson, A.
Sivumäärä: 52
Julkaisupäivä: 11 huhtikuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology. Laboratory of Architecture
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4121-6
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

User-centered urban housing: Reflections on the architect’s role

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Saarimaa, S.
Julkaisupäivä: 30 elokuuta 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: The 14th International Alvar Aalto Symposium Publication
Kustantaja: Alvar Aalto Foundation
ISBN (painettu): 978-952-5498-57-8

Tutkimustuotos

User-Centered Urban Housing: Reflections on Architect's Role

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Saarimaa, S.
Julkaisupäivä: 30 elokuuta 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 14th International Alvar Aalto Symposium publication : New housing solutions for cities in change
Vuosikerta: 2018
Julkaisupaikka: Jyväskylä
Kustantaja: Alvar Aalto Foundation
ISBN (painettu): 978-952-5498-57-8

Tutkimustuotos

Kohti käyttäjäkeskeistä asuntorakentamista: Asukaskeskeisen tilasuunnittelun osa-alueet

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Saarimaa, S.
Sivumäärä: 2
Julkaisupäivä: 29 syyskuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: RY Rakennettu ympäristö
Numero: 3
ISSN (painettu): 1457-9510
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Asukaskeskeisyys asuntorakentamisen haasteena: ​kommunikatiivisesta kuilusta yhteistyöhön? Miten saataisiin asuntotarjontaa, joka palvelisi nykyistä paremmin asukkaita?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Saarimaa, S., Nieminen, N.
Sivumäärä: 32
Sivut: 28-29
Julkaisupäivä: 15 lokakuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: ARA Viesti, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vuosikerta: 2/2019
ISSN (painettu): 2343-1520
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Yksilö yhteisössä: Ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisellä asumisella

Yksinäisyys on suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina yhteiskunnalliseen keskusteluun noussut ilmiö. Yksinäisyys voi koskettaa ketä tahansa ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia henkilön hyvinvointiin. Tässä diplomityössä keskitytään etenkin suomalaisten vanhusten kokemaan yksinäisyyteen sekä kotona asuttaessa että palvelutalossa. Diplomityössä on tullut ilmi, että yksinäisyyden tunne liittyy läheisesti asumisen ratkaisuihin. Asumisratkaisuilla voidaan joko lisätä tai lievittää yksinäisyyden tunnetta.

Koti ja asukkaan suhde siihen on ikääntyvien hyvinvoinnille tärkeä. Kotiin liitetään usein erilaisia merkityksiä ja diplomityössä pohditaan kodin ja asukkaan suhdetta vanhetessa. Ajatus ikääntymisestä paikallaan on koettu sekä yhteiskunnan, että ikääntyneiden itsensä kannalta parhaaksi ratkaisuksi vanhusten asumisessa tulevaisuudessa. Kotona asuminen takaa vanhuksen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden, mutta ei ratkaise vanhusten kokemaa yksinäisyyttä. Täten diplomityössä esitetään yksinäisyyden ratkaisuksi yhteisön tuella vanheneminen. Esitetty yhteisöllisen asumisen konsepti tarjoaa mahdollisuuden vanheta kotona tutussa ympäristössä mutta yhteisön ja naapuruston tuella.

Työ jakautuu kolmeen osaa. Tutkimusosiossa pohditaan yksinäisyyttä ja yhteisöllistä asumista teoriatasolla. Tutkimusosassa käsitellyt teemat ovat yksinäisyys, yksinäisyyden kokemuksen suhde ympäristöön ja yhteisöllinen asuminen. Konseptiosassa muodostetaan asumisen malli, joka pohjautuu tutkimusosiossa havaittuihin teemoihin. Viimeisessä osiossa esitetään yhteisöllisen asumisen konseptin sovellus yhdelle suunnittelupaikalle. Suunnitelma perustuu keväällä 2016 järjestettyyn Rääkkylän Mummola arkkitehtuuriopiskelija kilpailussa esitettyyn ratkaisuun. Kilpailussa etsittiin yhteisöllisen asumisen ratkaisua 55+ asukkaille. Diplomityössä suunnitelmaa on jatkokehitetty tutkimusosiossa havaittujen teemojen perusteella ja kilpailun arvostelupöytäkirjoissa mainittujen seikkojen perusteella.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Rusanen, M.
Sivumäärä: 154
Julkaisupäivä: 16 toukokuuta 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (painettu): 978-952-15-3948-0
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3949-7
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 27
ISSN (painettu): 2242-4598
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

60- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja korjausrakentaminen

Tämä opas esittää 1960- ja 70-lukujen pientalojen korjaus- ja laajennusratkaisuja, joilla rakennuksia voidaan nykyaikaistaa ja samalla parantaa niiden energiatehokkuutta. Julkaisu pohjautuu Sakari Ruotsalaisen Tampereen teknilliselle yliopistolle tehtyyn diplomityöhön, jossa on tutkittu matalia tyyppitaloja ja asumisen muutosta.

Opas käsittelee tyyppitalojen korjausrakentamista yksinkertaisten esimerkkisuunnitelmien avulla. Suunnitelmissa tutkitaan tyypillisiä asumisen ongelmia tai kehittämisen alueita matalissa tyyppitaloissa.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Ruotsalainen, S.
Sivumäärä: 16
Julkaisupäivä: 2011

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-2498-1
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2499-8
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
Vuosikerta: 3
ISSN (painettu): 1797-4143

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7156

Tutkimustuotos

Participatory Design when Renovating Premises - Process and Methods

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Ruohomäki, V., Lahtinen, M., Joutsiniemi, A.
Sivumäärä: 6
Sivut: 1-6
Julkaisupäivä: 2013

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Proceedings of the 45th Annual International Conference of the Nordic Ergonomics & Human Factors Society NES 2013. Ergonomics for Equality. 11-14 August 2013, Reykjavik, Iceland
ISBN (painettu): 978-9979-72-397-4

Julkaisusarja

Nimi: Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3295

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

El origen del ‘sueño’ de la arquitectura de cristal: Una aproximación

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Rubio Hernandez, R.
Sivumäärä: 15
Sivut: 123-137
Julkaisupäivä: 1 kesäkuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Constelaciones
Numero: 7
ISSN (painettu): 2340-177X
Alkuperäiskieli: Espanja

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

'Los muertos que vos matáis gozan de buena salud": Crítica a la crítica Postmoderna del Funcionalismo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Rubio Hernandez, R.
Sivut: 7-28
Julkaisupäivä: joulukuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: HipoTesis Numbered Issues
Numero: 6
Artikkeli: 1
ISSN (painettu): 2340-5147
Alkuperäiskieli: Espanja
!!ASJC Scopus subject areas: Arts and Humanities(all)

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Once palabras para acercarse al vidrio

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Universidad Camilo José Cela
Tekijät: Rubio Hernandez, R.
Sivumäärä: 14
Sivut: 144-157
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Zarch
Numero: 4
ISSN (painettu): 2341-0531
Alkuperäiskieli: Espanja

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Mille-Oeille: Environmental Zoo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Rensselaer Polytechnic Institute, USA
Tekijät: Rubio Hernandez, R., Pérez-Guembe, E.
Sivut: 410-413
Julkaisupäivä: 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Time, Space, Existence
Kustantaja: GAA Foundation
ISBN (painettu): 978-90-826559-3-3
!!ASJC Scopus subject areas: Architecture , Human-Computer Interaction

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Endocrine disruption and commensal bacteria alteration associated with gaseous and soil PAH contamination among daycare children

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, University of Helsinki, Tampere University of Applied Sciences
Tekijät: Roslund, M. I., Rantala, S., Puhakka, R., Hui, N., Parajuli, A., Rantalainen, A. L., Sinkkonen, A., Grönroos, M., Soininen, L., Yan, G., Oikarinen, S., Laitinen, O. H., Hyöty, H., Nurminen, N., Kalvo, R., Rajaniemi, J.
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environment International
Vuosikerta: 130
Artikkeli: 104894
ISSN (painettu): 0160-4120
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 9,9 SJR 2,357 SNIP 2,242
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Environmental Science(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85067226479

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Evolution of the shopping mall type: A morphological approach

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Sivut: 253-253
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 24th AESOP Annual Conference, Space is Luxury, Espoo, Finland, 7-10 July 2010
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9082

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Evolution of the shopping mall type. Modifications in the Finnish context

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Sivumäärä: 1
Sivut: 1-1
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 17th Conference International Seminar on Urban Form ISUF 2010, Formation on Persistence of Townscape, Hamburg-Lubeck, Germany, 20-23 August 2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9081

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Systemic Sustainability and Emerging Diversity of Shopping Concepts in Urban Multi-Agent Networks

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Institute of Society and Space (SOCIS), Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: EDGE - arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laboratorio
Tekijät: Rantanen, A., Iltanen, S., Joutsiniemi, A.
Sivut: 510-517
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: New Urban Configurations
Kustantaja: Delft University Press
toim.: Cavallo, R., Komossa, S., Marzot, N., Berghauser Pont, M., Kuijper, J.
ISBN (painettu): 978-1-61499-365-0
ISBN (elektroninen): 978-1-61499-366-7
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-03-20

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1352

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kaupan typologinen evoluutio dynaamisissa monitoimijaisissa verkostoissa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Sivut: 32-45
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
Julkaisupaikka: Espoo
Kustantaja: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK
toim.: Raine, M., Anssi, J., Suvi, N., Simo, S.
ISBN (painettu): 978-952-60-4738-6
ISBN (elektroninen): 978-952-60-4737-9

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5159

Tutkimustuotos

Kauppakeskus kaupungin käyttöliittymänä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Sivut: 63-66
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Käyttäjälähtöiset tilat: Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun. Tekesin julkaisu
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Teonsana Oy
ISBN (painettu): 978-952-457-531-7

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7095

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

From corner shop to heterotopia: evolution and revolution of the shopping mall type

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Sivumäärä: 16
Sivut: 1-16
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 9083

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kauppakeskus kaupunkitilana - integroituminen lähiympäristöön

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Sivut: 34-37
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C
Julkaisupaikka: Espoo
Kustantaja: Aalto-yliopisto
toim.: Kanninen, V., Rantanen, A.
ISBN (painettu): 978-952-60-3541-3

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7096

Tutkimustuotos

Strategic planning and epistemology of change: Probing the fitness of urban and planning systems with resilient spatial strategies

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: EDGE - arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laboratorio
Tekijät: Rantanen, A., Joutsiniemi, A.
Sivumäärä: 12
Sivut: 336-347
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Sustainable Futures in a Changing Climate : Proceedings of the Conference “Sustainable Futures in a Changing Climate”, 11−12 June 2014, Helsinki, Finland
Vuosikerta: 2/2015
Julkaisupaikka: Turku
Kustantaja: Finland Futures Research Centre, University of Turku
toim.: Hatakka, A., Vehmas, J.
ISBN (painettu): 978-952-249-303-3

Julkaisusarja

Nimi: FFRC eBOOK 2/2015
Kustantaja: Finland Futures Research Centre, University of Turku
ISSN (elektroninen): 1797-1322

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

1965: The Heart of Our Cities

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Julkaisupäivä: 28 maaliskuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 2015:53
Numero: 4
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Muutoksen epistemologia ja resilientit tilalliset strategiat: Maankäytön ja suunnittelun mukautumis- ja muuntautumiskykyä tarkastelemassa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: EDGE - arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laboratorio
Tekijät: Rantanen, A., Joutsiniemi, A.
Julkaisupäivä: joulukuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Vuosikerta: 128
Numero: 4
ISSN (painettu): 0040-3741
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): SJR 0,113 SNIP 0,136
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Southdale Shopping Centre: Modernin kauppakeskuksen syntymästä 60 vuotta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Rantanen, A.
Julkaisupäivä: joulukuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 54
Numero: 4
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Resurssitehokkuuden kaupunkirakenteellisia ulottuvuuksia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Rantanen, A.
Sivumäärä: 14
Sivut: 18-31
Julkaisupäivä: 27 syyskuuta 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus
Vuosikerta: 2017
Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia
toim.: Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., Rantanen, A., Viri, R.
Painos: 65
ISBN (painettu): 978-952-287-451-1
ISBN (elektroninen): 978-952-287-450-4

Julkaisusarja

Nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISSN (elektroninen): 2342-6799

Tutkimustuotos

Self-organisation challenging institutional planning: towards a new urban research and planning paradigm – a Finnish review

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Suomen ympäristökeskus SYKE - Finnish Environment Institute
Tekijät: Rantanen, A. (toim.), Faehnle, M. (toim.)
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 31 joulukuuta 2017

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 55
Numero: 3
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

Self-organising city

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Suomen ympäristökeskus SYKE - Finnish Environment Institute
Tekijät: Rantanen, A. (toim.), Faehnle, M. (toim.)
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 55
Numero: 3
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Urban Planning in the Post-Zoning Era: From Hierarchy to Self-Organization in the Reform of the Finnish Land Use and Building Act

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rantanen, A., Rajaniemi, J.
Sivumäärä: 15
Julkaisupäivä: 13 joulukuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environment & Planning B: Planning and Design
ISSN (painettu): 0265-8135
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 4,5 SJR 1,109 SNIP 1,743
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Urban Studies
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kangasalan Lamminrahka. Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2015

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Thureson, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.)
Sivumäärä: 92
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2015

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-3540-6
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3541-3
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Raitiotien seisakkeet - monialainen suunnitteluprosessi opintojakson aiheena

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J., Chudoba, M.
Sivumäärä: 6
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Peda-forum 2015 - Strength through collaboration

Tutkimustuotos

Lempäälän Sääksjärvi: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2016

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.)
Sivumäärä: 115
Julkaisupäivä: 2016

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-3724-0
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3725-7
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Pietarsaaren Ristikari, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2017

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.), Laine, O. (toim.)
Sivumäärä: 117
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2017

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-3969-5
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3970-1
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Korsgrundet i Jakobstad, Yrkeskurs 1 i Stadsplanering 2017

