Kurvinen, A., & Sorri, J. (2016). Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen. JANUS: SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN TUTKIMUKSEN AIKAKAUSLEHTI, 24(4), 109-134.

Sorri, J. (2017). Energistä utopiaa? Futura, 36(1), 38-39.