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.), Laine, O. (toim.)
Sivumäärä: 117
Julkaisupäivä: syyskuuta 2017

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-3971-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3972-5
Alkuperäiskieli: Ruotsi

Tutkimustuotos

Epätoivon kaupungit ja perirealistinen dystopia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J.
Sivumäärä: 9
Sivut: 19-27
Julkaisupäivä: tammikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Futura
Vuosikerta: 36
Numero: 4
ISSN (painettu): 0785-5494
Alkuperäiskieli: Suomi
!!ASJC Scopus subject areas: Urban Studies, Linguistics and Language
Tutkimusalat: utopia, dystopia, kaupunki, valta, tulevaisuus, toivo, epätoivo, urbaani, fiktio

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Jyväskylän ratapihan ympäristö, Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2018

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.), Lehmusvaara, E. (toim.)
Sivumäärä: 153
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2018

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-4126-1
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4127-8
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Re-City. (Im)possible cities

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.)
Julkaisupäivä: elokuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-15-4143-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4144-5
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: DATUTOP
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISSN (painettu): 0359-7105

Lisätietoja

jufoid=54540

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Seinäjoen Huhtala: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2019

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Rajaniemi, J. (toim.), Chudoba, M. (toim.), Luotinen, E. (toim.)
Sivumäärä: 117
Julkaisupäivä: syyskuuta 2019

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen yliopisto. Arkkitehtuuri
ISBN (painettu): 978-952-03-1037-0
ISBN (elektroninen): 978-952-03-1038-7
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Synthetic modelling of pedestrian movement tallinn case study report

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Estonian Academy of Arts
Tekijät: Puusepp, R., Cerrone, D., Melioranski, M.
Julkaisupäivä: 2016

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 34th eCAADe Conference : 22-26 August 2016, Oulu
Vuosikerta: 2

Julkaisusarja

Nimi: Urban Contex
Kustantaja: eCAADe
Numero: 34

Lisätietoja

EXT="Cerrone, Damiano"

Tutkimustuotos

Greening of Daycare Yards with Biodiverse Materials Affords Well-Being, Play and Environmental Relationships

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, University of Lapland, University of Helsinki, University of Tampere
Tekijät: Puhakka, R., Rantala, O., Roslund, M. I., Rajaniemi, J., Laitinen, O., Sinkkonen, A., ADELE Research Group
Sivumäärä: 16
Julkaisupäivä: 16 elokuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: International Journal of Environmental Research and Public Health
Vuosikerta: 16
Numero: 16
Artikkeli: 2948
ISSN (painettu): 1661-7827
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 3 SJR 0,739 SNIP 1,248
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Environmental Science (miscellaneous)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kilpailutyö esillä kansainvälisessä näyttelyssä: työn nimi Diamonds: E11 EXPO: exhibition of results and implementation, 18.-20.5.2012 SEMPERDEPOT/ATELIERHAUS, Vienna, Austria

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Poutanen, J.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5097

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Interactive and Engaging Social Learning Spaces for Collaboration

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Poutanen, J., Syvänen, A., Frydenberg, M., Turunen, M., Walton, G.
Sivumäärä: 6
Sivut: 1429-1434
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; EdMedia 2014, World conference on educational Media and Technology, Dates: June 23 - 26, 2014, Location: Tampere, Finland
Kustantaja: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
ISBN (elektroninen): 978-1-939797-08-7

Julkaisusarja

Nimi: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications
Vuosikerta: 2014
Numero: 1

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-11<br/>Publisher name: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1299

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

A Designed Third Place as Social Learning Space in Higher Education - Case Motivaattori

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Poutanen, J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 688-697
Julkaisupäivä: 2013

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: INTED 2013 Proceedings : 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 4th - 6th March, 2013
Kustantaja: IATED
ISBN (painettu): 978-84-616-2661-8
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-10-08<br/>Publisher name: iated

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3179

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pop-Up Spaces: From Prototyping to a Method of Revealing User-Attitudes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Poutanen, J.
Sivumäärä: 11
Sivut: 13-23
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: ATUT Proceedings, 5th Annual Symposium of Architectural Research, ARCHITECTURE AND RESILIENCE, August 28-30, 2013 Tampere, Finland
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
toim.: Chudoba, M., Joachimiak, M., Laak, M., Lehtovuori, P., Partanen, J., Rantanen, A., Siter, N.
ISBN (painettu): 978-952-15-3109-5
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3109-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-26<br/>Publisher name: Tampere University of Technology, School of Architecture

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1297

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

On-campus Third Places for Collaborative Use and BYOD

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Poutanen, J., Syvänen, A.
Sivumäärä: 7
Sivut: 1395-1401
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications; EdMedia 2014, World conference on educational Media and Technology, Dates: June 23 - 26, 2014, Location: Tampere, Finland
Kustantaja: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
ISBN (elektroninen): 978-1-939797-08-7

Julkaisusarja

Nimi: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications
Vuosikerta: 2014
Numero: 1

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-09-30<br/>Publisher name: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1298

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Uudet arkkitehtoniset ratkaisumallit muuttavat kampuksien ilmettä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Julkiset rakennukset
Tekijät: Poutanen, J., Peltoniemi, S., Pihlajarinne, N.
Sivumäärä: 22
Sivut: 72-93
Julkaisupäivä: maaliskuuta 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Oppiva kampus : How to co-create campus?
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
toim.: Nenonen, S., Kärnä, S., Junnonen, J., Tähtinen, S., Sandström, N.
ISBN (painettu): 978-952-15-3478-2
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3479-9

Tutkimustuotos

Novel architectural solutions change campus design

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Julkiset rakennukset
Tekijät: Poutanen, J., Peltoniemi, S., Pihlajarinne, N.
Sivumäärä: 22
Sivut: 60-81
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: How to co-create campus?
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
toim.: Nenonen, S., Kärnä, S., Junnonen, J., Tähtinen, S., Sandström, N., Airo, K., Niemi, O.
ISBN (painettu): 978-952-15-3492-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3493-5

Tutkimustuotos

What makes a Place? Claiming Spaces for Informal and Social Learning

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Julkiset rakennukset, Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Poutanen, J.
Sivumäärä: 18
Sivut: 248-265
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: How to Co-Create Campus?
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
ISBN (painettu): 978-952-15-3492-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3493-5

Tutkimustuotos

An architect’s perspective

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Poutanen, J.
Sivumäärä: 15
Sivut: 48-62
Julkaisupäivä: 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Exploring informal learning space in the university : A collaborative approach
Julkaisupaikka: London, New York
Kustantaja: Routledge
toim.: Walton, G., Matthews, G.
Artikkeli no: 4
ISBN (painettu): 978-1-4724-8261-7
ISBN (elektroninen): 978-1-315-58165-1

Tutkimustuotos

Rich & Orderly: The Role of Visual Complexity and Order in Intuitive Preference for Apartment Interiors

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Pihlajarinne, N.
Sivumäärä: 413
Julkaisupäivä: 16 maaliskuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology
ISBN (painettu): 978-952-15-4098-1
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4099-8
Alkuperäiskieli: Englanti
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos

Rakennettuun ympäristöön sitoutuneet materiaalit ja niiden virrat: kartoittamisen, ennustamisen ja käytön esiselvitys

Perustiedot

Tila: Julkaisematon
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Rakennustekniikka, Tutkimusryhmä: Elinkaaritekniikka, Tutkimusryhmä: Maarakenteet, Suomen ympäristökeskus SYKE - Finnish Environment Institute, VTT Tech Res Ctr Finland, VTT Technical Research Center Finland, VTT Technical Research Centre of Finland
Tekijät: Pesu, J., Nissinen, A., Sederholm, C., Huuhka, S., Köliö, A., Kuula, P., Lahdensivu, J., Hradil, P., Wahlström, M., Teittinen, T.
Julkaisupäivä: tammikuuta 2020

Julkaisutiedot

Alkuperäiskieli: Suomi
Tutkimusalat: rakennuskanta, rakennettu ympäristö, infrastruktuuri, materiaalit, materiaalivirrat, ennustaminen

Tutkimustuotos

TTY:n arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2010 ympäristöbetoni - Julkisen tilan betoniveistoksia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pesonen, M.
Sivut: 66-69
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Betoni
Vuosikerta: 81
Numero: 1
ISSN (painettu): 1235-2136
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7009

Tutkimustuotos

Pirkkalan Pappilanranta, Pirkkala Parish Shore

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pesonen, M. (toim.), Salonen, K. (toim.)
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Kustantaja: Unknown Publisher
ISBN (painettu): 978-952-15-2301-4
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Yhdyskuntasuunnittelu ja Rakennusoppi. Puustudio. Finnish Wood Architecture. Competition 2008-2009

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8991

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Betoni ei ole enää betonia... - TTY:narkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pesonen, M.
Sivut: 52-55
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Betoni
Vuosikerta: 82
Numero: 2
ISSN (painettu): 1235-2136
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5058

Tutkimustuotos

Betonipinnan kolmas ulottuvuus : TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2013

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pesonen, M.
Sivumäärä: 6
Sivut: 72-77
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Betoni
Numero: 2
ISSN (painettu): 1235-2136
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-12-30<br/>Publisher name: Betoniteollisuus ry

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1269

Tutkimustuotos

Yllättävää estetiikkaa betonista - TTY:n arkkitehtuurin laitoksen betonistudio 2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pesonen, M.
Sivumäärä: 5
Sivut: 74-78
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Betoni
Vuosikerta: 82
Numero: 2
ISSN (painettu): 1235-2136
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-10-29<br/>Publisher name: Betoniteollisuus ry

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3143

Tutkimustuotos

Hämeenpuiston kahvila, Hämeenpuisto Cafe

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pesonen, M.
Sivut: 42-43
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Puu - Suomalaista puuarkkitehtuuria ja rakentamista
Numero: 2
ISSN (painettu): 0357-9484
Alkuperäiskieli: Suomi
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 7008

Tutkimustuotos

Betonia päiväkotiin, sirkukseen ja teatteriin, TTY:n Arkkitehtuurinlaitoksen Betonistudio 2016

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö
Tekijät: Pesonen, M.
Sivumäärä: 7
Sivut: 64-70
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Betoni
Numero: 1
ISSN (painettu): 1235-2136
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Well-being Architecture in Academic Workplace

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Peltoniemi, S.
Sivumäärä: 8
Sivut: 283-290
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Proceedings of the 6th Annual Architectural Research Symposium in Finland 2014: Designing and Planning the Built Environment for Human Well-Being, October 23rd to 25th 2014, Oulu, Finland : The 6th Annual Symposium of Architectural Research 2014 and The Annual NAAR Symposium 2014, October 23-25, 2014, Oulu, Finland
ISBN (elektroninen): 978-952-62-0635-6

Julkaisusarja

Nimi: University of Oulu, Department of Architecture, Publications
Numero: A61
ISSN (painettu): 0357-8704

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-11

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 1261

Tutkimustuotos

Spatial solutions supporting information exchange and knowledge creation

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Tietotekniikka, Tutkimusalue: Käyttäjäkokemus, Tuotantotalous ja tietojohtaminen, Tutkimusryhmä: Novi
Tekijät: Peltoniemi, S., Poutanen, J., Ahtinen, A., Salonius, H.
Sivumäärä: 14
Sivut: 106-119
Julkaisupäivä: joulukuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Architectural Research in Finland
Vuosikerta: 1
Numero: 1
ISSN (painettu): 2489-6799
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Void conditions and potential for mould growth for insulated and uninsulated suspended timber ground floors

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT, Katholieke Universiteti Leuven, Belgium, 20.01.2010, University College London
Tekijät: Pelsmakers, S., Vereecken, E., Airaksinen, M., Elwell, C.
Sivut: 395-425
Julkaisupäivä: 12 elokuuta 2019
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: International Journal of Building Pathology and Adaptation
Vuosikerta: 37
Numero: 4
ISSN (painettu): 2398-4708
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2019): CiteScore 1,8 SJR 0,434 SNIP 1,113
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Sustainability and our professional environment - design validation and collaboration to create relevant architecture

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, University of Sheffield
Tekijät: Pelsmakers, S., Hoggard, A.
Sivumäärä: 2
Julkaisupäivä: 2019

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: in Jones, A,., Hyde, R., “Defining Contemporary Professionalism - for architects in practice and education”
Kustantaja: RIBA Publishing
ISBN (painettu): 9781859468470

Tutkimustuotos

Developing architecture studio culture: peer-peer learning

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Aarhus School of Architecture
Tekijät: Pelsmakers, S., Donovan , E., Moseng, K., Eyebye, B.
Julkaisupäivä: 4 huhtikuuta 2020

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Education, Design and Practice – Understanding skills in a Complex World AMPS, Architecture_MPS; Stevens Institute of Technology New Jersey / New York: 17-19 June, 2019
Kustantaja: AMPS

Julkaisusarja

Nimi: AMPS Proceedings Series
ISSN (elektroninen): 2398-9467

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Muutoksii: Second-generation Immigrants’ Movie Workshop in Helsinki

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria
Tekijät: Peipinen, V., Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 5
Sivut: 96-100
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Hopeless Youth!
Kustantaja: Estonian National Museum
toim.: Martínez, F., Runnel, P.
ISBN (painettu): 978-9949-548-10-1

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Trout, the Stream, and the Letting-be. Alvar Aalto's Contribution to the Poetic Tradition of Architecture

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 9
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Alvaraaltoresearch.fi
ISSN (painettu): 2323-6906
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-06-29<br/>Publisher name: Alvar Aalto Museum

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3104

Tutkimustuotos

Studio-Talk - Pietilän suunnittelupuheen jäljillä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivut: 58-63
Julkaisupäivä: 2007

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Polkuja Pietilän maastoon. Taiteentutkija
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Rakennustaiteen seura, Taidehistorian seura
toim.: Niskanen, A., Jetsonen, S., Lindh, T.
ISBN (painettu): 978-951-98331-4-9

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8949

Tutkimustuotos

Parametrit vastaan kulttuuriset merkitykset

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivut: 60-64
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8948

Tutkimustuotos

Arkkitehtuurin uusi poetiikka. Fenomenologinen tutkimus teknologian ylittämisen mahdollisuudesta nykyarkkitehtuurissa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G4 Monografiaväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Passinmäki, P.
Julkaisupäivä: 2011

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-2559-9
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Awarding institution:Tampere University of Technology

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6972

Tutkimustuotos

Can the new cosmology, cosmogenesis, serve as a basis for a shared value system in architecture? On Charles Jencks

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 5
Sivut: 19-23
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ARQ-Architectural Research Quarterly
Vuosikerta: 17
Numero: 1
ISSN (painettu): 1359-1355
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 0,2 SJR 0,123 SNIP 0,133
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29<br/>Publisher name: Cambridge University Press

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3103

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Can the new cosmology, cosmogenesis, serve as a basis for a shared value system in architecture? A critique of Charles Jencks

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 8
Sivut: 1-8
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8947

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Taskinen yksissä kansissa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 2
Sivut: 89-90
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 2
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Arkkitehdit saisivat olla hieman vaatimattomampia: Juhani Pallasmaan haastattelu

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 4
Sivut: 42-45
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Niin ja näin
Vuosikerta: 87
Numero: 4
ISSN (painettu): 1237-1645
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Architecture beyond signs and symbols : Zumthor's response to the problems of aesthetics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 4
Sivut: 325-328
Julkaisupäivä: 12 toukokuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: ARQ-Architectural Research Quarterly
Vuosikerta: 19
Numero: 4
ISSN (painettu): 1359-1355
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 0,2 SJR 0,127 SNIP 0,249
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Atmosfäärien salainen voima

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 2
Sivut: 82-83
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 114
Numero: 2
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Special Issue: Architectural Research in Finland vol.2, no.1, 2018 - Architecture and Experience Now

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Passinmäki, P.
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Architectural Research in Finland
Vuosikerta: 2
Numero: 1
ISSN (painettu): 2489-6799
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Editorial Introduction

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 3
Sivut: 6-8
Julkaisupäivä: 3 heinäkuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Architectural Research in Finland
Vuosikerta: 2
Numero: 1
ISSN (painettu): 2489-6799
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Delft University of Technology
Tekijät: Passinmäki, P. (toim.), Havik, K. (toim.)
Sivumäärä: 144
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2019

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University, School of Architecture
ISBN (painettu): 978-952-03-1113-1
ISBN (elektroninen): 978-952-03-1114-8
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: DATUTOP
Vuosikerta: 38
ISSN (painettu): 0359-7105

Lisätietoja

EXT="Havik, Klaske"
jufoid=54540

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Technology, Focality and Place: On the Means and Goals of Architecture

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Passinmäki, P.
Sivumäärä: 34
Sivut: 64-97
Julkaisupäivä: kesäkuuta 2019

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Understanding and Designing Place - Considerations on Architecture and Philosophy
Kustantaja: Tampere University, School of Architecture
toim.: Passinmäki, P., Havik, K.
ISBN (painettu): 978-952-03-1113-1
ISBN (elektroninen): 978-952-03-1114-8

Julkaisusarja

Nimi: DATUTOP
Vuosikerta: 38
ISSN (painettu): 0359-7105

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Modeling Urban Dynamics in Self-organizing Enclaves: The Cases of Nekala and Vaasa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 8
Sivut: 1-8
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography ECQTG2011, Harokopio University, Athens, Greece, 2nd to the 5th of September 2011
Julkaisupaikka: Athens
Kustantaja: Harokopio University
Toimittaja: Kalogirou, S.
ISBN (painettu): 978-960-87751-1-4

Julkaisusarja

Nimi: European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography ECQTG
Kustantaja: Harokopio University

Lisätietoja

ei ut-numeroa 26.4.2014<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6969

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

A Cellular Automata Model for Simulating Local Scale Urban Dynamics

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 16
Sivut: 1-16
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 12th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM, Lake Louise, Canada July 5-8, 2011
Julkaisupaikka: Lake Louise
Kustantaja: CUPUM
toim.: Hunt, J. D., Abraham, J.
Artikkeli no: 144

Julkaisusarja

Nimi: International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management CUPUM
Kustantaja: CUPUM

Lisätietoja

ei ut-numeroa 26.4.2014<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6968

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Non-Linear City

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 6
Sivut: 112-117
Julkaisupäivä: 2013

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 12th WSEAS International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos (NOLASC '13), Lamesos, Cyprus, March 21-23 2013
toim.: Kanarachos, A., Mastorakis, N. E.
ISBN (painettu): 978-1-61804-170-8

Julkaisusarja

Nimi: International Conference on Non-linear Analysis, Non-linear Systems and Chaos

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 3098

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Exploring complex dynamics with a CA-based urban model

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 12
Sivut: 257-268
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Proceedings of CAMUSS, International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems, 8-10.11.2012, Oporto, Portugal
Kustantaja: Coimbra: Department of Civil Engineering of the University Coimbra
toim.: Pinto, N., Dourado, J., Natalio, A.
ISBN (painettu): 978-972-96524-8-6

Julkaisusarja

Nimi: International Symposium on Cellular Automata Modeling for Urban and Spatial Systems
Kustantaja: Coimbra: Department of Civil Engineering of the University Coimbra

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 5023

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Reclaiming of fallow resources. Potential for breeding grounds or over-exploitation

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivut: 87-93
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication
Toimittaja: Ylä-Anttila, K.
ISBN (painettu): 978-952-15-2490-5

Lisätietoja

City of Tampere / Creative Tampere, NCC Property development Oy, Ramboll Finland Oy, UPM, City of Akaa, Council of Tampere Region<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8944

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Modelling Local Scale Land-Use: Case Nekala

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 8
Sivut: 106-113
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Proceedings of the 19th GIS Research UK Annual Conference, University of Portsmouth with Ordnance Survey, UK, 27.-29.4.2011
Julkaisupaikka: Portsmouth
Kustantaja: GISRUK Conference Series
toim.: Jones, C. E., Pearson, A., Hart, G., Groome, N.

Julkaisusarja

Nimi: GIS Research UK Annual Conference
Kustantaja: GISRUK Conference Series

Lisätietoja

ei ut-numeroa 26.4.2014<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6970

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Complexity and ethics; evaluating the self-organizing reality

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 20
Sivut: 1-20
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8942

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Evaluating complexity - Ethical challenges in computational design processes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Partanen, J.
Sivut: 1182-1192
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: WASET 2010 World Academy of Science, Engineering and Technology Conference, Paris, France, June 28-30, 2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8943

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Indicators for self-organization potential in urban context

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 21
Sivut: 951-971
Julkaisupäivä: 19 syyskuuta 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environment & Planning B: Planning and Design
Vuosikerta: 42
Numero: 5
ISSN (painettu): 0265-8135
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 2,5 SJR 0,572 SNIP 1,077
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Environmental Science(all), Geography, Planning and Development
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84941798840

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Complex patterns of self-organized neighbourhoods

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Tutkimusryhmä: EDGE - arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laboratorio
Tekijät: Partanen, J., Joutsiniemi, A.
Sivumäärä: 16
Sivut: 242-257
Julkaisupäivä: 2016

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Spatial Planning in a Complex Unpredictable World of Change : Towards a proactive co-evolutionary type of planning
Julkaisupaikka: Groeningen
Kustantaja: InPlanning
toim.: Boelens, L., deRoo, G.
ISBN (painettu): 978-94-91937-26-2
ISBN (elektroninen): 978-94-91937-27-9
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Liquid Planning, Wiki-Design - Learning from the Case Pispala

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria
Tekijät: Partanen, J.
Sivut: 997-1018
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Environment & Planning B: Planning and Design
Vuosikerta: 43
Numero: 6
ISSN (painettu): 0265-8135
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 2,8 SJR 0,704 SNIP 1,008
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design: Conference Proceedings of 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting 15th-16th January 2015, Tampere, Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria
Tekijät: Partanen, J. (toim.)
Sivumäärä: 226
Julkaisupäivä: 2015

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology. School of Architecture
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3711-0
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Book of Abstracts - 13th AESOP Complexity and Planning Thematic Group Meeting: Complexity and Digitalisation of Cities - Challenges for Urban Planning and Design

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D5 Ammatillinen kirja
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria
Tekijät: Partanen, J. (toim.)
Julkaisupäivä: 2015

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology. School of Architecture
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3449-2
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

An urban cellular automata model for simulating dynamic states on a local scale

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Partanen, J.
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Entropy
Vuosikerta: 19
Numero: 1
Artikkeli: 12
ISSN (painettu): 1099-4300
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2017): CiteScore 3,4 SJR 0,592 SNIP 1,189
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Physics and Astronomy(all)
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85009278908

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G5 Artikkeliväitöskirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Partanen, J.
Sivumäärä: 214
Julkaisupäivä: 12 tammikuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology
ISBN (painettu): 978-952-15-4050-9
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4073-8
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Tampere University of Technology. Publication
Vuosikerta: 1514
ISSN (painettu): 1459-2045
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos

Bridging soft and hard – Towards a more coherent understanding of self-organisation within urban complexity research

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Partanen, J., Wallin, S.
Julkaisupäivä: tammikuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 01
Numero: 2018
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseohjeutuvilla työpaikka-alueilla

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Partanen, J.
Julkaisupäivä: tammikuuta 2018

Julkaisutiedot

Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tutkimuskatsauksia
Kustantaja: Turun kaupunkitutkimusohjelma
Vuosikerta: 01/2018
ISSN (elektroninen): 1799-5124

Tutkimustuotos

Puu, tulevaisuuden materiaali

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio
Tekijät: Panu, A.
Sivumäärä: 2
Sivut: 14-15
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 12
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Puu-Hubi: Perinteestä uusiin innovaatioihin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio
Tekijät: Panu, A.
Sivumäärä: 1
Sivut: 6
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: UCS : Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 1796-0134
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Konstrundan 2017, öppna dörrar, exhibition

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Panu, A.
Julkaisupäivä: elokuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kaapelitehdas 25 v., avoimet ovet, näyttely

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Panu, A.
Julkaisupäivä: elokuuta 2017

Tutkimustuotos

Metaphors in urban planning: From garden city to Zwischenstadt and Netzstadt

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Pakarinen, T.
Sivumäärä: 120
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University of Technology
ISBN (painettu): 978-952-15-2310-6
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Datutop
Kustantaja: Tampere University of Technology
Vuosikerta: 31
ISSN (painettu): 0359-7105

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8931

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

A comparative study of urban form

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Univ Porto, Universidade do Porto, Fac Med, Dept Med Imaging, Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia, 17.07.2006, Centro de Investigação do Território, Transportes E Ambiente, Universidade do Porto, CM Arquiteta
Tekijät: Oliveira, V., Monteiro, C., Partanen, J.
Sivumäärä: 20
Sivut: 73-92
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Urban Morphology
Vuosikerta: 19
Numero: 1
ISSN (painettu): 1027-4278
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2015): CiteScore 1,3 SJR 0,141 SNIP 1,26
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Urban Studies, Archaeology, Archaeology
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 84927724787

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Waterfront and maritime museum: Lahdelma & Mahlamäki architects

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Nurmi, T., Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Nurmi, T.(ed.).Architectural design: Lahdelma, I. & Mahlamäki, R.<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8876

Tutkimustuotos

Alvar Aalto and the industrial origins of Finnish 1940s community planning

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Norvasuo, M.
Sivut: 227-251
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Planning Perspectives
Vuosikerta: 31
Numero: 2
ISSN (painettu): 0266-5433
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 1,1 SJR 0,487 SNIP 1,601
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kaupunki on ihmisen koti. Klassikko 1999: Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Norvasuo, M.
Sivumäärä: 4
Sivut: 60-63
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 57
Numero: 2
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Kohtaavatko yhdyskuntasuunnittelun muuttuvat tehtävät ja monitieteinen koulutus toisensa?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Arkkitehtuuri
Tekijät: Norvasuo, M.
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 55
Numero: 4
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Energiatehokas kyläkoulu puusta: Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle

Diplomityö on suunnitelma energiatehokkaasta puurakenteisesta koulusta, joka antaa puitteet uuden opetussuunnitelman mukaiselle opetukselle ja oppimiselle. Tapaustutkimusluontoinen diplomityö on ehdotus vireillä olevalle Laukaan kunnan ekokoulu -hankkeelle, joskin painotus on vahvasti energiatehokkuudessa, ja sen ohella tavoitetuista ekotehokkuuden piiriin lukeutuvista hyödyistä. Suunnitelmapainotteisen työn tukena on kirjallinen osio, joka on laaja suunnitelmaselostus työn kehityksestä, ratkaisuista, perusteluista ja niihin liittyvästä pohdinnasta. Tämä diplomityö on konkreettinen esimerkki monikäyttöisestä ja viihtyisästä kyläkoulusta, jonka energiatehokkuus on laskelmin todistettu.

Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) vetämää Tekes-rahoitteista COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Työ sisältyy työpakettiin Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus energiatehokkuuteen, josta vastaa TTY:n Arkkitehtuurin laboratorio. Työpaketin tavoitteina on kartoittaa nykyisiä ja tulevaisuuden energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja sekä kehittää ohjausmalli energiatehokkuuteen vaikuttavien arkkitehtuurin ominaisuuksien ohjeistukseen ja vertailuun.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Nissilä, K.
Sivumäärä: 64
Julkaisupäivä: 7 kesäkuuta 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (painettu): 978-952-15-3961-9
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 28
ISSN (elektroninen): 2489-429X

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

On Hares, Ferrymen and Empathy in Architectural Education

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Nieto Fernandez, F., Rubio Hernandez, R.
Sivut: 31-33
Julkaisupäivä: syyskuuta 2020
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 117
Numero: 4/2020
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Architecture

Tutkimustuotos

Chinese Superblock : A Study and Design Tools for Sustainable Urban Development in China

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Nieminen, S.
Sivumäärä: 96
Julkaisupäivä: 2012

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology
ISBN (painettu): 978-952-15-2782-1
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2782-1
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication
Kustantaja: Tampere University of Technology
Numero: 3
ISSN (painettu): 2242-4598
Sähköiset versiot: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4918

Tutkimustuotos

Kauppapaikkojen suunnittelun ja johtamisen välineet kestävässä verkostokaupungissa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Nenonen, S., Joutsiniemi, A.
Sivut: 196-197
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa. Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
Julkaisupaikka: Espoo
Kustantaja: Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Maankäyttötieteiden laitos. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK
toim.: Raine, M., Anssi, J., Suvi, N., Simo, S.
ISBN (painettu): 978-952-60-4738-6
ISBN (elektroninen): 978-952-60-4737-9

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4911

Tutkimustuotos

Eedenistä utopiaan/Out of Eden - into utopia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Näveri, M.
Sivut: 49-53
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8827

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Monikäyttöinen koulu: Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun

Tämä diplomityö käsittelee koulurakennuksen monikäyttöisyyttä eri näkökulmista. Työssä tutkitaan, kuinka monipuolisen käytön mahdollistaminen ja joustavat tilaratkaisut voivat tehostaa rakennuksen käyttöä ja toimia sitä kautta uutena ekologisena näkökulmana koulusuunnittelulle. Työ keskittyy tilan käyttötehokkuuden parantamiseen monikäyttöisyyden keinoin.

Toinen merkittävä lähtökohta työlle on uusi 1.8.2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma, joka korostaa oppilasta aktiivisena toimijana. Uusi opetussuunnitelma vaatii tiloilta pedagogista joustavuutta ja monikäyttöisyyttä mahdollistamaan erilaisia muuttuvia opetus- ja oppimismenetelmiä. Työssä käsitellään opetussuunnitelman tilallisia tavoitteita ja pohditaan tilasuunnittelun vaikutusta ekologisuuteen.

Työ koostuu kirjallisesta osiosta, jota selvennetään kaavioiden avulla. Monikäyttöisyyttä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: rakennustasolla käyttäjien ja toimintojen tasolla sekä tilasuunnittelun näkökulmasta. Monikäyttöisyyteen keskitytään rakennustasolla kartoittamalla usean eri käyttäjän tarpeisiin soveltuvan koulun ominaisuuksia, kuten käytön vyöhykkeistämistä sekä tilaohjelman joustavuutta, joita havainnollistetaan tekstin lomassa konkreettisen, pohdintojen myötä syntyneen esimerkkisuunnitelman avulla. Tilojen tasolla monikäyttöisyyteen paneudutaan esittelemällä asuntosuunnittelussa tutkittuja joustavuuden keinoja, joita sovelletaan koulurakentamiseen. Lopuksi esitetään tarkemmin Vartiosaareen sijoittuva esimerkkisuunnitelma monikäyttöisestä koulusta.

Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) vetämää Tekes-rahoitteista COMBI-hanketta, joka tutkii lähes nollaenergiarakentamista palvelurakennusten näkökulmasta. Työ sisältyy työpakettiin Arkkitehtonisten ratkaisujen vaikutus energiatehokkuuteen, josta vastaa TTY:n Arkkitehtuurin laboratorio. Työpaketin tavoitteina on kartoittaa nykyisiä ja tulevaisuuden energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja sekä kehittää ohjausmalli energiatehokkuuteen vaikuttavien arkkitehtuurin ominaisuuksien ohjeistukseen ja vertailuun.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Mustila, L.
Sivumäärä: 76
Julkaisupäivä: 7 kesäkuuta 2016

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3963-3
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi:  Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 30
ISSN (painettu): 2489-429X
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen. Talo Saunaranta ja 47 variaatiota

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Moisio, M.
Sivut: 32-35
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: RY Rakennettu ympäristö
Numero: 2/2011
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6816

Tutkimustuotos

Arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT, Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
Tekijät: Moisio, M., Lindberg, T., Kaasalainen, T., Mäkinen, A.
Sivumäärä: 6
Sivut: 331–336
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Rakennusfysiikka 2017 : Uusimmat tutkimustulokset ja hyvät käytännön ratkaisut, 24-26.10.2017, Tampere
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka, Rakennusfysiikka
toim.: Vinha, J., Kivioja, H.
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4022-6

Tutkimustuotos

Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjekortisto

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D5 Ammatillinen kirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Moisio, M., Kaasalainen, T., Lehtinen, T., Hedman, M.
Sivumäärä: 142
Julkaisupäivä: joulukuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio
ISBN (painettu): 978-952-15-4284-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4285-5
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 32
ISSN (painettu): 2242-4598
!!ASJC Scopus subject areas: Architecture , Renewable Energy, Sustainability and the Environment

Tutkimustuotos

Split Level: A story of ruptures and their appropriations

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Milián Bernal, D., Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 8
Sivut: 68-75
Julkaisupäivä: 2019
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Estonian Architectural Review - MAJA
Vuosikerta: Winter 2019
Numero: 95
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

Re-imaginando el espacio público en los intersticios del vacío y el abandonon en las ciudades latinoamericanas

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Milián Bernal, D.
Sivut: 2435-2448
Julkaisupäivä: 2019

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Anais do II Congresso Ibero-americano de História Urabana, 2019
Vuosikerta: 2

Julkaisusarja

Nimi: Anais II CIHU
ISSN (painettu): 2674-6808

Tutkimustuotos

Temporary uses of vacant and abandoned urban spaces in Latin America: An exploration

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Milián Bernal, D.
Sivumäärä: 29
Sivut: 181-209
Julkaisupäivä: 2020

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Built Environment and Architecture as a Resource : Proceeding Series
Vuosikerta: 2020
Kustantaja: Nordic Academic Press of Architectural Research
Painos: 1
ISBN (elektroninen): 978-91-983797-4-7

Julkaisusarja

Nimi: The NAAR Proceedings Series
Kustantaja: Nordic Academic Press of Architectural Research
ISSN (elektroninen): 2535-4523

Lisätietoja

jufoid=86486

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Modeling of hygrothermal behavior for green facade's concrete wall exposed to nordic climate using artificial intelligence and global sensitivity analysis

Perustiedot

Tila: 
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Tutkimusryhmä: Sustainable Desing and Development, Arkkitehtuuri, Autonomous University of Yucatan
Tekijät: May Tzuc, O., Rodríguez Gamboa, O., Aguilar Rosel, R., Che Poot, M., Edelman, H., Jiménez Torres, M., Bassam, A.
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Building Engineering
Vuosikerta: 33
Artikkeli: 101625
ISSN (painettu): 2352-7102
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Civil and Structural Engineering, Architecture , Building and Construction, Safety, Risk, Reliability and Quality, Mechanics of Materials
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85088861500

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Monikulttuurisuus on osa meitä, Multuculturalism is Part of Us

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Maununaho, K., Virkkala, I.
Sivut: 70-72
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 108
Numero: 4
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6784

Tutkimustuotos: Katsausartikkelivertaisarvioitu

Cultural encounters in housing environments - designing meeting spaces for a multicultural neighborhood

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Maununaho, K.
Sivumäärä: 10
Sivut: 1-10
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8769

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Political, practical and architectural notion of the concept of the right to the city in neighbourhood regeneration

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Maununaho, K.
Sivumäärä: 7
Sivut: 58-64
Julkaisupäivä: 6 huhtikuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Nordic Journal of Migration Research
Vuosikerta: 6
Numero: 1
ISSN (painettu): 1799-649X
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Observer, expert, or activist: changing roles in design research project

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Maununaho, K.
Sivumäärä: 20
Sivut: 269-288
Julkaisupäivä: 28 kesäkuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: The NAAR Proceedings Series
Vuosikerta: 2018
Numero: 1
ISSN (painettu): 2535-4523
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

jufoid=86486

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Diversity scales for integrated housing in the multicultural city

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Maununaho, K.
Sivumäärä: 4
Sivut: 104-107
Julkaisupäivä: 30 elokuuta 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Alvar Aalto Symposium : 14th International Alvar Aalto Symposium New housing solutions for cities in change
Kustantaja: Alvar Aalto Foundation
ISBN (painettu): 978-952-5498-57-8

Tutkimustuotos

Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa

Integroitu asuminen viittaa kortteli- tai rakennusmittakaavan kaupunkiasumisen ratkaisuihin, joilla tavoitellaan keskenään erilaisten asukasryhmien rinnakkaisuutta ja eri osapuolia hyödyttävän vuorovaikutuksen muodostumista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan viime vuosina toteutettujen eurooppalaisten integroidun asumisen kohteiden tilallis-toiminnallista rakennetta tarkoitusta varten kehitetyn mallintavan menetelmän avulla. Keskeiseksi välineeksi nostetaan Jan Gehlin ihmisen näkökulman tekijät. Miten Gehlin julkiseen kaupunkitilaan kehitetty lähestymistapa on sovellettavissa asuinkortteleiden sisä- ja ulkotilojen analyysiin, ja mitä sen kautta voidaan paljastaa kortteleiden tilallis-toiminnallisesta rakenteesta integroidun asumisen tavoitteiden kannalta?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Maununaho, K.
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 56
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

VERNADOC - documenting vernacular architecture

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 92-93
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

ei ut-numeroa 9.4.2014<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6781

Tutkimustuotos

Kyläkouluhanke

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 10-11
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit
Kustantaja: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-952-67465-1-7

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4835

Tutkimustuotos

Pajaniemen savusauna, Vehkajärvi - Pajaniemi smoke sauna in Häme Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 176-177
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6779

Tutkimustuotos

Filippiiniläinen vuoristotalo - A mountain house in Patad Ifugao Luzon, Philippines

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 198-199
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6774

Tutkimustuotos

Myllymäen savusauna - Myllymäki smoke sauna in uusimaa, Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M., Freese, S.
Sivut: 170-173
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6782

Tutkimustuotos

CIAV VERNADOC 2010 - Östmark church and smoke cabins

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 7-9
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

ei ut-numeroa 9.4.2014<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6773

Tutkimustuotos

Kontupohjan kirkko - Church of Kontupohja in Karelia, Russia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 116-117
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6778

Tutkimustuotos

Kivinavetat, Finn Vernadoc 2009 - Kivinavettakinkerit

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M. (toim.)
Sivumäärä: 133
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Vilppula
Kustantaja: Ruoveden kunnan sivistystoimi, Suomen Icomos, Kansanrakentamisen komitea
ISBN (painettu): 978-951-96602-8-8
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8768

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pien-Toijolan savusauna, Ristiina - Pien-Toijola smoke sauna in Savo Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 174-175
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6780

Tutkimustuotos

Kansainvälinen mittausleiri, näyttely ja kyläkoulukinkerit

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 12-14
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit
Julkaisupaikka: Ruovesi
Kustantaja: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS
Toimittaja: Markku, M.
ISBN (painettu): 978-952-67465-1-7

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4834

Tutkimustuotos

Isoniemen riihi, Vehkajärvi - Isoniemi drying house in Häme, Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 168-169
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6776

Tutkimustuotos

Karjalainen savusauna - Karelian smoke sauna in Viena-Karelia, Russia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 178-179
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6777

Tutkimustuotos

Marilainen savusauna - Mari smoke sauna in Bashkortoshtan, Russia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M., Lennox, M.
Sivut: 184-185
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6783

Tutkimustuotos

Inkeriläinen savusauna - Ingrian -Finnish smoke sauna in Ingermanland, Russia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mattila, M.
Sivut: 180-181
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: CIAV VERNADOC 2010: Keski-Skandinavian suomalaiset: Östmarkin kirkko, savutuvat
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-951-96602-9-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6775

Tutkimustuotos

Maankäyttösuunnitelma Haukilan alueelle 2009

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mätäsniemi, T.
Sivumäärä: 64
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Kylät kehällä -hanke, Kyläsuunnittelu kaupunkiseudun ulkokehällä
Kustantaja: Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pirkanmaan TE-keskus, Tampereen teknillinen yliopisto. EDGE

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8765

Tutkimustuotos

Museum of the University of Valladolid: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Universidad de Valladolid
Tekijät: Martínez Rodríguez, J. M., Escudero Conesa, I., Nieto Fernandez, F.
Julkaisupäivä: 7 toukokuuta 2019
Tuotoksen media: Painettu

Tapahtumatietoa

Tapahtuma: Time and Architecture
Sijainti: Museum University of Valladolid (MUVa), Valladolid, Espanja

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Professional Association of Architects of Cantabria: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Universidad de Valladolid
Tekijät: Martínez Rodríguez, J. M., Escudero Conesa, I., Nieto Fernandez, F.
Julkaisupäivä: 1 lokakuuta 2019
Tuotoksen media: Painettu

Tapahtumatietoa

Tapahtuma: Time and Architecture
Sijainti: Professional Association of Architects in Cantabria (COACAN), Santander, Espanja

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Professional Association of Architects of Burgos: Centro Cívico Municipal de Boecillo (Valladolid)

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Universidad de Valladolid
Tekijät: Martínez Rodríguez, J. M., Escudero Conesa, I., Nieto Fernandez, F.
Julkaisupäivä: 2 joulukuuta 2019

Tapahtumatietoa

Tapahtuma: Time and Architecture: 50 Anniversary ETSAVA (School of Architecture in Valladolid)
Sijainti: Professional Association of Architects in Burgos (COACyLE), Burgos, Espanja

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Arkkitehtuurin laidalta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Mänty, J.
Sivumäärä: 199
Julkaisupäivä: 2010

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-2282
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8743

Tutkimustuotos

Ammatin status ja etiikka

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Luoma, J.
Sivut: 42-43
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Vuosikerta: 63
Numero: 8
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6670

Tutkimustuotos

Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, University of Alicante, SPIN Unit
Tekijät: López Baeza, J., Cerrone, D., Männigo, K.
Sivumäärä: 10
Sivut: 369-378
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Comparing two methods for Urban Complexity calculation using Shannon-Wiener index
Kustantaja: WIT Press

Julkaisusarja

Nimi: WIT Transactions on Ecology and The Environment
Vuosikerta: 226
ISSN (painettu): 1743-3541
ISSN (elektroninen): 1746-448X
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Sisältö vai muoto kaavoituksellisen ohjauksen keskiössä - havaintoja New York Cityn suunnittelukäytännöistä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivut: 8-28
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Numero: 4/2010
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8663

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Anteckningar från ett färggrant Äppelträd (rapport från New York).

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivumäärä: 5
Sivut: 1-5
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Ny Tid
Numero: Helmikuu
ISSN (painettu): 1456-0518
Alkuperäiskieli: Ruotsi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8661

Tutkimustuotos

Monikulttuurisuus: segregaatio vai integraatio? Havaintoja New Yorkin naapurustoista

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivut: 55-57
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: RY Rakennettu ympäristö
Numero: 1/2010
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8662

Tutkimustuotos

Keski-Uudenmaan KUUMA-kuntien kehitys- ja ympäristökuva, Hyvinkäätä koskeva laajennusosio, 2005

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Yhdyskuntasuunnittelu
Tekijät: Lodenius, S., Silfverberg, B., Santasalo, T.
Julkaisupäivä: 2006

Julkaisutiedot

Kustantaja: Unknown Publisher
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 16987

Tutkimustuotos

Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Hämeenlinnan Vanajanranta !!-alueen arkkitehtuurikilpailu 29.8. - 31.10.2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6643

Tutkimustuotos

Decline or revival? Four small to medium-sized towns in Eastern Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivut: 35-38
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Project Baltia, Shoreline
Numero: 12
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6644

Tutkimustuotos

Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu 19.4. - 19.8.2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6642

Tutkimustuotos

High Line - puisto ratakiskoissa/High Line - a new perspective on Manhattan

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivut: 54-56
Julkaisupäivä: 2009
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 6/2009
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 10747

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Keskustoista kesannoille

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivut: 15-21
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 108
Numero: 3
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6645

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Arkkitehtuurin kutsukilpailu: Vaasan Palosaaren salmen alueen ideakilpailu 19.4.-20.6.2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6641

Tutkimustuotos

The Finnish Waterfront

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lodenius, S.
Sivut: 27-29
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Project Baltia, Shoreline
Numero: 13
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

ei ut-numeroa 5.4.2014<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6646

Tutkimustuotos

Cosmos, dwelling and identities - the notions of space and place of the Likuba people

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Liwata, M.
Sivumäärä: 8
Sivut: 1-8
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8660

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Potential of space zoning for energy efficiency through utilization efficiency

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT, Rakennustekniikka, Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
Tekijät: Lindberg, T., Kaasalainen, T., Moisio, M., Mäkinen, A., Hedman, M., Vinha, J.
Sivut: 19-40
Julkaisupäivä: 2020
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 27 kesäkuuta 2018

Julkaisutiedot

Lehti: ADVANCES IN BUILDING ENERGY RESEARCH
Vuosikerta: 14
Numero: 1
ISSN (painettu): 1751-2549
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kulttuuria yhdyskuntarakenteessa? Urbaanin yhteisöllisyyden muuttuvat tulkinnat

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Aalto University
Tekijät: Lilius, J., Norvasuo, M.
Sivumäärä: 20
Sivut: 230-249
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kulttuurisuunnittelu : Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma
Vuosikerta: 258
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
toim.: Häyrynen, M., Wallin, A.
ISBN (painettu): 978-952-222-894-9
ISBN (elektroninen): 952222894X

Julkaisusarja

Nimi: Tietolipas
ISSN (painettu): 0562-6129

Lisätietoja

jufoid=68468

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Urban Eco-Factory compatibility of residential and industrial zones

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Rakennustekniikan laitos, Tuotantotekniikan laitos, Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Leino, T., Salminen, K., Joutsiniemi, A.
Sivumäärä: 9
Sivut: 1-9
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: The 6th International Conference on Industrial Ecology, ISIE 2011, 7-10 June, 2011, University of California, Berkeley, USA
Julkaisupaikka: Berkeley, CA
Kustantaja: International Society for Industrial Ecology

Julkaisusarja

Nimi: International Conference on Industrial Ecology ISIE
Kustantaja: International Society for Industrial Ecology

Lisätietoja

ei ut-numeroa 29.3.2014<br/>Contribution: organisation=rak,FACT1=0.34<br/>Contribution: organisation=tte,FACT2=0.33<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT3=0.33

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6582

Tutkimustuotos

Sustainable manufacturing and eco-factories within sustainable industrial areas within fast growing eco-cities

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Rakennustekniikan laitos, Tuotantotekniikan laitos, Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Leino, T., Salminen, K., Joutsiniemi, A.
Sivut: 747-754
Julkaisupäivä: 2011

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: 21st International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2011, 26-29 June, 2011, Taichung, Taiwan
Julkaisupaikka: Taichung
Kustantaja: FAIM 2011
ISBN (painettu): 978-986-87291-0-0

Julkaisusarja

Nimi: International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing
Kustantaja: FAIM 2011

Lisätietoja

ei ut-numeroa 29.3.2014<br/>Contribution: organisation=rak,FACT1=0.34<br/>Contribution: organisation=tte,FACT2=0.33<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT3=0.33

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6581

Tutkimustuotos

Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua: Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseks

Tässä diplomityössä esitetään Sastamalassa sijaitsevalle Kukkurin uudelle asuinalueelle joustavia ja toisilleen vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen rakentumisen ja kaavoituksen pohjaksi. Sastamalan kaupunki on myös osoittanut kiinnostuksensa järjestää asuntomessut alueella.

Asukkaiden elämäntapojen ja -tyylien moninaistuminen luo haasteen asuntosuunnittelulle. Nykyiset vakiotyyppiset asuntoratkaisut ja asuntojen vähäinen yksilöllistäminen eivät vastaa asukkaiden odotuksia. Lisäksi uusien asuinalueiden suunnittelussa alueen tulevilla asukkailla ei ole paljon mahdollisuutta vaikuttaa alueen rakentumiseen.

Suunnitelmien laatimiseksi työssä perehdytään kirjallisuuslähteiden avulla tekijöihin, joilla asumista, asuntoalueita sekä niiden suunnittelua voitaisiin kehittää tyydyttämään paremmin asukkaiden muuntuvat tarpeet. Lisäksi rakentumisen paikallisuuden saavuttamiseksi luodaan katsaus Sastamalan historiaan sekä esitellään kaupungista tehty SWOT-analyysi asuntomessujen järjestämiseksi.

Analyyseihin perustuen esitetään vaihtoehtoiset suunnittelukonseptit Kukkurin alueen rakentumiseksi. Vaihtoehdot on koottu yhteen suunnittelumenetelmään. Menetelmän avulla vaihtoehdot käydään läpi aluetasolta aina asuntosuunnittelutasolle asti. Suunnittelumenetelmän avulla voidaan testata erilaisia rakentumisen vaihtoehtoja koko suunnittelualueen osalta. Työn lopuksi esitellään kolme toisistaan poikkeavaa mutta samalla toisilleen vaihtoehtoista kokonaissuunnitelmaa.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Leif, L.
Sivumäärä: 157
Julkaisupäivä: 3 huhtikuuta 2013

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3028-9
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3029-6
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 9
ISSN (elektroninen): 2242-4598
Sähköiset versiot: 

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Kokemuksellisia pisteitä muuttuvassa kaupungissa : Havaintoja 2000-luvun Espoosta / Upplevelserum i den föränderliga staden : Observationer i Esbo på 2000-talet / Experiential places in a changing city : Observations in 21st century Espoo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivut: 27-34; 38-41; 45-49
Julkaisupäivä: 2013

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Espoo : arjen arkkitehtuuria / Esbo : arkitektur för alla / Espoo : everyday architecture
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: PARVS PUBLISHING
Toimittaja: Hovinen, J.
ISBN (painettu): 978-952-5654-48-6

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2759

Tutkimustuotos

Liikennesunnittelun James Bond / The James Bond of traffic planning : Pentti Murole: Ihmistä ei voi suunnitella - kiveä voi! : Arkkitehtuuritoimisto B&M, 2012. 478 s

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 2
Sivut: 84-85
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2760

Tutkimustuotos

Towards experiential urbanism

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Institute of Society and Space (SOCIS), Former organisation of the author
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivut: 71-87
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Critical Sociology
Vuosikerta: 38
Numero: 1
ISSN (painettu): 0896-9205
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2012): CiteScore 0,9 SJR 0,425 SNIP 0,986
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

TTY ei Affil.<br/>Contribution: organisation=ark,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4682

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Rannat Helsingin seudun dynamona : Unelma omaehtoisesta kaupunkitilan tuottamisesta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Former organisation of the author
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivut: 20-31
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Rantaviivoja : asuinalueita veden äärellä
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen arkkitehtuurimuseo
toim.: Lahti, J., Paatero, K., Rauske, E.
ISBN (painettu): 978-952-5195-40-8

Lisätietoja

in English r=4770<br/>Contribution: organisation=ark,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4679

Tutkimustuotos

1974 la production de l´espace : Henri Lefebvre (1974). La production de l´espace : Paris: Editions Anthropos. 485 p

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 3
Sivut: 77-79
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Yhdyskuntasuunnittelu
Vuosikerta: 52
Numero: 2
ISSN (painettu): 1459-6806
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-02-20

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 909

Tutkimustuotos

Asumisen katselmus : Housing Fair by the Lakeside

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 3
Sivut: 79-81
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 4
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-09

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 911

Tutkimustuotos

From momentary to historic: Rhythms in the social production of urban space, the case of Calcada de Sant'Ana, Lisbon

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Institute of Society and Space (SOCIS)
Tekijät: Lehtovuori, P., Koskela, H.
Sivut: 124-143
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Sociological Review
Vuosikerta: 61
Numero: Suppl. 1
ISSN (painettu): 0038-0261
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2013): CiteScore 1,6 SJR 0,947 SNIP 1,598
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2761

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kaupunkimaisuuden näkökulma

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 4
Sivut: 46-49
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 6
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2758

Tutkimustuotos

Shores as dynamos of the Helsinki region : A dream of spontaneous production of urban space

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivut: 20-31
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Shorelines : residental areas by the water
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Museum of Finnish Architecture
toim.: Lahti, J., Paatero, K., Rauske, E.
ISBN (painettu): 978-952-5195-41-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4680

Tutkimustuotos

Temporary uses as a means of experimental urban planning

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Former organisation of the author
Tekijät: Lehtovuori, P., Ruoppila, S.
Sivumäärä: 26
Sivut: 29-54
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: SAJ Serbian Architectural Journal
Numero: 4
ISSN (painettu): 1821-3952
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Affil. ei TTY<br/>Contribution: organisation=ark,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4683

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

"Talo on vain yksi kivi". "A House is just one stone"

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivut: 74-76
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 109
Numero: 4
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4681

Tutkimustuotos

Kaupungista välittäminen : reitityksiä kohti urbaania mannerta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 10
Sivut: 111-120
Julkaisupäivä: 2013

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Matkalla : Professori Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja
Julkaisupaikka: Oulu
Kustantaja: Anssi Paasi
toim.: Paasi, A., Rannila, P., Tani, S.
ISBN (painettu): 978-952-93-1901-5

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2757

Tutkimustuotos

Huippupuhujia Arkkitehtuuriviikolla

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 2
Sivut: 16-17
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 11
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-12-30

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 912

Tutkimustuotos

Arkkitehtuuri polttopisteessä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivut: 3-3
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Vuosikerta: 66
Numero: 10
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi
URL-osoitteet: 

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-10

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 910

Tutkimustuotos

Public spaces, experience and conflict: The Cases of Helsinki and Tallinn

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Institute of Society and Space (SOCIS)
Tekijät: Lehtovuori, P., Kurg, A., Schwab, M., Ermert, S.
Sivumäärä: 23
Sivut: 125-143
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Public Space and Relational Perspectives : New Challenges for Architecture and Planning
Kustantaja: Routledge
toim.: Tornaghi, C., Knierbein, S.
ISBN (painettu): 978-0-415-82157-5
ISBN (elektroninen): 978-1-315-75072-9

Julkaisusarja

Nimi: Routledge Research in Planning and Urban Design
Kustantaja: Routledge

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-15

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 21

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Uusia tuulia Euroopasta

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 18
Sivut: 42-59
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Asukkaan ehdoilla : moninaisuutta asumamuotoihin
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Rakennustieto Oy
ISBN (painettu): 978-952-267-100-4

Tutkimustuotos

Temporary Uses Producing Difference in Contemporary Urbanism

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, University of Turku
Tekijät: Lehtovuori, P., Ruoppila, S.
Sivumäärä: 18
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Transience and permanence in urban development workshop, Sheffield 14.-­15.1.2015
Julkaisupaikka: Sheffield, UK

Tutkimustuotos

Hiedanrannan kehittämisvisio: Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D5 Ammatillinen kirja
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Rakennustekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Elinkaaritekniikka, Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Industrial Bioengineering and Applied Organic Chemistry
Tekijät: Lehtovuori, P., Edelman, H., Rintala, J., Jokinen, A., Rantanen, A., Särkilahti, M., Joensuu, T.
Sivumäärä: 75
Julkaisupäivä: 4 maaliskuuta 2016

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3712-7
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3713-4
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu
Vuosikerta: 10
ISSN (painettu): 1797-4143

Tutkimustuotos

Development vision for Hiedanranta: Densely-built and intensively green Tampere City West

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D5 Ammatillinen kirja
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Rakennustekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Elinkaaritekniikka, Kemian ja biotekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Industrial Bioengineering and Applied Organic Chemistry
Tekijät: Lehtovuori, P., Edelman, H., Rintala, J., Jokinen, A., Rantanen, A., Särkilahti, M., Joensuu, T.
Sivumäärä: 76
Julkaisupäivä: 2 maaliskuuta 2016

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology. School of Architecture
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3739-4
Alkuperäiskieli: Englanti

Julkaisusarja

Nimi: Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication
Vuosikerta: 11
ISSN (painettu): 1797-4143

Tutkimustuotos

Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Tutkimusryhmä: EDGE - arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun laboratorio, Rakennustekniikka, Tutkimusryhmä: Liikenteen tutkimuskeskus Verne
Tekijät: Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., Rantanen, A., Viri, R., Sorri, J., Edelman, H., Liimatainen, H.
Sivumäärä: 134
Julkaisupäivä: 27 syyskuuta 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia
Vuosikerta: 2017
Painos: 65
ISBN (painettu): 978-952-287-451-1
ISBN (elektroninen): 978-952-287-450-4
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISSN (elektroninen): 2342-6799

Tutkimustuotos

Temporary uses producing difference in contemporary urbanism.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Lehtovuori, P., Ruoppila, S.
Sivumäärä: 18
Sivut: 47-64
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Transience and permanence in urban development
Kustantaja: Wiley
Toimittaja: Henneberry, J.
ISBN (painettu): 978-1-119-05565-5

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking: Whole-hankkeen osaraportti 1

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., Rantanen, A., Varna, G.
Sivumäärä: 78
Julkaisupäivä: 17 marraskuuta 2017

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4020-2
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laboratorio, julkaisu
Vuosikerta: 12
ISSN (painettu): 2489-6322

Tutkimustuotos

Метаморфология: новый взгляд на роль пространства в городском планировании

Perustiedot

Tila: Hyväksytty/In press
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Lehtovuori, P., Cerrone, D., Partanen, J.
Julkaisupäivä: 2018

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Настройка языка : управление коммуникациями на постсоветском пространстве
Julkaisupaikka: Moscow
Kustantaja:  Новое литературное обозрение
Toimittaja: Lapina Kratasyuk, E.
ISBN (painettu): 978-5-4448-0543-5

Tutkimustuotos

Monipuolistaminen on hyvää asuntorakentamispolitiikkaa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Lehtovuori, P., Lehtovuori, O.
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: RY Rakennettu ympäristö
Numero: 4
ISSN (painettu): 1457-9510
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Arkkitehtuuri esiin Helsingin strategiassa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 1
Sivut: 3
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 9
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Kaupunkitutkimuksen uusi aalto

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Lehtovuori, P.
Sivumäärä: 2
Sivut: 30-31
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 8
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Urbanism at a turning point. Modern, postmodern, now

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskuntasuunnittelun teoria, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Lehtovuori, P., Varna, G.
Sivut: 86-98
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage : The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum in Kiel 28-30 September, 2016
Julkaisupaikka: Stockholm
Kustantaja: RIKSANTIKVARIEÄMBETET
ISBN (painettu): 978-91-7209-800-8

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Drivers of Global Urbanization: Exploring the emerging Urban Society

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Lehtovuori, P., Tartia, J., Cerrone, D.
Sivumäärä: 9
Julkaisupäivä: 2019

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, The City and Urban Society
Julkaisupaikka: London
Kustantaja: Routledge
toim.: Leary-Owhin, M. E., McCarthy, J. P.
ISBN (painettu): 9781138290051
ISBN (elektroninen): 9781315266589
DOI - pysyväislinkit: 

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Tulevaisuuskatsaus eräiden maiden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmiin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Demos Helsinki, Aalto University
Tekijät: Lehtovuori, P., Ari, E., Kuusela, K., Rantanen, A., Rajaniemi, J., Schmidt-Thomé, K.
Sivumäärä: 150
Julkaisupäivä: 5 syyskuuta 2019

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Ympäristöministeriö
Vuosikerta: 2019
Painos: 24
ISBN (elektroninen): 978-952-361-031-6
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Ympäristöministeriön julkaisuja
Vuosikerta: 2019
Numero: 24
ISSN (elektroninen): 2490-1024

Tutkimustuotos

Kuivaspään kyläsuunnitelma: Loppuraportti

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Tampere University
Tekijät: Lehtovuori, P., Vanhatalo, J., Elfving, S.
Sivumäärä: 64
Julkaisupäivä: 2019

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Näyttelyn keskiössä puu: mihin puu venyy, mitä metsä meille merkitsee? Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen taide3-kurssi, näyttelyssä n. 70 osallistujaa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lehtonen, H.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Lehtonen, H.(toim).<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8599

Tutkimustuotos

Peruskoulut ja energiatehokkuus: Tilallisista ja toiminnallisista suunnitteluperiaatteista

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D5 Ammatillinen kirja
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Lehtinen, T., Papinsaari, A., Kaasalainen, T., Moisio, M., Hedman, M.
Sivumäärä: 86
Julkaisupäivä: joulukuuta 2018

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio
ISBN (elektroninen): 978-952-15-4287-9
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Vuosikerta: 34
ISSN (painettu): 2242-4598
!!ASJC Scopus subject areas: Architecture , Renewable Energy, Sustainability and the Environment

Tutkimustuotos

Reconstruction of architecture. New morphology, meaning and methogology for architecture

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Launis, T.
Sivumäärä: 53
Sivut: 1-53
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Nordic Association of Architectural Research NAAR Annual Conference 2010, From Gesamtkunstwerk to Complexity - Architecture in All Scales, Tampere, Finland, 22.-24.04.2010

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8587

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Condensation at the exterior surface of windows

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Rakennustekniikka
Tekijät: Laukkarinen, A., Kero, P., Vinha, J.
Sivumäärä: 10
Sivut: 592-601
Julkaisupäivä: 1 syyskuuta 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Journal of Building Engineering
Vuosikerta: 19
ISSN (painettu): 2352-7102
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 3,6 SJR 0,682 SNIP 1,569
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Building and Construction, Architecture , Civil and Structural Engineering, Safety, Risk, Reliability and Quality
Sähköiset versiot: 
DOI - pysyväislinkit: 
URL-osoitteet: 
Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85049334016

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Critique, Creativity and the Co-Optation of the Urban: A Case of Blind Fields and Vague Spaces in Lefebvre, Copenhagen and Current Perceptions of the Urban

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Larsen, J. L., Brandt, J.
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Urban Planning
Vuosikerta: 3
Numero: 3
ISSN (painettu): 2183-7635
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 2,1 SJR 0,547 SNIP 1,134
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Loimaa - Kohtaamisia ja kulttuuria

”Kohtaamisia ja kulttuuria” on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona alueen kaavoitukselle ja toteutukselle, sekä asukaslähtöisyyden huomioimiselle alueella, jolla asukkaita ei vielä ole.

”Kohtaamisia ja kulttuuria” on yksi MONIKKO-hankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen ikärakennemuutosalueiden verkoston eli DEMO-verkoston työtä. Hanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö / Pirkanmaan liitto, Loimaan, Mikkelin, Mänttä-Vilppulan, Närpiön, Tampereen ja Turun kaupungit sekä TTY Arkkitehtuurin laitos.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lankia, S.
Sivumäärä: 39
Julkaisupäivä: 2012

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Loimaa; Tammerprint Oy
ISBN (elektroninen): 978-952-15-2985-6
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ars,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4647

Tutkimustuotos

Sanojen synty ja muita piirroksia, taidenäyttely

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Laiti, M.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8562

Tutkimustuotos

Marianne Laiti - pastellimaalauksia: Galleria Leonardo, Tampere 28.1.-22.2.2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Laiti, M.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4638

Tutkimustuotos

Bricolage in Collaborative Housing in Finland: Combining Resources for Alternative Housing Solutions

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, POLEIS - Research Program on the Politics of Space and the Environment
Tekijät: Laine, M., Helamaa, A., Kuoppa, J., Alatalo, E.
Julkaisupäivä: 2018
Onko vertaisarvioitu: Kyllä
Varhainen verkossa julkaisun päivämäärä: 2018

Julkaisutiedot

Lehti: Housing, Theory and Society
ISSN (painettu): 1403-6096
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2018): CiteScore 3,1 SJR 1,24 SNIP 1,305
Alkuperäiskieli: Englanti
!!ASJC Scopus subject areas: Development, Sociology and Political Science, Urban Studies
DOI - pysyväislinkit: 

Lisätietoja

EXT="Alatalo, Elina"

Lähde: Scopus
Lähteen ID: 85050374479

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Betonielementtien uudelleenkäyttömahdollisuudet

Rakennusten purkaminen keskittyy Suomessa kasvukeskuksiin: sitä enemmän puretaan mitä enemmän rakennetaankin. Suurin osa 2000-luvulla purettujen betonirakennusten neliömetreistä on peräisin teollisuus- ja varastohalleista sekä liike- ja toimistorakennuksista. Asuinkerrostalojen purkaminen on toistaiseksi ollut vähäistä. On kuitenkin todennäköistä, että betonirakennusten purkaminen vain lisääntyy tulevaisuudessa. Betonirakentamisen volyymistä johtuen pienikin kasvu betonirakennusten purkamisessa lisää betonijätteen määrää ja prosenttiosuutta huomattavasti.


EU:n jätedirektiivi vuodelta 2008, jonka mukaiseksi Suomen jätelakia muutettiin 2011, määrittelee, että kokonaisten tuotteiden valmistelu uudelleenkäyttöön on asetettava murskaavan materiaalikierrätyksen edelle. Vaikka useimpia elementtijärjestelmiä ei ole erityisesti suunniteltu elementtien ehjänä purkamista ja uudelleenkäyttöä silmälläpitäen, on erilaisissa koehankkeissa saatu siitä myös positiivisia kokemuksia.Suomen varsin nuoresta rakennuskannasta huolimatta siinä esiintyy huomattavasti korjaustarvetta. Tällaisten säälle alttiina olleiden rakenteiden uudelleenkäyttö on aina selvitettävä tapauskohtaisesti. Sellaisenaan niillä ei ole mahdollista saavuttaa nykyisin yleisesti vaadittavaa vähintään 50 vuoden käyttöikää. Sen sijaan rakennusten sisäolosuhteissa olevat rungot ovat yleensä moitteettomassa kunnossa. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat jo pitkään olleet yksi merkittävä korjaustarvetta ja usein myös rakennusten purkamiseen johtava tekijä. Sisäilmaongelmat ovat hyvin tyypillisesti paikallisia ja ne syntyvät usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Rakenneosien uudelleenkäytön kannalta huomionarvoista on, että sisäilmailmaongelmaisissakin rakennuksissa on yleensä lukuisia rakenneosia, joissa ei ole minkäänlaisia kosteus- tai mikrobivaurioita.Rakenneosien uudelleenkäyttöön vaikuttaa merkittävästi rakennuksen ja sen materiaalien ikä, rakennuksen käyttötarkoitus ja rasitus, jolle rakenteet ovat altistuneet sekä uusi käyttötarkoitus. Suurin uudelleenkäyttöpotentiaali on sellaisilla betonielementeillä, jotka voidaan irrottaa ja uudelleen asentaa helposti. Uudelleenkäyttöä suunniteltaessa pitää ottaa huomioon, että betonirakenteet, jotka on alun perin suunniteltu sisäympäristöön, eivät saa altistua uudessa käyttötarkoituksessa alkuperäistä ankarammalle rasitukselle. Runkorakenteiden merkittävin vaurioitumisriski on purkamisen ja kuljettamisen sekä muun käsittelyn aikana. Erityisesti aukollisten elementtien purkamisessa vaurioitumisriski on suuri.Betonielementtirakentamista ohjaavat normit ja ohjeet ovat muuttuneet useasti elementtirakentamisen alkuajoista lähtien. Kuormitukset ja rakenteiden kapasiteetit on tarkistettava aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa suunniteltava rakenteiden vahvistukset. Nykyiset lämmöneristysmääräykset edellyttävät myös lisälämmöneristystä vanhoihin ulkoseinäelementteihin.Pilari-palkkirunkoisen hallin hiilijalanjälkitarkastelut puoltavat hallin rungon uudelleenkäyttöä, sillä merkittävimmän hiilidioksidipäästöt syntyvät betonielementtien valmistamisesta. Elementtien kuljettamisen päästöt ovat vähäisiä verrattuna elementin valmistukseen, mutta ne on otettava huomioon hallin uudelleenkäytön hiilijalanjälkitarkasteluissa.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Rakennustekniikan laitos, Tutkimusryhmä: Elinkaaritekniikka, Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Muuttuva rakennettu ympäristö
Tekijät: Lahdensivu, J., Huuhka, S., Annila, P., Pikkuvirta, J., Köliö, A., Pakkala, T.
Sivumäärä: 78
Julkaisupäivä: 2015

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3461-4
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos
Vuosikerta: 162
ISSN (painettu): 1797-9161

Lisätietoja

Portfolio EDEND: 2015-03-27

AUX=rak,"Pikkuvirta, Jussa"

ORG=rak,0.95
ORG=ark,0.05

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 18

Tutkimustuotos

Wooden Boat Centre Kotka: L'Arca

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6511

Tutkimustuotos

Embajada de Finlandia, Embassy of Finland, Tokyo: AV proyectos

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Architectural design: Lahdelma, I. & Mahlamäki, R.<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8531

Tutkimustuotos

Meilahden sairaala-alueen aula: Arkkitehti: 3: 34-41

Meilahden sairaalan sisäänkäyntiaula. Entrance Lobby to Meilahti Hospital Area, Helsinki. Arkkitehdit Lahdelma & Mahlamäki

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4603

Tutkimustuotos

Meilahden sairaala-alueen aula: L’industria della costruzioni, num. 426/2012: 112-116

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4604

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Joensuun lyseon peruskoulu, Joensuu 2006: Maailman paras koulu - The Best School in the World - näyttely, Suomen rakennustaiteen museo, 8.6.-25.9.2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6506

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo; Kotka; Wooden Boat Centre, Kotka; Merikeskus Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Finnish Architecture 08 09, Milano, Italia; Politecnico di Milano, 26.3.- 6.4.2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4602

Tutkimustuotos

ICT-Talo, Turku: Hyödyllistä ja kaunistavaa - Senaatti-kiinteistöjen historia 1811-2011

978-951-37-5853-0

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6504

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Architects Lahdelma & Mahlamäki: Span Magazine

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2009
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 10602

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Eesti Architruurimuuseumis Rotermanni Soolalaos, Tallinna, Viro 19.11-19.12.2010

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8532

Tutkimustuotos

Meilahden sairaala-alueen pääsisäänkäynti; Puolanjuutalaisten historian museo: Suomen arkkitehtuuria 2010/2011, Arkkitehtuurin museo, Helsinki, 6.6.-30.9.2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4605

Tutkimustuotos

Joensuu Primary School, Joensuu Finland, 2006; New School Architecture from Europe: World Architecture: 10/2011: 100-105

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6505

Tutkimustuotos

Maritime Center Vellamo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6502

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Poitiers, France: Maison de l'architecture de Poitou-Charentes 1.9.-28.10.2010

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6510

Tutkimustuotos

Comprehensive School Joensuu: The Best School in the World: Seven Finnish Examples from the 21st Century: 54-59

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R., Viiri, H.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Suomen rakennustaiteen museon julkaisu<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6512

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Eriksson arkkitehdeille voitto. Ylläksen uuden matkailukylän arkkitehtuurikilpailussa

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I.
Sivut: 28-31
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Ei

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehtiuutiset
Numero: 12/2010
ISSN (painettu): 0044-8915
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8528

Tutkimustuotos

Kotkan merikeskus, Vellamo; Kotkan puuvenekeskus: Suomen arkkitehtuuria 0809, Finnish Architecture 0809, Suomen Rakennustaiteen museo, Helsinki, 9.6. - 26.9.2010

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Arkkitehti: Lahdelma, I.<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8529

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo: Design + Art in Greece: 43: 132-133

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4600

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Maritime Centre Vellamo: Panorama, architecture newspaper: A hyge Wave: 50-51

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4601

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo: Margenes Arquitectura: 4: 32-35

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4599

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Main Library, Rauma

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6507

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Budapest, Unkari, FUGA 28.10.-14.11.2011

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6509

Tutkimustuotos

Exactum, Helsinki University

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6503

Tutkimustuotos

Joensuu Primary School, Joensuu Finland 2006: Architecture Exhibition: New Nordic Architecture, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark, 29.6.-21.10.2012

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2012
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4598

Tutkimustuotos

Maritime Centre Vellamo, Kotka; Wooden Boat Center, Kotka - Kotkan merikeskus Vellamo, Kotkan puuvenekeskus: Näyttely Finnish Architecture 08 09, Vapriikki, Tampere 20.9.-9.10.2010

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2011
Tuotoksen media: Muu

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6508

Tutkimustuotos

Building new history museums i Poland - who's building them, how are they building them and for whom? Architectura, murator, Puola

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Lahdelma, I., Mahlamäki, R.
Julkaisupäivä: 2010
Tuotoksen media: Painettu

Lisätietoja

Puolan juutalaisten historian museo, Varsova, Puola, kilpailu- ja suunnitteluvaihe<br/>Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8530

Tutkimustuotos

Kilpailuista toteutukseen, Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2015

Tutkimustuotos

Kastellin monitoimitalo Oulu, Arkkitehtilehti 4/15

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2015

Tutkimustuotos

Kastellin monitoimitalo Oulu / Projektiuutiset 4/2014

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2014

Tutkimustuotos

Kastellin monitoimitalo Oulu, Prointerior 4/2014

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2014

Tutkimustuotos

BDR/ School Building, School of Architecture: Joensuu Primary School

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia, teoria ja innovaatiot
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2014

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Suomen arkkitehtuurikatsaus 2016

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2016

Tutkimustuotos

Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 13 tammikuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Echoes - 100 Years in Finnish Design anad architecture: Polin, Vellamo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 2 maaliskuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Echoes - 100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 29 kesäkuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Echoes-100- Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 19 lokakuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Echoes-100 Years in Finnish Design and Architecture: Polin, Vellamo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 9 marraskuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Katsaus 2016: Kastellin monitoimitalo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 25 marraskuuta 2017

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Venetsia biennal of architecture: Suomen Luontokeskus Haltia

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 28 toukokuuta 2016

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Parantavat tilat silloin ja nyt: Meilahden pääsisäänkäyntiaula

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: F1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: 25 marraskuuta 2016

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Oulun Asemakeskus

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: tammikuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Fassadentechnik
Numero: 1
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

Polish judish history museum, Polin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Lahdelma, I.
Julkaisupäivä: maaliskuuta 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: YAPI, Architecture, Design, Culture and art magazine, Turkki
Vuosikerta: 424
Numero: 3
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

Metropolialueen kestävä aluerakenne. METKA-hankkeen 2007-08 tiivistelmä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Laakso, S., Lahti, P., Lodenius, S., Moilanen, P.
Julkaisupäivä: 2011

Julkaisutiedot

Kustantaja: Etelä-Suomen maakuntien liittouma
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Etelä-Suomen maakuntien liittouma
Kustantaja: Etelä-Suomen maakuntien liittouma

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6494

Tutkimustuotos

Kohti kestävää Skanssia

Kurssijulkaisu. Julkaisu sisältää syksyllä 2013 pidetyn Sustainable Design Studion opiskelijoiden palauttamia harjoitustöitä, jotka sijoittuvat Turun Skanssin tulevalle asuinalueelle. Julkaisuun on koottu kuuden opiskelijaryhmän analyysit sekä struktuuri & masterplan ehdotukset. Lisäksi 12 opiskelijan yksilötyöt ovat esillä tässä julkaisussa. Julkaisu sisältää myös viherkatto- ja hulevesitutkielman sekä maisema- ja ympäristösuunnitelman Skanssin tulevalle asuinaluelle.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Laak, M. (toim.), Del Barrio Batista, J. (toim.)
Sivumäärä: 87
Julkaisupäivä: 2014

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3248-1
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3249-8
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Versio ok 14.12.2015

Tutkimustuotos

Towards a sustainable Skanssi

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Laak, M. (toim.), Del Barrio Batista, J. (toim.)
Sivumäärä: 87
Julkaisupäivä: 2014

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampere University of Technology, School of Architecture
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3260-3
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

AUX=ark,"Del Barrio Batista, Juan"

Versio ok 14.12.2015

Tutkimustuotos

Orimattilan Henna

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Laak, M. (toim.)
Sivumäärä: 89
Julkaisupäivä: 2014

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3321-1
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3322-8
Alkuperäiskieli: Suomi
Sähköiset versiot: 

Lisätietoja

Versio ok 16.12.2015

Tutkimustuotos

Nekapolis. Or the future of a part of the city

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kuusela, K.
Sivumäärä: 13
Sivut: 95-107
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Urban Fallows. Transformations & Breeding Grounds. City Scratching III. Tampere University of Technology. School of Architecture. Publication
Toimittaja: Ylä-Anttila, K.
ISBN (painettu): 978-952-15-2490-5

Lisätietoja

City of Tampere / Creative Tampere, NCC Property development Oy, Ramboll Finland Oy, UPM, City of Akaa, Council of Tampere Region<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8499

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Kaupunkilaboratorio
Tekijät: Kurikka, H., Alarinta, J., Kolehmainen, J., Hynynen, A.
Sivumäärä: 36
Julkaisupäivä: 2016

Julkaisutiedot

Kustantaja: Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto
ISBN (painettu): 978-951-766-309-0
ISBN (elektroninen): 978-951-766-310-6
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Julkaisunumero B:81
Kustantaja: Etelä-Pohjanmaan liitto
ISSN (elektroninen): 1239-0607

Tutkimustuotos

Wooden Boxes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kuhlmann, D. (toim.), Simmel, C. (toim.), Griffiths, G. (toim.)
Julkaisupäivä: 2011

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Wien
Kustantaja: Luftschacht Verlag
ISBN (painettu): 978-3-902373-93-9
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

ei ut-numeroa 29.3.2014<br/>Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6446

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Moduulirakentaminen. Ratkaisumalleja tulevaisuuden asuntorakentamisen haasteisiin

Tutkimusjulkaisussa etsitään modulaariseen monikerrosrakentamiseen sisältyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan monipuolistaa nykyistä asuinrakennustypologiaa sekä kehittää vetovoimaisia, joustavia ja asukaslähtöisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja.

Modulaarinen rakentaminen tapahtuu tehdasolosuhteissa, jolloin pyritään hyödyntämään teolliseen valmistukseen ja sarjatuotantoon liittyviä tehokkuusetuja. Tutkimus osoittaa standardoitujen moduulien teolliseen sarjatuotantoon sisältyvän potentiaalin tuottaa asukaslähtöistä ja monimuotoista arkkitehtuuria. Sarjatuotanto voidaan toteuttaa myös sarjaräätälöintinä, jossa osa moduulien piirteistä vaihtelevat moduulista toiseen, mutta tietyt piirteet ovat samat. Sarjaräätälöitävien vakiomoduulien avulla voidaan luoda pienessä mittakaavassa yksilöllistyviin asumistarpeisiin varioituvia asuntoja ja suuressa mittakaavassa erilaisten rakennuspaikkojen mukaan varioituvia rakennustyyppejä. Toistettavuudesta saadaan kustannussäästöjä. Modulaarisella rakentamisella on siten potentiaalia luoda samassa hintaluokassa erilaisia asumisen vaihtoehtoja, joka myös minimoi erilaistuvan asumisen mahdollisia haittapuolia.

Tutkimusprosessissa kirjallisuuskatsaukseen perustuva teoreettinen pohdinta ja modulaarisen asuntorakentamisen ratkaisumallien kehittämiseen pyrkivä suunnittelutyö ovat vuorotelleet. Kokeellisten talotypologiatutkielmien ja asuntoratkaisuiden suunnittelua varten muodostettiin modulaarinen järjestelmä. Tämän hetkisen modulaarisen rakentamisen valmistus- ja myyntiteknisistä syistä tutkimuksen modulaarisessa järjestelmässä rajoitutaan pääosin monitahokkaisiin, joiden leikkaus- ja pohjamuoto on suorakaide. Modulaarisen järjestelmän tarkoituksena ei ole esittää yhtä oikeaa modulaarista mittamaailmaa tai moduulimallistoa, vaan osoittaa yhden esimerkin avulla, mitä mahdollisuuksia tai haasteita modulaariseen asuntorakentamiseen sisältyy.

Tutkimuksessa etsittiin moduulirakentamisen lainalaisuuksiin sopivia tapoja vastata asumisen muutos- ja tulevaisuusnäkymiin. Niin väestörakenteen, ajankäytön kuin elämän- ja asumistapojen muutoksetkin korostavat monipuolisemman asumisen vaihtoehtojen merkitystä tulevaisuudessa. Siksi taustalla vaikuttavana suunnittelustrategiana on kaupunkimaisen monikerrosrakentamisen talotypologian monimuotoistaminen.

Moduulirakentaminen tekee mahdolliseksi ainakin toistaiseksi vain vähän käytetyt massoitteluratkaisut monikerrosrakentamisessa. Pienimittakaavaisista moduuleista koostuva rakentaminen tarjoaa runsaasti muodonannollisia mahdollisuuksia asuinympäristöihin, jossa yksityinen ja julkinen tila liukuvat toistensa lomaan huokoisten puoliyksityisten ja -julkisten tilojen kautta. Parhaimmillaan puolijulkisessa tilassa tapahtuvat heikot sosiaaliset kontaktit monipuolistavat asumisen kokemuksellista sisältöä.

Suomalaisen yhteiskunnan demografisten muutosten sekä asuntokuntien määrään ja kokoon liittyvien muutosten vuoksi modulaarisen rakentamisen typologiakirjastossa keskitytään muunneltavien asuntokokonaisuuksien mahdollisuuksiin. Kuljetusmitat rajaavat moduulien maksimikoon niin, että modulaarinen rakentaminen pystyy vastaamaan erityisen hyvin pienten asuntokuntien suuren määrän aiheuttamaan pienasuntojen tarpeeseen. Typologiatutkielmissa luodaan ratkaisuja, joissa isommat asunnot koostuvat monista yksittäisistä moduuleista. Näitä yksittäisiä moduuleja voi useissa tapauksissa yhdistellä tarpeen mukaan eri kokonaisuuksiksi: useiksi pienasunnoiksi tai yhdeksi perheasunnoksi. Asunnon laajenemisen ja kutistumisen mahdollistama jousto ei pyri vastaamaan niinkään yhden yksilön, asukkaan tai perheen elämäntilanteen muutoksiin, vaan asumisen tapojen ja asuntokuntien koon vaihteluun pitkällä aikaulottuvuudella.

Modulaarisen rakentamisen tapaan keskittyvässä asuntosuunnittelussa tulee ottaa huomioon asukkaiden tarpeet mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta modulaarinen rakentaminen voi vastata tulevaisuuden asuntorakentamisen moniin haasteisiin. Tavoitteena on ollut kehittää sekä nykyajan asuntorakentamista vastaavia että tulevaisuuden asuntorakentamisen kannalta relevantteja uusia ratkaisuja.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kotilainen, S.
Sivumäärä: 207
Julkaisupäivä: 2013

Julkaisutiedot

Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3009-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3010-4
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
Vuosikerta: 7
ISSN (painettu): 2242-4598

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2634

Tutkimustuotos

Pientaloa parempi? Better than an individual small house?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kotilainen, S., Hedman, M.
Sivut: 48-51
Julkaisupäivä: 2014
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Puu
Numero: 3
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2015-01-11

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 798

Tutkimustuotos

Arkkitehtuuri in Moduulirakentaminen: Teräskennoteknologian mahdollisuudet

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kotilainen, S., Hedman, M.
Sivumäärä: 16
Julkaisupäivä: 2013

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
ISBN (painettu): 978-952-15-3035-7
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3036-4
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto
Vuosikerta: 14
ISSN (painettu): 1797-8904

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-12-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2635

Tutkimustuotos

Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys Espoo-Kirkkonummi-Vihti-Lohja

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kotilainen, H., Lodenius, S., Pesonen, H.
Julkaisupäivä: 2009

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Oulu
Kustantaja: Unknown Publisher
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Espoon, Helsingin ja Lohjan kaupungit, Kirkkonummen ja Vihdein kunnat, Uudenmaan liitto, Uudenmaan tiepiiri ja Ratahallintokeskus

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 10533

Tutkimustuotos

Where Do you Start to Design a Dwelling?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kotilainen, S.
Sivumäärä: 2
Julkaisupäivä: 2014

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Landscape Accessibility, Landscape Accessibility International Workshop - Milazzo 2014
Kustantaja: ARACNE
Toimittaja: Morabito, V.
ISBN (painettu): 978-88-548-7683-5

Julkaisusarja

Nimi: Intelligent landscape
Numero: 3

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-12-30<br/>Publisher name: ARACNE

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 797

Tutkimustuotos

Asukaslähtöinen puukerrostalokortteli tilaelementeistä: Esimerkkinä Kokkolan Nukkumatin tontin suunnitelma

Selvitys tarkastelee asukaslähtöistä puutilaelementtirakentamista asuinympäristön, asuinrakennuksen ja asunnon tasoilla. Asukas-lähtöisyys käsitteenä asuntorakentamisen yhteydessä tarkentaa käyttäjälähtöisyyden käsitettä.

Puutilaelementtikerrostalorakentamisen tuotannosta johtuvat erityisominaisuudet vaikuttavat pääosin asuntojen ja asuinrakennuksien suunnitteluratkaisuihin. Kun asuntoon sisältyy mahdollisuus mukautua käyttäjien tarpeisiin, on rakennuksen todennäköinen käyttöikä pidempi ja käyttöaste parempi. Siksi selvityksessä tarkastellaan joustavan tilaelementtirakentamisen mahdollisuuksia joustavan vyöhykkeen periaatteen sekä kolmen tilaelementtien sijoituslogiikan avulla. Tarkastelua tukee kirjo tutkielmia, jotka käsittelevät puutilaelementti-kerrostaloasuntoja sekä niiden joustavuusvariaatioita.

Selvityksessä tavoitellaan myös – tuotantotavasta riippumatta – asuinympäristön arvostuksien parempaa ymmärrystä sekä tulkintaa siitä, miten rakennettua ympäristöä voidaan kehittää asumispreferenssien pohjalta. Lisäksi tarkastellaan, mitä potentiaalista etua puutilaelementtirakentamisessa voisi olla asuinympäristöpreferenssien toteuttajana.

Selvitystyössä yhdistyy käytännön suunnittelutyö ja teoreettisempi tarkastelu. Selvitystyöhön liittyy kaksi tapaussuunnitelmaa, joista esitellään Kokkolan keskustaan sijoittuva puukerrostalokortteli.Selvityksen tavoitteena on sekä kartoittaa tilaelementeistä koostuvan puukerrostalorakentamisen tarpeellisia kehitysosa-alueita arkkitehtuurisuunnittelun näkökulmasta että toimia idea- ja tietopankkina tilaelementeistä koostuvan puukerrostalokorttelin suunnittelussa.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Kotilainen, S., Hedman, M.
Sivumäärä: 213
Julkaisupäivä: 7 toukokuuta 2015

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3494-2
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3495-9
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu
Numero: 17
!!ASJC Scopus subject areas: Architecture

Lisätietoja

Versio ja lupa ok 12.1.2016 KK

Tutkimustuotos

Mikä estää joustavan asuntorakentamisen?

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Kotilainen, S., Hedman, M.
Sivumäärä: 3
Sivut: 17-19
Julkaisupäivä: 9 syyskuuta 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: ARA-viesti 2/2015
Kustantaja: The Housing Finance and Development Centre of Finland (ARA)
URL-osoitteet: 

Tutkimustuotos

Joustavat asuinympäristöt: 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D6 Toimitettu ammatillinen teos
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Kotilainen, S. (toim.), Hedman, M. (toim.), Heikkinen, J. (toim.)
Sivumäärä: 268
Julkaisupäivä: 31 maaliskuuta 2015

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
ISBN (painettu): 978-952-15-3476-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3477-5
Alkuperäiskieli: Suomi

Julkaisusarja

Nimi: Housing Design
Kustantaja: Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication;16

Lisätietoja

Versio ja lupa ok 12.1.2016 KK

Tutkimustuotos

Matkalla joustaviin asuinympäristöihin

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: ASUTUT
Tekijät: Kotilainen, S.
Sivumäärä: 4
Sivut: 10-13
Julkaisupäivä: 31 maaliskuuta 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko:  Joustavat asuinympäristöt : 10 visiota aikaa kestävään kaupunkiasumiseen
Vuosikerta: 16
Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos
Artikkeli no: 1
ISBN (painettu): 978-952-15-3476-8
ISBN (elektroninen): 978-952-15-3477-5

Julkaisusarja

Nimi: Housing Design
Kustantaja: Tampere University of Technology. School of Architecture.
Vuosikerta: 16

Tutkimustuotos

Tampere City Region 2040+. Regional factors of well-being.

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Tekijät: Koskinen, A. (toim.), Lehtovuori, P. (toim.), Rantanen, A. (toim.), Vanhatalo, J. (toim.)
Sivumäärä: 112
Julkaisupäivä: lokakuuta 2019

Julkaisutiedot

Julkaisupaikka: Tampere
Kustantaja: Tampere University
ISBN (painettu): 978-952-03-1390-6
ISBN (elektroninen): 978-952-03-1391-3
Alkuperäiskieli: Englanti

Tutkimustuotos

Tyyli -täydennysrakentamisen vaiettu ydinkysymys

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 160
Sivut: 90-95
Julkaisupäivä: 2013

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kulttuuriympäristön monet kasvot : puhetta suojelusta ja restauroinnista
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomenlinnan hoitokunta
Toimittaja: Perkkiö, M.
ISBN (painettu): 978-951-9437-40-8

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2602

Tutkimustuotos

Maalaiskoulu - kylän ensimmäinen julkinen rakennus

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 20-21
Julkaisupäivä: 2012

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Kyläkoulut : Finn VERNADOC 2011 - Kyläkoulukinkerit
Julkaisupaikka: Ruovesi
Kustantaja: Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry; Suomen ICOMOS
Toimittaja: Markku, M.
ISBN (painettu): 978-952-67465-1-7

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4525

Tutkimustuotos

When Alvar Aalto found his own voice - Why I think Paimio tuberculosis sanatorium shoud be on the world heritage list

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B3 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 3
Sivut: 112-114
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Integrity and authenticity in modern movement architecture - Case Paimio hospital. International expert semianr 1-2 October in 2009 in the Paimio Hospital
Toimittaja: Salastie, R.
ISBN (painettu): 978-952-67465-0-0

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8427

Tutkimustuotos

deja-vu : Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan - Motelli Marinen laajennus, Tammisaari 1972 : Marine Motel Extension, Tammisaari 1972

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 82-83
Julkaisupäivä: 2012
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 109
Numero: 5
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 4524

Tutkimustuotos

Näkökulma vanhaan vaihtuu : Towards transformation

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 9
Sivut: 13-21
Julkaisupäivä: 2013
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 110
Numero: 3
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-11-29<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 2601

Tutkimustuotos

Salokunnan seurakuntatalo 1960, Timo Penttilä/Salokunta's parish house

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 76-76
Julkaisupäivä: 2009
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 6/2009
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Englanti

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 10504

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Pekka Mäki, ASA-huset, Åbo Akademi

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 34-40
Julkaisupäivä: 2011
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 108
Numero: 2
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 6411

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Romantiikan uudelleenarviointi/Re-assessing romanticism

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 44-48
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8425

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Suurmieskulttia syvemmälle; Beyond the Personality Cult

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 72-74
Julkaisupäivä: 2010
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 5/2010
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1<br/>Publisher name: Suomen Arkkitehtiliitto

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8426

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

The Hervanta Central Axis and the Myth about the Finnishness of Reima Pietilä's Architecture

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivut: 48-61
Julkaisupäivä: 2009

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Raili y Reima Pietilä: un desafío a la arquitectura moderna = Raili and Reima Pietilä: challenging modern architecture
Julkaisupaikka: Madrid
Kustantaja: Museo Collecciones ICO
Toimittaja: Johansson, E.
ISBN (painettu): 978-84-936568-1-2

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark aht,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 10505

Tutkimustuotos

Postmodernismi Suomen rakennusperinnössä

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 3
Sivut: 72-74
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 2015
Numero: 2/2015
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Kangasala-talo: Vanhan kulttuuripitäjän uusi kulttuuritalo

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 3
Sivut: 67-69
Julkaisupäivä: 2015
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 2015
Numero: 4/2015
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Tammerkoski ja Hämeenkatu Tampereen arkkitehtonisen identiteetin ankkureina

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 8
Sivut: 35-42
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Tampereen tarina : Teollisuuden synnyttämä kaupunki harjujen ja järvien solmukohdassa
Vuosikerta: Julkaisuja 5/2015
Julkaisupaikka: Kaupunkiympäristön kehittäminen
Kustantaja: Tampereen kaupunki
Toimittaja: Hautamäki, R.
ISBN (painettu): 978-951-609-783-4

Julkaisusarja

Nimi: Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön kehittäminen
Kustantaja: Tampereen kaupunki
Vuosikerta: 5/2015
ISSN (painettu): 1797-321X

Tutkimustuotos

Meeting of Vernacular and Modern Architecture in Urbino: Giancarlo De Carlo and reading of the context

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 4
Sivut: 26-29
Julkaisupäivä: 2015

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Italian Vernadoc 2015 – Amandola : Studying Italia and its architecture. The first 10 VERNADOC-years
Julkaisupaikka: Helsinki
Kustantaja: Suomen ICOMOS, kansanrakentamisen komitea
Toimittaja: Mattila, M.
ISBN (painettu): 978-952-67465-9-3

Tutkimustuotos

Miten korjata modernismia: Kitsch ja korjausrakentaminen

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Koponen, O., Mustonen, T., Horto, S., Woolston, S.
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Aalto-kirjasto, Seinäjoki

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Koponen, O.
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Numero: 1
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Aalto Bibliothek in Seinäjoki: Feinfühlige Restaurierung der Moderne

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Koponen, O.
Julkaisupäivä: 2016
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Alvar Aalto Gesellschaft
Numero: Bulletin 39
Alkuperäiskieli: Saksa

Tutkimustuotos

Mitä arkkitehtuurista voi kertoa kuvataiteen avulla: Ville Lukkarisen kirjoitukset

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 7
Sivut: 11-17
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: TAIDEHISTORIALLISIA TUTKIMUKSIA
Numero: 48
ISSN (painettu): 0355-1938
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Kultivoituneet luolamiehet

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
Yksiköt: Arkkitehtuuri
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 2
Sivut: 35-36
Julkaisupäivä: 2017
Onko vertaisarvioitu: Ei tiedossa

Julkaisutiedot

Lehti: Arkkitehti
Vuosikerta: 2017
Numero: 5
ISSN (painettu): 0783-3660
Alkuperäiskieli: Suomi

Tutkimustuotos

Visiting the world heritage town of old Rauma, Finland

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 5
Sivut: 45-49
Julkaisupäivä: marraskuuta 2016

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Timber heritage and cultural tourism : values, innovation and visitor management, Bangkok, Thailand, 6-8 Nov. 2015
Julkaisupaikka: Bangkok, Thailand
Kustantaja: ICOMOS Thailand Association
ISBN (painettu): 978-616-90599-7-4

Tutkimustuotos

Tempon talo: Tempo House

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 2
Sivut: 42-43
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Docomomo Suomi / Docomomo Finland : Kohdevalikoima / Register Selection
Kustantaja: Docomomo Suomi Finland ry
ISBN (painettu): 978-952-93-9792-6

Tutkimustuotos

Kalevan kirkko / Kaleva Church

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Yksiköt: Arkkitehtuuri, Tutkimusryhmä: Arkkitehtuurin historia ja teoria
Tekijät: Koponen, O.
Sivumäärä: 2
Sivut: 168-169
Julkaisupäivä: 2017

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Docomomo Suomi / Docomomo Finland : Kohdeluettelo / Register Selection
Kustantaja: Docomomo Suomi Finland ry
ISBN (painettu): 978-952-93-9292-6

Tutkimustuotos

Imagined salad and steak restaurants: Consumers’ colour, music and emotion associations with different dishes

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos
Tekijät: Kontukoski, M., Paakki, M., Thureson, J., Uimonen, H., Hopia, A.
Sivumäärä: 11
Sivut: 1-11
Julkaisupäivä: heinäkuuta 2016
Onko vertaisarvioitu: Kyllä

Julkaisutiedot

Lehti: International Journal of Gastronomy and Food Science
Vuosikerta: 4
ISSN (painettu): 1878-450X
Luokitukset: 
 • Scopus rating (2016): CiteScore 1 SJR 0,472 SNIP 1,199
Alkuperäiskieli: Englanti
DOI - pysyväislinkit: 
Lähde: RIS
Lähteen ID: urn:1F2332B75B3B0B67C3F9D13A4111792F

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Yritysten sijoittuminen ja yhdyskuntarakenne

Perustiedot

Tila: Julkaistu
OKM-julkaisutyyppi: B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Yksiköt: Arkkitehtuurin laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE - Finnish Environment Institute, Aalto University
Tekijät: Kontio, P., Rantanen, A., Simola, A., Jääskeläinen, R.
Sivut: 72-99
Julkaisupäivä: 2010

Emojulkaisun tiedot

Otsikko: Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot. Tutkimushankkeen loppuraportti. YTK:n julkaisuja B
toim.: Kanninen, V., Kontio, P., Mäntysalo, R., Ristimäki, M.
ISBN (painettu): 978-952-60-3534-5
ISBN (elektroninen): 978-952-60-3535-2

Lisätietoja

Contribution: organisation=ark ays,FACT1=1

Lähde: researchoutputwizard
Lähteen ID: 8424

Tutkimustuotos

Circular Construction in Regenerative Cities: A H2020 project

Perustiedot<